Øyvind Ravna


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskning (se nedenfor) og undervisning (samerett 4. avd., tingsrett 3. avd., spesialfag jur-3616 reindriftsrett og jur-3621 Indigenous Peoples rights to land ...)

 • Øyvind Ravna :
  The Fosen Case and the Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 ICCPR
  International Journal on Minority and Group Rights 2023 DATA / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Nye bidrag til Finnmarks eiendomshistorie
  Cappelen Damm Akademisk 2023
 • Øyvind Ravna :
  Nye perspektiver på retten til jorda i Finnmark
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2023 FULLTEKST / DOI
 • Øyvind Ravna :
  The Fosen Case and the Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 iccpr
  International Journal on Minority and Group Rights 2022 DOI
 • Øyvind Ravna :
  SP artikkel 27 og norsk urfolksrett etter Fosen-dommen
  Lov og Rett 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Fosen-dommen - hvordan skal man tolke den?
  02. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Om Fosen-dommen og gyldigheten av vindkraftkonsesjonene
  02. mars 2023
 • Øyvind Ravna :
  Mener Aasland tar feil: – Konsesjonen er ugyldig her og nå.
  28. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Jusprofessor mener Aasland bommer på Fosen-gyldighet
  01. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Et ønske til Nordlys på Samenes nasjonaldag
  Nordlys 06. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Tromsø-forsker: – Etter dommen burde man stoppet kraftproduksjonen
  27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Full strid om vindkraftanlegg: – Han tar med sikkerhet feil
  24. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Aasland i hittil ukjent filmklipp:– Konsesjonene er gyldige nå– Statsråden tar feil
  24. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Nye vindkraftplaner - Sikre på at de ikke vil krenke samenes rettigheter
  21. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  VINDMØLLER OG URFOLKS RETTIGHETER Fosen-saken: - Et historisk øyeblikk
  28. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby :
  Stort behov for kunnskap om same- og urfolksrett i norsk jussutdanning
  Forskersonen.no 27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Hva sier egentlig Høyesterett om vindmøllene på Fosen?
  27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Demonstrasjoner mot vindkraftpark. Jusprofessor: - Må stoppe driften
  27. februar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Sáme- ja eamiálbmot­rievtti ekspearta: – 180 beaivvi lea áige­mearri
  02. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Presentation on North Norway and Sámi Culture
  2023 OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Sámi law for ELSA
  2023 OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Sametingspresidenten: − Hagen er på bærtur
  19. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Faktagrunnlaget i saken er avgjørende
  17. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Stoppet opp i tre år: Derfor er det konflikt mellom vindkraft og reindrift
  13. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Staten vil ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen
  18. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Sagat 13. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Nordlys 13. mars 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Lov og Rett 2023 FULLTEKST / DOI
 • Øyvind Ravna :
  NRKs samehistorie skaper usikkerhet om rettsforholdene i Finnmark
  Nordlys 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Jussprofessor tar kommisjonsmedlem og statskanalen i rette: – Kongen ble ikke betraktet som eier av grunnen i Finnmark
  11. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  NRKs fremstilling av samenes historie skaper usikkerhet om rettsforholdene i Finnmark forut for en viktig domstolsbehandling
  Forskning.no 21. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  ICCPR Article 27 and the Protection of Ethnic Minorities and Indigenous Peoples’ Rights to Culture in Norway
  2022 PROSJEKT
 • Øyvind Ravna :
  The 2021 Norwegian Supreme Court Decision in the Fosen Case
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  Sameretten etter Fosen-dommen
  Juridika Innsikt 06. februar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Nye perspektiver på historien om retten til jorda i Finnmark
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 ICCPR – with Focus on Case Law
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  Samisk naturbruk, folkerett og norsk urfolksrett etter Fosen-dommen
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  The survey of property rights in Sámi areas of Norway, Finnmark - With focus on the survey of the 2019 Karasjok case
  2022
 • Øyvind Ravna :
  The GoSápmi project: Governance of Land and Natural Resources in Sápmi/ Eanan ja luondduvalljodathálddašeapmi Sámis/ Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi (Opening at the Lakselv Conference)
  2022 FULLTEKST / DATA
 • Øyvind Ravna :
  ICCPR Art. 27 and Indigenous peoples’ human rights. Lessons from the Fosen Judgement
  2022
 • Øyvind Ravna :
  Rundebordssamtale om perspektiver på samisk historie
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  The Duty to Repair Human Rights Violations - in Australia and in Norway
  2022 DATA
 • Øyvind Ravna :
  Øyfjellet vindkraft
  11. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Christiane Jordheim Larsen :
  Nye slag i Kampen om møllene
  21. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Advokat Enoksen, rasisme og troen på fordums rettspraksis
  Nordlys 23. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Eiseválddit doahttalit Lágamánne­rievtti mearrádusa ovdalii Alimus­rievtti – juridihkka­professor reagere
  07. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  NRKs samehistorie – og historiene som ikke blir fortalt
  Nordlys 17. januar 2022 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Ávžžuha nu olusiid go vejolaš searvat stevdnemii: – Káráš­joga eatnamat eai gula FeFoi
  07. juni 2021 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Eide Kongen jorda? – om statens posisjon som grunneier i Sápmi
  2021
 • Øyvind Ravna :
  Indigenous Peoples’ Rights and the Norwegian Courts Moving into 2021
  Arctic Review on Law and Politics 2021 FULLTEKST / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Reindriftsrett, tingsrett, samerett, prosess, folkerett, jordskifte og arealforvaltning.

  Forskeropphold:
  - University of Montana, Native American Center and Law School, Missoula, USA,visiting scholar, studies on legal protection on substantive bases of the indigenous peoples’ culture;land rights and natural resources’ right of indigenous people (October 2011 - June 2012).
  - University of Wyoming, American Indian Studies, Laramie, USA, visiting professor, Native american and indigenous studies (November 2016 - June 2017)
  TEO-H4 4.535

  Klikk for større kart  Vedlegg: