Dummy personkort bilde

Granberg, Maiken Skjørestad

Universitetslektor Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Urbant landbruk, matjord, flerfunksjonelle byrom, more than human tilnærminger, mobilitet, integrering 

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Urban dyrking i Bodø. Urban dyrking 2020-01-21 - 2020.

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Vil ha grønnere byer. 2020.

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Byvekster: Urban kultivering og bærekraftige hverdager. Byutviklings lunsjsamtaler om byen 2017-05-09 - 2017-05-09 2017.

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Urban cultivation and the liveable city. AESOP - SPACES OF DIALOG FOR PLACES OF DIGNITY 2017-07-11 - 2017-07-14 2017.

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Urban dyrking i Bodø. Urban dyrking 2020-01-21 - 2020.

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Vil ha grønnere byer. 2020.

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Byvekster: Urban kultivering og bærekraftige hverdager. Byutviklings lunsjsamtaler om byen 2017-05-09 - 2017-05-09 2017.

 • Granberg, Maiken Skjørestad. Urban cultivation and the liveable city. AESOP - SPACES OF DIALOG FOR PLACES OF DIGNITY 2017-07-11 - 2017-07-14 2017.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe