Kjersti Rønningen Lillevoll


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Kjersti R. Lillevoll er førsteamanuensis i forskningsgruppe for klinisk psykologi ved Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, og studieprogramleder for profesjonsstudiet i psykologi. Hun er utdannet klinisk psykolog, og har jobbet i psykisk og somatisk helsetjeneste, blant annet med voksne som har langvarige og sammensatte helseplager. Hennes faglige interesser dreier seg om ulike tema innen psykisk helse, forebygging og behandling.

 


 • Yngvild Arnesen, Kjersti Lillevoll, Børge Mathiassen :
  User satisfaction in child and adolescent mental health service: Comparison of background, clinical and service predictors for adolescent and parent satisfaction
  Health Expectations 2023 ARKIV / DOI
 • Mette Bech Risør, Kjersti Lillevoll :
  Caught up in Care: Crafting Moral Subjects of Chronic Fatigue
  Medical Anthropology 2021 ARKIV / DOI
 • Veronica Lorentzen, Bjørn Helge Handegård, Connie Malén Moen, Kenth Solem, Kjersti Lillevoll, Ingunn Skre :
  CORE-OM as a routine outcome measure for adolescents with emotional disorders: factor structure and psychometric properties
  BMC Psychology 20. august 2020 ARKIV / DOI
 • Ida Marie Opdal, Bente Morseth, Bjørn Helge Handegård, Kjersti Lillevoll, Wendy Nilsen, Christopher Sivert Nielsen m.fl.:
  Is change in mental distress among adolescents predicted by sedentary behavior or screen time? Results from the longitudinal population study The Tromsø Study: Fit Futures
  BMJ Open 2020 ARKIV / DOI
 • Ida Marie Opdal, Bente Morseth, Bjørn Helge Handegård, Kjersti Lillevoll, Helga Ask, Christopher Sivert Nielsen m.fl.:
  Change in physical activity is not associated with change in mental distress among adolescents: The Tromsø Study: Fit Futures
  BMC Public Health 2019 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Matthias Mittner, Kjersti Lillevoll, Susanne Kvam Katla, nils Kolstrup, Martin Eisemann m.fl.:
  Predictors of Response to Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With High-Intensity Face-to-Face Therapist Guidance for Depression: A Bayesian Analysis
  Journal of Medical Internet Research 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kjersti Lillevoll, Hans Christian Bones Vangberg, Kathleen Griffiths, Knut Waterloo, Martin Eisemann :
  Uptake and adherence of a self-directed internet-based mental health intervention with tailored e-mail reminders in senior high schools in Norway
  BMC Psychiatry 2014 ARKIV / DOI
 • Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll, Mette Bech Risør, Ragnhild Sørensen Høifødt, May-Lill Johansen, Knut Waterloo m.fl.:
  Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study
  BMC Psychiatry 2013 ARKIV / DOI
 • Kjersti Lillevoll, Jane Kroger, Monica Martinussen :
  Identity Status and Anxiety: A Meta-Analysis
  Identity. An International Journal of Theory and Research 12. august 2013 DOI
 • Kjersti Lillevoll, Jane Kroger, Monica Martinussen :
  Identity Status and Locus of Control: A Meta-Analysis
  Identity. An International Journal of Theory and Research 12. august 2013 DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Kjersti Lillevoll, Kathleen M Griffiths, Tom Wilsgaard, Martin Eisemann, Knut Waterloo m.fl.:
  The Clinical Effectiveness of Web-Based Cognitive Behavioral Therapy With Face-to-Face Therapist Support for Depressed Primary Care Patients: Randomized Controlled Trial
  Journal of Medical Internet Research 2013 ARKIV / DOI
 • Ingunn Skre, Oddgeir Friborg, Sigmund Elgarøy, Chris Evans, Lars Henrik Ryther Myklebust, Kjersti Lillevoll m.fl.:
  The factor structure and psychometric properties of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) in Norwegian clinical and non-clinical samples
  BMC Psychiatry 2013 ARKIV / DOI
 • Kjersti Lillevoll, Maja Wilhelmsen, Nils Kolstrup, Ragnhild Sørensen Høifødt, Knut Waterloo, Martin Eisemann m.fl.:
  Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions
  Journal of Medical Internet Research 2013 ARKIV / DOI
 • Hans Christian Bones Vangberg, Kjersti Lillevoll, Knut Waterloo, Martin Eisemann :
  Does personality predict depression and use of an internet-based intervention for depression among adolescents?
  Depression Research and Treatment 2012 ARKIV / DOI
 • Maria Elise Lone, Kjersti Lillevoll, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Gruppesamtaler som forebyggende tiltak for flyktninger. En kvalitativ intervjuundersøkelse av deltakeres opplevelse.
  2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt m.fl.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021
 • Kjersti Lillevoll :
  De vanligste symptomene på depresjon
  20. mai 2014 FULLTEKST
 • Kjersti Lillevoll :
  Her trenger folk minst lykkepiller
  09. februar 2014
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Internettbasert selvhjelp ved depresjon
  2013
 • Kjersti Lillevoll :
  Assistert selvhjelp mot depresjon
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  Psykologisk behandling med internettbasert selvhjelp
  Dagens medisin 2012
 • Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt :
  MoodGYM-programmet og erfaringer med bruk av dette
  2012
 • Kjersti Lillevoll :
  Persepsjon og vitnepsykologi
  2012
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll, Ove K Lintvedt, Knut Waterloo, Martin Eisemann m.fl.:
  Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell
  Tidsskrift for kognitiv terapi 2011
 • Kjersti Lillevoll, Monica Martinussen, Jane Kroger :
  Identity status and anxiety: A meta-analysis
  2011
 • Maja Wilhelmsen, Kjersti Lillevoll :
  Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis
  2010
 • Hans Christian Bones Vangberg, Kjersti Lillevoll, Ragnhild Sørensen Høifødt, Ove K Lintvedt, Martin Eisemann, Knut Waterloo :
  Mental selvhjelp.no. Internettbaserte selvhjelpsprogram
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

