#
#
Norges arktiske universitetsmuseum anja.r.niemi@uit.no +4777645026 Tromsø TMU A 116

Anja Roth Niemi


Forsker, fagleder forvaltningsarkeologi

Stillingsbeskrivelse

Leder av faggruppe for forvaltningsarkeologi ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Jeg jobber med saksforberedelse, prosjektplaner og budsjetter for arkeologiske forvaltningsundersøkelser, og har ansvar for museets utgravningsvirksomhet.  Jeg driver aktiv formidling av vår arkeologiske virksomhet og forskning.

Mine forskning tar utgangspunkt i materiale som er framskaffet gjennom våre forvaltningsundersøkelser. Jeg er spesielt interessert samhandling, materiell kultur og teknologisk variasjon i nordlige samfunn gjennom steinalderen. 

Verv:

Medlem i instituttrådet ved Universitetsmuseet

Plasstillitsvalgt for Forskerforbundet

Arbeidsområder

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Niemi, Anja Roth. Båtgravene fra Hillesøy. Ottar 2021; Volum 1 (334). ISSN 0030-6703.s 3 - 15.
 • Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Knutsson, Kjel Sten Åke; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie; Persson, Per. First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity 2021. ISSN 0003-598X.s doi: 10.15184/aqy.2020.252.
 • Niemi, Anja Roth. Nordvegen på Hillesøy. En kvinnes båtgrav fra rundt år 800. 2020 (57) ISBN 978-82-7142-207-3. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth. Råstoffer før og nå - steinbrudd i steinalderen. TellUS - fra stjernestøv til moderne teknologi 2019-06-19 - 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges eldste steinbrudd. Utgravning og eksperimenter i Melsvik, Alta. Ottar 2018 (323). ISSN 0030-6703.s 3 - 14.
 • Niemi, Anja Roth. Nordvegen på Hillesøy - Utgravning av båtgrav fra yngre jernalder. (fulltekst) 2018 (48) ISBN 978-82-7142-073-4. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell. kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. 2014.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders; Icagic, Adnan. Form fra fortida - Steinalderens brukskunst og design. Utstilling 2006-05-19 - 2006-09-10 2006.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders. Ilden i sentrum. Mat, kult og varme gjennom 11 000 år. Basisutstilling 2006-07-07 - 2006.
  • Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Knutsson, Kjel Sten Åke; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie; Persson, Per. First encounters in the north: cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. Antiquity 2021. ISSN 0003-598X.s doi: 10.15184/aqy.2020.252.
  • Niemi, Anja Roth. Life by the Shore. Maritime Dimensions of the Late Stone Age, Arctic Norway. Interdisciplinary Communications 2010. ISSN 0809-8735.
  • Niemi, Anja Roth. Døde og levende i det sein-mesolittiske Sør-Skandinavia -gravskikk som sosial diskurs. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk 2006 (2). ISSN 0809-6058.s 225 - 254.
  • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. The Melkøya project: maritime hunter-fisher island settlements and the use of space through 11 000 years on Melkøya, Arctic Norway. (data) Antiquity 2005; Volum 79 (304). ISSN 0003-598X.
  • Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. Melkøya - Dokumentasjon av mennesker og miljø gjennom 10 000 år. Ottar 2003 (248). ISSN 0030-6703.
 • Niemi, Anja Roth. Båtgravene fra Hillesøy. Ottar 2021; Volum 1 (334). ISSN 0030-6703.s 3 - 15.
 • Niemi, Anja Roth. Båter, gravskikk og makt i nordlige Hålogaland rundt år 800. Generalforsamling Norsk Arkeologisk Selskap 2021-04-15 - 2021.
 • Niemi, Anja Roth. Nye svar om skjelett fra jernalderen. 2021.
 • Niemi, Anja Roth. De første skjelttanalysene er klare: -Dette var nok en person av stor betydning i lokalsamfunet. 2021.
 • Niemi, Anja Roth. Fant ekstraordinært skjelett fra jernalderen: – Han var høy og hadde vondt i ryggen. (data) 2021.
