Kjersti Lillevoll


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Kjersti R. Lillevoll er førsteamanuensis i forskningsgruppe for klinisk psykologi ved Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, og studieprogramleder for profesjonsstudiet i psykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog, og har jobbet i psykisk og somatisk helsetjeneste, blant annet med voksne som har langvarige og sammensatte helseplager. Hennes faglige interesser dreier seg om ulike tema innen psykisk helse, forebygging og behandling.

Lillevoll er institusjonsansvarlig for skikkethet i 30 % stilling.

 


 • Yngvild Arnesen, Kjersti Lillevoll, Børge Mathiassen :
  User satisfaction in child and adolescent mental health service: Comparison of background, clinical and service predictors for adolescent and parent satisfaction
  Health Expectations 2023 ARKIV / DOI
 • Geir Fagerjord Lorem, Eva Therese Næss, Maja-Lisa Løchen, Kjersti Rønningen Lillevoll, Else-Marie Molund, Assami Rösner m.fl.:
  Post-traumatic stress disorder among heart disease patients: a clinical follow-up of individuals with myocardial infarction in the Tromsø Study
  BMC Psychiatry 2023 ARKIV / DOI
 • Mette Bech Risør, Kjersti Lillevoll :
  Caught up in Care: Crafting Moral Subjects of Chronic Fatigue
  Medical Anthropology 2021 ARKIV / DOI
 • Veronica Lorentzen, Bjørn Helge Handegård, Connie Malén Moen, Kenth Solem, Kjersti Lillevoll, Ingunn Skre :
  CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties
  BMC Psychology 20. august 2020 ARKIV / DOI
 • Ida Marie Opdal, Bente Morseth, Bjørn Helge Handegård, Kjersti Lillevoll, Wendy Nilsen, Christopher Sivert Nielsen m.fl.:
  Is change in mental distress among adolescents predicted by sedentary behavior or screen time? Results from the longitudinal population study The Tromsø Study: Fit Futures
  BMJ Open 2020 ARKIV / DOI
 • Ida Marie Opdal, Bente Morseth, Bjørn Helge Handegård, Kjersti Lillevoll, Helga Ask, Christopher Sivert Nielsen m.fl.:
  Change in physical activity is not associated with change in mental distress among adolescents: The Tromsø Study: Fit Futures
  BMC Public Health 2019 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Matthias Mittner, Kjersti Lillevoll, Susanne Kvam Katla, nils Kolstrup, Martin Eisemann m.fl.:
  Predictors of Response to Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With High-Intensity Face-to-Face Therapist Guidance for Depression: A Bayesian Analysis
  Journal of Medical Internet Research 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kjersti Lillevoll, Hans Christian Bones Vangberg, Kathleen Griffiths, Knut Waterloo, Martin Eisemann :
  Uptake and adherence of a self-directed internet-based mental health intervention with tailored e-mail reminders in senior high schools in Norway
  BMC Psychiatry 2014 ARKIV / DOI
 • Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll, Mette Bech Risør, Ragnhild Sørensen Høifødt, May-Lill Johansen, Knut Waterloo m.fl.:
  Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study
  BMC Psychiatry 2013 ARKIV / DOI
 • Kjersti Lillevoll, Jane Kroger, Monica Martinussen :
  Identity Status and Anxiety: A Meta-Analysis
  Identity. An International Journal of Theory and Research 12. august 2013 DOI
 • Kjersti Lillevoll, Jane Kroger, Monica Martinussen :
  Identity Status and Locus of Control: A Meta-Analysis
  Identity. An International Journal of Theory and Research 12. august 2013 DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Kjersti Lillevoll, Kathleen M Griffiths, Tom Wilsgaard, Martin Eisemann, Knut Waterloo m.fl.:
  The Clinical Effectiveness of Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With Face-to-Face Therapist Support for Depressed Primary Care Patients: Randomized Controlled Trial
  Journal of Medical Internet Research 2013 ARKIV / DOI
 • Ingunn Skre, Oddgeir Friborg, Sigmund Elgarøy, Chris Evans, Lars Henrik Ryther Myklebust, Kjersti Lillevoll m.fl.:
  The factor structure and psychometric properties of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) in Norwegian clinical and non-clinical samples
  BMC Psychiatry 2013 ARKIV / DOI
 • Kjersti Lillevoll, Maja Wilhelmsen, Nils Kolstrup, Ragnhild Sørensen Høifødt, Knut Waterloo, Martin Eisemann m.fl.:
  Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions
  Journal of Medical Internet Research 2013 ARKIV / DOI
 • Hans Christian Bones Vangberg, Kjersti Lillevoll, Knut Waterloo, Martin Eisemann :
  Does personality predict depression and use of an internet-based intervention for depression among adolescents?
  Depression Research and Treatment 2012 ARKIV / DOI
 • Maria Elise Lone, Kjersti Lillevoll, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Gruppesamtaler som forebyggende tiltak for flyktninger. En kvalitativ intervjuundersøkelse av deltakeres opplevelse.
  2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt m.fl.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Kjersti Lillevoll :
  De vanligste symptomene på depresjon
  20. mai 2014 FULLTEKST
 • Kjersti Lillevoll :
  Her trenger folk minst lykkepiller
  09. februar 2014
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Internettbasert selvhjelp ved depresjon
  2013
 • Kjersti Lillevoll :
  Assistert selvhjelp mot depresjon
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Psykologisk behandling med internettbasert selvhjelp
  Dagens medisin 2012
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  MoodGYM-programmet og erfaringer med bruk av dette
  2012
 • Kjersti Lillevoll :
  Persepsjon og vitnepsykologi
  2012
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll, Ove K Lintvedt, Knut Waterloo, Martin Eisemann m.fl.:
  Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell
  Tidsskrift for kognitiv terapi 2011
 • Kjersti Lillevoll, Monica Martinussen, Jane Kroger :
  Identity status and anxiety: A meta-analysis
  2011
 • Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll :
  Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis
  2010
 • Hans Christian Bones Vangberg, Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt, Ove K Lintvedt, Martin Eisemann, Knut Waterloo :
  Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

