No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Det juridiske fakultet marius.storvik@uit.no +4777646585 91829777 Tromsø TEO-H4 4.526

Marius Storvik


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Marius Storvik underviser ved ulike emner på masterstudiet.

Storvik deltar i forskningsrådsprosjektet "The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry (CAP)". Han deltar også i forskningsprosjekt om grensesetting og bruk av tvang overfor barn som bor i fosterhjem.

Storvik er sammen med Gunnar Eriksen podkastverter for Juss & Jåss. 


 • Storvik, Marius. Juss, velferd, barn og likestilling i Kardemomme by. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498.s 119 - 135.
 • Storvik, Marius. Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 345 - 370.
 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid; Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss. 2021.
 • Eriksen, Gunnar Ketil; Storvik, Marius. Juss & Jåss. 2021.
 • Hagen, Rune Blix; Eriksen, Gunnar Ketil; Storvik, Marius. Juss & Jåss Hekseprosess spesial. Gjest Rune Blix Hagen. (data) 2021.
 • Nylund, Anna; Storvik, Marius. Høring: Et portforbud vil ramme både dyr og studenter. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.
 • Storvik, Marius. Rettsforsker mener Norges Arktiske Studentsamskipnad bryter loven: – De har skaffet seg et rør inn i depositumskassa. 2021.
 • Storvik, Marius. Åpent brev til styret i Samskipnaden. iTromsø 2021.
 • Storvik, Marius. Samskipnadens besøksnekt er ulovlig. 2021.
 • Storvik, Marius. – Skal ansatte bare se på at de gamle slår?. 2020.
 • Storvik, Marius. Samtale om soning og rehabilitering med Veronica Orderud.. Faglig samtale 2020-11-11 - 2020-11-11 2020.
 • Storvik, Marius. Status og behov for rettsvitenskapelig forskning på tvungent psykisk helsevern. Miniseminar 2020-06-08 - 2020-06-08 2020.
 • Storvik, Marius. Retorikk og prosedyreteknikk. Prosedyrekonkuransen 2020-09-10 - 2020-09-10 2020.
 • Storvik, Marius. Status for tvangsbegrensningsloven. Mandagsundervisning habilitering 2020-09-14 - 2020-09-14 2020.
 • Storvik, Marius. Diskriminering i rus og psykiatrifeltet. Debattkveld 2020-10-22 - 2020-10-22 2020.
 • Storvik, Marius. Tvang og kontroll i barne- og ungdomspsykiatri. Fagdag 2020-10-23 - 2020-10-23 2020.
 • Storvik, Marius. Samtykkekompetanse. Regionsamling Pasient- og brukerombudene Midt-Vest 2020-12-04 - 2020-12-14 2020.
 • Storvik, Marius. Rekordstrengt: - Gått litt for langt. 2020.
 • Storvik, Marius. Krever bedre begrunnelse for Oslos forbud mot private samlinger med over 10 personer. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Isbjørnballet spesial. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 13. 2020.
 • Storvik, Marius. Juss & Jåss Voldtekt og samtykkelovgivning.. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Arbeidslivsdagen spesial. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 11. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 10. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 9. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 8. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 7. 2020.
 • Storvik, Marius. Juss & Jåss episode 6. 2020.
 • Storvik, Marius. Kaptein Kari er kampklar. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 5. 2020.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Livepodcast fra Bazinga, episode 4. 2019.
 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 3. 2019.
 • Storvik, Marius. UiT-lærere kaster seg på podkast­bølgen med ny juss­podkast. 2019.
 • Storvik, Marius. Eksperter mener kongen tar feil om valget av kristelig konfirmasjon. 2019.
 • Storvik, Marius. NAV-skandalen: Dette kan du ha krav på. 2019.
 • Storvik, Marius. Mammas mareritt. 2019.
 • Storvik, Marius. Leksehjelp-gründer: – Ufattelig at det ikke er nasjonalt mobilforbud. 2019.
 • Storvik, Marius. - Kongen tar feil.. 2019.
 • Storvik, Marius. Hvem er de voksne i rommet?. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Storvik, Marius. Grunnprinsipper og tvang ved somatisk helsehjelp. Fagdag 2019-12-17 - 2019-12-17 2019.
 • Storvik, Marius. Høringsuttalelse Tvangsbegrensningsloven. 2019.
 • Storvik, Marius. Rettslige rammer for tvang i skolen. Fagdag for mobbeombudene i Troms og Oslo 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.