 • Niemi, Anja Roth. En kremasjonsgrav fra eldre jernalder. Undersøkelse av gravrøys i Sandvika, Tromsø k.. 2021 (58) ISBN 978-82-7142-208-0. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth. Seg­ir okk­ur svo mikið um löngu horf­inn tíma. 2020.
 • Niemi, Anja Roth. Sjeldent gravfunn i Lofoten. (data) 2020.
 • Niemi, Anja Roth. Fant skjelett på Gimsøy - med en øks mot haka. 2020.
 • Niemi, Anja Roth. Gjorde funn av over 1200 år gammelt skjelett: -Veldig sjeldent. 2020.
 • Niemi, Anja Roth. Arkeologer gravde frem person - øksens plassering får dem til å stusse. 2020.
 • Niemi, Anja Roth. Har funnet godt bevart kropp fra jernalderen: -Det er helt fantastisk. 2020.
 • Niemi, Anja Roth; Klokkervoll, Arild. Fant spennende skjelett. (data) 2020.
 • Niemi, Anja Roth. Mener «hillesøykvinnen» tilhørte overklassen. (data) 2020.
 • Niemi, Anja Roth. Nordvegen på Hillesøy. En kvinnes båtgrav fra rundt år 800. 2020 (57) ISBN 978-82-7142-207-3. ISSN 2535-4248.
 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.
 • Storli, Inger; Larssen, Tanja; Fonneland, Trude A.; Christensen, karen marie b.; Hovind, Mathea; Hansen, John; Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800.. Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019-12-01 - 2020-12-01 2019.
 • Storli, Inger; Niemi, Anja Roth; Fonneland, Trude A.; Christensen, karen marie b.; Larsen, Tanja; Hansen, John; Hovind, Mathea; Kjellman, Erik. Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800. Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019-12-01 - 2020-12-01 2019.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Knausen. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass i Tromsø kommune. 2019 (55). ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Juntavadda. Undersøkelse av stein-mesolittiske aktivitetsområder i Kautokeino k./Guovdageaidnu s.. 2019 (54) ISBN 978-82-7142-203-5. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth. Kvinnegrava på Hillesøy. Hva fant vi - og hva vet vi?. Åpent folkemøte 2019-10-28 - 2019.
 • Niemi, Anja Roth; Nilsen, Gørill. Store ord - små båter, og eksempelet Hillesøybåtene. Tradisjonsbåter på Nordkalotten - mangfold og variasjon 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.
 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth. Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropfelt i Mørkvedbukta sommer 2017. 2019 (52) ISBN 978-82-7142-200-4. ISSN 2535-4248.
 • Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea. Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-22 2019.
 • Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie; Persson, Per. First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2019-09-04 - 2019-09-07 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Vandring til steinalderens jegersamfunn. Guiding 2019-08-11 - 2019-08-11 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Råstoffer før og nå - steinbrudd i steinalderen. TellUS - fra stjernestøv til moderne teknologi 2019-06-19 - 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Plyndrere har tømt denne grava ved Sommarøya. Nå undersøkes den av arkeologer før det er for sent. 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Hillesøykvinnen var trolig en lederskikkelse i et høvdingdømme. (fulltekst) 2019.
 • Niemi, Anja Roth; Mortensen, Gry Elisabeth; Hansen, Christel, Slettli. Hvem var kvinnen fra Hillesøy?. (data) 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Buried with boats, birds and bear. Trade, interaction and power relations in northern Hálogaland 800 AD. Expanding Horizons 2019-04-25 - 2019-04-28 2019.
 • Niemi, Anja Roth; Cerbing, Mikael; Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Storemyr, Per. Chertbruddet i Melsvik. Undersøkelse av chertbrudd, utvinningsteknologi og bosetningsspor fra tidlig eldre steinalder i Melsvik, Alta k., Finnmark f.. (fulltekst) 2019 (50) ISBN 978-82-7142-076-5. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth. Hadde samme skade for 1.300 år siden, som ungdommer har i dag - Mysterium etter utgravninger på Hillesøy. 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Denne treklynga kan skjule tegn på de første nordlendingene. 2019.
