Bilde av Hemmingsen, Lisa Myrseth
Foto: David Jensen

Lisa Myrseth Hemmingsen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

PhD, Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi.


 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Barbara Giordani, Marianne Hagensen Paulsen, Zeljka Vanic, Gøril Eide Flaten, Beatrice Vitali m.fl.:
  Tailored anti-biofilm activity – Liposomal delivery for mimic of small antimicrobial peptide
  Biomaterials Advances 2023 ARKIV / DOI
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Virginia Panzacchi, Lloyd Mbugua Kangu, Barbara Giordani, Barbara Luppi, Natasa Skalko-Basnet :
  Lecithin and Chitosan as Building Blocks in Anti-Candida Clotrimazole Nanoparticles
  Pharmaceuticals 2023 ARKIV / DOI
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Pimmat Panchai, Kjersti Julin, Purusotam Basnet, Mona Nystad, Mona Johannessen m.fl.:
  Chitosan-based delivery system enhances antimicrobial activity of chlorhexidine
  Frontiers in Microbiology 2022 ARKIV / DOI
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Natasa Skalko-Basnet, May Wenche Jøraholmen :
  The Expanded Role of Chitosan in Localized Antimicrobial Therapy
  Marine Drugs 2021 ARKIV / DOI
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Kjersti Julin, Luquman Mian Ahsan, Purusotam Basnet, Mona Johannessen, Natasa Skalko-Basnet :
  Chitosomes-in-chitosan hydrogel for acute skin injuries: Prevention and infection control
  Marine Drugs 2021 ARKIV / DOI
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Barbara Giordani, Ann Kristin Pettersen, Beatrice Vitali, Purusotam Basnet, Natasa Skalko-Basnet :
  Liposomes-in-chitosan hydrogel boosts potential of chlorhexidine in biofilm eradication in vitro
  Carbohydrate Polymers 2021 ARKIV / DOI
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Barbara Giordani, Marianne Hagensen Paulsen, Zeljka Vanic, Gøril Eide Flaten, Beatrice Vitali m.fl.:
  Liposomes in topical delivery of mimic of small antimicrobial peptide - Improving the anti-biofilm effect
  2023
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Natasa Skalko-Basnet :
  Addressing skin wound biofilms in an era of antimicrobial resistance: the potential of membrane-active antimicrobials
  2022
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Barbara Giordani, Ann Kristin Pettersen, Beatrice Vitali, Purusotam Basnet, Natasa Skalko-Basnet :
  Synergy in action: Chitosan as anti-biofilm booster
  2022
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Gøril Eide Flaten, Morten B. Strøm, Natasa Skalko-Basnet :
  Membrane-active antimicrobials – in synergy with nature – the role of chitosan
  2022
 • Lisa Myrseth Hemmingsen :
  Stoff i rekeskall hjelper sår til å gro
  Forskersonen.no 2022
 • Lisa Myrseth Hemmingsen :
  Fra rekeskall til sårbehandling
  Forskerhjørnet 2022
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Ann Kristin Pettersen, Purusotam Basnet, Natasa Skalko-Basnet :
  The antimicrobial pipeline - Low solubility, instability and cytotoxicity – pharmaceutical nanotechnology as a solution
  2021
 • Lisa Myrseth Hemmingsen :
  WS4: The importance of particle size and polydispersity: how to measure, how to read the data and most importantly what does this tell us about the formulation
  2021
 • Lisa Myrseth Hemmingsen, Ann Kristin Pettersen, Morten B. Strøm, Natasa Skalko-Basnet :
  Nano-antimicrobials in biofilm eradication - Optimization of stability and toxicity profile
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

   Se engelsk side for informasjon.

   

  Undervisning

  Bachelor 

  FAR-1302 Farmasøytisk Organisk Kjemi (Emneleder)

  Master

  FAR-3311 Avansert Analytisk Kjemi 

  FAR-3312 Avansert Praktisk Analytisk Kjemi (Emneleder)

  PhD

  FAR-8311 Avansert Analytisk Kjemi 2 (Emneleder)

  FAR-8312 Avansert Praktisk Analytisk Kjemi 2

  Annen undervisning

  FAR-1101 Grunnemne i Farmasi

  FAR-1301/1401 Fysikalsk Farmasi

  FAR-2401 Farmasøytisk Produksjon

  FAR-2402 Farmasøytisk Formulering og Biofarmasi

  FAR-3202 Farmakokinetikk