asbjorn_forlie.JPG
asbjorn_forlie.JPG
Seksjon for virksomhetsnære tjenester asbjorn.forlie@uit.no 76966216 NARV NARVIK_BL-E E3604

Asbjørn Førlie


Senioringeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte

Stillingsbeskrivelse

  •  UH-skype,
  • Nett 

Arbeidsområder

NARVIK_BL-E E3604

Klikk for større kart