Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Siv Rasmussen

Førstelektor Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Rasmussen, Siv. Kristendommens historie i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2020; Volum 1. ISSN 0802-8214.s 16 - 30.

 • Rasmussen, Siv. Post-Reformation Religious Practices among the Sámi. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 265 - 285.

 • Rasmussen, Siv. Å skrive om fortidens samiske mennesker. (Fulltekst: http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/1510 DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018; Volum 2. ISSN 1501-9934.s 7 - 11.

 • Rasmussen, Siv. Den forsinkete reformasjonen i Sapmi. (Fulltekst: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=317402 Aalborg Universitetsforlag 2017 (29) ISBN 978-87-7112-653-2. ISSN 2246-2023.s 121 - 155.

 • Rasmussen, Siv. Die Samen zwischen zwei Kirchen und zwei Rechtssystemen. (http://dioezesanmuseum-paderborn.de/ausstellungen/ausstellungshistorie-2/credo-·-christianisierung-europas-im-mittelalter/) (Prosjekt: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=317402) Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 129 - 133.

 • Rasmussen, Siv. Samiske prester i den svenske kirka i tidlig nytid. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 978-91-526-3585-8.s 277 - 308.

 • Rasmussen, Siv. Churches in Finnmark County and Torne Region in the Early Modern Period. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 47 - 79.

 • Rasmussen, Siv. Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet - eller navnene som forsvant.. Norna-rapporter 2015. ISSN 0346-6728.

 • Rasmussen, Siv. The Protracted Sami Reformation - Or The Protracted Christianizing Process. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 165 - 183.

 • Rasmussen, Siv. Fra finnefond til språksenter. Davvi Girji 2013 ISBN 978-82-7374-870-6.s 330 - 343.

 • Rasmussen, Siv. Befolkningsutviklingen i Rounala, Ávjovárri og Gouvdageaidnu 1559-1799. En kildekritisk vurdering av skattelistene som grunnlag for folketallsberegningen. 2005 (3) ISBN 91-974468-2-3. ISSN 1651-5455.s 175 - 192.

 • Lund, Svein; Boine, Elfrid; Johansen, Siri Broch; Rasmussen, Siv. Sámi skuvlahistorjá/Samisk skolehistorie 6. Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi. Davvi Girji 2013 ISBN 978-82-7374-870-6.s 68 - 79.

 • Lund, Svein; Boine, Elfrid; Johansen, Siri Broch; Rasmussen, Siv. Sámi skuvlahistorjá. Samisk skolehistorie bind 5. 2011 ISBN 978-82-7374-802-7.

 • Lund, Svein; Boine, Elfrid; Johansen, Siri Broch; Rasmussen, Siv. Sámi skuvlahistorjá – Samisk skolehistorie bind 4. Davvi Girji 2010 ISBN 978-82-7374-816-4.s 222 - 236.

 • Lund, Svein; Rasmussen, Siv; Boine, Elfrid; Johansen, Siri Broch. Sámi skuvlahistorjá – Samisk skolehistorie bind 3. 2009 ISBN 978-82-7374-730-3.

 • Rasmussen, Siv. Beyond Borders – A thousand years of resilience. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2020; Volum 4 (1). ISSN 2489-7930.s 50 - 64.

 • Rasmussen, Siv. Freezing Norwegians and God fearing Sami. International Medieval Congress 2019-07-01 - 2019-07-04 2019.

 • Rasmussen, Siv. Petter Antti SÄRKILAX OCH KYRKAN SOM FÖRSVANN. Övertorneå: Föreningen Särkilax kyrkas vänner 2017, 204 sid.. Kyrkohistorisk årsskrift 2019. ISSN 0085-2619.

 • Rasmussen, Siv. Samiske lærere på 1700-tallet. Danning og utdanning 2019-08-29 - 2019-08-31 2019.

 • Rasmussen, Siv. Kirkas rolle i fornorskningen. Fornorskning, sannhet, og forsoning - Kirka og fornorskningen av nordområdene 2018-03-17 - 2018.

 • Rasmussen, Siv. The Lutheran Sami Mission - Encounters with Indigenous Religion or Roman Catholic Faith?. Religious Contacts in Scandinavia in early modern times 1500-1750 2018-10-10 - 2018-10-11 2018.

