#
#
Norges fiskerihøgskole ingeborg.h.giaver@uit.no Tromsø

Giæver, Ingeborg Hulda


Avdelingsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Avdelingsingeniør i Algeprosjektet/Finnfjordprosjektet.

Jobber med drift av algeanlegg og tilknyttet lab hos Finnfjord AS, samt kommunikasjonsoppgaver tilknyttet prosjektet.

 

Arbeidssted: Finnsnes. Kontorplass i kjelleren i administrasjonsbygget til Finnfjord AS.

Vitenskapelige arbeidsområder