Bilde av Nylund, Anna
Bilde av Nylund, Anna
Det juridiske fakultet any003@post.uit.no +4777649173 Tromsø

Anna Nylund


Professor, leder for forskergruppen i prosessrett og tvisteløsning

Stillingsbeskrivelse

https://orcid.org/0000-0003-0287-2868


 • Anna Nylund :
  Comparative insights on courts and court proceedings during the pandemic
  V&R Unipress 2023 DOI
 • Anna Nylund :
  Civil Procedure and the Rule of Law in Scandinavia
  Scandinavian Studies in Law 2023
 • Anna Nylund :
  Alternative Dispute Resolution
  Edward Elgar Publishing 2023 DOI
 • Anna Nylund :
  Den sivile rettspleien
  Fagbokforlaget 2023
 • Anna Nylund :
  Oral Proceedings During the Preparatory Stage
  International Journal of Procedural Law (IJPL) 2022
 • Anna Nylund :
  Alternative dispute resolution, justice and accountability in Norwegian civil justice
  Edward Elgar Publishing 2022 DOI
 • Anna Nylund :
  Alternativ tvisteløsning, kostnader og access to justice i norsk rett
  Santérus Academic Press Sweden 2022
 • Anna Nylund :
  Domstolenes praktiske rolle i Norden: En analyse basert på statistikk
  Fagbokforlaget 2022
 • Anna Nylund :
  Civil Procedure in Norway
  Wolters Kluwer 2022
 • Laura Ervo, Pia Letto-Vanamo, Anna Nylund :
  Rethinking Nordic Courts
  Springer 2021 FULLTEKST
 • Anna Nylund :
  Saksmengden i førsteinstan i Norge og Norden
  2023
 • Anna Nylund :
  Våre perifere domstoler - en sammenligning mellom de nordiske land
  2023
 • Anna Nylund :
  Taxonomies of the structure of civil proceedings
  2023
 • Anna Nylund :
  ADR and the judiciary
  2023
 • Anna Nylund :
  Impulsreferat: Lehren und Folgen der Corona-Pandemie für die Justiz
  2023
 • Anna Nylund :
  Boundaries of a Nordic Legal Culture
  2023
 • Ingun Fornes, Anna Nylund :
  The UN Convention on the Rights of the Child - 20 years in Norwegian law
  2023
 • Anna Nylund :
  Ideological underpinnings of Scandinavian civil procedure
  2023
 • Anna Nylund :
  Civil procedure and the rule of law in Scandinavia
  2023
 • Anna Nylund :
  Tvisteløsning i Norge i dag - meklingens plas
  2023
 • Anna Nylund :
  Vad jag pratar om när jag pratar om medling
  2023
 • Anna Nylund :
  Mekling - etikk og veien videre
  2022
 • Anna Nylund :
  Hvordan sikre brukernes tilgang til domstolene sett fra akademias ståsted
  2022
 • Anna Nylund :
  Introduction: Perspectives on Orality in Civil Proceedings
  International Journal of Procedural Law (IJPL) 2022
 • Anna Nylund :
  Tidsbruk i rettssalene - er den norske prosessen baktung?
  2022
 • Anna Nylund :
  The Interface between the Judiciary and Alternative Dispute Resolution
  2022
 • Anna Nylund :
  Civil litigation in Norway
  2022
 • Anna Nylund :
  Regjeringen innfører tiltak uten å oppgi grunn. Skylder på høyt arbeidspress.
  13. mars 2022
 • Anna Nylund :
  Åpne begrunnelser er viktige dersom regjeringen velger å se bort fra faglige råd
  Nordnorsk debatt - Nordlys 10. januar 2022
 • Anna Nylund :
  Rettssalene kan bli digitale permanent
  13. januar 2022
 • Anna Nylund :
  Mangel på begrunnelse på gjeldende smitteverntiltak
  06. januar 2022
 • Ragna Aarli, Anna Nylund :
  Long Covid i domstolene - har pandemien satt varige spor?
  2022
 • Anna Nylund :
  Kommentar til EMDs dom i saken Community of Syndical Action mot Sveits
  30. mars 2022
 • Anna Nylund :
  Sivilprosessuelt samarbeid etter Brexit
  Lov og Rett 2022 DOI
 • Einar Øverenget, Mette Kalager, Gunnveig Grødeland, Ørjan Olsvik, Anna Nylund, Magnus Løberg m.fl.:
  Når smittevern blir uforståelig
  Dagensnæringsliv 2022
 • Anna Nylund :
  Systemic changes to the civil justice system in the wake of the Covid-19 pandemic
  2022
 • Anna Nylund :
  Designing a successful mediation system
  2022
 • Anna Nylund :
  What is good science - a social science perspective
  2022
 • Anna Nylund :
  Case management - a comparative perspective
  2021
 • Anna Nylund :
  Rettslige skranker for vaksinepass og vaksinetvang
  20. desember 2021
 • Anna Nylund :
  The value of defining family mediation - Scandinavian perspectives
  2021
 • Anna Nylund :
  Koronasertifikat
  06. mai 2021
 • Anna Nylund, Bart Krans :
  Covid as a Catalizor of Procedural Reforms
  2021
 • Anna Nylund :
  Vaksinepass
  12. juni 2021
 • Anna Nylund :
  International Commercial Courts and Global Challenges - uptake and pitfalls of innovations
  2021
 • Anna Nylund :
  Rethinking Nordic Courts
  2021
 • Anna Nylund :
  Introductory remarks on Online Dispute Resolution (ODR)
  2021
 • Anna Nylund :
  Når er vi villige til å gi fra oss lovmessige rettigheter i bytte mot trygghet?
  2021
 • Anna Nylund :
  Forbrukertvisteløsning
  2021
 • Anna Nylund :
  Joel Eriksson, Newer Forms of Contract-BasedDispute Resolution. An examination ofefficiency-driven procedures in light oftraditional adversarial procedures (ak.avh.),Lunds universitet 2021, 287 s.
  Juridisk Tidskrift 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  - (med Niemi-Kiesiläinen, Johanna) Valitus hovioikeuteen (Överklagan til hovrätten). I Lappalainen, Juha et.al. Prosessioikeus. WSOYPro 2007, pp. 947-990.
  - Tillgången till den andra instansen i tvistemål. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Serie A nr 274, Helsingfors 2006.

  - Rättshjälp och rättegångskostander. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 3/2002, pp. 279-294.


  - Tillgången till den andra instansen i tvistemål. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 6/2006, pp. 601-606.
  - Anmeldelse av Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 1/2004, pp. 106-112.
  - Anmeldelse av Lindblom, Per Henrik: Miljöprocess I & II. Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland nr. 1/2003, pp. 130-132.


  Forskningsinteresser

  Sivilprosessrett, særlig europeisering av sivilprosessretten

  Mekling og alternativ konfliktløsning

  Barn og konfliktløsning

  Komparativ rett

  Undervisning

   sivilprosess, forhandlinger og mekling, komparativ rett, juridisk metode og rettsteori


  Medlem i prosjekt


  CV

  Utvalgte nylige publikasjoner

  Krans, Bart; Nylund, Anna (eds.), Procedural Autonomy across Europe. Intersentia 2020 (ISBN 978-1-78068-906-7)

  Krans, Bart; Nylund, Anna (eds.), Civil Justice and Covid-19. : Septentrio Academic Publishing 2020 https://doi.org/10.7557/7.5472

  Nylund, Anna; Civil Procedure in Norway. Wolters Kluwer 2020 (ISBN 9789403526706)

  Nylund, Anna, Comparing the Efficiency and Quality of Civil Justice in Scandinavia: The Role of Structural Differences and Definitions of Quality. Civil Justice Quarterly 2019 38(4): 427-439

  Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi; Bendiksen, Lena R. Lauritsen (eds.), Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries, Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, Brill 2019 (ISSN 2405-8343) https://doi.org/10.1163/9789004382817_021

  Utvalgte innlegg på konferanser

  - Comments on the European Rules of Civil Procedure. The Future of Civil Procedure in Europe.  A Nordic Perspective on the Model European Rules of Civil Procedure. Swedish Network for European Legal Studies and Uppsala University, 15 March 2021

  - Concentrated hearings and case management - international trends. Webinar on Concentrated Court Hearings: Why is it Not Possible in Western Balkan Judiciaries or is it? Norwegian Council of the Judiciary, 16 December 2020

   -ADR and formal justice: Rhetoric and Reality. Frontiers in Civil Justice; Erasmus University Rotterdam, 16 November 2020

  - Case management. ELI/UNIDROIT European Rules of Civil Procedure. The ELI Annual Conference - 4 September 2019

   

  Medlemskap i vitenskaplige organisasjoner:

  Det Norske Videnskabs-Akademiet

  Akademia Borealis

  International Association of Procedural Law (Council member)

  Nordisk forening for prosessrett (styremedlem)

  International Academy of Comparative Law

  International Association of Child Law Researchers
  Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht
  Norsk forening for komparativ rett
  Nordisk forening for meklingsforskning