#
#
Det juridiske fakultet jon.m.ahren@uit.no +4777646915 Tromsø TEO-H4 4.507

Mattias Åhren


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor med inriktning på internationell rätt, urfolksrätt och samerätt


 • Åhren, Mattias. Indigenous resource rights at their core (and what these are not). Edward Elgar Publishing 2022 ISBN 978-1-78811-578-0.s 129 - 146.
 • Åhren, Mattias. Indigenousness as a Protected Ground of Discrimination. Scandinavian Studies in Law 2022; Volum 68. ISSN 0085-5944.
 • Åhren, Mattias. Recognition of indigenous peoples’ rights to lands, territories and resource. United Nations publication 2021; Volum 5. ISSN 2518-6620.s 1 - 28.
 • Åhren, Mattias. Rättigheternas renässans och samiska markanvändares egendomsrättigheter till land. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2018; Volum 41 (2/160). ISSN 0105-1121.s 19 - 31.
 • Åhren, Jon Matthias; Scheinin, Martin. Relationship to Human Rights, and Related International Instruments. Oxford University Press 2018 ISBN 978-0-19-967322-3.s 63 - 86.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Creativity and the Public Domain - Terra Nullius Revisited. Brill|Nijhoff 2017 ISBN 978-90-04-34218-7.s 130 - 148.s doi: 10.1163/9789004342194_007.
 • Åhren, Jon Matthias; Lawrence, Rebecca. Mining as colonisation: the need for restorative justice and restitution of traditional Sami lands. Routledge 2017 ISBN 978-1-47-246465-1.s 133 - 148.
 • Åhren, Jon Matthias. To What Extent Can Indigenous Territories Be Expropriated?. Ashgate 2015 ISBN 9781472425416.s 173 - 188.s doi: 10.4324/9781315588353-13.
 • Åhren, Jon Matthias. International Human Rights Law Relevant to Natural Resource Extraction in Indigenous Territories - an Overview. Nordisk miljörättslig tidskrift 2014; Volum 2014:1. ISSN 2000-4273.s 21 - 38.
 • Åhren, Jon Matthias; Aikio, Antti. A reply to calls for an extension of the definitoin of Sami in Finland. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 123 - 143.
 • Åhren, Jon Matthias. Några folkrättsliga aspekter på Finnmarksloven läst i ljuset av Finnmarkskommissionens första rapport. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2013 (4/143). ISSN 0105-1121.s 3 - 20.
 • Åhren, Jon Matthias; Aikio, Antti. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. Lakimies 2013; Volum 6/2013. ISSN 0023-7353.s 155 - 159.
 • Åhren, Jon Matthias. Några folkrättsliga aspekter på Sveriges rovdjurspolitik i renskötselområdet. Juridisk Tidskrift 2013; Volum 3. ISSN 1100-7761.s 620 - 651.
 • Åhren, Jon Matthias. Compliance with indigenous people' customary legal systems in the jurisdictions of provider and user countries. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 397 - 407.
 • Åhren, Jon Matthias. The Provisions on Lands, Territories and Natural Resources in the UN Declaration on the Rights of Indigenoues Peoples: An Introduction. 2009; Volum 127 (1) ISBN 978-87-91563-61-4. ISSN 0105-4503.s 200 - 215.
 • Åhrén, Matthias. Protecting Peoples' Cultural Rights: A Question of Properly Understanding the Notion of States and Nations. Brill Nijhoff 2007 ISBN 978-90-04-16294-5.s 91 - 118.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Peoples' Status in the International Legal System. Oxford University Press 2016 ISBN 9780198778196.
 • Åhren, Jon Matthias; Greiber, Thomas; Pena Moreno, Sonia; Nieto Carrasco, Jimena; Kamau, Evanson; Cabrera, Jorge; Oliva, Maria Julia; Perron-Welch, Frederic. An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing. 2012 ISBN 978-2-8317-1529-2.
 • Åhren, Mattias. The Girjas Case. NORSIL 2020-01-09 - 2020.
 • Åhren, Mattias. The Sustainability in viewing lands and resources in the Sami traditional areas as a Collective Sami Commmons (as distinct from Sami community rights). NORSIL Workshop on the Rights of the Sami People and Sustainable Development 2019-05-27 - 2019-05-28 2019.
 • Åhren, Mattias. Skäl att bruka samisk traditionell kunskap om rovdjur och bruk av sådan kunskap i vetenskapliga sammanhang. Seminar om tradisjonell samisk kunnskap om reindrift og rovvilt 2019-03-19 - 2019-03-20 2019.
 • Åhren, Jon Matthias. Reindriftslovens förenlighet med folkrätten. Reindriftslovens förenlighet med folkrätten 2018-02-13 - 2018-02-13 2018.
 • Åhren, Jon Matthias. Parameters within which to find agreement on international legal instrument(s) protecting TK and TCEs. World Intellectual Property Organisation Intergovernmental Committee on GR, TK and TCEs 2018-08-27 - 2018.
