Bilde av Petersen, Jan Ketil
Bilde av Petersen, Jan Ketil
Seksjon for rådgivning og forvaltning jan.k.petersen@uit.no +4777644280 48087254 Her finner du meg

Jan Ketil Petersen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber i fellesadministrasjonens tjenesteutviklingsteam, og jeg leder strategisk rådgivingsteam ved IT-avdelingen. Oppgavene mine er innenfor IT-prosjektledelse, rådgiving, analyse av IKT-trender i sektoren, utvikling av administrative tjenester og IT-rettet forvaltnings- og kvalitetsarbeid m.m.

Ferdigheter:

 • PRINCE2 - rammeverk for prosjektledelse
 • Prosjektveiviseren - rammeverk for gode prosjekter i det offentlige
 • ITIL - rammeverk for IT styring, ledelse og kvalitetsutvikling

Roller/prosjekter:

 • Teamleder strategisk rådgivingsteam ITA
 • Tjenesteutviklingsteamet (medlem)
 • Prosessdesigner i UH Sak, ServiceNow
 • Prosjektleder Datamigreringsprosjektet 2021-2022
 • Tjenesteutvikler Digital arbeidsplass 2021-2022
 • Programleder i DigU - Drivkraft for digitalisering 2019-2021
 • Sekretær for DigU programstyre 2018-2021
 • Prosjektleder DigU - Ny organisasjons- og styringsmodell ITA 2019
 • Prosjektleder GDPR - innføring av ny personvernforordning 2017-2019
 • Prosjektleder IT infrastruktur transformasjon 2017-2018
 • Prosjektleder UiT Student app 2016-2017
 • Seksjon for digitale utdanningstjenester - opplæringsteamet (O365/Office, Canvas m.m.) 2016