   Prosjekter

  2022-2028: "Viewing your body from the inside and out (VYBINO): Body image, interoceptive awareness, and BMI in women: exploring interactions in the course of an eating disorder". I dette prosjektet undersøker vi om det finnes en sammenheng mellom interosepsjon (interoceptive awareness), kroppsbilde og BMI hos kvinner med spiseproblemer. Prosjektet er et forskerlinjeprosjekt med stud.psychol Lise Gulli Brokjøb, i samarbeid med Northumbria University.

  2016-2020: CFS/ME i nord: Symptomer og funksjon hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encephalomyelitt. I denne studien undersøkes symptomer og funksjon med gjentatte målinger over tre måneder ved bruk av blant annet aktigrafi.

  2019-2024: Patient-reported experience in child and adolescent mental health care. Aspects of patient’s mental health status and life situation as predictors of user satisfaction. I dette prosjektet undersøkes pasienter og deres foreldres brukertilfredshet med tjenestene i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Prosjektet er et dobbeltkompetanseprosjekt samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge. Ph.d-student: Yngvild Arnesen. Prosjektleder: Børge Mathiassen. 

  2022-2025: "Effects of skills training in cognitive therapy for social anixety disorder: A dismantling study". I dette prosjektet undersøker vi om ulike former for opplæring i kognitiv terapi gir forskjeller i utbytte. Prosjektet er et samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi. Prosjektleder: Veronica Lorentzen

  2020-2024: "The head and heart connection" Et prosjekt om hjertepasienters psykiske helse. I dette prosjektet undersøker vi psykisk helse før og etter første hjerteinfarkt hos hjertepasienter. Prosjektet tar utgangspunkt i data fra Tromsøundersøkelsen. Prosjektleder: Geir Lorem

  Veiledning

  PSY-2901 Hovedoppgave

  PSY-2002 Bacheloroppgave

  Ph.d-veiledning

  Undervisning

  Emneansvar

  2013-2021: PSY-2595 Klinisk psykologi (30 stp)

  2021-2023: PSY-2802-1 Klinisk psykologi (15 stp)

  Prosjekt

  Psy-sam: Samisk kulturkompetanse i psykologutdanninga. Det overordnede formålet i dette prosjektet er å integrere samisk kulturkompetanse og perspektiv relevant for psykisk helsearbeid og spesifikt for psykologers yrkesutøvelse. Prosjektet er finansiert av Program for utdanningskvalitet 2023 ved UiT.

  Undervisning

  PSY-1001/1021 Innføring i psykologi: Psykiske lidelser og behandling av psykiske lidelser

  PSY-1010/1020 Fenomenbeskrevet psykologi og psykologiens historie: Psykologiens historie 

  PSY-2802 Klinisk psykologi: Utredning av voksne; barn som pårørende; forståelsesmodeller for psykisk lidelse; depresjon

  Seminarleder/gruppeleder

  PSY-1603-1608 Profesjonsforberedende emne I-VI: Mentor for basisgruppe

  PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI: Preklinisk kurs - gruppeleder

  PSY-1514 Kvalitativ metode: Seminarleder