   Prosjekter

  2022-2028: "Viewing your body from the inside and out (VYBINO): Body image, interoceptive awareness, and BMI in women: exploring interactions in the course of an eating disorder". I dette prosjektet undersøker vi om det finnes en sammenheng mellom interosepsjon (interoceptive awareness), kroppsbilde og BMI hos kvinner med spiseproblemer. Prosjektet er et forskerlinjeprosjekt med stud.psychol Lise Gulli Brokjøb, i samarbeid med Northumbria University.

  2016-2020: CFS/ME i nord: Symptomer og funksjon hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encephalomyelitt. I denne studien undersøkes symptomer og funksjon med gjentatte målinger over tre måneder ved bruk av blant annet aktigrafi.

  2019-2024: Patient-reported experience in child and adolescent mental health care. Aspects of patient’s mental health status and life situation as predictors of user satisfaction. I dette prosjektet undersøkes pasienter og deres foreldres brukertilfredshet med tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Prosjektet er et dobbeltkompetanseprosjekt samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge. Ph.d-student: Yngvild Arnesen. Prosjektleder: Børge Mathiassen. 

  2022-2025: "Effects of skills training in cognitive therapy for social anixety disorder: A dismantling study". I dette prosjektet undersøker vi om ulike former for opplæring i kognitiv terapi gir forskjeller i utbytte. Prosjektet er et samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi. Prosjektleder: Veronica Lorentzen

  2020-2024: "The head and heart connection" Et prosjekt om hjertepasienters psykiske helse. I dette prosjektet undersøker vi psykisk helse før og etter første hjerteinfarkt hos hjertepasienter. Prosjektet tar utgangspunkt i data fra Tromsøundersøkelsen. Prosjektleder: Geir Lorem

  Veiledning

  PSY-2901 Hovedoppgave

  PSY-2002 Bacheloroppgave

  Ph.d-veiledning

  Undervisning

  Emneansvar

  2013-2021: PSY-2595 Klinisk psykologi (30 stp)

  2021-2023: PSY-2802-1 Klinisk psykologi (15 stp)

  Prosjekt

  Psy-sam: Samisk kulturkompetanse i psykologutdanninga. Det overordnede formålet i dette prosjektet er å integrere samisk kulturkompetanse og perspektiv relevant for psykisk helsearbeid og spesifikt for psykologers yrkesutøvelse. Prosjektet er finansiert av Program for utdanningskvalitet 2023 ved UiT.

  Undervisning

  PSY-1001/1021 Innføring i psykologi: Psykiske lidelser og behandling av psykiske lidelser

  PSY-1010/1020 Fenomenbeskrevet psykologi og psykologiens historie: Psykologiens historie 

  PSY-2802 Klinisk psykologi: Utredning av voksne; barn som pårørende; forståelsesmodeller for psykisk lidelse; depresjon

  Seminarleder/gruppeleder

  PSY-1603-1608 Profesjonsforberedende emne I-VI: Mentor for basisgruppe

  PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI: Preklinisk kurs - gruppeleder

  PSY-1514 Kvalitativ metode: Seminarleder