 • Niemi, Anja Roth. Hva fant vi i vikinggrava på Hillesøy?. Desembernatt 2018-12-06 - 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Liv og død i nordligste Hålogaland rundt 800 e.Kr. Utgravning, funn og tolkning av to båtgraver på Hillesøy ved Tromsø. Avdelingsmøte 2018-12-06 - 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Båtgravene på Hillesøy. Arkeologikafé 2018-11-29 - 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges eldste steinbrudd. Utgravning og eksperimenter i Melsvik, Alta. Ottar 2018 (323). ISSN 0030-6703.s 3 - 14.
 • Niemi, Anja Roth. Båtgravene på Hillesøy - Utgravning og foreløpige resultater. Forskningsseminar 2018-10-30 - 2018.
 • Niemi, Anja Roth. En ny båtgrav på Hillesøy ved Tromsø. Norsk Arkeologmøte 2018-10-25 - 2018-10-26 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Ingen dårlig tjæremile-samvittighet. (data) 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Ny kvensk tjæremile graves ut. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Tjæremilens hovedstad. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Vikingtidas båtgraver på Hillesøy. Senioruniversitetet i Tromsø 2018-10-17 - 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Merovingertids kvinnegrav i båt. (data) Norark.no 2018.
 • Niemi, Anja Roth. En uke i en båtgrav. (data) Norark.no 2018.
 • Niemi, Anja Roth. En båtgrav på Hillesøy utenfor Tromsø. (data) Norark.no 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Hvem var mannen som ble funnet i båtgrava i Tromsø?. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Gravde fram skjelett fra vikingtiden i boligfelt. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. -Styrker teorien om at det har vært et slags maktsenter på Hillesøy. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. -Utrolig å se hvordan de jobber. Utgravningen i Junes hage med en prislapp på 1,3 millioner er blitt en turistattraksjon. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Fantastisk! Graver fram enda et skjelett i Junes hage på Hillesøy. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Arkeologene jubler over ny historisk grav. 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Om jernalderbåten fra Hillesøy. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Anja Roth. Båtgrava fra Hillesøy. Utgravning og tolkning av en grav fra vikingtid. Åpent møte 2018-03-21 - 2018.
 • Niemi, Anja Roth. Nordvegen på Hillesøy - Utgravning av båtgrav fra yngre jernalder. (fulltekst) 2018 (48) ISBN 978-82-7142-073-4. ISSN 2535-4248.
 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth. Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f.. (fulltekst) 2018 (47) ISBN 978-82-7142-071-0. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Nyelv Nedre Vest. Utgravning av hustufter og boplass fra yngre steinalder. (fulltekst) 2018 (46) ISBN 978-82-7142-069-7. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth. Båtgrava fra Hillesøy. Funn og foreløpige tolkninger av båt, grav og menneske. Forskningsseminar 2017-12-08 - 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Båtgrava fra Hillesøy. Båten, gjenstandene og mannen. Desembernatt 2017-11-30 - 2017.
 • Niemi, Anja Roth. En kystboplass fra eldre steinalder. NORARK. (data) 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Båt og bjørn i grav. Resultater fra Tromsø Museums undersøkelser 2017. Norsk Arkeologimøte (NAM) 2017-11-02 - 2017-11-03 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Mesolithic Northern Fennoscandia. Colonization, Contacts and Cultural Development 11 000-5000 cal BC. Seminar 2017-10-14 - 2017.
 • Niemi, Anja Roth; Holme Dammann, Julia; Hansen, John. Han har vært død i 1500 år. På dette laboratoriet skal de prøve å løse gåten. 2017.
 • Niemi, Anja Roth; Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Vassdrag i Nord-Norge. Tanker om kunnskapshull og potensial for ny kunnskap. Sektoravgift: Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Seminar om kunnskapshull/kunnskapspotensial 2017-04-19 - 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Funn av båtgrav på Hillesøy. 2017.
