#
#
Seksjon for studieadministrasjon line.gaare@uit.no 77646149 TROM ADM A 133

Line Gaare-Hansen


Fellestjeneste for eksamen og vitnemål

Stillingsbeskrivelse

Teamkoordinator for gruppa som arbeider med tilrettelegging på eksamen

Syk på eksamen/egenmelding

Intra/internettsider

Med i gruppa som behandler varsler om mobbing/trakassering mellom studenter


Kan også kontaktes ved behov for hjelp i arbeidet med individuell tilrettelegging i studiehverdagen.