 • Storvik, Marius. Øyeblikkelig hjelp til pasienter uten samtykkekompetanse.. Internundervisning 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.
 • Storvik, Marius. Grunnprinsipper for tvang ved somatisk helsehjelp. Internundervisning 2019-11-21 - 2019-11-21 2019.
 • Storvik, Marius. Tvang i psykiatrien. Fagdag 2019-11-21 - 2019-11-21 2019.
 • Storvik, Marius. Rett til psykiatrisk helsehjelp. Fagdag 2019-11-21 - 2019-11-21 2019.
 • Storvik, Marius. Generelt om bruk av tvang og makt, samt samtykkekompetanse. Turnuskurs for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. 2019-11-14 - 2019-11-14 2019.
 • Storvik, Marius. E3: Å redusere tvang i psykiatrien er lett! | Marius Storvik. 2019.
 • Storvik, Marius. «Barn av nordiske IS-sympatisører: Hvem sitt ansvar og hvilket ansvar?». Debatt: Internasjonalt seminar 2019-11-02 - 2019-11-02 2019.
 • Storvik, Marius. Rettssaken mot Kasper, Jesper og Jonatan.. Utforsk UiT 2019-09-22 - 2019-09-22 2019.
 • Lindekleiv, Haakon; Storvik, Marius. Hvem skal få dyre kreftmedisiner?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (14). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.19.0517.
 • Storvik, Marius. Nødrett som rettsgrunnlag. Fagkritisk rekke 2019-02-20 - 2019-02-20 2019.
 • Storvik, Marius. Psykisk syke straffes mer på grunn av sykdommen. 2019.
 • Storvik, Marius. Mangel på ressurser fører til isolering av psykisk syke. 2019.
 • Storvik, Marius. Jusseksperter mener mobilforbud på skoler er ulovlig. 2019.
 • Storvik, Marius. Tvangsproblemet. 2019.
 • Storvik, Marius. Politistasjonssjef om gjengangerne etter drapet på Bjørg Marie (67): – Man blir jo motløs. 2019.
 • Storvik, Marius. Integritet og autonomi ved tvang mot barn.. Fagdag 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.
 • Storvik, Marius. Grunnprinsipper og tvang. Åpen forelesning 2019-03-27 - 2019-03-27 2019.
 • Storvik, Marius. Psykisk helsevernloven. Fagdag 2019-03-27 - 2019-03-27 2019.
 • Storvik, Marius. Kardemommebys justismord - Er den gode vilje tilstrekkelig, eller trenger vi rettssikkerhet også?. Lørdagsuniversitetet 2019-03-16 - 2019-03-16 2019.
 • Storvik, Marius. Deltaker i paneldebatt om tvang i psykisk helsevern.. Mental Helse-konferansen 2019-03-07 - 2019-03-07 2019.
 • Storvik, Marius. Kardemommebys justismord. Mental Helse-konferansen 2019-03-07 - 2019-03-07 2019.
 • Storvik, Marius. Endringer i psykisk helsevernloven, samtykkekompetanse og Pasient- og brukerrettighetslovens 3, 4 og 5.. BUP utdanningsprogram 2019-01-17 - 2019-01-18 2019.
 • Storvik, Marius. Oppslagsordene "tvang" og "tvungen observasjon" i store medisinske leksikon.. 2018.
 • Storvik, Marius. Tvang, skjæringspunktet mellom medisin, juss og etikk.. Kompetansebygging Pasient- og brukerombudene 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.
 • Storvik, Marius. Tvang, skjæringspunktet mellom medisin, juss og etikk.. Fylkesmannens turnuskurs 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.
 • Storvik, Marius. Rettslige sider ved bruk av skjerming. Kontrollkommisjonskonferansen 2018 2018-11-16 - 2018-11-16 2018.
 • Storvik, Marius. EMD praksis, relevant for Kontrollkommisjonene. Kontrollkommisjonskonferansen 2018 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.
 • Storvik, Marius. Tvang - skjæringspunktet mellom sykepleie, juss og etikk.. Fagdag 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.
 • Storvik, Marius. Er kardemommeloven en god lov?. Barneuniversitetet 2018-10-11 - 2018-10-11 2018.
 • Storvik, Marius. Kardemommebys justismord. 10 år jubileum for Gatejuristen 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Storvik, Marius. Møteleder og ordstyrer ved Nasjonal konferanse om psykisk helse. Nasjonal konferanse om psykisk helse 2018-10-12 - 2018-10-12 2018.
 • Storvik, Marius. Tvang, rettssikkerhet og erstatning. Fagdag Pasient- og brukerombudet i Oslo 2018-10-10 - 2018-10-10 2018.
 • Storvik, Marius. Tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning.. Regional undervisning i habilitering 2018-10-01 - 2018-10-01 2018.
 • Storvik, Marius. ECT og nødrett. Kompetansebygging Pasient- og brukerombudene 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.
 • Storvik, Marius. Rettssaken mot Kasper, Jesper og Jonatan.. Utforsk UiT 2018-09-23 - 2018-09-23 2018.
 • Storvik, Marius. Debattdeltaker om ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i barnevernet. Debatt 2018-09-04 - 2018-09-04 2018.
 • Storvik, Marius. Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Storvik, Marius. Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. 2018.
 • Storvik, Marius. Tvang - i skjæringspunktet mellom medisin, juss og etikk.. Fylkesmannens turnuskurs 2018-04-05 - 2018-04-05 2018.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Fagkonferanse POBO Karasjokk 2018-04-16 - 2018-04-18 2018.
 • Storvik, Marius. From research to front page. Fagdager institutt for farmasi, UiT 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.
 • Storvik, Marius. Utredning om behovet for rettslig grunnlag for bruk av ulik tvang og makt i skolen.. 2018.
 • Storvik, Marius. From research to front page. Instituttseminar 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Akuttpsykiatrikonferansen 2018-02-07 - 2018-02-09 2018.
 • Storvik, Marius. Fra forskning til forside. Forum for formidling 2018-01-12 - 2018-01-12 2018.
 • Storvik, Marius. Husordensregler og menneskerettigheter. Fagdag 2017-12-07 - 2017-12-08 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern.. Faglig presentasjon Pasient- og brukerombudet i Troms 2017-03-10 - 2017-03-10 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern.. Presentasjon ved Pasient- og brukerombudet i Nordland 2017-03-13 - 2017-03-13 2017.
 • Storvik, Marius. Vil ha ansvarliggjort legene 17 år tilbake. 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. 2017.
 • Storvik, Marius. UiT-forskeren Marius (39) har avdekket store avvik mellom praksis og lovverk i psykiatrien. 2017.
 • Storvik, Marius. Forskeren forklarer: Store avvik mellom rutiner og lovgivning. 2017.
 • Storvik, Marius. Psykiatrien bryter menneskerettighetene. 2017.
 • Storvik, Marius. Skjerming i psykiatrien. 2017.
 • Storvik, Marius. Skjerming i psykiatrien. 2017.
 • Storvik, Marius. Varsla om forhold på psyk - får støtte i ny forskning. 2017.
 • Storvik, Marius. Tvunget til fire år på skjerming.. 2017.
 • Storvik, Marius. «Nina» ble tvunget til å bo alene for å bli frisk. 2017.
 • Storvik, Marius. Varsleren på psykiatrisk avdeling. 2017.
 • Storvik, Marius. Tvunget til å bo fire år på skjermingsrom. 2017.
 • Storvik, Marius. – Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. 2017.
 • Storvik, Marius. Avdekket flere menneskerettighetsbrudd i norsk psykiatri. 2017.
 • Storvik, Marius. Avdekket menneskerettighetsbrudd i 7 av 8 undersøkte tiltak i psykiatrien. 2017.
 • Storvik, Marius. Versting i bruk av skjerming mot pasientar – veit ikkje om det har effekt. 2017.
 • Storvik, Marius. Mener vi mangler kontroll når pasienter låses inne. 2017.
 • Storvik, Marius. Fikk elektrosjokk åtte ganger – hadde ikke gitt samtykke. 2017.
 • Storvik, Marius. Her har psykisk syke pasienter kun en madrass på rommet. 2017.
 • Storvik, Marius. Fant systematiske lovbrudd. 2017.
 • Storvik, Marius. Paneldebatt om tvang i psykiatrien - teori møter praksis. Paneldebatt om tvang i psykiatrien - teori møter praksis 2017-06-19 - 2017-06-19 2017.
 • Storvik, Marius. Ledelsen har ansvaret for at lover følges. Stavanger Aftenblad 2017. ISSN 0804-8991.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Lunsjforedrag for Sivilombudsmannen og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 2017-08-22 - 2017-08-22 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Lunsjforedrag for Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst 2017-08-21 - 2017-08-21 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Forelesning for Pro bono gruppen 2017-08-22 - 2017-08-22 2017.
 • Storvik, Marius. Den skjulte tvangen. 2017.
 • Storvik, Marius. Den skjulte tvangen. Lørdagsuniversitetet 2017-09-23 - 2017-09-23 2017.
 • Storvik, Marius. Systemkritiske synspunkter på saksbehandling og kontroll mht. bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Forelesning for Tvangslovutvalget 2017-09-25 - 2017-09-25 2017.
 • Storvik, Marius. Utvalde problemstillingar frå avhandlinga: «Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern». Nasjonalt helse- og sosialrettsseminar 2017-09-27 - 2017-09-27 2017.
 • Storvik, Marius. Den skjulte tvangen. Fagkritisk rekke 2017-10-04 - 2017-10-04 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Nasjonal konferanse om psykisk helse 2017-10-11 - 2017-10-12 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslige rammer for tvang i skolen. Fagdag Ekrehagen skole 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.
