Ingrid Kristine Pettersen


Førsteamanuensis


 • Ingrid Kristine Pettersen, Frank Asche, Julia Bronnmann, Geir Sogn-Grundvåg, Hans-Martin Straume :
  Is capture-based aquaculture viable? The case of Atlantic cod in Norway
  Aquaculture 2023 ARKIV / DOI
 • Julia Bronnmann, Frank Asche, Ingrid Kristine Pettersen, Geir Sogn-Grundvåg :
  Certify or not? The effect of the MSC certification on the ex-vessel prices for Atlantic cod in Norway
  Ecological Economics 2023 ARKIV / DOI
 • Henry william Kinnucan, Abhipsita Das, Ingrid Kristine Pettersen :
  A welfare analysis of Norway's export promotion programme for whitefish
  European Review of Agricultural Economics 2021 ARKIV / DOI
 • Ingrid Kristine Pettersen, Frank Asche :
  Hedonic Price Analysis of Ex-vessel Cod Markets in Norway
  Marine Resource Economics 2020 DOI
 • Ingrid Kristine Pettersen, Eivind Hestvik Brækkan, Øystein Myrland :
  Are Norwegian fishermen selling in the same market?
  Journal of Commodity Markets 2018 DOI
 • Ingrid Kristin Pettersen, Øystein Myrland :
  A cod is a cod, but is it a commodity?
  Journal of Commodity Markets 2016 DOI
 • Ingrid Kristine Pettersen, Geir Sogn-Grundvåg :
  Er levendelagring av torsk liv laga?
  fiskeribladet.no 10. april 2023
 • Edgar Henriksen, Ingrid Kristine Pettersen, Dengjun Zhang :
  Forlater fiskeindustrien
  Dagens næringsliv 19. september 2017
 • Edgar Henriksen, Ingrid Kristine Pettersen, Dengjun Zhang :
  Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling. Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse
 • Edgar Henriksen, Dengjun Zhang, Ingrid Kristine Pettersen :
  Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling
  2017
 • Roy Robertsen, Ingrid Kristine Pettersen, Tom Sebulonsen :
  Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter. Lerøy Aurora
 • Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine Mari Karlsen, Ann-Magnhild Solås, Ingrid K. Pettersen :
  Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Seafood markets and price formation
  • Quanitive methods

   


  Medlem i forskningsgruppe