Frank-Holen-280811
Frank-Holen-280811
Institutt for samfunnsvitenskap frank.holen@uit.no +4777646174 91860299 Tromsø SVHUM D 2006

Frank Holen


Koordinering og utvikling av studier


 • Holen, Frank; Grepperud, Gunnar. Learning, Meaning and Bildung? Reflections with Reference to a Net-based MBA Programme. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 128 - 144.
 • Holen, Frank. Strategies for Net-based Education in Scandinavian Universities. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 55 - 71.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holen, Frank. Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer. 2017.
 • Holen, Frank. Utdanningsledelse - Teori, metafor, retorikk og realitet. Utdanningsledelse for kvalitetsutvikling i studiene 2015-02-12 - 2015.
 • Holen, Frank. Faglig ledelse av studieprogram ved UiT. Utdanningsledelse – Utdanningskvalitet. «Utdanninger skal ledes og de skal ledes godt» - Hva skal til? 2014-11-28 - 2014.
 • Holen, Frank; Danielsen, Ådne. Faglig ledelse av studieprogrammer ved UiT – Norges arktiske universitet – En gjennomgang. Møte strategisk utdanningsutvalg UiT 2014-11-03 - 2014.
 • Holen, Frank. Når eplene faller til bakken - er det noen til å samle dem opp?. 2010 ISBN 978-82-8244-030-1.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • Ledelse, organisering og styring innen universiteter og høgskoler
  • Strategier for IKT i utdanning
  • Læringseffekter av IKT baserte læringsaktiviteter i studier og virksomheter
  • Organisasjon og ledelse
  • Kompetanseutvikling i organisasjoner
  • Porsjektstyring og prosjektledelse
  • Organisasjonsidentitet og omdømme  SVHUM D 2006

  Klikk for større kart