 • Storvik, Marius. Kardemommeloven eller menneskerettigheter?. Åpen dag UiT 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Internundervisning Voksenpsykiatrisk poliklinikk Åsgård 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Storvik, Marius. Retningslinjer ved tvangsbruk i somatisk speisialisthelsetjeneste.. Høstmøte 2017 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.
 • Storvik, Marius. Skjult tvang innen norsk psykiatri. 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslige rammer for bruk av tvang og makt i skolen. Det årlige kurset i utdanningsrett 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Storvik, Marius. Tilsyn og kontroll med rettssikkerhet og faglig forsvarlighet ved tvangsbruk i det psykiske helsevernet.. Kontrollkommisjonskonferansen 2017 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Storvik, Marius. Retningslinjer ved tvangsbruk i somatisk speisialisthelsetjenest. Internundervisning Geriatrisk avdeling UNN 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.
 • Storvik, Marius. Hva er psykiatri?. Internseminar Jusshjelpa 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.
 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Internseminar Jusshjelpa 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.
 • Storvik, Marius. Metalldetektor kan ivareta sikkerheten. Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.
 • Storvik, Marius. Diskriminering er sjelden en gyllen middelvei. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (21). ISSN 0029-2001.s 1790 - 1790.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0873.
 • Storvik, Marius. Gråsonetvang. Kontrollkommisjonskonferansen 2016-11-25 - 2016-11-25 2016.
 • Storvik, Marius. Menneskerettigheter og tvang – to sider av samme sak?. Brukerrådsseminaret 2016 2016-10-10 - 2016-10-10 2016.
 • Storvik, Marius. Panelsamtale. Sivilombudsmannens menneskerettsseminar 2016-10-19 - 2016-10-19 2016.
 • Storvik, Marius. De omstridte grensene – bruk av belteseng i psykiatrien i lys av menneskerettighetene. Forskningsdagene 2016-10-02 - 2016-10-02 2016.
 • Storvik, Marius. Pasienter bindes fast ulovlig. 2016.
 • Storvik, Marius. Grep ikke inn mot ulovlig beltetvang. 2016.
 • Storvik, Marius. Legges i belter når legene drar på ferie. 2016.
 • Storvik, Marius. Ved denne fotballbanen ble pasienten luftet i belter. 2016.
 • Storvik, Marius. Tvangsloggene - Slik har vi jobbet. 2016.
 • Storvik, Marius. Tvangsloggene - Protokollene. 2016.
 • Storvik, Marius. 4000 beltelegginger - 71 klager 10 medhold. 2016.
 • Storvik, Marius. VG direkte om avsløring av ulovlig tvang i norsk psykiatri.. 2016.
 • Storvik, Marius. Kontrollkommisjonene i psykiatrien: Kritisert i over 100 år Hvilken av tvangsprotokollene er fra 1865?. 2016.
 • Storvik, Marius. M. Storvik svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 (23/24). ISSN 0029-2001.s 1958 - 1958.s doi: 10.4045/tidsskr.16.1050.
 • Storvik, Marius; Rosenvinge, Morten. Reglene for ransaking kan bli endret. 2015.
 • Storvik, Marius. Forby bruk av belteseng på barn. Rapportlansering av Grenseløs omsorg 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.
 • Storvik, Marius. Gråsonetvang? Juridiske aspekter ved bruk av tvang og makt i kommunalt psykisk helsearbeid.. Samhandling om psykisk helse - et lovverk i utakt. 2015-10-21 - 2015-10-21 2015.
 • Sarwar, Shazia; Storvik, Marius. Myndighetenes barneovergrep. 2015.
 • Storvik, Marius. En alvorlig systemsvikt. 2014.
 • Storvik, Marius. Rettssikkerhet i psykiatrien. Når noen bare tar seg til rette i andres privatliv. Senioruniversitetet i Tromsø 2014-04-26 - 2014-04-26 2014.
 • Storvik, Marius. Tvang på velferdsrettens område. Forsker Grand Prix 2012-09-19 - 2012-09-29 2012.
 • Storvik, Marius. - Ulovlig praksis rundt ransaking. 2012.
 • Storvik, Marius. Tvang i barnevern og psykiatri - vurdering av verdiriktighet. 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • Menneskerettigheter
  • Helserett
  • Velferdsrett
  • Erstatningsrett

  Undervisning

  Forelesninger i trygderett, rettssosiologi og European Human Rights Law ved Det juridiske fakultet. 

  Har vært seminarlærer i statsrett, arverett, erstatningsrett, rettshistorie, velferdsrett, metode og rettssosiologi.

  Har undervist i fag som helserett, menneskeretter, etikk, barnevernrett og forskningsformidling ved andre fakulteter på UiT.
  TEO-H4 4.526

  Klikk for større kart