No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for barnevern og sosialt arbeid siss-mari.solli@uit.no +4778450319 Alta Byggetrinn 3 C 124

Siss-Mari Solli


Pedagogikk og sosialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor i pedagogikk og sosialpedagogikkForskningsinteresser

Miljøterapi i skolen

Skolen er en arena for alle og dermed også en arena hvor forebyggende innsats vil gi stor effekt. Flere og flere skoler ansetter miljøterapeuter og arbeidsfeltet kan være svært ulikt. Oppgavene kan variere, det kan være å tilrettelegge for et godt miljø i skolen, ivareta enkeltelever som har det vanskelig eller å jobbe med utfordringer i miljøet som kan være alt fra mobbing til skadelig seksuell atferd. Jeg er interessert i dette tverrfaglige arbeidet og tror på at kompetansen fra flere felt er nødvendig for å hjelpe barn og unge i en kompleks oppvekst-verden.

Brukererfaringer

Jeg er opptatt av hvordan brukere av velferdstjenester opplever det å få hjelp. Spesielt er jeg opptatt av opplevelsen av å medvirke i egen sak. 

Undervisning

Jeg underviser i hovedsak ved bachelor i barnevern og har emneansvar for 3 emner studieåret 2021/ 2022:

"Aktiviteter og aktivisering i miljøarbeid" 3. semester (2. klasse)

"Health promotion and preventive child and youth work" 5. semester (3. klasse) 

"Mangfold, marginalisering og profesjonell bevisstgjøring" 6. semester (3. klasse)

Med min bakgrunn fra yrkeslivet er det praktiske tilnærminger og kritisk refleksjon som er min styrke. Jeg er opptatt av kvalitet i den anvendte kunnskapen og at praksis skal bygge på en solid støtte i faget. Faget sosialt arbeid favner bredt fra individuelle tilnærminger til gruppe-  og system/samfunnstilnærminger. I undervisningen er jeg opptatt av at studentene skal tilegne seg kunnskaper på alle disse nivåene.

 

Jeg underviser i følgede fagområder:

Pedagogikk

Sosialpedagogikk

Spesialpedgogikk

Miljøterapi, teori og metode

Rus

Tilknytning

Tidlig innsats

Foreldreveiledning, metodikk

 

 

 


Medlem i forskningsgruppeByggetrinn 3 C 124