Bilde av Garcia, Odd Erik
Foto: UiT

Odd Erik Garcia


Professor / Modellering av komplekse systemer / Senterleder DYNAMO • Juan Manuel Losada, Olga Paikina, Odd Erik Garcia :
  Stochastic modeling of blob-like plasma filaments in the scrape-off layer: Correlated amplitudes and velocities
  Physics of Plasmas 2024 DOI
 • Sajidah Ahmed, Odd Erik Garcia, Adam Q Kuang, Brian LaBombard, James L Terry, Audun Theodorsen :
  Strongly intermittent far scrape-off layer fluctuations in Alcator C-Mod plasmas close to the empirical discharge density limit
  Plasma Physics and Controlled Fusion 2023 ARKIV / DOI
 • Juan Manuel Losada, Audun Theodorsen, Odd Erik Garcia :
  Stochastic modeling of blob-like plasma filaments in the scrape-off layer: Theoretical foundation
  Physics of Plasmas 2023 ARKIV / DOI
 • Sajidah Akhter Bint Ahmed, Odd Erik Garcia, Audun Theodorsen :
  Reconstruction of intermittent time series as a superposition of pulses
  Physical Review E (PRE) 31. mai 2023 ARKIV / DOI
 • Magdalena A. Korzeniowska, Audun Theodorsen, Martin Wibe Rypdal, Odd Erik Garcia :
  Apparent universality of 1/f spectra as an artifact of finite-size effects
  Physical Review Research (PRResearch) 29. juni 2023 ARKIV / DOI
 • Gregor Decristoforo, Audun Theodorsen, John Omotani, Tom Nicholas, Odd Erik Garcia :
  Numerical turbulence simulations of intermittent fluctuations in the scrape-off layer of magnetized plasmas
  Physics of Plasmas 2021 DOI
 • Gregor Decristoforo, Audun Theodorsen, Odd Erik Garcia :
  Intermittent fluctuations due to Lorentzian pulses in turbulent thermal convection
  Physics of Fluids 03. august 2020 ARKIV / DOI
 • Gregor Decristoforo, Fulvio Militello, Thomas Nicholas, John Omotani, Chris Marsden, Nick Walkden m.fl.:
  Blob interactions in 2D scrape-off layer simulations
  Physics of Plasmas 2020 ARKIV
 • Ralph Kube, Audun Theodorsen, Odd Erik Garcia, D Brunner, B Labombard, James L. Terry :
  Comparison between mirror Langmuir probe and gas-puff imaging measurements of intermittent fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer
  Journal of Plasma Physics 2020 ARKIV / DOI
 • AQ Kuang, Brian LaBombard, D Brunner, Odd Erik Garcia, Ralph Kube, Audun Theodorsen :
  Plasma fluctuations in the scrape-off layer and at the divertor target in Alcator C-Mod and their relationship to divertor collisionality and density shoulder formation
  Nuclear Materials and Energy 2019 ARKIV / DOI
 • Ralph Kube, Odd Erik Garcia, Audun Theodorsen, Adam Kuang, Brian LaBombard, Jim L. Terry m.fl.:
  Statistical properties of the plasma fluctuations and turbulent cross-field fluxes in the outboard mid-plane scrape-off layer of Alcator C-Mod
  Nuclear Materials and Energy 2019 ARKIV / DOI
 • Audun Theodorsen, Odd Erik Garcia, Ralph Kube, Brian LaBombard, James L. Terry :
  Universality of Poisson-driven plasma fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer
  Physics of Plasmas 2018 ARKIV / DOI
 • Odd Erik Garcia, Ralph Kube, Audun Theodorsen, B Labombard, J.L Terry :
  Intermittent fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer for ohmic and high confinement mode plasmas
  Physics of Plasmas 2018 ARKIV / DOI
 • Odd Erik Garcia, Audun Theodorsen :
  Skewed Lorentzian pulses and exponential frequency power spectra
  Physics of Plasmas 2018 ARKIV / DOI
 • Odd Erik Garcia, Audun Theodorsen :
  Intermittent fluctuations due to uncorrelated Lorentzian pulses
  Physics of Plasmas 2018 ARKIV / DOI
 • Ralph Kube, Odd Erik Garcia, Audun Theodorsen, Daniel Brunner, Adam Kuang, Brian LaBombard m.fl.:
  Intermittent electron density and temperature fluctuations and associated fluxes in the Alcator C-Mod scrape-off layer
  Plasma Physics and Controlled Fusion 2018 ARKIV / DOI
 • Audun Theodorsen, Odd Erik Garcia :
  Level crossings and excess times due to a superposition of uncorrelated exponential pulses
  Physical Review E (PRE) 2018 ARKIV / DOI
 • Odd Erik Garcia :
  Evig fornybar energi er innen rekkevidde. Norske forskere er med på eventyret.
  07. februar 2023 FULLTEKST
 • Gaute Tomas Einevoll, Odd Erik Garcia :
  Episode #81: Om fusjonsenergi
  13. oktober 2023
 • Odd Erik Garcia :
  Fusjonsenergi - status og utsikter
  2022
 • Odd Erik Garcia :
  Norsk energiforsker etter historisk gjennombrudd: − Jeg tror dette vil bli den store løsningen
  13. desember 2022 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia :
  Stjernekraft - fremtidens energikilde
  2022
 • Odd Erik Garcia :
  Stjernekraft - fremtidens energikilde
  2022
 • Odd Erik Garcia :
  Science 4 Impact - Fusjonsenergi som en bærekraftig grønn energikilde
  07. mai 2022 DATA
 • Odd Erik Garcia :
  Stjernekraft - fremtidens energikilde
  2022
 • Odd Erik Garcia :
  Norge 2030: Hva skjer de neste 10 årene?
  2021 DATA
 • Odd Erik Garcia :
  Universitetet i Tromsø skal samarbeide med MIT om forskning på fusjonsenergi
  22. april 2021
 • Odd Erik Garcia :
  UiT skal samarbeide med et av verdens mest kjente universitet
  22. april 2021
 • Odd Erik Garcia :
  UiT inngår samarbeid med MIT
  21. april 2021
 • Odd Erik Garcia :
  Intermittent fluctuations in the scrape-off layer of fusion plasmas
  2021
 • Odd Erik Garcia :
  Abels tårn
  03. september 2021 DATA
 • Odd Erik Garcia :
  Stjernekraft - fremtidens energikilde
  2021 DATA
 • Odd Erik Garcia :
  Fusjonsenergi i det grønne skiftet
  18. desember 2020
 • Odd Erik Garcia :
  Stjernekraft - fremtidens energikilde
  2020
 • Odd Erik Garcia, Martin Wibe Rypdal, Nigel Yoccoz :
  Disse skal bidra til å løse vår tids største utfordringer
  26. januar 2020 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia :
  Equinor satser på stjerneforskning
  26. mai 2020 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia, Martin Wibe Rypdal :
  Nytt UiT-senter skal forske på klimaendringer: - Vil det fortsatt være skrei i Lofoten?
  14. februar 2020 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia :
  Stjernekraft - fremtidens energikilde
  2020
 • Odd Erik Garcia, Martin Wibe Rypdal, Nigel Yoccoz :
  Skal lede felles senter for klimaforskning
  04. februar 2020
 • Odd Erik Garcia :
  Skal Norge bidra til utvikling av fusjonsenergi?
  Teknisk Ukeblad 26. mai 2020 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia :
  Kunsten å lage ei stjerne
  11. desember 2020 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia :
  Kan atomkraft bli Norges største energikilde?
  14. november 2020 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia :
  Han mener de jobber med energiløsningen klimaet trenger. Men regjeringen vil ikke snakke om det.
  14. november 2020 FULLTEKST
 • Odd Erik Garcia :
  Løsningen er atomkraft
  03. juni 2020
 • Odd Erik Garcia, Martin Wibe Rypdal, Nigel Yoccoz :
  Vi får titusenvis av år med ren energi hvis vi får dette til
  05. februar 2020
 • Odd Erik Garcia :
  Stjernekraft - fremtidens energikilde
  2019
 • Odd Erik Garcia, Audun Theodorsen :
  Atomkraftverk kan være fremtiden mener Tromsø-forskere: – Risikofritt
  30. juli 2019 FULLTEKST
 • Audun Theodorsen, Odd Erik Garcia, Martin wibe Rypdal :
  Power-law scaling of uncorrelated plasma bursts
  2019 ARKIV
 • Audun Theodorsen, Odd Erik Garcia, Ralph Kube, Dan Brunner, Brian LaBombard, James L. Terry :
  Intermittent fluctuations in Alcator C-Mod: Comparison of diagnostics
  2018
 • Ralph Kube, Odd Erik Garcia, Audun Theodorsen, Adam Kuang, Dan Brunner, Brian LaBombard m.fl.:
  Statistical properties of fluctuation driven flows in the outboard mid-plane SOL of Alcator C-Mod
  2018 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  dynamiske systemer, fusjonsenergi, kaos, komplekse systemer, konveksjon, numeriske beregninger, plasmafysikk, romfysikk, selvorganiserte systemer, stokastisk modellering, væskedynamikk, turbulens

