Bilde av Storvik, Marius
Bilde av Storvik, Marius
Det juridiske fakultet marius.storvik@uit.no +4777646585 91829777 Tromsø TEO-H4 4.526

Marius Storvik


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Marius Storvik en bred bakgrunn innen både undervisning og forskning. Hans forskningsinteresser er fokusert på menneskerettigheter, velferdsrett, psykisk helsevern, helserett, barnevernsrett og erstatningsrett. Han er spesielt interessert i å undersøke hvordan disse områdene interagerer og påvirker hverandre, og hvordan de kan bidra til å forbedre livskvaliteten for mennesker. Han deltar også i forskningsrådsprosjektet "The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)" og et forskningsprosjekt om grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem.

Marius har også forelest i trygderett, rettssosiologi og European Human Rights Law. Han har erfaring som seminarlærer i emner som statsrett, arverett, erstatningsrett, rettshistorie, velferdsrett, metode og rettssosiologi. I tillegg til å undervise ved Det juridiske fakultet, har han også undervist i fag som helserett, menneskeretter, etikk, barnevernrett og forskningsformidling ved andre fakulteter på UiT.

Han har veiledet mer enn 30 masteroppgaver i rettsvitenskap og er bi-veileder for to phd studenter."

Marius Storvik er engasjert i å formidle komplekse juridiske emner på en forståelig og interessant måte. Han har formidlet mye forskning gjennom både eksterne foredrag og gjennom media. I tillegg til dette, er han også podkastvert sammen med Gunnar Eriksen for Juss & Jåss, der de diskuterer ulike dommer og deler innsikt i sin forskning og undervisning. Dette viser hans evne til å formidle komplekse juridiske temaer på en lettfattelig måte, noe som gjør det mer tilgjengelig for studenter og allmennheten.


 • Henriette Riley, Marius Storvik, Thomas Hansen :
  Tvangshjemler kan føre til mer tvang
  Dagens medisin 2023 DATA
 • Marius Storvik :
  Hvordan ser teamenes utfordringer ut i et juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samhandling og informasjonsflyt mellom teamet og samarbeidende tjenester
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i somatikk
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvor stort er handlingsrommet for å støtte recovery sett fra et faglig og juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Debattleder: Aktiv dødshjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Juridiske og kulturelle utfordringer og løsninger
  2022
 • Marius Storvik :
  Tanker om tvang fra Tana til Ghana. Historier og refleksjoner om rettssikkerhet, tvangsbruk og vilkårlighet fra tre land og 10 statsforvaltere.
  2022
 • Marius Storvik :
  From paper to heads and papers. - About communicating to the research community and to the public.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv
  2022
 • Marius Storvik :
  Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig
  iTromsø 04. august 2022
 • Marius Storvik :
  Studentsamskipnadenes depositumspraksis
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor er det så mye mer bruk av tvang i psykiatrien nord og vest i Norge?
  06. desember 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven
  24. november 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven.
  23. november 2022
 • Marius Storvik :
  Politiet vil ta førerkortet til klimaaksjonist
  24. november 2022
 • Marius Storvik :
  Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
  23. november 2022
 • Marius Storvik :
  Mener flere studentsamskipnader bryter loven
  12. september 2022
 • Marius Storvik :
  Innledning om stemmerett for 16 åringer og digital valgdeltakelse.
  2022
 • Marius Storvik :
  Trafikkskolen skal spørre alle sine russiske kjøreelever hvilke standpunkt de har til krigen i Ukraina. Er de på Putins side får de ikke kjøre
  10. mars 2022
 • Marius Storvik :
  Odd-Are risikerer å få forlenget dommen sin, fordi hjemkommunen ikke klarer å ta ham imot: – Det er jo som å bure noen inne og kaste nøkkelen
  04. august 2022
 • Marius Storvik :
  Ledet sofadialog om farlighet, som oppsummering av konferansen.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor har lovendringene tvunget seg fram?
  2022
 • Marius Storvik :
  Juss & Jåss Live - Critical legal conference
  01. september 2022
 • Marius Storvik :
  Dialog om blodprøvetaking og bruk av tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i sykehjem.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samtykke, tvang, behandling, hjelp, kontroll, sikkerhet, pasienter, pårørende, ansatte, menneskerettigheter, grunnloven… Hvordan finne balansen?
  2022
 • Marius Storvik :
  Menneskerettigheter og tvang i paramedisin.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige - kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Paneldebatt barnevern
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Why do we punish?
  2022
 • Marius Storvik :
  Er havfruer rasister? en introduksjon til diskrimineringsrett.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige - kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Taushetsplikt - i kardemommelovens system.
  2022
 • Marius Storvik :
  Rettslige rammer for deeskalering og fysisk makt.
  2022
 • Marius Storvik :
  Live podcast - krigens folkerett og reconsiliation.
  02. mars 2022
 • Marius Storvik :
  Debatt om rusreformen.
  10. februar 2022
 • Marius Storvik :
  Debattdeltaker - konverteringsterapi.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang ved somatisk helsehjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige. Kan jussen hjelpe?
  2022
 • Marius Storvik :
  Live podkast med funkisrådet
  04. august 2022
 • Marius Storvik :
  Dilemma rundt prøvetaking.
  2022
 • Marius Storvik :
  Mens vi venter på lovgiver. Rettslige utfordringer som (nok) må løses før lovgiver får ut...
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang ved blodprøvetakning.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Fagdag om tvang i ungdomspsykiatri.
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Marius Storviks hovedinteresse er spørsmål relatert til tvang, menneskerettigheter og velferdsrett. Spesielt mennesker som er særlig sårbare innen helsetjenestenestene, inkludert psykisk helse, barn, demenspasienter og personer med utviklingshemning. Utenfor helsetjenester inkluderer dette områder som barnevernsrett, sosialrett og trygderett.

  Han er spesielt interessert i å undersøke rettsystemets rolle i hvordan disse områdene interagerer og påvirker hverandre, og hvordan rettsystemet kan bidra til å forbedre livskvaliteten, selvbestemmelsesretten og verdigheten for mennesker. Han er også interessert i hvordan erstatningsrettens reparerende funksjon kan bidra til å sikre rettferdighet.

  Undervisning

  Marius Storvik har en bred undervisningsbakgrunn i trygderett, rettssosiologi og European Human Rights Law. Han har også erfaring som seminarlærer i emner som statsrett, arverett, erstatningsrett, rettshistorie, velferdsrett, metode og rettssosiologi.

  I tillegg til å undervise ved Det juridiske fakultet, har han også undervist i fag som helserett, menneskeretter, etikk, barnevernrett og forskningsformidling ved andre fakulteter på UiT.

  Marius er engasjert i å formidle komplekse juridiske emner på en forståelig og interessant måte. Han har også veiledet mer enn 30 masteroppgaver og er nå biveileder for to Ph.D. studenter. 

   
  TEO-H4 4.526

  Klikk for større kart