SisselNeverdal_lite.jpg
SisselNeverdal_lite.jpg
Institutt for barnevern og sosialt arbeid sne024@post.uit.no +4777058362 Harstad Campus Harstad

Neverdal, Sissel


Universitetslektor


 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020; Volum 97 (2). ISSN 0800-1014.s 108 - 125.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2020-02-04.
 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018; Volum 95 (4). ISSN 0800-1014.s 246 - 264.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2018-04-05.
 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Myrvang, Robert. Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 253 - 274.
 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn. Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. (fulltekst) Fontene forskning 2018 (1). ISSN 1890-9868.
 • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel. Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet - hvorfor skjer det så sjelden?. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 183 - 204.
 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes. European Association of Schools of Social Work - Conference 2019 2019-07-04 - 2019-07-07 2019.
 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Child protection - protection with or without universal preventative work?. Nordic Social Work Conference 2018 2018-11-21 - 2018-11-23 2018.
 • Øvernes, Siv; Banerji, Tanja Rita Nyman; Neverdal, Sissel. Med hest på laget i barnevernsutdanninga? https://nordnorskdebatt.no/article/hest-pa-laget-i#main-menu. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Neverdal, Sissel; Halvorsen, Terje. Barnevern, kompetanse og utdanning. Fontene forskning 2016; Volum 9 (1). ISSN 1890-9868.s 75 - 79.
 • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel. Mandatory referral on child suffering from preschool to child protection services in Norway. Why does it not happen more often?. Fourth biennial International DARE-symposium 2016. http://www.socsci.ulster.ac.uk/irss/dare2016/programme.html 2016-06-05 - 2016-06-06 2016.
 • Neverdal, Sissel. Barneverntjenesten i Norge, og undervisning med vekt på refleksjon og praktiske øvelser. Lærerutveksling Norsk nettverk 2016-06-01 - 2016-06-03 2016.
 • Neverdal, Sissel. Hvordan kan studentaktive metoder bidra til reflekterte studenter. Nufs, Nordisk sosialpedagogisk konferanse 2015-10-21 - 2015-10-23 2015.
 • Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor Jørgen. Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.. 2015 (1) ISBN 978-82-453-0234-9. ISSN 0807-2698.
 • Neverdal, Sissel; Borgerød, Grethe. How can student-active learning processes contribute to reflections in learning?. Europeisk sosialarbeiderkonferanse 2015-06-29 - 2015-07-02 2015.
 • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel. Reports from Schools and Preschool on Child Suffering in Norway - why does it not happen more often. 3rd Ensact Istanbul Conference (data) 2013-04-16 - 2013-04-19 2013.
 • Neverdal, Sissel; Tobiassen, Herdis Irene. Selvmordsforebyggende kurs- Vivat. Undervisning 2010-02-10 - 2010-02-14 2010.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Campus Harstad