 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Henriksen, Jørn Erik. -Begynner å tro vi står på en stor gravplass fra jernalderen. (data) 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Flere spennende funn i jernaldergrav. (data) 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Skjelettfunn vekker arkeologisk oppsikt. 2017.
 • Niemi, Anja Roth. -Det er ingen hvem som helst som ligger her. Skjelettfunn på Hillesøy. 2017.
 • Niemi, Anja Roth. -Utrolig godt bevart. Fant 1300 år gammel vikinggrav. 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Littisk teknologi i nordvestlige Fennoskandia ca. 8500-7500 f.Kr. Et overblikk over Nord-Norge og en case studie fra Nord-Troms. Steinalderkonferansen 2017 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.
 • Niemi, Anja Roth; Storemyr, Per. Fyrsetting i steinalderen. Eksperimentell produksjon av chert i det mesolittiske bruddet ved Melsvik i Finnmark. Steinalderkonferansen 2017 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.
 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth. Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949. 2017.
 • Niemi, Anja Roth. Undersøkelsesmetoder - milepæler i norsk kulturminneforvaltning. Innledning til sesjon. Norsk Arkeologmøte (NAM) 2016-11-03 - 2016-11-04 2016.
 • Niemi, Anja Roth. Helleristninger ble brukt som oppslagstavle. (data) 2016.
 • Niemi, Anja Roth. Nye helleristninger funnet i Finnmark. (data) 2016.
 • Niemi, Anja Roth. Var bergkunsten steinalderens info-tavle?. (data) 2016.
 • Niemi, Anja Roth. Hustufter fra sein yngre steinalder i Finnmark. Glimt fra TMUs undersøkelser 2016. Norsk Arkeologmøte (NAM) 2016-11-03 - 2016-11-04 2016.
 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Desembernatt 2016 2016-12-01 - 2016-12-01 2016.
 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 2535-4248.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Spennende funn i tufter fra Abelsborg. 2016.
 • Niemi, Anja Roth. Grunneiere frykter kostnader ved funn av kulturminner. 2016.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Kulturminner kan gå tapt. 2016.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Henter kulturminner før de forsvinner: Nærmer seg slutten for to steinalderhus. 2016.
 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Ottar 2016 (311). ISSN 0030-6703.s 15 - 25.
 • Niemi, Anja Roth. Gravrøys med spor etter gravlegging i eldre og yngre jernalder. Arkeologisk undersøkelse på Vestnes på Bjarkøy, Harstad k.. 2016.
 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne. Beskjeder i berget. Rein i Stein. Nyoppdagete helleristninger i Øst-Finnmark som forteller om kommunikasjon og ferdsel for 7000 år siden.. (fulltekst) Norark.no 2016.
 • Niemi, Anja Roth. Helleristninger til besvær?. (data) 2015.
 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Lens distortion: perspectives on reflexivity and interpretation in digital field archaeology. Case studies from Northern Norway. CAA 2015 2015-03-30 - 2015-04-03 2015.
 • Niemi, Anja Roth. Rock art sensation discovered at site for Arctic oil terminal. (data) 2015.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Bosetning, jakt og samfunn i Vadsøs steinalder. Varanger årbok 2015. ISSN 0800-0867.s 208 - 222.
 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Steinalderundersøkelser ved TMU. Problemstillinger, metoder og prioriteringer. Steinalderundersøkelser - problemstillinger, metoder og prioriteringer 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.
 • Niemi, Anja Roth. Oppstart på Gamnes. (data) 2015.
 • Niemi, Anja Roth. Nytt helleristningsfelt oppdaget på Gamnes, Sør-Varanger. (data) 2015.
 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Fant 7000 år gammel elg. 2015.
 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Sensasjonelt funn - tok snarvei, fant 7000 år gamle helleristninger. 2015.
 • Niemi, Anja Roth. Helleristningene på Gamnes. Åpent arrangement Grenselandsmuseet 2015-09-03 - 2015.
 • Niemi, Anja Roth. Jaktet sel i fjorden. 2015.
