Marius Storvik


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Marius Storvik en bred bakgrunn innen både undervisning og forskning. Hans forskningsinteresser er fokusert på menneskerettigheter, velferdsrett, psykisk helsevern, helserett, barnevernsrett og erstatningsrett. Han er spesielt interessert i å undersøke hvordan disse områdene interagerer og påvirker hverandre, og hvordan de kan bidra til å forbedre livskvaliteten for mennesker. Han deltar også i forskningsrådsprosjektet "The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)" og et forskningsprosjekt om grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem.

Marius har også forelest i trygderett, rettssosiologi og European Human Rights Law. Han har erfaring som seminarlærer i emner som statsrett, arverett, erstatningsrett, rettshistorie, velferdsrett, metode og rettssosiologi. I tillegg til å undervise ved Det juridiske fakultet, har han også undervist i fag som helserett, menneskeretter, etikk, barnevernrett og forskningsformidling ved andre fakulteter på UiT.

Han har veiledet mer enn 30 masteroppgaver i rettsvitenskap og er bi-veileder for to phd studenter."

Marius Storvik er engasjert i å formidle komplekse juridiske emner på en forståelig og interessant måte. Han har formidlet mye forskning gjennom både eksterne foredrag og gjennom media. I tillegg til dette, er han også podkastvert sammen med Gunnar Eriksen for Juss & Jåss, der de diskuterer ulike dommer og deler innsikt i sin forskning og undervisning. Dette viser hans evne til å formidle komplekse juridiske temaer på en lettfattelig måte, noe som gjør det mer tilgjengelig for studenter og allmennheten.


