No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for virksomhetsnære tjenester judith.a.folleso@uit.no +4777645757 Tromsø

Follesø, Judith Maria


Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte

Stillingsbeskrivelse

Fagansvar område studie

Veiledning og brukerstøtte til saksbehandlere om dokumentbehandling og bruk av Ephorte. E-post arkiv@uit.no, brukerstøttetelefon 45090

Arbeidsområder