Odd Erik Garcia.jpg
Foto: UiT
Odd Erik Garcia.jpg
Institutt for fysikk og teknologi odd.erik.garcia@uit.no +4777645191 91612147 Tromsø FPARK A 412

Odd Erik Garcia


Professor / Modellering av komplekse systemer / Senterleder DYNAMO

Error rendering componentForskningsinteresser

dynamiske systemer, fusjonsenergi, kaos, komplekse systemer, konveksjon, numeriske beregninger, plasmafysikk, romfysikk, selvorganiserte systemer, stokastisk modellering, væskedynamikk, turbulens

Undervisning

5 års erfaring som undervisningsleder i periodene 2008-2010 og 2012-2015. Mange års erfaring som programstyreleder for en rekke studieprogram ved Institutt for fysikk og teknologi samt Fakultetet for naturvitenskap og teknologi. Undervisningsansvarlig for følgende emner:

FYS-1002 Elektromagnetisme

FYS-2009 Introduction to plasma physics

FYS-3026 Fusion plasma physics


Medlem i forskningsgruppeCV

Unike forskeridentiteter: ORCID ; Publons ; Scopus ; Google Scholar

Utdanning
2002 PhD: Disputasdato 14.06.2002. Tittel “Convective transport and sheared flows in fluids and magnetized plasmas”. Seksjon for fysikk, Institutt for matematiske realfag, Universitetet i Tromsø
1997 MSc: Eksamensdato 05.12.1997. Tittel: “Low-frequency fluctuations and anomalous transport in low-β plasmas”. Karakter: 1.1. Seksjon for fysikk, Institutt for matematiske realfag, Universitetet i Tromsø

Nåværende og tidligere stillinger
2020-nå: Leder av UiT Aurora Centre DYNAMO
2008-nå: Professor, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (12 år+)
2007-2008: Førsteamanuensis, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (1 år)
2002-2007: Postdoktor/forsker, Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark (5 år)
1998-2002: Doktorgradsstudent, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø (4 år)
1997-1998: Forskningsassitent, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø (1/2 år)

Stipendier og priser
2016-2017 Fulbright Scholar, Plasma Science and Fusion Center, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA (www.cies.org/grantee/odd-erik-garcia)
2011 Medlem av Academia Borealis Nord-Norges Vitenskapsakademi
2010 Kortlistet til IAEA Nuclear Fusion Award (tinyurl.com/lm99gnr)
2005-2007 Steno Research Fellow, individuelt forskerstipend fra den danske forskningsstiftelse ved Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark
2002-2005 Individuelt postdoktorstipend fra Norges Forskningsråd ved Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark
1998-2002 Individuelt doktorgradsstipend fra Norges Forskningsråd ved Institutt for fysikk, Universitetet i Tromsø

Mobilitet
2016-2017 Plasma Science and Fusion Centre, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA (1 år FoU-termin)
2011-2012 Plasma Science and Fusion Centre, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA (1 år FoU-termin)
2005-2006 Centre for Research on Plasma Physics, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, Sveits (3 måneder gjesteforsker)
2002-2007 Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark (5 år postdoktor/forsker)
2000-2001 Complex Systems Group, CNRS-Universite de Provence, Marseille, Frankrike (1 år under doktorgradsstudiet)
1996-1997 Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark (1 år under masterstudiet)
 
Veiledning av studenter og forskere
Hovedveileder for 2 postdoktorer, 8 doktorgradsstudenter og 16 masterstudenter ved UiT Norges arktiske universitet siden 2007. Medveileder for et stort antall andre studenter. 

Undervisningsaktiviteter
Foreleser i FYS-1001 Mekanikk, FYS-1002 Elektromagnetisme, FYS-2011 Numerisk beregning, FYS-2017 Sustainable energy, FYS-2009 Introduction to plasma physics, og FYS-3026 Fusion plasma physics ved UiT Norges arktiske universitet. Gitt mer enn 1000 forelesningstimer og utviklet flere nye undervisningsemner. Undervisningsansvarlig ved instituttet i til sammen 5 år. 

Institusjonelt ansvar
2015-2019 Leder av Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (110+ årsverk og 300+ studenter i 2020)
2008-2010 Nestleder og undervisningsleder ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (5 studieprogrammer med omtrent 300 studenter og to studiekonsulenter)
2012-2015 Nestleder og undervisningsleder ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (5 studieprogrammer med omtrent 300 studenter og to studiekonsulenter)
2010-2015 Leder av forskningsgruppa i energi og klima ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (5 fast ansatte og 25 midlertidig ansatte)

Inviterte foredrag

 • “Intermittent transport in the scrape-off layer of magnetically confined fusion plasmas” Plasma-Surface Interactions Conference, 2020, Jeju, Sør-Korea
 • “Stjernekraft - fremtidens energikilde” Lørdagsuniversitetet ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, 16. november 2019
 • “Blobs in the scrape-off layer of fusion devices” ved 3rd Joint Nordic Fusion Energy Seminar, 2019, Gentofte, Denmark
 • “Universality of intermittent fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer” ved 59th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, 2017, Milwaukuee, Wisconsin, USA
 • “Intermittent fluctuations in the scrape-off layer of tokamak plasmas” ved 2017 International Sherwood Fusion Theory Meeting, Williamsburg, Virginia, USA
 • “SOL width and intermittent fluctuations in KSTAR” ved 22nd Plasma Surface and Interactions Conference, 2016, Aachen, Germany
 • “Intermittent fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer” ved 54th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, 2012, Providence, Rhode Island, USA
 • “Turbulence and transport in scrape-off layer plasmas” ved MIT Plasma Science and Fusion Center spring seminar series, February 2012
 • “Energy for the future – nuclear fusion power” til Academia Borealis, 2011
 • “Blob transport in the plasma edge: a review” ved 14th International Congress on Plasma Physics, 2008, Fukuoka, Japan
 • “Fusion energy” ved Universitetet i Stavanger, 2010
 • “Fusion energy – status and prospects” ved Fysikermøtet i Tromsø, 2007
 • “Convective transport by filamentary structures in scrape-off layer plasmas” ved 34th EPS Conference on Plasma Physics and Controlled Fusion, 2007, Tarragona, Spain

Har gitt en rekke populærvitenskapelige og tekniske foredrag om plasmafysikk og fusjonsenergi nasjonalt og internasjonalt.