 • Henriette Riley, Marius Storvik, Thomas Hansen :
  Tvangshjemler kan føre til mer tvang
  Dagens medisin 2023 ARKIV / DATA
 • Esben Søndergaard Bruun Olesen, Trond Bliksvær, Lea Louise Videt, Marius Storvik, Lena Augusta Ulfseth, Willy Lichtwarck :
  Grensesetting og bruk av tvang overfor barn i fosterhjem
  2023 ARKIV
 • Marius Storvik :
  – Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser
  14. februar 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterheimar er ikkje uvanleg
  22. august 2023
 • Marius Storvik :
  Marius har avdekket alvorlige feil i systemet: – Vi svikter barna på nytt
  28. august 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport viser utbredt bruk av tvang i norske foster­hjem: Mener barns velferd står i fare
  22. august 2023
 • Marius Storvik :
  21-åring lå beltet fast i seks uker: – I strid med torturforbudet
  10. september 2023
 • Marius Storvik :
  En ghanesisk smock i det samiske samfunnshus
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Ny rapport: Tvang i fosterhjem er ikke uvanlig
  22. august 2023
 • Marius Storvik :
  Riddu Riđđu og sivil ulydighet som nødverge
  iTromsø 2023
 • Marius Storvik :
  Case law on Restraints from the European Court of Human rights.
  2023
 • Marius Storvik, O. Røyset :
  Høringsuttalelse til NOU 2022: 21 «Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten»
  11. april 2023
 • Marius Storvik :
  6 animasjonsfilmer om barn og unges rettigheter under døgninnleggelse i psykisk helsevern.
  2023
 • Marius Storvik :
  Menneskerettighetene er en gutt som sier: Men keiseren har jo ikke klær på seg.
  2023
 • Marius Storvik :
  Pasient- og brukerrettighetsloven - samtykkekompetanse og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Sikkerhet, dokumentasjonskrav og rettssikkerhet.
  2023
 • Marius Storvik :
  Sosialrett og slikt
  2023
 • Marius Storvik :
  Piller, paragrafer og praksis : Grenselandet mellom lovverk og medisin
  2023
 • Marius Storvik :
  NAPHAs faglunsj: CRPD/menneskerettigheter i tjenestene
  2023
 • Marius Storvik :
  Community, Leadership, and Justice: A Comparative Study of Kardemommeby and Ghana
  2023
 • Marius Storvik :
  Demens, samtykke og tvang
  2023
 • Marius Storvik :
  Hvordan ser teamenes utfordringer ut i et juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samhandling og informasjonsflyt mellom teamet og samarbeidende tjenester
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i somatikk
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvor stort er handlingsrommet for å støtte recovery sett fra et faglig og juridisk perspektiv?
  2022
 • Marius Storvik :
  Debattleder: Aktiv dødshjelp.
  2022
 • Marius Storvik :
  Juridiske og kulturelle utfordringer og løsninger
  2022
 • Marius Storvik :
  Tanker om tvang fra Tana til Ghana. Historier og refleksjoner om rettssikkerhet, tvangsbruk og vilkårlighet fra tre land og 10 statsforvaltere.
  2022
 • Marius Storvik :
  From paper to heads and papers. - About communicating to the research community and to the public.
  2022
 • Marius Storvik :
  Lovverket i et FACT ung perspektiv
  2022
 • Marius Storvik :
  Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig
  iTromsø 04. august 2022
 • Marius Storvik :
  Studentsamskipnadenes depositumspraksis
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor er det så mye mer bruk av tvang i psykiatrien nord og vest i Norge?
  06. desember 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven
  24. november 2022
 • Marius Storvik :
  Jusekspert mener politiets brev er i strid med grunnloven.
  23. november 2022
 • Marius Storvik :
  Politiet vil ta førerkortet til klimaaksjonist
  24. november 2022
 • Marius Storvik :
  Brukerspesialisten har en viktig rolle i FACT ung-teamet
  23. november 2022
 • Marius Storvik :
  Mener flere studentsamskipnader bryter loven
  12. september 2022
 • Marius Storvik :
  Innledning om stemmerett for 16 åringer og digital valgdeltakelse.
  2022
 • Marius Storvik :
  Trafikkskolen skal spørre alle sine russiske kjøreelever hvilke standpunkt de har til krigen i Ukraina. Er de på Putins side får de ikke kjøre
  10. mars 2022
 • Marius Storvik :
  Odd-Are risikerer å få forlenget dommen sin, fordi hjemkommunen ikke klarer å ta ham imot: – Det er jo som å bure noen inne og kaste nøkkelen
  04. august 2022
 • Marius Storvik :
  Ledet sofadialog om farlighet, som oppsummering av konferansen.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvorfor har lovendringene tvunget seg fram?
  2022
 • Marius Storvik :
  Juss & Jåss Live - Critical legal conference
  01. september 2022
 • Marius Storvik :
  Dialog om blodprøvetaking og bruk av tvang.
  2022
 • Marius Storvik :
  Tvungen helsehjelp i sykehjem.
  2022
 • Marius Storvik :
  Hvem skal beskytte Kasper, Jesper og Jonathan?
  2022
 • Marius Storvik :
  Samtykke, tvang, behandling, hjelp, kontroll, sikkerhet, pasienter, pårørende, ansatte, menneskerettigheter, grunnloven… Hvordan finne balansen?
  2022
 • Marius Storvik :
  Menneskerettigheter og tvang i paramedisin.
  2022
 • Marius Storvik :
  Våre beslutninger er dårlige - kan jussen hjelpe?
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Marius Storviks hovedinteresse er spørsmål relatert til tvang, menneskerettigheter og velferdsrett. Spesielt mennesker som er særlig sårbare innen helsetjenestenestene, inkludert psykisk helse, barn, demenspasienter og personer med utviklingshemning. Utenfor helsetjenester inkluderer dette områder som barnevernsrett, sosialrett og trygderett.

  Han er spesielt interessert i å undersøke rettsystemets rolle i hvordan disse områdene interagerer og påvirker hverandre, og hvordan rettsystemet kan bidra til å forbedre livskvaliteten, selvbestemmelsesretten og verdigheten for mennesker. Han er også interessert i hvordan erstatningsrettens reparerende funksjon kan bidra til å sikre rettferdighet.

  Undervisning

  Marius Storvik har en bred undervisningsbakgrunn i trygderett, rettssosiologi og European Human Rights Law. Han har også erfaring som seminarlærer i emner som statsrett, arverett, erstatningsrett, rettshistorie, velferdsrett, metode og rettssosiologi.

  I tillegg til å undervise ved Det juridiske fakultet, har han også undervist i fag som helserett, menneskeretter, etikk, barnevernrett og forskningsformidling ved andre fakulteter på UiT.

  Marius er engasjert i å formidle komplekse juridiske emner på en forståelig og interessant måte. Han har også veiledet mer enn 30 masteroppgaver og er nå biveileder for to Ph.D. studenter.