Barbara Stein


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie. Jeg har en doktorgrad fra samme institutt og i mitt prosjekt undersøkte jeg frivillighetens rolle i voksne innvandrernes integreringsprosesser. Mine forskningsinteresser er innenfor migrasjon, integrering, frivillighet og kjønn. Jeg er tilknyttet Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning.

Jeg leder et uformelt nettverk for forskere ved hele UiT som forsker innenfor migrasjonsfeltet. Ta kontakt for mer informasjon eller for å bli med.

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Barbara Stein, Gunn Elin Fedreheim :
  Problematization of integration in Norwegian policymaking–integration through employment or volunteerism?
  Ethnic and Racial Studies 2022 DOI
 • Barbara S. Stein :
  Minoritizing Processes and Power Relations between Volunteers and Immigrant Participants—An Example from Norway
  Nordic Journal of Migration Research 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Andrea Berg Foss, Barbara Sophia Stein :
  Har kunstig intelligens fordommer mot kjønn?
  2024
 • Barbara Sophia Stein, Andrea Berg Foss :
  Har kunstig intelligens fordommer (mot kjønn)?
  2024
 • Barbara Sophia Stein :
  Frivillighet og integrering - hva vet vi?
  2023
 • Barbara Sophia Stein :
  Paneldebatt - Frivillighetens rolle i integreringsarbeidet
  2023
 • Gunn Elin Fedreheim, Barbara Sophia Stein, Tina Hansen, Stine Dale, Torjar Urdal :
  Forskning MED NAV – en suksesshistorie om et pilotprosjekts bidrag til tjenesteutvikling i NAV
  2023
 • Barbara Sophia Stein :
  Integration and the Voluntary Sector: An Unfavourable Pairing, or the Perfect Match? - Exploring Integration Processes of Immigrants through and in the Voluntary Sector in Norway
  2023 FULLTEKST
 • Barbara Stein :
  Frivillighet og integrering
  2022
 • Barbara Stein :
  Mer mangfold = mer konflikt?
  2021
 • Barbara Stein :
  På labben med integreringsforsker Barbara
  2021 FULLTEKST
 • Barbara S. Stein :
  Frivillighet – mål eller middel for integrering?
  Nordnorsk Debatt 05. august 2020 FULLTEKST
 • Barbara S. Stein :
  Det er ingen som kommer og sier 'velkommen' - Frivillighet og integrering
  2020
 • Barbara S. Stein :
  Power-imbalance, intersectionality and processes of integration: Exploring relations between integration of immigrant women and the voluntary sector in Norway
  2019
 • Barbara S. Stein :
  Engaging Women in Integration: Exploring Relations between Integration, Gender and the Voluntary Sector
  2019
 • Barbara S. Stein :
  Visions of integration: How immigrants make sense of a new landscape
  UiT Norges arktiske universitet 2017 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Migrasjon, integrering, frivillighet, kjønn

  Undervisning

  Barbara Stein underviser på bachelor, master og PhD nivå ved Institutt for vernepleie, hovedsakelig innenfor fagfeltene sosialantropologi/sosiologi, migrasjon/minoriteter, og kjønn.

  Hun veileder for tida to masteroppgaver tilknyttet Master i velferdsendring (SSO-3911 Masteroppgave velferdsendring).


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  2022 - : Førsteamanuensis ved Institutt for vernpleie, UiT Harstad

  2018 - 2023: Doktorgradsstipendiat ved Institutt for vernepleie, UiT Harstad
  Avhandling: Integration and the Voluntary Sector: An Unfavourable Pairing, or the Perfect Match? - Exploring Integration Processes of Immigrants through and in the Voluntary Sector in Norway
  08/2019 - 02/2020: forskningsopphold ved University of Otago i Dunedin, New Zealand

  2015 - 2017: Master of Peace and Conflict Transformation, UiT Tromsø

  2011 - 2015: Bachelor of Arts i sosial- og kulturantropologi, LMU München, Tyskland
  08/2012 - 06/2013: Utveksling ved Aarhus Universitet, Danmark