Personkort bilde

Arild Buanes

Førsteamanuensis Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Buanes, Arild. Helhetlig planlegging og sektorenes ansvar. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 71 - 84.

 • Buanes, Arild; Nyseth, Torill. Innsigelser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593.s 333 - 347.

 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K. En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 481 - 519.

 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild. Den komplekse statsmakta - rollemangfald og styringsutfordringar i planfeltet. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 109 - 128.

 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Buanes, Arild. Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 49 - 70.

 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild. Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Kart og Plan 2017; Volum 77, årg. 110 (1). ISSN 0047-3278.s 54 - 67.

 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild. Kan planloven bidra til en vitalisering av lokaldemokratiet?. Nytt Norsk Tidsskrift 2016; Volum 33 (4). ISSN 0800-336X.s 296 - 307.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-04-03.

 • Malnes, Eirik; Buanes, Arild; Nagler, Thomas; Bippus, Gabriele; Gustafsson, David; Schiller, Christian; Metsämäki, Sari; Pulliainen, Jouni; Luojus, Kari; Larsen, Hans Eilif; Solberg, Rune; Diamandi, Andrei; Wiesmann, Andreas. User requirements for the snow and land ice services - CryoLand. The Cryosphere 2015; Volum 9 (3). ISSN 1994-0416.s 1191 - 1202.s doi: 10.5194/tc-9-1191-2015.

 • Kokko, Kai; Buanes, Arild; Koivurova, Timo; Masloboev, Vladimir; Pettersson, Maria. Sustainable Mining, Local Communities and Environmental Regulation.. (http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201512211410) Barents Studies 2015; Volum 2 (1). ISSN 2324-0652.s 50 - 81.

 • Koivurova, Timo; Buanes, Arild; Riabova, Larissa; Didyk, Vladimir; Ejdemo, Thomas; Poelzer, Gregory; Taavo, Päivi; Lesser, P.. ‘Social license to operate’: a relevant term in Northern European mining?. Polar Geography 2015; Volum 38 (3). ISSN 1088-937X.s 194 - 227.s doi: 10.1080/1088937X.2015.1056859.

 • Mikkelsen, Eirik Inge; Buanes, Arild. Climate change and fisheries in the Norwegian Arctic. Societal impacts and adaption. 2014 (2014:515) ISBN 978-92-893-2729-9. ISSN 0908-6692.s 36 - 38.

 • Mikkelsen, Eirik Inge; Buanes, Arild. Predicting the societal impact of climate change on fisheries. Preliminary results from the NorAcia-project. 2014 (2014:515) ISBN 978-92-893-2729-9. ISSN 0908-6692.s 30 - 32.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Borch, Trude Kristin; Andreassen, Otto; Buanes, Arild. Forhandlinger om plass - eksemplet Alta. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 61 - 80.

 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild. Staten - frå planaktør til planforvaltar?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 121 - 144.

 • Junttila, Juho; Dijkstra, Noortje; Sørensen, Steffen Aagaard; Cochrane, Sabine K.J.; Landfald, Bjarne; Røberg, Stian; Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Solås, Ann-Magnhild; Nilsen, Heidi Rapp; Buanes, Arild; Leikvin, Øyvind. Barents Sea Drill cuttings research initiative (BARCUT)-project - End report. 2019.

 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild; Nyseth, Torill. Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.. PLNNORD 8th Nordic Planning Symposium 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild; Nylund, Ingvild. Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. 2016 ISBN 978-82-7492-333-1.

 • Sandersen, Håkan Torleif; Buanes, Arild; Mikkelsen, Eirik Inge. Here and there or everywhere? Municipal strategies for siting of salmon farms in Norway. Littoral conference 2016-10-25 - 2016.

 • Buanes, Arild; Mikkelsen, Eirik Inge; Sandersen, Håkan. Will up-scaling the planning scope enhance Ecosystem-based Management within ICZM? Will the trend towards inter-municipal coastal zone planning in Norway realize the ambitions of ecosystem based management. Littoral conference 2016-10-25 - 2016.

 • Buanes, Arild. Kampen om kystsonen. 2015 ISBN 978-82-998581-1-3.s 234 - 242.

 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild. Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008. The 7th Nordic Planning Research Symposium PLANNORD 2015 2015-08-20 - 2015-08-22 2015.

 • Buanes, Arild; Ringholm, Toril Merete. Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014). 2014 ISBN 978-82-7492-280-8.

 • Midtgaard, Mette Ravn; Buanes, Arild; Larsen, Lars Henrik; Aaserød, Martin Ivar. Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - BARENTSHAVET SØRØST. 2012 ISBN 978-82-7492-270-9.

 • Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge. Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.. (Fulltekst: http://noracia.npolar.no/litteratur/noracia-delutredning-4-effekter-pa-folk-og-samfunn-klimaendringer-i-norsk-arktis 2009 (131). ISSN 0803-0421.

 • Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge. Tilpasning og avbøtende tiltak. NorACIA delutredning 5. (Fulltekst: http://noracia.npolar.no/litteratur/noracia-delutredning-5-tilpasning-og-avbotende-tiltak-klimaendringer-i-norsk-arktis 2009 (132). ISSN 0803-0421.

 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe. Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. 2008 ISBN 978-82-7492-206-8.

 • Brox, Ellen; Buanes, Arild; Holst, Bernt; Søreng, Siri Ulfsdatter; Finnseth, Asgeir; Skog, Knut; Olsen, Frank Otto. Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.. 2003.

 • Junttila, Juho; Dijkstra, Noortje; Sørensen, Steffen Aagaard; Cochrane, Sabine K.J.; Landfald, Bjarne; Røberg, Stian; Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Solås, Ann-Magnhild; Nilsen, Heidi Rapp; Buanes, Arild; Leikvin, Øyvind. Barents Sea Drill cuttings research initiative (BARCUT)-project - End report. 2019.

 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild; Nyseth, Torill. Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.. PLNNORD 8th Nordic Planning Symposium 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild; Nylund, Ingvild. Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. 2016 ISBN 978-82-7492-333-1.

 • Sandersen, Håkan Torleif; Buanes, Arild; Mikkelsen, Eirik Inge. Here and there or everywhere? Municipal strategies for siting of salmon farms in Norway. Littoral conference 2016-10-25 - 2016.

 • Buanes, Arild; Mikkelsen, Eirik Inge; Sandersen, Håkan. Will up-scaling the planning scope enhance Ecosystem-based Management within ICZM? Will the trend towards inter-municipal coastal zone planning in Norway realize the ambitions of ecosystem based management. Littoral conference 2016-10-25 - 2016.

 • Buanes, Arild. Kampen om kystsonen. 2015 ISBN 978-82-998581-1-3.s 234 - 242.

 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild. Representativ-demokratisk rasjonalitet - en mulighet? En analyse av "planstrategi"-kravet innført i norsk planlovgivning 2008. The 7th Nordic Planning Research Symposium PLANNORD 2015 2015-08-20 - 2015-08-22 2015.

 • Buanes, Arild; Ringholm, Toril Merete. Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014). 2014 ISBN 978-82-7492-280-8.

 • Midtgaard, Mette Ravn; Buanes, Arild; Larsen, Lars Henrik; Aaserød, Martin Ivar. Konsekvenser av akutte utslipp for lokalsamfunn og lokalt næringsliv - BARENTSHAVET SØRØST. 2012 ISBN 978-82-7492-270-9.

 • Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge. Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis. NorACIA delutredning 4.. (Fulltekst: http://noracia.npolar.no/litteratur/noracia-delutredning-4-effekter-pa-folk-og-samfunn-klimaendringer-i-norsk-arktis 2009 (131). ISSN 0803-0421.

 • Buanes, Arild; Riseth, Jan Åge; Mikkelsen, Eirik Inge. Tilpasning og avbøtende tiltak. NorACIA delutredning 5. (Fulltekst: http://noracia.npolar.no/litteratur/noracia-delutredning-5-tilpasning-og-avbotende-tiltak-klimaendringer-i-norsk-arktis 2009 (132). ISSN 0803-0421.

 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe. Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. 2008 ISBN 978-82-7492-206-8.

 • Brox, Ellen; Buanes, Arild; Holst, Bernt; Søreng, Siri Ulfsdatter; Finnseth, Asgeir; Skog, Knut; Olsen, Frank Otto. Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.. 2003.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe