Personkort bilde

Matias Hogne Kjerstad

juridisk rådgiver Seksjon for studieadministrasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

juridisk rådgivning
saksbehandling for Universitetets klagenemnd

Arbeider blant annet med

  • mistanke om uregelmessigheter ved eksamen,
  • klager over formelle feil ved eksamen,
  • klager over avslag på lokalt opptak,
  • skikkethet,
  • klager over nektet adgang til eksamen,
  • og klager over avslag på tilrettlegging 

[Loading...]