  Undervisning

  5 års erfaring som undervisningsleder i periodene 2008-2010 og 2012-2015. Mange års erfaring som programstyreleder for en rekke studieprogram ved Institutt for fysikk og teknologi samt Fakultetet for naturvitenskap og teknologi. Undervisningsansvarlig for følgende emner:

  FYS-1002 Elektromagnetisme

  FYS-2009 Introduction to plasma physics

  FYS-3026 Fusion plasma physics

  FYS-3035 Stochastic modelling and nonlinear dynamics


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Unike forskeridentiteter: ORCID ; Publons ; Scopus ; Google Scholar

  Utdanning
  2002 PhD: Disputasdato 14.06.2002. Tittel “Convective transport and sheared flows in fluids and magnetized plasmas”. Seksjon for fysikk, Institutt for matematiske realfag, Universitetet i Tromsø
  1997 MSc: Eksamensdato 05.12.1997. Tittel: “Low-frequency fluctuations and anomalous transport in low-β plasmas”. Karakter: 1.1. Seksjon for fysikk, Institutt for matematiske realfag, Universitetet i Tromsø

  Nåværende og tidligere stillinger
  2020-nå: Leder av UiT Aurora Centre DYNAMO
  2008-nå: Professor, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (12 år+)
  2007-2008: Førsteamanuensis, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (1 år)
  2002-2007: Postdoktor/forsker, Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark (5 år)
  1998-2002: Doktorgradsstudent, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø (4 år)
  1997-1998: Forskningsassitent, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultetet for naturvitenskap og teknologi, Universitetet i Tromsø (1/2 år)

  Stipendier og priser
  2016-2017 Fulbright Scholar, Plasma Science and Fusion Center, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA (www.cies.org/grantee/odd-erik-garcia)
  2011 Medlem av Academia Borealis Nord-Norges Vitenskapsakademi
  2010 Kortlistet til IAEA Nuclear Fusion Award (tinyurl.com/lm99gnr)
  2005-2007 Steno Research Fellow, individuelt forskerstipend fra den danske forskningsstiftelse ved Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark
  2002-2005 Individuelt postdoktorstipend fra Norges Forskningsråd ved Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark
  1998-2002 Individuelt doktorgradsstipend fra Norges Forskningsråd ved Institutt for fysikk, Universitetet i Tromsø

  Mobilitet
  2016-2017 Plasma Science and Fusion Centre, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA (1 år FoU-termin)
  2011-2012 Plasma Science and Fusion Centre, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA (1 år FoU-termin)
  2005-2006 Centre for Research on Plasma Physics, Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, Sveits (3 måneder gjesteforsker)
  2002-2007 Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark (5 år postdoktor/forsker)
  2000-2001 Complex Systems Group, CNRS-Universite de Provence, Marseille, Frankrike (1 år under doktorgradsstudiet)
  1996-1997 Avdeling for optikk og fluiddynamikk, Forskningscenter Risø, Danmark (1 år under masterstudiet)
   
  Veiledning av studenter og forskere
  Hovedveileder for 2 postdoktorer, 8 doktorgradsstudenter og 16 masterstudenter ved UiT Norges arktiske universitet siden 2007. Medveileder for et stort antall andre studenter. 

  Undervisningsaktiviteter
  Foreleser i FYS-1001 Mekanikk, FYS-1002 Elektromagnetisme, FYS-2011 Numerisk beregning, FYS-2017 Sustainable energy, FYS-2009 Introduction to plasma physics, og FYS-3026 Fusion plasma physics ved UiT Norges arktiske universitet. Gitt mer enn 1000 forelesningstimer og utviklet flere nye undervisningsemner. Undervisningsansvarlig ved instituttet i til sammen 5 år. 

  Institusjonelt ansvar
  2015-2019 Leder av Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (110+ årsverk og 300+ studenter i 2020)
  2008-2010 Nestleder og undervisningsleder ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (5 studieprogrammer med omtrent 300 studenter og to studiekonsulenter)
  2012-2015 Nestleder og undervisningsleder ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (5 studieprogrammer med omtrent 300 studenter og to studiekonsulenter)
  2010-2015 Leder av forskningsgruppa i energi og klima ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (5 fast ansatte og 25 midlertidig ansatte)

  Inviterte foredrag

  • “Intermittent transport in the scrape-off layer of magnetically confined fusion plasmas” Plasma-Surface Interactions Conference, 2020, Jeju, Sør-Korea
  • “Stjernekraft - fremtidens energikilde” Lørdagsuniversitetet ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, 16. november 2019
  • “Blobs in the scrape-off layer of fusion devices” ved 3rd Joint Nordic Fusion Energy Seminar, 2019, Gentofte, Denmark
  • “Universality of intermittent fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer” ved 59th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, 2017, Milwaukuee, Wisconsin, USA
  • “Intermittent fluctuations in the scrape-off layer of tokamak plasmas” ved 2017 International Sherwood Fusion Theory Meeting, Williamsburg, Virginia, USA
  • “SOL width and intermittent fluctuations in KSTAR” ved 22nd Plasma Surface and Interactions Conference, 2016, Aachen, Germany
  • “Intermittent fluctuations in the Alcator C-Mod scrape-off layer” ved 54th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, 2012, Providence, Rhode Island, USA
  • “Turbulence and transport in scrape-off layer plasmas” ved MIT Plasma Science and Fusion Center spring seminar series, February 2012
  • “Energy for the future – nuclear fusion power” til Academia Borealis, 2011
  • “Blob transport in the plasma edge: a review” ved 14th International Congress on Plasma Physics, 2008, Fukuoka, Japan
  • “Fusion energy” ved Universitetet i Stavanger, 2010
  • “Fusion energy – status and prospects” ved Fysikermøtet i Tromsø, 2007
  • “Convective transport by filamentary structures in scrape-off layer plasmas” ved 34th EPS Conference on Plasma Physics and Controlled Fusion, 2007, Tarragona, Spain

  Har gitt en rekke populærvitenskapelige og tekniske foredrag om plasmafysikk og fusjonsenergi nasjonalt og internasjonalt.