No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak kenneth.w.vollan@uit.no +4777623164 Her finner du meg

Kenneth Webb Berg Vollan


Praksiskoordinering, ph.d.-opptak

Stillingsbeskrivelse

Praksiskoordinator, hovedkontakt for foretak og kommuner i Finnmark og i Troms fra Balsfjord og nordover.

Opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Oppgaver tillagt arbeidsutvalget til Felles utdanningsutvalg (FUU) mellom helsefak UiT og UNN HF. 


 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer, Erlend Kirkeng Jørgensen, Per Johan E Sjøgren, Kenneth Webb Berg Vollan, Peter Jordan :
  Investigating long-term human ecodynamics in the European Arctic: Towards an integrated multi-scalar analysis of early and mid Holocene cultural, environmental and palaeodemographic sequences in Finnmark County, Northern Norway.
  Quaternary International 2019 ARKIV / DOI
 • Marianne Skandfer, Kenneth Webb Berg Vollan :
  Dwelling in the Past
  2022
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer, Kenneth Webb Berg Vollan :
  Rapport fra befaring og registrering på Fella, Vatnan og Gåshopen i Hammerfest kommune, Finnmark fylke 2019
  2021 FULLTEKST
 • Marianne Skandfer, Kenneth Webb Berg Vollan, Charlotte Brysting Damm :
  Dokumentasjon av tuftefelt i Hasvik kommune, Sørøya 2017 under forskningsprosjektet «Stone Age Demographics». Feltrapport
  2020 FULLTEKST
 • Kenneth Webb Berg Vollan :
  Estimating population sizes on a coastal Stone Age housepit site
  2018
 • Charlotte Brysting Damm, Marianne Skandfer, Kenneth Webb Vollan, Erlend Kirkeng Jørgensen, Peter Jordan :
  Prehistoric Demographic fluctuation in Arctic Norway: correlations to climate change and cultural processes
  2017
 • Kenneth Webb Vollan :
  Befolkningsstørrelse og -tetthet ved Sørøysunf, Vest-Finnmark, i steinalderen med utgangspunkt i tufttelokalitetene. Samtidighet, brukslengde, gjenbruk.
  2017
 • Marianne Skandfer, Charlotte Brysting Damm, Kenneth Webb Vollan :
  Investigating Long-Term Human-Environment Relationships in the European Arctic
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Radiocarbon dating and Bayesian chronological modelling.

  Method and theory for assessing temporal relations between units in the archaeological record (artefacts, contexts, features, etc.), and how specific assumptions/interpretations about temporal relations between such units set the framework for reconstructions of past societies and of the course of history in general. 

  Issues concerning:

  • Reuse (of features and sites).
  • The contemporaneity problem 
  • Formation processes
  • Mapping site occupation histories
  • Models of site-use
  • Population size and group size

  And more generally hunter-gatherer and forager societies, maritime adaptation.