Espen-Dybwad-Kristensen
Foto: Torbein Kvil Gamst
Espen-Dybwad-Kristensen
Seksjon for studieadministrasjon espen.kristensen@uit.no 77645218 Tromsø ADM B 218

Espen Dybwad Kristensen


Faggruppe for studieadministrative systemer

Stillingsbeskrivelse

  • Faggruppeleder 
  • Deltar i nasjonal arbeidsgruppe for FS
  • Leder av FS-forum
  • Administrator av roller i FS
  • Rapporteringer
  • Henting og analyse av kvantitative data
  • Rapportering av studenttalldata
  • Godkjenne faktura til seksjon for studieadministrative tjenester