Grethe M. Borgerød

Studieleder, barnevern Barnevern i Harstad
Flag icon Flag icon

Saksbehandling i kommunalt barnevern, ungdom, psykisk helse, rus, inkludering, deltakelse, kommunikasjon, samspill og samvær mellom barn og foreldre, tilsyn på samvær.

Forebyggende miljøarbeid, tiltaksplaner, kommunikasjon med ungdom, kommunal saksbehandling, barneverntiltak/miljøarbeidstiltak, veiledning, rus og avhengighet, VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare, kommunikasjon "den vanskelige samtalen", praksisforberedende.

 • Borgerød, Grethe M.. Handlingsrom i barnevernet for å kunne gi sosial støtte til unge gutter.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 179 - 206.

 • Solbakk, Rita Øymo; Kassah, Bente Lind; Borgerød, Grethe M.. Vold rettet mot ansatte i kommunalt barnevern.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 233 - 251.

 • Borgerød, Grethe M.; Tresselt, Margrethe Amalie. Et samarbeid om barnets beste. Barnehagens/skolens og barneverntjenestens oppdrag. Undervisning på BLU - barnehagelærerutdanningen 2019-04-02 - 2019-04-02 2019.

 • Tresselt, Margrethe Amalie; Borgerød, Grethe M.. Et samarbeid om barnets beste. Barnehagelærerutdanningen tilknyttet fagplan 2018-04-05 - 2018-04-05 2018.

 • Borgerød, Grethe M.. Do social workers within Child welfare office safeguard the need for social support among young boys?. 4th International Indiginous social work conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Borgerød, Grethe M.; Follesø, Reidun; Mevik, Kate. På tide med et kompetanseløft I barnevernet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Neverdal, Sissel; Borgerød, Grethe. How can student-active learning processes contribute to reflections in learning?. Europeisk sosialarbeiderkonferanse 2015-06-29 - 2015-07-02 2015.

 • Borgerød, Grethe M.; Tresselt, Margrethe Amalie. Et samarbeid om barnets beste. Barnehagens/skolens og barneverntjenestens oppdrag. Undervisning på BLU - barnehagelærerutdanningen 2019-04-02 - 2019-04-02 2019.

 • Tresselt, Margrethe Amalie; Borgerød, Grethe M.. Et samarbeid om barnets beste. Barnehagelærerutdanningen tilknyttet fagplan 2018-04-05 - 2018-04-05 2018.

 • Borgerød, Grethe M.. Do social workers within Child welfare office safeguard the need for social support among young boys?. 4th International Indiginous social work conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Borgerød, Grethe M.; Follesø, Reidun; Mevik, Kate. På tide med et kompetanseløft I barnevernet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Neverdal, Sissel; Borgerød, Grethe. How can student-active learning processes contribute to reflections in learning?. Europeisk sosialarbeiderkonferanse 2015-06-29 - 2015-07-02 2015.

 • [Loading...]