Personkort bilde

Jorun I. Rui

Førsteamanuensis, avdelingsleder for 4. avdeling og forskergruppeleder Det juridiske fakultet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Straffeprosess, strafferett, menneskerettigheter og komparativ rett

Aktuelle verv

Leder for forskergruppen i prosessrett og tvisteløsning, 2020 -

Avdelingsleder for 4. avdeling, 2020 -

Faglig ansvarlig for JUR-3625 Data Protection Law, 2020 -

Faglig ansvarlig for JUR-3612 Prosedyrekonkurranse, 2020 -

Nestleder i studieutvalget, 2020 -

Varamedlem i Universitetets klagenemd perioden 2020-2023

Fast representant for de vitenskapelige ansatte i Forskningsutvalget, 2018 -

Praksis

Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet UiT, 2015 -

Gjesteforsker, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, våren 2009, studieråret 2010-2011 og våren 2018

Universitetslektor, stipendiat og forsker, Det juridiske fakultet UiT, 2007 - 2014

Wissenschafliche Mitarbeiterin, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, 2006 - 2007

Utdanning

Advokatbevilling, 2019

Universitetspedagogisk basiskompetanse, 2017

Ph.D. i rettsvitenskap, 2015

Master i rettsvitenskap, 2006

UiT Norges arktiske universitet

Forelesninger og seminarundervisning i straffeprosess, 4. avdeling

Forelesninger og seminarundervisning i menneskerettigheter, 4. avdeling

Forelesninger og seminarundervisning i European Human Rights Law, 5. avdeling 

Seminarundervisning i strafferett, 4. avdeling

Seminarundervisning i statsrett, 1. avdeling

Seminarundervisning i Examen facultatum jusfaglig variant (Ex.fac.), 1. avdeling

Øvrige undervisningsoppdrag

Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Tromsø

Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Oslo

Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Bergen

Sensor på bachelorstudiet ved Høgskolen i Innlandet

 

 • Rui, Jorun I. Anklageprinsippets stilling i norsk straffeprosess. Tidsskrift for strafferett 2017 (4). ISSN 1502-685X.s 329 - 344.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-05.

 • Pedersen, Jorun I. Uskyldspresumsjonen og uttalelser om straffeskyld før skyldspørsmålet er avgjort. Tidsskrift for strafferett 2006 (4). ISSN 1502-685X.s 258 - 293.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027135.

 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.

 • Rui, Jorun I. Høringssvar – NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven. 2020.

 • Rui, Jorun I. Not so National? - Global Trends in Criminal Procedure. Rethinking Nordic Law - Nordic Court Culture in the Age of Globalization 2018-09-10 - 2018-09-11 2018.

 • Rui, Jorun I. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - aus norwegischer Perspektive. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste 2018-10-19 - 2018-10-20 2018.

 • Rui, Jorun I. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Grunnlovens terskel for å lukke rettsmøter av hensyn til privatlivets fred". Disputas 2015-05-22 - 2015-05-22 2015.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. 2015 ISBN 978-82-93021-16-2.

 • Rui, Jorun I. Økokrim etterforsker Troms kraft. 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Pedersen, Jorun I. Om ofres, vitners og samfunnets vern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. bloc, Elsa Norges medlemsmagasin 2010 (1).s 3 - 5.

 • Pedersen, Jorun I. Akteneinsicht der Verteidigung im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der EMRK. Foredrag ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2009-06-17 - 2009-06-17 2009.

 • Pedersen, Jorun I. Retten til dokumentinnsyn i straffesaker (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Nordisk workshop i strafferett 2008-06-06 - 2008-06-08 2008.

 • Korsnes, Kristine Helen; Rui, Jorun I; Vangen, Marie. Høringsuttalelse – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. 2020.

 • Rui, Jorun I. Høringssvar – NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven. 2020.

 • Rui, Jorun I. Not so National? - Global Trends in Criminal Procedure. Rethinking Nordic Law - Nordic Court Culture in the Age of Globalization 2018-09-10 - 2018-09-11 2018.

 • Rui, Jorun I. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste - aus norwegischer Perspektive. Verbrechensbekämpfung durch Nachrichtendienste 2018-10-19 - 2018-10-20 2018.

 • Rui, Jorun I. Prøveforelesning over oppgitt emne: "Grunnlovens terskel for å lukke rettsmøter av hensyn til privatlivets fred". Disputas 2015-05-22 - 2015-05-22 2015.

 • Rui, Jorun I. Mistenktes innsyn i straffesaken - i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll. 2015 ISBN 978-82-93021-16-2.

 • Rui, Jorun I. Økokrim etterforsker Troms kraft. 2013.

 • Nylund, Anna; Wigum, Tor Aamodt; Dahl, irene vanja; Rui, Jorun I.; Osnes, Anett Beatrix. Skal forske på rettssaken. 2012.

 • Pedersen, Jorun I. Om ofres, vitners og samfunnets vern etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. bloc, Elsa Norges medlemsmagasin 2010 (1).s 3 - 5.

 • Pedersen, Jorun I. Akteneinsicht der Verteidigung im Ermittlungsverfahren unter Berücksichtigung der EMRK. Foredrag ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2009-06-17 - 2009-06-17 2009.

 • Pedersen, Jorun I. Retten til dokumentinnsyn i straffesaker (presentasjon av doktorgradsprosjekt). Nordisk workshop i strafferett 2008-06-06 - 2008-06-08 2008.

 • [Loading...]