 • Rasmussen, Siv. Et riss av samisk kristendom i eldre tid. Misjon og urfolk 2018-01-18 - 2018.

 • Rasmussen, Siv. "Noaidi er vår doktor og lege, opplært av Gud og hans engler" - Varangersamenes møte med Isaac Olsen på 1700-tallets begynnelse. Samisk søndag - Samene og den langstrakte reformasjonen 2018-02-04 - 2018.

 • Rasmussen, Siv. Samisk kirkehistorie fra 1050 til 1750. Samene og kirken 2017-02-07 - 2017-02-07 2017.

 • Rasmussen, Siv. Lappmarkene, prestene og kirkene i tidlig ny tid. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien 2017-12-02 - 2017.

 • Rasmussen, Siv. Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid. (https://uit.no/tmu/art?p_document_id=535535 Prosjekt: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=317402) (Prosjekt: Norges forskningsråd 214331) Ottar 2017; Volum 4 (317). ISSN 0030-6703.s 12 - 17.

 • Rasmussen, Siv. Den forsinkete reformasjonen i Sapmi. Det 29. nordiske historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Rasmussen, Siv. Samene knyttet til svenske kirker. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Samene sydde de døde inn i never. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Folk og prester kjempet med åndene. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Du kunne ikke unngå kristendommen. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Fiskeriene ga kirker i Finnmark. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Isak Olsen - lærer og misjonær. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Noaide-dåp var kristen-dåp?. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Samene møtte kristendommen tidlig. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Var ikke samenes apostel?. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Personnavn på Nordkalotten i eldre tid. Arkivdagen 2016 2016-11-12 - 2016-11-12 2016.

 • Rasmussen, Siv. Sámi Religious Practices in the Early Modern Period. The Protracted Reformation in Northern Norway, Tromsø workshop 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Rasmussen, Siv. Skolehistorier fra fornorskningstiden - barnas egne fortellinger. Makt og avmakt i samisk historie 2016-09-12 - 2016-09-13 2016.

 • Rasmussen, Siv. Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - En komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark. 2016 ISBN 978-82-8244-166-7.

 • Rasmussen, Siv. Just How Pagan Were the Sámi at the End of the Middle Ages?. The Twenty-second Annual Leeds International Medieval Congress IMC 2015-07-06 - 2015.

 • Rasmussen, Siv. Sámi Religious Practices. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.

 • Rasmussen, Siv. The Protracted Sámi Reformation - or the Protracted Christianizing Process. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-02 2013.

 • Rasmussen, Siv. Erfaringer fra eget arbeid med Samisk skolehistorie. Samisk skolehistorie 2013-04-03 - 2013-04-04 2013.

 • Rasmussen, Siv. Samiske prester i Sverige og Finland. Det 36. nordnorske historieseminar. Samisk kirkehistorie. 2012-11-09 - 2012-11-11 2012.

 • Rasmussen, Siv. Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet. Den femtende nordiske navneforskerkongres. Navne og skel - Skellet mellem navne. 2012-06-06 - 2012-06-09 2012.

 • Rasmussen, Siv. Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat. Ottar 2011. ISSN 0030-6703.

 • Rasmussen, Siv. Sverre Østerbøl: Stadig flere velger samisk i Kirkenes.Fortalt til Siv Rasmussen. 2011 ISBN 978-82-7374-802-7.

 • Rasmussen, Siv; Lund, Svein. Nervei: 12 års kamp for egen skole. 2011 ISBN 978-82-7374-802-7.

 • Rasmussen, Siv. ”Svensksamene og kirka i Torne Lappmark”. Forskningsdagene 2011-09-26 - 2011-09-27 2011.

 • Rasmussen, Siv. The Sámi between Two Churches and Two Legal Systems. International Medieval Congress 2011-07-11 - 2011-07-14 2011.

 • Rasmussen, Siv. Svensk misjonsvirksomhet i indre Finnmark 1550–1700. Chaos-symposiet 2010 2010-05-07 - 2010-05-08 2010.

 • Rasmussen, Siv. Merchants`Travel to the Sámi: Trace, Tax and Convertion. International Medieval Congress 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.

 • Rasmussen, Siv. Nesseby barnehage - fra "raseskille" til samarbeid. 2009 ISBN 978-82-7374-730-3.

