Frank-Holen-280811
Frank-Holen-280811
Institutt for samfunnsvitenskap frank.holen@uit.no +4777646174 91860299 Tromsø SVHUM D 2006

Frank Holen


Koordinering og utvikling av studier


 • Frank Holen:
  Strategies for Net-based Education in Scandinavian Universities
  Routledge 2015
 • Frank Holen, Gunnar Grepperud:
  Learning, Meaning and Bildung? Reflections with Reference to a Net-based MBA Programme
  Routledge 2015
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen:
  Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer
  2017
 • Frank Holen:
  Utdanningsledelse - Teori, metafor, retorikk og realitet
  2015
 • Frank Holen:
  Faglig ledelse av studieprogram ved UiT
  2014
 • Frank Holen, Ådne Danielsen:
  Faglig ledelse av studieprogrammer ved UiT – Norges arktiske universitet – En gjennomgang
  2014
 • Frank Holen:
  Når eplene faller til bakken - er det noen til å samle dem opp?
  2010
 • Se alle arbeider i Cristin →


  Forskningsinteresser

  • Ledelse, organisering og styring innen universiteter og høgskoler
  • Strategier for IKT i utdanning
  • Læringseffekter av IKT baserte læringsaktiviteter i studier og virksomheter
  • Organisasjon og ledelse
  • Kompetanseutvikling i organisasjoner
  • Porsjektstyring og prosjektledelse
  • Organisasjonsidentitet og omdømme  SVHUM D 2006

  Klikk for større kart