Matias Hogne Kjerstad


juridisk rådgiver

Stillingsbeskrivelse

  • Saksbehandling for sekretariatet til Nemnda for studentsaker (tidligere Universitetets klagenemnd).
  • Saksbehandling for arbeidsteamet til Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.
  • Gir råd om forståelsen av universitets- og høyskoleloven, forvaltningsloven, forskrift om studier- og eksamener ved UiT og forskrift om opptak ved UiT.  
  • Mistanke om uregelmessigheter ved eksamen (fusk).
  • Klager over nektet adgang til eksamen.
  • Klager over formelle feil ved eksamen.
  • Klager over avslag på lokalt opptak.
  • Klager over avslag på tilrettlegging.

Arbeidsområder

Juridisk rådgivning / Klager / Regelverk