Lena Schoning nov 2016 084.jpg
Lena Schoning nov 2016 084.jpg
Norsk senter for havrett lena.schoning@uit.no +4777625205 91891923 Tromsø TEO-H4 4.325

Schøning, Lena


Postdoktor


 • Schøning, Lena. The Contribution of Integrated Marine Policies to Marine Environmental Protection: The Case of Norway. The International Journal of Marine and Coastal Law 2021; Volum 36 (2). ISSN 0927-3522.s doi: 10.1163/15718085-bja10048.
 • Schøning, Lena. More or Less Integrated Ocean Management: Multiple Integrated Approaches and Two Norms. Ocean Development and International Law 2019. ISSN 0090-8320.s 1 - 22.s doi: 10.1080/00908320.2019.1655619.
 • Schøning, Lena. Good Governance Tools: Cross-Pollination from Nordic Corporate Law. Arctic Review on Law and Politics 2017. ISSN 1891-6252.s doi: 10.23865/arctic.v8.722.
 • Schøning, Lena. Theorizing Ocean Governance: A Framework combining Governance, Science, and Law. DOGA Seminar Svalbard 2022-04-25 - 2022-04-27 2022.
 • Schøning, Lena. Concept Analysis and Case Study - Two generic qualitative research methods relevant to international law and beyond. 2022.
 • Schøning, Lena. The Integrated Ocean Management Plans of Norway - The Governance-Science Interface. Expert panel in workshop for students in ecosystem-based management 2022-02-10 - 2022-02-10 2022.
 • Schøning, Lena. Problematizing the Concepts (or Experimental Explanations) of Ocean Governance. NCLOS Hybrid Research Lunch 2021-11-04 - 2021-11-04 2021.
 • Schøning, Lena. Kunst, uskyldspresumsjon,humanitær bistand og Lena Schøning. 2021.
 • Schøning, Lena. The Contribution of Integrated Ocean Management to Protection of the Marine Environment. PhD Defense Presentation 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.
 • Schøning, Lena. The Norwegian Implementation of Ocean Management: Substantive Rules and Practical Responsibilities. Trail Lecture preceding PhD defense 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.
 • Schøning, Lena. Problematizing the Concepts (or experimental explanations) of Ocean Governance and Law. Argumentation Conference Brno 2021 2021-10-22 - 2021-10-22 2021.
 • Schøning, Lena. Knowledge needed by heads of state to protect the marine environment, and whether scholarship provides that knowledge. Workshop on biodiversity, marine protected areas and integrated ecosystem-based management 2020-02-19 - 2020-02-19 2020.
 • Schøning, Lena. Which Pieces of Knowledge do Heads of States need to protect the Marine Environment and whether Scholarship provides that Knowledge. Arctic Frontiers 2020-01-28 - 2020-01-30 2020.
 • Schøning, Lena. Jurist: - Kan være fornuftig å «øremerke» sjøareal. 2019.
 • Schøning, Lena. Jurist: - Kan være fornuftig å "øremerke" areal. 2019.
 • Schøning, Lena. Marine Environmental Protection: Targeting Pressures by Regulation. Rule of Law for Oceans Conference 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.
 • Schøning, Lena. Globalisering og miljø: Internasjonal miljøpolitikk og -avtaler. Kurs i miljømedisin 2019-09-16 - 2019.
 • Schøning, Lena. Marine Environmental Protection. Internal Seminar for JCLOS - Centre for the Law of the Sea 2019-05-28 - 2019-05-29 2019.
 • Schøning, Lena; Parlov, Iva. Presenting Your Work - taking an Audience Perspective. Internal Seminar for JCLOS - Centre for the Law of the Sea 2019-05-28 - 2019-05-29 2019.
 • Schøning, Lena. Marine Environmental Protection: Coastal-State Management Objectives and Tools. Seminar on Marine Environmental Protection: Coastal-State Management Objectives and Tools 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.
 • Schøning, Lena. More or Less Integrated Ocean Management. JCLOS Centre Days 2018 2018-10-04 - 2018-10-04 2018.
 • Schøning, Lena. Plast i havet - hele bildet?. Forsker Grand Prix 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.
 • Schøning, Lena. Scoping Integrated Ocean Management. Polar Law Symposium 2018-10-02 - 2018-10-04 2018.
 • Schøning, Lena. Integrert havforvaltning. "Integrert" styring og forvaltning av kyst og hav, særlig om tverrfaglighet 2018-01-19 - 2018-01-19 2018.
 • Schøning, Lena. Integrert havforvaltning. Presentasjon om integrert havforvaltning 2018-01-18 - 2018-01-18 2018.
 • Schøning, Lena. Normer, evaluering og regulering av nasjonal helhetlig havforvaltning. Seksjonsseminar for juridisk seksjon i Miljødirektoratet 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.
 • Schøning, Lena. National Level Integrated Ocean Management: Norms, Evaluation and Legal Regulation. Det nasjonale doktorgradsseminar, UiB 2017-10-25 - 2017-10-25 2017.
 • Schøning, Lena. State Level Integrated Ocean Management: Norms, Evaluation and Legal Regulation. JCLOS Centre Days 2017 2017-09-19 - 2017-09-19 2017.
 • Schøning, Lena. Norway’s Ambitious Climate Act: Implementation Potential of the Marine Resources Management Tools. The K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea Blog 2017.
 • Schøning, Lena. Climate Change in Norwegian Natural Marine Resource Management. Workshop "Natural Marine Resource Management in a Changing Climate" 2017-06-13 - 2017-06-14 2017.
 • Schøning, Lena. Good governance tools: A lesson from corporate law. Expert Meeting on Good Governance and the Arctic 2017-01-26 - 2017.
 • Schøning, Lena. A Norwegian Perspective on Integrated Ocean Management. International Law of the Sea in the Arctic 2016-10-27 - 2016-10-28 2016.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser favner i det brede om miljøproblemer og styring og forvaltning. Jeg har skrevet en tverrfaglig ph.d. i havforvaltning, om hvorvidt integrert havforvaltning bidrar til å beskytte det marine miljø. Der tar jeg en problem-basert tilnærming til miljømål og miljøproblemer. Videre adresserer jeg hvordan jeg tilnærmer meg styring og forvaltning og primært statlig styring. Ph.d.en favner bl.a. over en konsept-studie og en case study, så jeg behersker forskjellige juridiske og samfunnsvitenskapelige metoder. 

  Postdoktorstillinga mi er knyttet til prosjektet Developing Good Ocean Governance (DOGA), et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Her utvikler jeg et teoretisk rammeverk for forholdet mellom styring/forvaltning, lov og naturvitenskap. Videre skal jeg identifisere og utvikle kriterier for miljørettet evaluering av styringsverktøy (f.eks. lover og planer). Jeg vil fra 2022 også delta i et prosjekt i regi av FRAM-senteret, Shifting coasts: Competing uses, sustainability, and increased food production (CoastShift), hvor jeg noe tilsvarende skal analysere hvorvidt styringsinstrumenter av betydning for kystsamfunnet møter kriterier for "miljømessig bærekraftige aktiviteter," inspirert av slik de er definert i EU-forordningen om bærekraftig taksonomi for finans.  

  Før jeg begynte å arbeide som forsker ved UIT Norges Arktiske Universitet jobbet jeg bl.a. med virksomhetsstyring som konsernadvokat, for konsernledelelsen, som styresekretær og som styremedlem for forskjellige nasjonale og internasjonale konsern.  Jeg har også jobbet som advokat.

  TEO-H4 4.325

  Klikk for større kart