Personkort bilde

Line Gaare-Hansen

Fellestjeneste for eksamen og vitnemål Seksjon for studieadministrasjon
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Teamkoordinator for gruppa som arbeider med tilrettelegging på eksamen

Syk på eksamen/egenmelding

Intra/internettsider

Med i gruppa som behandler varsler om mobbing/trakassering mellom studenter


Kan også kontaktes ved behov for hjelp i arbeidet med individuell tilrettelegging i studiehverdagen.

 

 

 

[Loading...]