Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Ingrid Marie Kielland

Førsteamanuensis Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Politisk geografi, by- og regionalutvikling, arbeidsmobilitet, uformelle politiske prosesser og politiske forståelsesrammer knyttet til sted, økonomi og kjønn. 

Underviser i samfunnsgeografiske emner på bachelor- og masternivå. 

Førsteamanuensis i samfunnsgeografi ved samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Institutt for samfunnsvitenskap

 

 

 • Kielland, Ingrid Marie. Strange encounters in place stories. Social & Cultural Geography 2017; Volum 18 (1). ISSN 1464-9365.s 78 - 91.s doi: 10.1080/14649365.2016.1176242.

 • Kielland, Ingrid Marie. Fortellinger om fjell En narrativ-diskursiv dialog med den materielle vendingen i geografifaget. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 265 - 278.

 • Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond. Stedet rundt på tre dager – Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.

 • Kielland, Ingrid Marie. Stories about the Environment and Tromsø's would-be Olympic Bid. 2011 ISBN 978-82-8244-045-5.s 27 - 49.

 • Kielland, Ingrid Marie. The politics of place and emotions in Tromsø´s Olympic debate. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.

 • Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond. Mestring og transformasjoner. 2004.

 • Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond. Innledning. 2004.s 1 - 8.

 • Kielland, Ingrid Marie. Hvordan analysere marginaliserte aktørers politiske og organisatoriske praksis?. 2004 ISBN 82-91528-07-1.s 65 - 75.

 • Kielland, Ingrid Marie. Sustainable geography in theory or in practice? Reflections from a participant at NGM 2019. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020. ISSN 0029-1951.s doi: 10.1080/00291951.2020.1853807.

 • Kielland, Ingrid Marie. Teaching sustainability in the Anthropocene. Nordig Geographers Meeting 2019 2019-06-16 - 2019-06-19 2019.

 • Kielland, Ingrid Marie. Miljømedvitne samfunnsfaglærere - hvordan integrere natur- og samfunnsgeografi i samfunnsfagutdanninga?. Nettverkskonferanse for samfunnsfagutdanning i skolen 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.

 • Gerrard, Siri; Kielland, Ingrid Marie. Kjønn, sted og mobilitet - bidrag til en teoretisk forståelse. Arrangment i prosjektet MOBILE LIFESTYLES 2015-01-08 - 2015-01-09 2015.

 • Kielland, Ingrid Marie. Stories about coming, going and staying - Politics of the (Im)mobile place. Nordic Geographer´s Meeting 2015 2015-06-15 - 2015-06-19 2015.

 • Kielland, Ingrid Marie. Material stories: Producing resource landscapes. RGS-IBG Annual conference 2014 2014-08-26 - 2014-08-29 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. Mobilities and Places - concluding comments.. Gender, Mobile lifestyles and Places - An International Conference 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. (Im)mobility stories in the new petroleum town.. Gender, Mobile lifestyles and Places - An International Conference 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. OL-prosessen i Tromsø, ulike fortellinger. Lørdagsuniversitetet 2014-11-22 - 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. OL-prosessen i Tromsø, ulike fortellinger. Lørdagsuniversitetet 2014-10-25 - 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. Politics of work mobilities and gender: Stories about employment-related mobility and mobile workers in Hammerfest and Kvalsund. Nordic Ruralities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Nilsen, Trond; Kielland, Ingrid Marie. Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs». Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 193 - 205.

 • Kielland, Ingrid Marie. Intervju om betydninga av Tromsø Internasjonale Filmfestival. 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Redaksjonell omtale av avhandlinga "Whose stories, whose place?". 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Radiointervju om doktoravhandlingen "Whose stories, whose place?". 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Whose indigenous belonging? Stories about (im)possible past and present Sami identities in Northern Norway. RGS-IBG Annual Conference 2013 2013-08-27 - 2013-08-30 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Politics of interests and responsibilities in stories about development. Nordic Geographer´s Meeting 2013 2013-06-11 - 2013-06-14 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Whose stories, whose place? Place politics and the politics of place stories in Tromsø’s Olympic Debate. 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Vi er alle muslimer. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Kielland, Ingrid Marie. Narrating environmentalisms - The Olympic debate in Tromsø. Nordic Geographer's Meeting 2011 2011-05-24 - 2011-05-27 2011.

 • Kielland, Ingrid Marie. Sense and sensibility - the emotional politics of qualitative research. Praxis - seminar 2010-06-09 - 2010-06-09 2010.

 • Kielland, Ingrid Marie. En vill og vakker miljøvisjon for Tromsø. Åpent møte 2009-02-25 - 2009-02-25 2009.

 • Kielland, Ingrid Marie. En vill og vakker miljøvisjon. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Kielland, Ingrid Marie. Politics of place and the Olympic debate in Tromsø. Departmental seminar series 2009-11-26 - 2009.

 • Kielland, Ingrid Marie. OL-debatten i Tromsø - Rom for stedsrepresentasjoner?. Fagseminar ved IPL 2009-06-05 - 2009.

 • Kielland, Ingrid Marie. Citizens constructing place. Olympic stories in Tromsø. The Right to the City 2008-10-11 - 2008-10-15 2008.

 • Kielland, Ingrid Marie. Med havet som nabo. Kystnære samfunn i Sør- og Sørøst-Asia, med fokus på Sri Lanka. Foredrag i serie, knyttet til Tsunamien i Sørøst-Asia 2005-01-16 - 2005-01-16 2005.

 • Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond. Arctic Olympic Magic and Liquid Natural Gas – New Representations of Nature in the North. ‘Globalization from Below? Localized Transformations in a Northern Perspective’ 2005-04-25 - 2005-04-29 2005.

 • Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond. Transformasjoner i Hammerfest. Feltkursrapport nr 29/2004. 2004.s 1 - 8.

 • Kielland, Ingrid Marie; Haga, Maria. Tromsø - en by for deg, en by for meg?. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Kielland, Ingrid Marie. Sustainable geography in theory or in practice? Reflections from a participant at NGM 2019. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020. ISSN 0029-1951.s doi: 10.1080/00291951.2020.1853807.

 • Kielland, Ingrid Marie. Teaching sustainability in the Anthropocene. Nordig Geographers Meeting 2019 2019-06-16 - 2019-06-19 2019.

 • Kielland, Ingrid Marie. Miljømedvitne samfunnsfaglærere - hvordan integrere natur- og samfunnsgeografi i samfunnsfagutdanninga?. Nettverkskonferanse for samfunnsfagutdanning i skolen 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.

 • Gerrard, Siri; Kielland, Ingrid Marie. Kjønn, sted og mobilitet - bidrag til en teoretisk forståelse. Arrangment i prosjektet MOBILE LIFESTYLES 2015-01-08 - 2015-01-09 2015.

 • Kielland, Ingrid Marie. Stories about coming, going and staying - Politics of the (Im)mobile place. Nordic Geographer´s Meeting 2015 2015-06-15 - 2015-06-19 2015.

 • Kielland, Ingrid Marie. Material stories: Producing resource landscapes. RGS-IBG Annual conference 2014 2014-08-26 - 2014-08-29 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. Mobilities and Places - concluding comments.. Gender, Mobile lifestyles and Places - An International Conference 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. (Im)mobility stories in the new petroleum town.. Gender, Mobile lifestyles and Places - An International Conference 2014-10-14 - 2014-10-16 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. OL-prosessen i Tromsø, ulike fortellinger. Lørdagsuniversitetet 2014-11-22 - 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. OL-prosessen i Tromsø, ulike fortellinger. Lørdagsuniversitetet 2014-10-25 - 2014.

 • Kielland, Ingrid Marie. Politics of work mobilities and gender: Stories about employment-related mobility and mobile workers in Hammerfest and Kvalsund. Nordic Ruralities 2014-09-08 - 2014-09-10 2014.

 • Nilsen, Trond; Kielland, Ingrid Marie. Stedet rundt på tre dager. Hva kan man lære om stedsforskning gjennom feltkurs». Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 193 - 205.

 • Kielland, Ingrid Marie. Intervju om betydninga av Tromsø Internasjonale Filmfestival. 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Redaksjonell omtale av avhandlinga "Whose stories, whose place?". 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Radiointervju om doktoravhandlingen "Whose stories, whose place?". 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Whose indigenous belonging? Stories about (im)possible past and present Sami identities in Northern Norway. RGS-IBG Annual Conference 2013 2013-08-27 - 2013-08-30 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Politics of interests and responsibilities in stories about development. Nordic Geographer´s Meeting 2013 2013-06-11 - 2013-06-14 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Whose stories, whose place? Place politics and the politics of place stories in Tromsø’s Olympic Debate. 2013.

 • Kielland, Ingrid Marie. Vi er alle muslimer. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Kielland, Ingrid Marie. Narrating environmentalisms - The Olympic debate in Tromsø. Nordic Geographer's Meeting 2011 2011-05-24 - 2011-05-27 2011.

 • Kielland, Ingrid Marie. Sense and sensibility - the emotional politics of qualitative research. Praxis - seminar 2010-06-09 - 2010-06-09 2010.

 • Kielland, Ingrid Marie. En vill og vakker miljøvisjon for Tromsø. Åpent møte 2009-02-25 - 2009-02-25 2009.

 • Kielland, Ingrid Marie. En vill og vakker miljøvisjon. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Kielland, Ingrid Marie. Politics of place and the Olympic debate in Tromsø. Departmental seminar series 2009-11-26 - 2009.

 • Kielland, Ingrid Marie. OL-debatten i Tromsø - Rom for stedsrepresentasjoner?. Fagseminar ved IPL 2009-06-05 - 2009.

 • Kielland, Ingrid Marie. Citizens constructing place. Olympic stories in Tromsø. The Right to the City 2008-10-11 - 2008-10-15 2008.

 • Kielland, Ingrid Marie. Med havet som nabo. Kystnære samfunn i Sør- og Sørøst-Asia, med fokus på Sri Lanka. Foredrag i serie, knyttet til Tsunamien i Sørøst-Asia 2005-01-16 - 2005-01-16 2005.

 • Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond. Arctic Olympic Magic and Liquid Natural Gas – New Representations of Nature in the North. ‘Globalization from Below? Localized Transformations in a Northern Perspective’ 2005-04-25 - 2005-04-29 2005.

 • Kielland, Ingrid Marie; Nilsen, Trond. Transformasjoner i Hammerfest. Feltkursrapport nr 29/2004. 2004.s 1 - 8.

 • Kielland, Ingrid Marie; Haga, Maria. Tromsø - en by for deg, en by for meg?. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • [Loading...]