Jorun Snekkestad


Førsteamanuensis


 • Rui, Jorun I. Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Tidsskrift for strafferett 2017 (4). ISSN 1502-685X.s 329 - 344.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-05.
 • Pedersen, Jorun I. Uskyldspresumsjonen og uttalelser om straffeskyld før skyldspørsmålet er avgjort. Tidsskrift for strafferett 2006 (4). ISSN 1502-685X.s 258 - 293.
 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027135.
 • Rui, Jorun I. Høringssvar – NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven. 2020.
 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.
 • Rui, Jorun I. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - aus norwegischer Perspektive. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste 2018-10-19 - 2018-10-20 2018.
 • Rui, Jorun I. Not so National? - Global Trends in Criminal Procedure. Rethinking Nordic Law - Nordic Court Culture in the Age of Globalization 2018-09-10 - 2018-09-11 2018.
 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. 2015 ISBN 978-82-93021-16-2.
 • Rui, Jorun I. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Grunnlovens terskel for å lukke rettsmøter av hensyn til privatlivets fred". Disputas 2015-05-22 - 2015-05-22 2015.
 • Rui, Jorun I. Økokrim etterforsker Troms kraft. 2013.
 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.
 • Pedersen, Jorun I. Om ofres, vitners og samfunnets vern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. bloc, Elsa Norges medlemsmagasin 2010 (1).s 3 - 5.
 • Pedersen, Jorun I. Akteneinsicht der Verteidigung im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der EMRK. Foredrag ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2009-06-17 - 2009-06-17 2009.
 • Pedersen, Jorun I. Retten til dokumentinnsyn i straffesaker (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Nordisk workshop i strafferett 2008-06-06 - 2008-06-08 2008.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Straffeprosess, økonomisk strafferett, menneskerettigheter og personvernrett

  Undervisning

  UiT Norges arktiske universitet

  Forelesninger og seminarundervisning i straffeprosess, 4. avdeling

  Forelesninger og seminarundervisning i menneskerettigheter, 4. avdeling

  Forelesninger og seminarundervisning i Data Protection Law, 5. avdeling

  Forelesninger og seminarundervisning i European Human Rights Law, 5. avdeling 

  Seminarundervisning i strafferett, 4. avdeling

  Seminarundervisning i statsrett, 1. avdeling

  Seminarundervisning i Examen facultatum jusfaglig variant (Ex.fac.), 1. avdeling

  Veileder, stor og liten masteroppgave innen straffeprosess, menneskerettigheter, alminnelig og spesiell strafferett og personvernrett

  Øvrige undervisningsoppdrag

  Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Oslo

  Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Bergen

  Sensor på bachelorstudiet ved Høgskolen i Innlandet

     CV

  Verv

  Medlem (representasjon personvern), Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), 2021-2025 

  Varamedlem i Universitetets klagenemd, 2020-2023

  Faglig ansvarlig for JUR-3625 Data Protection Law, 2020 -

  Faglig ansvarlig for JUR-3612 Prosedyrekonkurranse, 2020 -

  Leder for forskergruppen i prosessrett og tvisteløsning, 2019-2020

  Avdelingsleder for 4. avdeling, 2019-2020

  Nestleder i Studieutvalget, 2019-2020

  Fast representant for de vitenskapelige ansatte i Forskningsutvalget, 2018-2020

  Praksis

  Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet UiT, 2015 -

  Gjesteforsker, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, våren 2009, studieråret 2010-2011 og våren 2018

  Universitetslektor, stipendiat og forsker, Det juridiske fakultet UiT, 2007 - 2014

  Wissenschafliche Mitarbeiterin, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, 2006-2007

  Utdanning

  Advokatbevilling, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, 2019

  Universitetspedagogisk basiskompetanse, UiT, 2017

  Ph.D. i rettsvitenskap, UiT, 2015

  Master i rettsvitenskap, UiT, 2006


  TEO-H4 4.524

  Klikk for større kart