 • Rasmussen, Siv. ...Vellikaara Vettasia... Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen histori. 2008.

 • Rasmussen, Siv. Muonion Saamen historia. Jerisjärven Apaja 2008-08-29 - 2008-08-31 2008.

 • Rasmussen, Siv. Vellikaara Vettasia. Samisk historie i Kolari. Lokalhistorisk seminar 2008-07-25 - 2008-07-26 2008.

 • Rasmussen, Siv. Fra Sør-Varangers samiske skolehistorie. 2007 ISBN 978-82-7374-666-5.

 • Rasmussen, Siv. Befolkningsutviklingen i Rounala, Avjovarri og Guovdageaidnu 1559 - 1799. En kildekritisk vurdering av skattelistene som grunnlag for folketallsberegningen. (Foredrag basert på hovedoppgaven ved samme navn). Samisk forskning på nye vägar. 2003-10-28 - 2003-10-29 2003.

 • Rasmussen, Siv. Befolkningsutviklingen i Rounala, Avjovarri og Guovdageaidnu 1559-1799. 2002.

 • Rasmussen, Siv. Norsk bosetting i Grense Jakobselv. 150 års jubileum for norsk bosetting i Grense Jakobselv 2001-07-28 - 2001-08-01 2001.

 • Rasmussen, Siv. Kildekritisk drøfting av skattelistene som kilde til befolkningsutviklingen. Befolkning och bosättning i norr 2000-03-13 - 2000-03-14 2000.

 • Rasmussen, Siv. Beyond Borders – A thousand years of resilience. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2020; Volum 4 (1). ISSN 2489-7930.s 50 - 64.

 • Rasmussen, Siv. Freezing Norwegians and God fearing Sami. International Medieval Congress 2019-07-01 - 2019-07-04 2019.

 • Rasmussen, Siv. Petter Antti SÄRKILAX OCH KYRKAN SOM FÖRSVANN. Övertorneå: Föreningen Särkilax kyrkas vänner 2017, 204 sid.. Kyrkohistorisk årsskrift 2019. ISSN 0085-2619.

 • Rasmussen, Siv. Samiske lærere på 1700-tallet. Danning og utdanning 2019-08-29 - 2019-08-31 2019.

 • Rasmussen, Siv. Kirkas rolle i fornorskningen. Fornorskning, sannhet, og forsoning - Kirka og fornorskningen av nordområdene 2018-03-17 - 2018.

 • Rasmussen, Siv. The Lutheran Sami Mission - Encounters with Indigenous Religion or Roman Catholic Faith?. Religious Contacts in Scandinavia in early modern times 1500-1750 2018-10-10 - 2018-10-11 2018.

 • Rasmussen, Siv. Et riss av samisk kristendom i eldre tid. Misjon og urfolk 2018-01-18 - 2018.

 • Rasmussen, Siv. "Noaidi er vår doktor og lege, opplært av Gud og hans engler" - Varangersamenes møte med Isaac Olsen på 1700-tallets begynnelse. Samisk søndag - Samene og den langstrakte reformasjonen 2018-02-04 - 2018.

 • Rasmussen, Siv. Samisk kirkehistorie fra 1050 til 1750. Samene og kirken 2017-02-07 - 2017-02-07 2017.

 • Rasmussen, Siv. Lappmarkene, prestene og kirkene i tidlig ny tid. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien 2017-12-02 - 2017.

 • Rasmussen, Siv. Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid. (https://uit.no/tmu/art?p_document_id=535535 Prosjekt: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=317402) (Prosjekt: Norges forskningsråd 214331) Ottar 2017; Volum 4 (317). ISSN 0030-6703.s 12 - 17.

 • Rasmussen, Siv. Den forsinkete reformasjonen i Sapmi. Det 29. nordiske historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.

 • Rasmussen, Siv. Samene knyttet til svenske kirker. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Samene sydde de døde inn i never. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Folk og prester kjempet med åndene. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Du kunne ikke unngå kristendommen. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Fiskeriene ga kirker i Finnmark. 2017.

 • Rasmussen, Siv. Isak Olsen - lærer og misjonær. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Noaide-dåp var kristen-dåp?. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Samene møtte kristendommen tidlig. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Var ikke samenes apostel?. 2016.

