Frank Holen


Koordinering og utvikling av studier


 • Frank Holen :
  Strategies for Net-based Education in Scandinavian Universities
  Routledge 2015
 • Frank Holen, Gunnar Grepperud :
  Learning, Meaning and Bildung? Reflections with Reference to a Net-based MBA Programme
  Routledge 2015
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen :
  Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer
  2017
 • Frank Holen :
  Utdanningsledelse - Teori, metafor, retorikk og realitet
  2015
 • Frank Holen, Ådne Danielsen :
  Faglig ledelse av studieprogrammer ved UiT – Norges arktiske universitet – En gjennomgang
  2014
 • Frank Holen :
  Faglig ledelse av studieprogram ved UiT
  2014
 • Frank Holen :
  Når eplene faller til bakken - er det noen til å samle dem opp?
  UiT Norges arktiske universitet 2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Ledelse, organisering og styring innen universiteter og høgskoler
  • Strategier for IKT i utdanning
  • Læringseffekter av IKT baserte læringsaktiviteter i studier og virksomheter
  • Organisasjon og ledelse
  • Kompetanseutvikling i organisasjoner
  • Porsjektstyring og prosjektledelse
  • Organisasjonsidentitet og omdømme