 • Niemi, Anja Roth. Fire and stone: Techniques and social significance of Mesolithic chert extraction in northernmost Europe. 9th International Conference on the Mesolithic in Europe 2015-09-14 - 2015-09-18 2015.
 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, iTromsø 28.9.15. iTromsø 2015.
 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, Nordlys 28.9.15. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Anja Roth; Oppvang, Janne. Høyvikhaugen, Vadsø k.Sikringsundersøkelse og retting av skader på boplass fra eldre steinalder, og tuft og bosetningsspor fra yngre steinalder. 2015.
 • Henriksen, Jørn Erik; Niemi, Anja Roth. Nye funn fra den eldre fiskeværsgrunnen i Vardø. Varanger årbok 2014. ISSN 0800-0867.s 252 - 260.
 • Niemi, Anja Roth; Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Klokkervoll, Arild; Mikalsen, Rudi Johan Angell. kV420 Balsfjord-Hammerfest. Arkeologiske undersøkelser 2013. 2014.
 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år. Norsk Arkeologmøte 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.
 • Niemi, Anja Roth. Plukker opp restene etter Avinor. 2014.
 • Niemi, Anja Roth. Ødelagte fornminner. 2014.
 • Niemi, Anja Roth. Her fikk steinalderfolket sitt verktøy. 2014.
 • Henriksen, Jørn Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Setermoen skytefelt. Arkeologiske undersøkelser av teltboplasser i Liveltskaret/Garžavággi, Kvernskaret/Erigažčahcka og Lifjellaksla, Bardu k., Troms f. (fulltekst) 2014.
 • Henriksen, Jørn Erik; Niemi, Anja Roth. Albertmyra i Bodø. Undersøkelsen av kokegropfelt, dyrkingslag og ardspor fra eldre jernalder. (fulltekst) 2014.
 • Niemi, Anja Roth. Løser nordnorske steinaldergåter. 2013.
 • Niemi, Anja Roth; Henriksen, Jørn Erik. Valen, Vardø k. Forundersøkelse og overvåking av middelalder bygrunn. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderbruddet i Alta. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Her fikk steinalderfolket sitt verktøy. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. 11.500 år gammel industri. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. 11.500 år gammel industri - ...og snart kommer nye E6. 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Funnet 10.000 år gamle redskaper. (fulltekst) 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Mer av chertbruddet i Melsvik ser dagens lys. (fulltekst) 2013.
 • Niemi, Anja Roth. Unike steinalderbrudd ved Alta. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Fra eldre steinalders chertbrudd til jernalderens gård og kult. Årets undersøkelser ved TMU. Norsk Arkeologmøte 2012-11-01 - 2012-11-03 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Kobbryggdalen (Suivevággi), Bardu k, Troms. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Sennalandsvatna, Kvalsund k., Troms f. Rapport arkeologiske undersøkelser. 2012.
 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Den som leter, finner. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. -Kan være snakk om unike funn. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges største kokegropfelt. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Nord-Norges første industristed. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Rituell festplass. 2012.
 • Niemi, Anja Roth; Arntzen, Johan Eilertsen. Arkeolog-napp på første forsøk. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderspor på nye E6. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. "Jeg fant, jeg fant". 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Unike steinalderbrudd forskes i Alta. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Yret av liv for 8000 år siden. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderfunn. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Graver fram storstuas skjebne. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Endelig klare til å bygge. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Funn fra jernalder. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderfunn i Melsvik. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Arkeologer sjekker flerbrukshus-tomta. 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Oppstart på Ekren: jernalders bosetting i Vesterålen. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Ekren uke 2: langhus, fotgrøft (?) og muligens Nord-Norges største kokegropfelt. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Spennende resultater etter årets undersøkelser i Melsvik. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Spor i stein: storskala chertutvinning i Melsvik. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. Oppstart i Melsvik 25. juni. (fulltekst) 2012.
 • Niemi, Anja Roth. The blade assemblage from Kviteberg in Northern Troms: an initial study of middle Mesolithic technology in northwestern Fennoscandia. Nordic Blade Technology Network Workshop 2011-03-23 - 2011-03-27 2011.
 • Hesjedal, Anders; Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. Undersøkelsene på Melkøya. Melkøyaprosjektet - kulturhistoriske registreringer og utgravninger 2001 og 2002. 2009 (36). ISSN 0332-7647.s 377 - 437.
 • Niemi, Anja Roth. Technology, Chronology and Regional Variation in Northern Mesolithic Societies. CAS Workshop, Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.
 • Niemi, Anja Roth. Island Life at the End of the World. Stone Age settlements at Melkøya, Northern Norway. CAS Luncheon Seminar 2009-05-06 - 2009-05-06 2009.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderkontakt, utgraving i Kvænangen. 2009.
 • Niemi, Anja Roth. Lithic technology and the potential for distinguishing social groups. Materiality, language and identities 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.
 • Niemi, Anja Roth. Status and upcoming priorities. PhD-project Society, Interaction and Change in Northern Fennoscandia. Kick-off seminar 2008-09-08 - 2008-09-11 2008.
 • Niemi, Anja Roth. Home and Away. Incentives for Interaction and Causes for Change in Late Mesolithic Northern Fennoscandia. Forskerkurs: "Mobility & Interaction. The archaeology of transfer" 2007-10-22 - 2007-10-26 2007.
 • Gil, Theo Bell; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth; Ramstad, Morten. Arkeologiske forundersøkelser Skjærvika/Fjellvika 2005. Tromura, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø. 2006.
 • Niemi, Anja Roth. Overflatisk arkeologi. GIS og romlige analyser av boplasser. ESRI Brukerkonferanse 2006-02-01 - 2006-02-03 2006.
 • Niemi, Anja Roth. Steinalderen som tema i programmet Sommermorgen. 2006.
 • Niemi, Anja Roth. Ilden i sentrum. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.
 • Niemi, Anja Roth. Mennesker og mat i steinalderen. Ottar 2006; Volum 4 (262). ISSN 0030-6703.s 34 - 42.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders; Icagic, Adnan. Form fra fortida - Steinalderens brukskunst og design. Utstilling 2006-05-19 - 2006-09-10 2006.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth; Hesjedal, Anders. Ilden i sentrum. Mat, kult og varme gjennom 11 000 år. Basisutstilling 2006-07-07 - 2006.
 • Ramstad, Morten; Niemi, Anja Roth. Island settlements and the use of space: Maritime hunter-fishers through 11 000 years at Melkøya, Arctic Norway. Meso2005, The 7th International Conference on The Mesolithic in Europe Belfast, Northern Ireland 2005-08-29 - 2005-09-02 2005.
 • Niemi, Anja Roth. Overflatisk arkeologi. GIS og romlige analyser av boplasser. Forskningsseminar 2005-04-22 - 2005.
 • Niemi, Anja Roth. Arktiske fangstfolk i Sørøysund. Gjenreisningsmuseets Skriftserie 2004 (2). ISSN 1502-9123.s 16 - 30.
 • Niemi, Anja Roth. Melkøya - GIS og arkeologi i nord. Geodatamagasinet : kundeavis fra Geodata AS 2004 (1).s 25 - 28.
 • Niemi, Anja Roth. Melkøya i rom og tid. Ottar 2003 (248). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.
 • Niemi, Anja Roth. Landskapet da og nå. Digitale metoder for landskaps- og bosetningsanalyser. Steinalderkonferansen i Molde 2003-03-24 - 2003-03-28 2003.
 • Niemi, Anja Roth. De virksomme døde. Gravskikk som sosial diskurs i det sein-mesolittiske Sør-Skandinavia. 2002.
 • Ramstad, Morten; Hesjedal, Anders; Niemi, Anja Roth. Eldre steinalder på Melkøya, representativitet, strandlinjer og transgresjon. (data) 2000 (36). ISSN 0332-7647.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Kontakter og interaksjon i forhistorien
  Steinalder i nordlige Fennoskandia
  Littisk teknologi
  Endringer i materiell kultur og sosiale relasjoner
  Gravskikk og etniske relasjoner i yngre jernalder
  Utgravning og dokumentasjon