Marius Storvik


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Marius Storvik er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hans forskningsinteresser er områder som menneskerettigheter, helserett , velferdsrett, rettsantropologi og rettssosiologi. Hans arbeid er rettet mot å forstå og forbedre rettssikkerheten og livskvaliteten for sårbare grupper.

Gjennom sitt virke har Marius utviklet en formidlingsevne som er anerkjent både innenfor og utenfor universitetet. Han ble nylig tildelt en pris for innovativ formidling, mye takket være hans evne til å gjøre juridiske emner tilgjengelige og engasjerende. Dette inkluderer prosjekter som det interaktive teaterstykket rettsaken i Kardemomme by, animasjonsfilmer om tvang i ungdomspsykiatri, museumsarbeid og podkasten Juss & Jåss, som han leder sammen med professor Gunnar Eriksen.

Marius deltar for tiden i forskningsrådsprosjektet "The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)" og har publisert flere arbeider om tvang, i både barnevern og psykisk helsevern. Han underviser også i en rekke fag ved UiT, fra helserett til etikk, og veileder masterstudenter og Ph.D.


 • Marius Storvik :
  Barns rett til overprøving av tvang i psykiatrien
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2023
 • Henriette Riley, Marius Storvik, Thomas Hansen :
  Tvangshjemler kan føre til mer tvang
  Dagens medisin 2023 ARKIV / DATA
 • Esben Søndergaard Bruun Olesen, Trond Bliksvær, Lea Louise Videt, Marius Storvik, Lena Augusta Ulfseth, Willy Lichtwarck :
  Grensesetting og bruk av tvang overfor barn i fosterhjem
  2023 ARKIV
 • Marius Storvik :
  – Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser
  14. februar 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterheimar er ikkje uvanleg
  22. august 2023
 • Marius Storvik :
  Marius har avdekket alvorlige feil i systemet: – Vi svikter barna på nytt
  28. august 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport viser utbredt bruk av tvang i norske foster­hjem: Mener barns velferd står i fare
  22. august 2023
 • Marius Storvik :
  21-åring lå beltet fast i seks uker: – I strid med torturforbudet
  10. september 2023
 • Marius Storvik :
  En ghanesisk smock i det samiske samfunnshus
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterhjem er ikke uvanlig
  22. august 2023
 • Marius Storvik :
  Riddu Riđđu og sivil ulydighet som nødverge
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Case law on Restraints from the European Court of Human rights.
  2023
 • Marius Storvik, O. Røyset :
  Høringsuttalelse til NOU 2022: 21 «Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten»
  11. april 2023
 • Marius Storvik :
  6 animasjonsfilmer om barn og unges rettigheter under døgninnleggelse i psykisk helsevern.
  2023
 • Marius Storvik :
  Menneskerettighetene er en gutt som sier: Men keiseren har jo ikke klær på seg.
  2023
 • Marius Storvik :
  Pasient- og brukerrettighetsloven - samtykkekompetanse og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Sikkerhet, dokumentasjonskrav og rettssikkerhet.
  2023
 • Marius Storvik :
  Sosialrett og slikt
  2023
 • Marius Storvik :
  Piller, paragrafer og praksis : Grenselandet mellom lovverk og medisin
  2023
 • Marius Storvik :
  NAPHAs faglunsj: CRPD/menneskerettigheter i tjenestene
  2023
 • Marius Storvik :
  Community, Leadership, and Justice: A Comparative Study of Kardemommeby and Ghana
  2023
 • Marius Storvik :
  Demens, samtykke og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Hvordan ser teamenes utfordringer ut i et juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samhandling og informasjonsflyt mellom teamet og samarbeidende tjenester
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i somatikk
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvor stort er handlingsrommet for å støtte recovery sett fra et faglig og juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Debattleder: Aktiv dødshjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Juridiske og kulturelle utfordringer og løsninger
  2022
 • Marius Storvik :
  Tanker om tvang fra Tana til Ghana. Historier og refleksjoner om rettssikkerhet, tvangsbruk og vilkårlighet fra tre land og 10 statsforvaltere.
  2022
 • Marius Storvik :
  From paper to heads and papers. - About communicating to the research community and to the public.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv
  2022
 • Marius Storvik :
  Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig
  iTromsø 04. august 2022
 • Marius Storvik :
  Studentsamskipnadenes depositumspraksis
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor er det så mye mer bruk av tvang i psykiatrien nord og vest i Norge?
  06. desember 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven
  24. november 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven.
  23. november 2022
 • Marius Storvik :
  Politiet vil ta førerkortet til klimaaksjonist
  24. november 2022
 • Marius Storvik :
  Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
  23. november 2022
 • Marius Storvik :
  Mener flere studentsamskipnader bryter loven
  12. september 2022
 • Marius Storvik :
  Innledning om stemmerett for 16 åringer og digital valgdeltakelse.
  2022
 • Marius Storvik :
  Trafikkskolen skal spørre alle sine russiske kjøreelever hvilke standpunkt de har til krigen i Ukraina. Er de på Putins side får de ikke kjøre
  10. mars 2022
 • Marius Storvik :
  Odd-Are risikerer å få forlenget dommen sin, fordi hjemkommunen ikke klarer å ta ham imot: – Det er jo som å bure noen inne og kaste nøkkelen
  04. august 2022
 • Marius Storvik :
  Ledet sofadialog om farlighet, som oppsummering av konferansen.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor har lovendringene tvunget seg fram?
  2022
 • Marius Storvik :
  Juss & Jåss Live - Critical legal conference
  01. september 2022
 • Marius Storvik :
  Dialog om blodprøvetaking og bruk av tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i sykehjem.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samtykke, tvang, behandling, hjelp, kontroll, sikkerhet, pasienter, pårørende, ansatte, menneskerettigheter, grunnloven… Hvordan finne balansen?
  2022
 • Marius Storvik :
  Menneskerettigheter og tvang i paramedisin.
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Marius Storviks forskningsinteresser strekker seg over et bredt spektrum av rettsvitenskapen med særlig fokus på tvang, menneskerettigheter og velferdsrett. Han er drevet av et ønske om å forstå og analysere hvordan rettssystemet påvirker livskvaliteten, selvbestemmelsesretten og verdigheten til særlig sårbare grupper inkludert psykisk helse, barn, demenspasienter, personer med utviklingshemninger og minoriteter.

  Marius utforsker også hvordan juridiske rammer innen barnevernsrett, sosialrett og trygderett interagerer og bidrar til å forme offentlige tjenester. Han har en spesiell interesse for det komparative perspektivet i rettsvitenskapen, hvor han vurderer hvordan norske tilnærminger kan berikes av og lære fra internasjonale erfaringer, spesielt fra land som Ghana.

  En annen sentral del av hans forskning er å undersøke erstatningsrettens rolle og dens potensiale for å oppnå rettferdighet og reparasjon for individer. Hans analytiske tilnærming involverer å integrere sosialvitenskapelige teorier og metoder for å utdype forståelsen av hvordan juridiske praksiser påvirker individers hverdagsliv.

  Marius er aktivt engasjert i flere pågående forskningsprosjekter som adresserer disse temaene, og hans arbeider bidrar til viktige diskusjoner om rettslig og sosial reform.

  Undervisning

  Ved Det juridiske fakultet har Marius Storvik forelest i trygderett, rettssosiologi, European Human Rights Law og PhD kurs. Han har også vært seminarlærer i statsrett, arverett, erstatningsrett, rettshistorie, velferdsrett, metode og rettssosiologi.

  I tillegg til å undervise ved Det juridiske fakultet, underviser Marius jevnlig på andre fakultet ved UiT. Han underviser da i temaer som helserett, menneskeretter, etikk, barnevernrett og forskningsformidling. 

  Marius er engasjert i å formidle komplekse juridiske emner på en forståelig og interessant måte. Han har også veiledet mer enn 30 masteroppgaver og er nå biveileder for to Ph.D. studenter.   CV

  Utdanning

  Grader

  • PhD i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, 2017
  • Master i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, 2010

  Ikke inkludert i grader

  • Sosialantropologi, 30 studiepoeng
  • Psykologi, 50 studiepoeng
  • Religionsvitenskap / kristendom, 90 studiepoeng
  • Rettsvitenskap, 30 studiepoeng
  • Sykdomslære, 20 studiepoeng
  • Statsvitenskap, 10 studiepoeng


  Erfaring

  Ved UiT Norges arktiske universitet

  • Førsteamanuensis i rettsvitenskap, 2017–nå
  • Stipendiat / Forsker / Universitetslektor, 2012–2017
  • Begynnerkollokvieleder, 2008–2010

  Utenfor UiT Norges arktiske universitet (deltid)

  • Fagrådsmedlem Tvangsforsk, UNN, 2019-2022
  • Juridisk rådgiver, Geriatrisk avdeling, UNN, 2017–2019
  • Lektor i rettslære, Kongsbakken videregående skole, 2017
  • Fagskolelærer AOF 2014 
  • Miljøterapeut, Bufetat, 2008–2014
  • Juridisk rådgiver, Pasient- og brukerombudet i Troms, 2010–2012
  • Rettshjelper, Rettshjelper Marius Storvik, 2010
  • Konfliktrådsmegler, Troms Konfliktråd, 2009–2010
  • Fagskolelærer NBMS 2005–2007

  Verv og lederskap
  Faglige og akademiske verv

  • Vara, Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning Nord 2021–nå
  • Vara, Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning KULMU, 2023–nå
  • Kontrollkommisjonsleder (vara), Vest- og midt Finnmark, 2022–nå
  • Styremedlem, Det juridiske fakultet, UiT, 2006
  • 1. avdelingsleder (vikar), 2022
  • Bedømmelseskomiteer

  Andre verv 

  • Styreleder, Sallir AS, 2018–nå
  • Styremedlem, Eide Bygg AS, 2017–nå
  • Styremedlem, Club Tromsø, 2020–nå
  • Medlem i Menneskerettsutvalget til Den norske kirke, 2024-2027
  • Vara til Nord Hålogaland Bispedømme, Den norske kirke, 2019-2027
  • Styrets leder, Kroken sokn, Den norske kirke, 2016–2023
  • Styremedlem, Tromsø kirkelige fellesråd, Den norske kirke, 2016–2019
  • Leder valgrådet, Nord Hålogaland Bispedømme, Den norske kirke, 2018–2019, 2022–2023 
  • Regionrådsmedlem, Coop Nord, 2015–2019
  • Styremedlem/styreleder Midnattsol familiebarnehage, 2015-2020

  Formidling

  • Podkastvert, Juss & Jåss, 2019–nå
  • Offentlige presentasjoner, har holdt keynotes, forelesninger og undervisninger på en rekke fagdager, internundervisninger, kurs og konferanser relatert til psykisk helsevern, barnevern, habilitering, geriatri og skole, 2012–nå.
  • Rettssaken mot Kasper, Jesper og Jonathan. Interaktivt teaterstykke for barn om rettsstaten og rettssystemet. Idé, tekstforfatter, regi og skuespill.  
  • Samarbeidet om animasjonsfilmer om barn og unges rettigheter under akuttinnleggelse i psykisk helsevern, 2022–2023.
  • Samarbeidet om museumsutstillingen «Tror du lover bare virker av seg selv?» ved Norges arktiske universitetsmuseum, 2021.
  • Skribent, jevnlig bidragsyter til media og fagpresse.
  • Mediebidrag, fra 2012. Spesielt nevnes; Ransaking 2012-2015, «Tvangsloggene» med VG i 2016,  Skjerming i 2017 og Samskipnadenes depositumspraksis i 2022.

  Priser

  • UiT Pris for Innovativ Formidling, 2023
  • Undervisningsprisen – Årets seminarleder, fra JSU (Studentorganisasjon) ved UiT Norges arktiske universitet, 2018.
  • Veileder for lag i nasjonal finale, ELSA prosedyrekonkurranse, 2017.
  • 2. plass, Nasjonal finale i Forsker Grand Prix, 2012.
  • Beste enkeltprosederende, ELSA nasjonal finale prosedyrekonkurranse, 2009.