 • Rasmussen, Siv. Personnavn på Nordkalotten i eldre tid. Arkivdagen 2016 2016-11-12 - 2016-11-12 2016.

 • Rasmussen, Siv. Sámi Religious Practices in the Early Modern Period. The Protracted Reformation in Northern Norway, Tromsø workshop 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Rasmussen, Siv. Skolehistorier fra fornorskningstiden - barnas egne fortellinger. Makt og avmakt i samisk historie 2016-09-12 - 2016-09-13 2016.

 • Rasmussen, Siv. Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - En komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark. 2016 ISBN 978-82-8244-166-7.

 • Rasmussen, Siv. Just How Pagan Were the Sámi at the End of the Middle Ages?. The Twenty-second Annual Leeds International Medieval Congress IMC 2015-07-06 - 2015.

 • Rasmussen, Siv. Sámi Religious Practices. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.

 • Rasmussen, Siv. The Protracted Sámi Reformation - or the Protracted Christianizing Process. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-02 2013.

 • Rasmussen, Siv. Erfaringer fra eget arbeid med Samisk skolehistorie. Samisk skolehistorie 2013-04-03 - 2013-04-04 2013.

 • Rasmussen, Siv. Samiske prester i Sverige og Finland. Det 36. nordnorske historieseminar. Samisk kirkehistorie. 2012-11-09 - 2012-11-11 2012.

 • Rasmussen, Siv. Navn i det nordlige Sápmi på 1500 - 1600-tallet. Den femtende nordiske navneforskerkongres. Navne og skel - Skellet mellem navne. 2012-06-06 - 2012-06-09 2012.

 • Rasmussen, Siv. Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat. Ottar 2011. ISSN 0030-6703.

 • Rasmussen, Siv. Sverre Østerbøl: Stadig flere velger samisk i Kirkenes.Fortalt til Siv Rasmussen. 2011 ISBN 978-82-7374-802-7.

 • Rasmussen, Siv; Lund, Svein. Nervei: 12 års kamp for egen skole. 2011 ISBN 978-82-7374-802-7.

 • Rasmussen, Siv. ”Svensksamene og kirka i Torne Lappmark”. Forskningsdagene 2011-09-26 - 2011-09-27 2011.

 • Rasmussen, Siv. The Sámi between Two Churches and Two Legal Systems. International Medieval Congress 2011-07-11 - 2011-07-14 2011.

 • Rasmussen, Siv. Svensk misjonsvirksomhet i indre Finnmark 1550–1700. Chaos-symposiet 2010 2010-05-07 - 2010-05-08 2010.

 • Rasmussen, Siv. Merchants`Travel to the Sámi: Trace, Tax and Convertion. International Medieval Congress 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.

 • Rasmussen, Siv. Nesseby barnehage - fra "raseskille" til samarbeid. 2009 ISBN 978-82-7374-730-3.

 • Rasmussen, Siv. ...Vellikaara Vettasia... Muonion ja Äkäslompolon alueen saamen histori. 2008.

 • Rasmussen, Siv. Muonion Saamen historia. Jerisjärven Apaja 2008-08-29 - 2008-08-31 2008.

 • Rasmussen, Siv. Vellikaara Vettasia. Samisk historie i Kolari. Lokalhistorisk seminar 2008-07-25 - 2008-07-26 2008.

 • Rasmussen, Siv. Fra Sør-Varangers samiske skolehistorie. 2007 ISBN 978-82-7374-666-5.

 • Rasmussen, Siv. Befolkningsutviklingen i Rounala, Avjovarri og Guovdageaidnu 1559 - 1799. En kildekritisk vurdering av skattelistene som grunnlag for folketallsberegningen. (Foredrag basert på hovedoppgaven ved samme navn). Samisk forskning på nye vägar. 2003-10-28 - 2003-10-29 2003.

 • Rasmussen, Siv. Befolkningsutviklingen i Rounala, Avjovarri og Guovdageaidnu 1559-1799. 2002.

 • Rasmussen, Siv. Norsk bosetting i Grense Jakobselv. 150 års jubileum for norsk bosetting i Grense Jakobselv 2001-07-28 - 2001-08-01 2001.

 • Rasmussen, Siv. Kildekritisk drøfting av skattelistene som kilde til befolkningsutviklingen. Befolkning och bosättning i norr 2000-03-13 - 2000-03-14 2000.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe