Øyvind Ravna


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskning (se nedenfor) og undervisning (samerett 4. avd., tingsrett 3. avd., spesialfag jur-3616 reindriftsrett og jur-3621 Indigenous Peoples rights to land ...)

 • Øyvind Ravna :
  Ipmirda go akšunisttat eai dohkket sáhkuid
  25. januar 2024 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Welcome to Another Demanding and Exciting Year
  Arctic Review on Law and Politics 2024 DOI
 • Øyvind Ravna :
  Reindrift og vindkraft- særlig om vern av samisk kultur, land og naturressurser 
  2023
 • Øyvind Ravna, Johan Aulstad :
  Må driften av Fosen-kraftverkene stanses?
  Adresseavisen 22. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  trønderdebatt.no 22. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  Sagat 21. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  Rett24.no 22. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Konvensjonsrot i mediene: Her hersker det en del forvirring
  iTromsø 15. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Johan Aulstad :
  Må driften av Fosen-kraftverkene stanses?– og hvor lang tid kan brukes på å utrede en endret konsesjon?
  Sagat 23. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  Nordlys 21. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Øyvind Ravna analyserar förlaget till tillägget i gränsrenbeteslagen
  01. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Vindmøllene på Øyfjellet står midt i et reindriftsområde. Nå skal retten vurdere lovligheten.
  07. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Om Karasjok-saken
  30. januar 2023
 • Øyvind Ravna :
  Ikke urfolkskonvensjonen, Fjellheim - men SP 27
  Nordlys 06. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  The Fosen Case, Sámi reindeer husbandry and windpower plants
  03. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-saken opp i utmarksdomstolen
  Sagat 09. januar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjoksaken opp i utmarksdomstolen
  iTromsø 09. januar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-saken starter i Utmarksdomstolen
  08. januar 2023
 • Øyvind Ravna :
  Expert: Lagförslag om gränsbetet kan strida mot folkrätten
  31. januar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjoksaken opp i utmarksdomstolen
  iFinnmark 09. januar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?
  iFinnmark 19. januar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?
  Sagat 20. januar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Vil endre loven slik at det blir vanskeligere å «ta» land
  29. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Sametingspresidenten: − Hagen er på bærtur
  19. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Faktagrunnlaget i saken er avgjørende
  17. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Stoppet opp i tre år: Derfor er det konflikt mellom vindkraft og reindrift
  13. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Staten vil ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen
  18. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Sagat 13. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Nordlys 13. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Welcome to an Exciting and Demanding New Year
  Arctic Review on Law and Politics 2023 DOI
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Lov og Rett 2023 FULLTEKST / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Fosen-dommen - hvordan skal man tolke den?
  02. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Om Fosen-dommen og gyldigheten av vindkraftkonsesjonene
  02. mars 2023
 • Øyvind Ravna :
  Mener Aasland tar feil: – Konsesjonen er ugyldig her og nå.
  28. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Jusprofessor mener Aasland bommer på Fosen-gyldighet
  01. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Et ønske til Nordlys på Samenes nasjonaldag
  Nordlys 06. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Tromsø-forsker: – Etter dommen burde man stoppet kraftproduksjonen
  27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Full strid om vindkraftanlegg: – Han tar med sikkerhet feil
  24. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Aasland i hittil ukjent filmklipp:– Konsesjonene er gyldige nå– Statsråden tar feil
  24. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Nye vindkraftplaner - Sikre på at de ikke vil krenke samenes rettigheter
  21. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  VINDMØLLER OG URFOLKS RETTIGHETER Fosen-saken: - Et historisk øyeblikk
  28. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby :
  Stort behov for kunnskap om same- og urfolksrett i norsk jussutdanning
  Forskersonen.no 27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Hva sier egentlig Høyesterett om vindmøllene på Fosen?
  27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Demonstrasjoner mot vindkraftpark. Jusprofessor: - Må stoppe driften
  27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Sáme- ja eamiálbmot­rievtti ekspearta: – 180 beaivvi lea áige­mearri
  02. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Presentation on North Norway and Sámi Culture
  2023 OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Sámi law for ELSA
  2023 OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Inngreps- og ekspropriasjons-vern i reindriftsområder – om forpliktelse som følger av menneskerettsloven og om forslagene til reindriftslovutvalget
  2023
 • Øyvind Ravna :
  Challenges for Indigenous People ́s Human Rights as a Result of the Green Shift
  2023 DATA / OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Det grønne skiftet – kryssende hensyn knyttet til menneskerettigheter og samfunnsutviklingen sett i lys av Fosen-saken
  2023

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publikasjoner i fulltekst kan finnes her: http://site.uit.no/ravna/


  Forskningsinteresser

  Reindriftsrett, tingsrett, samerett, prosess, folkerett, jordskifte og arealforvaltning.

  Forskeropphold:
  - University of Montana, Native American Center and Law School, Missoula, USA,visiting scholar, studies on legal protection on substantive bases of the indigenous peoples’ culture;land rights and natural resources’ right of indigenous people (October 2011 - June 2012).
  - University of Wyoming, American Indian Studies, Laramie, USA, visiting professor, Native american and indigenous studies (November 2016 - June 2017)