 • Åhren, Jon Matthias. Legal Relevance of Constitution Recognition of the Aboriginal Peoples of Australia. Testimony before Joint Committee on Constitutional Recognition Relating to Aboriginal and Torres Strait Islanders Peoples 2018-07-03 - 2018-07-03 2018.
 • Åhren, Jon Matthias. Australia's international legal obligation's towards First Nations. First Nations Governance Forum 2018-07-02 - 2018-07-04 2018.
 • Åhren, Jon Matthias. Folkretten og dens relevans for reindriftens rettigheter i Norge. Reindriftskonferensen 2018 2018-05-31 - 2018-06-01 2018.
 • Åhren, Jon Matthias. Rättvisa och spöken i samiska kulturlandskap. Lars Thomasson - banbrytare ledare och forskare 2018-03-07 - 2018-03-07 2018.
 • Åhren, Jon Matthias. Rättslig analys av förslaget till Nordisk Samekonvention. Seminarium om förslag till Nordisk Samekonvenion 2017-02-08 - 2017-02-08 2017.
 • Åhren, Jon Matthias. Hur kan samiskt självbestämmande stärkas genom samarbete över landsgränserna?. Temadag 100 års jubileums Samekonferensen 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.
 • Åhren, Jon Matthias. Samiska rättigheter som mänskliga rättigheter. Hvordan er Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter relevant for samene? 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.
 • Åhren, Jon Matthias. Folkrättens betydelse för ingrepp i samiska områden - en guide till domaren. Jubileumsseminar om samerätt 2017-02-08 - 2017-02-08 2017.
 • Åhren, Jon Matthias. Laponiaförvaltningen som en historisk folkrättslig händelse - uttryck för genuint samiskt självbestämmande. Laponia 20 år 2016-11-01 - 2016-11-02 2016.
 • Åhren, Jon Matthias. Endring av reindriftsloven. NRL tillitsvalgtskonferense 2016-05-11 - 2016-05-11 2016.
 • Åhren, Jon Matthias. The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples: Background and Significance. Anniversary of the Adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2016-09-13 - 2016-09-13 2016.
 • Åhren, Jon Matthias. Det materielle innehållet i eiendoms- og bruksrettsbegreppet i urfolksretten. Workshop - Relevansen av folkrätten för Finnmarkskommisjonens arbete 2016-04-19 - 2016-04-19 2016.
 • Åhren, Jon Matthias. New Working Methods and the Way Forward. UN Expert Meeting on the Review of the Mandate of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 2016-04-04 - 2016-04-04 2016.
 • Åhren, Jon Matthias. Samisk reindrift och norsk gruvdrift - fallet Nussir. Samisk reindrift och norsk gruvdrift - fallet Nussir 2016-03-18 - 2016.
 • Åhren, Jon Matthias. Girjasdomen - det samiska genombrottet?. Girjasdomen - det samiska genombrottet? 2016-02-06 - 2016-02-06 2016.
 • Åhren, Jon Matthias. A New Mandate For the UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. UN Expert Meeting on an Optional Protocol to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2015-01-27 - 2015-01-29 2015.
 • Åhren, Jon Matthias. Folkrättsliga aspekter på reintalsreduktionen i Finnmark. Seminar om reintalstillpassningen i Norge 2015-01-16 - 2015.
 • Åhren, Jon Matthias. The Proposed Nordic Saami Convention: National and International Dimensions of Indigenous Property Rights. Nordic Journal of Human Rights 2014; Volum 32 (3). ISSN 1891-8131.s 283 - 286.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Peoples' Rights. Undervisning Högskolan i Nordland 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. The Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples Final Report on Extractive Industries and Indigenous Peoples' Human Rights. Extractive Industries in the North 2013-11-17 - 2013-11-19 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. International legal framework for the protection of indigenous peoples' rights. Extractive Industries in the North 2013-11-17 - 2013-11-19 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Extractive industries in the North. Barents Council Ministerial Meeting 2013-10-29 - 2013-10-29 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Människorättsaspekter på Sveriges Mineralpolitik i Renskötselområdet. Seminarium Sveriges Riksdag 2013-10-24 - 2013-10-24 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Contested landscapes. Arctic Frontiers 2013-01-24 - 2013-01-25 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. The ILO Convention No. 169 - A Comparison between Norway and Finland. Equality Conference - Moving forward together 2013-08-14 - 2013-08-15 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Commentary to OECD Guidelines. OECD Global Forum on Responsible Business Conduct 2013-05-26 - 2013-05-27 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Peoples' Rights to lands and self-determination. Lecture series, Columbia University 2013-05-03 - 2013-05-05 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Peoples' Rights to Marine Natural Resources. UN Permanent Forum 2013-05-20 - 2013-05-31 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Samerna och gruvindustrin; olika syn på samma landskap. Arktiskt Råd 2013-05-15 - 2013-05-16 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. The Sami identity. Sami Conference 2013-05-02 - 2013-05-04 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Peoples' Rights. Lecture at Uppsala Univ "Indigenous Peoples' Rights" 2013-03-01 - 2013-03-01 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Olika syn på landskap - extraktiva industrier i de samiska områdena. Seminarium i samband med Arkitskt Råds Ministermöte 2013-05-14 - 2013-05-14 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Direktdebatt om samisk identitet Sveriges Radio, "Nya vågen". 2013.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Peoples' Rights to Traditional Cultural Expressions. Intergovernmental Committee in Traditional Cultural Expressions 2012-07-09 - 2012-07-13 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Indigenous Peoples' Rights and Extractive Industries. Conference on Extractive Industries in Indigenous Peoples' Lands 2012-09-10 - 2012-09-10 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Samiska rättigheter i förhållande till gruvverksamhet. Seminarium om gruvverksamhet i samiska områden 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Rights of indigenous peoples and minorities. Exchanging Human Rights Experiences in Colombia 2012-11-20 - 2012-11-21 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Sydsamiska landrättigheter. Program for samisk forskning II - Midtveikonferens 2012-11-27 - 2012-12-28 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Några problemställningar i förhållande till Finnmarkskommissionens första rapport. Nationellt tingsrettsseminar 2012-12-03 - 2012-12-04 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Experiences with the Human Rights Council's Universal Periodic Review. FN:s Permanenta Forum för Urfolksfrågor 2012-05-15 - 2012-05-15 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. The content and scope of the resource dimension of indigenous peoples' right to self-determination. FN:s Permanenta Forum för Urfolskfrågor 2012-05-11 - 2012-05-11 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Social Impact Assessments - a double edged sword?. Arctic Frontiers 2012-01-26 - 2012-01-26 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Sydsamiska landrättigheter. Midsommarseminar 2012-06-21 - 2012-06-21 2012.
 • Åhren, Jon Matthias. Varför samerna äger den svenska fjällkedjan!. Jokkmokks Marknad 2012-02-02 - 2012-02-04 2012.
 • Åhrén, Matthias. Samekonvensjonen. Gáldu čála 2007 (3). ISSN 1504-4270.s 8 - 37.
 • Åhrén, Matthias; Scheinin, Martin; Henriksen, John B.. Det samiska folkets rätt till självbestämmande. Gáldu čála 2007 (3). ISSN 1504-4270.s 49 - 92.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  "Indigenous Peoples' Culture, Customs, and Traditions and Customary Law - The Saami People's Perspective"; in Arizona Journal of International and Comparative Law, Volume 21, Number 1, 2004

  "Update on the Situation of the Saami People in Sweden", 2001, 2002 and 2004; in The Indigenous World 2000-2001, 2001-2002 and 2004, The International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhagen

  "An Introduction to the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore", 2002; in Indigenous Affairs - International Processes - Perspectives and Challenges 1/02, The International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhagen

  "Racism and Racial Discrimination Directed Against the Indigenous Peoples in Scandinavia and Russia - The Saami People", 2001; in Racism against Indigenous Peoples, The International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA) and Asian and Tribal Peoples Network (AITPN), Copenhagen

  "The Deregulation of the Telecommunications Market in the European Union", 1996, Swedish Law and Informatics Research Institute, IRI Report 1996:3
  - Awarded price for best thesis on information technology law in Sweden 1996 by the Stockholm Institute for IT-law; Nominated as one of best five thesis overall presented at Stockholm University School of Law in 1996  TEO-H4 4.507

  Klikk for større kart  Vedlegg: