Øyvind Ravna


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskning (se nedenfor) og undervisning (samerett 4. avd., tingsrett 3. avd., spesialfag jur-3616 reindriftsrett og jur-3621 Indigenous Peoples rights to land ...)

 • Øyvind Ravna :
  The Fosen Case and the Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 iccpr
  International Journal on Minority and Group Rights 2022 DOI
 • Øyvind Ravna :
  SP artikkel 27 og norsk urfolksrett etter Fosen-dommen
  Lov og Rett 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Jordinndelingene i Finnmark: var de Norges eldste offentlige utskiftinger?
  Kart og Plan 2021 OMTALE / DATA / ARKIV / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Øyfjellet vindkraft
  11. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Christiane Jordheim Larsen :
  Nye slag i Kampen om møllene
  21. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Advokat Enoksen, rasisme og troen på fordums rettspraksis
  Nordlys 23. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Eiseválddit doahttalit Lágamánne­rievtti mearrádusa ovdalii Alimus­rievtti – juridihkka­professor reagere
  07. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  NRKs samehistorie – og historiene som ikke blir fortalt
  Nordlys 17. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  ICCPR Art. 27 and Indigenous peoples’ human rights. Lessons from the Fosen Judgement
  2022
 • Øyvind Ravna :
  Samisk naturbruk, folkerett og norsk urfolksrett etter Fosen-dommen
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  The survey of property rights in Sámi areas of Norway, Finnmark - With focus on the survey of the 2019 Karasjok case
  2022
 • Øyvind Ravna :
  The GoSápmi project: Governance of Land and Natural Resources in Sápmi/ Eanan ja luondduvalljodathálddašeapmi Sámis/ Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi (Opening at the Lakselv Conference)
  2022 FULLTEKST / DATA
 • Øyvind Ravna :
  Rundebordssamtale om perspektiver på samisk historie
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  The Duty to Repair Human Rights Violations - in Australia and in Norway
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  NRKs samehistorie skaper usikkerhet om rettsforholdene i Finnmark
  Nordlys 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Jussprofessor tar kommisjonsmedlem og statskanalen i rette: – Kongen ble ikke betraktet som eier av grunnen i Finnmark
  11. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  NRKs fremstilling av samenes historie skaper usikkerhet om rettsforholdene i Finnmark forut for en viktig domstolsbehandling
  Forskning.no 21. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  ICCPR Article 27 and the Protection of Ethnic Minorities and Indigenous Peoples’ Rights to Culture in Norway
  2022 PROSJEKT
 • Øyvind Ravna :
  The 2021 Norwegian Supreme Court Decision in the Fosen Case
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  Sameretten etter Fosen-dommen
  Juridika Innsikt 06. februar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Nye perspektiver på historien om retten til jorda i Finnmark
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 ICCPR – with Focus on Case Law
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  Ávžžuha nu olusiid go vejolaš searvat stevdnemii: – Káráš­joga eatnamat eai gula FeFoi
  07. juni 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Eide Kongen jorda? – om statens posisjon som grunneier i Sápmi
  2021
 • Øyvind Ravna :
  Indigenous Peoples’ Rights and the Norwegian Courts Moving into 2021
  Arctic Review on Law and Politics 2021 FULLTEKST / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Krever at vindparkene på Fosen rives etter sjokk-dom: - Dette er stort
  12. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Dina Danielsen :
  Dommen i Høyesterett: Professor sier utbyggerne på Øyfjellet kan begynne å pakke sakene sine
  12. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Et dokument fra 1751 sikrer fortsatt at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene. I dag skal samenes «Magna Carta» overleveres til Samisk Arkiv i Kautokeino.
  19. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Marit Elin Kemi :
  Alimus­rievtti duopmu: –Čuohcá garrasit bieggamillo­prošeavttaide Høyesterettsdommen: –Den berører i stor grad vindkraftprosjektene
  19. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Historisk samedokument flytter hjem
  18. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Historisk same­dokument flytter hjem
  18. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Historisk samedokument flytter hjem til Kautokeino
  18. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Norske domstoler og samisk rett
  Sagat 27. august 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Geir Wulff :
  200-årig feil endelig retta
  03. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Norwegian Courts and Sámi Law (Key note speech)
  2021 OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Norwegian Courts and Sámi Law
  Arctic Review on Law and Politics 2021 FULLTEKST / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Hvordan fikk staten eiendomsretten til jorda i Finnmark? Om retts- og eiendomshistorien i Finnmark
  2021
 • Øyvind Ravna, Áslat Issát Eira :
  Ođđa ráđđehus lohpida dárkkistit boazo­doallolága: – Dát lea hui buorre ođas (Ny regjering lover å satse på reindriftslov-arbeidet: – Dette er svært bra nytt)
  15. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Om Fosen-dommen
  13. oktober 2021
 • Øyvind Ravna, Håkon Isak Vars :
  Ravna om Fosen-dommen
  29. november 2021 OMTALE
 • Øyvind Ravna, Torbjørn Ittelin :
  Fikk nei fra Høyesterett
  29. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  MDG krever at 150 vindturbiner rives
  23. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Fosen-dommen i Dagsnytt 18
  25. oktober 2021
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Fosendommen viser at utdanning i same- og urfolksrett må styrkes ved de juridiske læresteder
  Nordlys 03. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, June Grønnvoll Bjørnback :
  – Jeg følte at de prøvde å bestikke meg til å gå med på vindkraftplanene, sier reineier
  19. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Eriksen :
  Fosen-saken: Lesetips til Oddmund Enoksen
  Nordlys 05. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Ande Somby, Gunnar Ketil Eriksen :
  Den norske retts­staten er ignorant overfor inter­nasjonale menneske­rettigheter
  Khrono.no 02. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Laila Lanes :
  – Høyesteretts dom i Fosen-saken er viktig også for kvener
  23. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, June Grønnvoll Bjørnback :
  – Mun dovden ahte vikkai oastalit mu, dadjá Ánne Margrethe
  19. november 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Oskar Biti Ness :
  Ber ny regjering sette ned foten for Nussir: – Det har gått under radaren i flere tiår
  26. november 2021 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Reindriftsrett, tingsrett, samerett, prosess, folkerett, jordskifte og arealforvaltning.

  Forskeropphold:
  - University of Montana, Native American Center and Law School, Missoula, USA,visiting scholar, studies on legal protection on substantive bases of the indigenous peoples’ culture;land rights and natural resources’ right of indigenous people (October 2011 - June 2012).
  - University of Wyoming, American Indian Studies, Laramie, USA, visiting professor, Native american and indigenous studies (November 2016 - June 2017)
  TEO-H4 4.535

  Klikk for større kart  Vedlegg: