Øyvind Ravna


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskning (se nedenfor) og undervisning (samerett 4. avd., tingsrett 3. avd., spesialfag jur-3616 reindriftsrett og jur-3621 Indigenous Peoples rights to land ...)

 • Ravna, Øyvind. Jordinndelingene i Finnmark: var de Norges eldste offentlige utskiftinger?. (data) (omtale) Kart og Plan 2021; Volum 114 (1-2). ISSN 0047-3278.s 74 - 100.s doi: 10.18261/issn.2535-6003-2021-01-02-06.
 • Ravna, Øyvind. Rettskartleggingen i Finnmark. (data) Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 978-82-05-55142-8.s 345 - 376.
 • Ravna, Øyvind. Zastshita saamsky kultury, zemelnikh prav i pripodnykh resursov v Norvegii (Protection of Sámi Culture, Land Rights and Nature Resources in Norway). 2020 ISBN 978-5-392-33999-0.s 191 - 206.s doi: 10.31085/9785392337682-2021-360.
 • Ravna, Øyvind. Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020; Volum 133 (2-3). ISSN 0040-7143.s 219 - 263.s doi: 10.18261/issn.1504-3096- 2020-02-03-03.
 • Ravna, Øyvind. Den grenseoverskridende reindriften og beiterettighetene. (fulltekst) Lov og Rett 2020; Volum 59 (8). ISSN 0024-6980.s 474 - 492.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-08-03.
 • Ravna, Øyvind. Restitusjon og gjenoppretting i norsk urfolksrett. (fulltekst) (omtale) Lov og Rett 2020; Volum 59 (9). ISSN 0024-6980.s 566 - 579.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-09-05.
 • Ravna, Øyvind. The Duty to Consult the Sámi in Norwegian Law. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 233 - 255.s doi: 10.23865/arctic.v11.2582.
 • Ravna, Øyvind. Sami law and rights in Norway – with a focus on recent developments. (data) Routledge 2020 ISBN 9780367220396.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonen justerer kursen. (data) Tidsskrift for eiendomsrett 2020; Volum 16 (2). ISSN 1504-3495.s doi: 10.18261/issn.0809-9529-2020-02-02.
 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning. (fulltekst) Lov og Rett 2019; Volum 58 (1). ISSN 0024-6980.s 48 - 63.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-01-05.
 • Ravna, Øyvind; Kalak, Line. Legal Protection of Coastal Sámi Culture and Livelihood in Norway. (data) Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 213 - 236.s doi: 10.5040/9781509928675.ch-009.
 • Allen, Stephen; Bankes, Nigel; Enyew, Endalew Lijalem; Ravna, Øyvind. Introduction. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 1 - 14.
 • Ravna, Øyvind. Samerett og rettsvern for samisk kultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 263 - 287.
 • Ravna, Øyvind; Nesvik, Uno. Adgangen til å regulere svensk reinbeiting i Norge med norsk reindriftslov. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2018 (4). ISSN 0105-1121.s 51 - 69.
 • Ravna, Øyvind; Bankes, Nigel. Recognition of Indigenous Land Rights in Norway and Canada. (fulltekst) International Journal on Minority and Group Rights 2017; Volum 24 (1). ISSN 1385-4879.s 70 - 117.s doi: 10.1163/15718115-02401001.
 • Ravna, Øyvind. A Cold Rain on the Parade When the Sámi Celebrate 100th Anniversary. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s doi: 10.23865/arctic.v8.684.
 • Ravna, Øyvind. Nye bidrag til eiendomshistorien i Finnmark. (fulltekst) Heimen - Lokal og regional historie 2017; Volum 54 (1). ISSN 0017-9841.s 6 - 27.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2017-01-02.
 • Ravna, Øyvind; Svendsen, Kristoffer. Securing the Coastal Sámi Culture and Livelihood. Routledge 2017 ISBN 9781472471505.s doi: 10.4324/9781315585475-11.
 • Ravna, Øyvind. Links between Lands, Territories, Envirinment and Cultural Heritage - The Recognition of Sámi Lands in Norway. (data) Brill|Nijhoff 2017 ISBN 978-90-04-34218-7.s 175 - 198.s doi: 10.1163/9789004342194_009.
 • Ravna, Øyvind. Utmarksdomstolen for Finnmarks saklige kompetanse. (fulltekst) Lov og Rett 2016; Volum 55 (2). ISSN 0024-6980.s 67 - 81.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-02-02.
 • Ravna, Øyvind. Utmarksdomstolen for Finnmark - og dens utfordringer. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 158 - 162.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-04.
 • Ravna, Øyvind. Rettslige disposisjoner som grunnlag for bortfall av rettigheter. (fulltekst) Tidsskrift for eiendomsrett 2016; Volum 12 (1). ISSN 1504-3495.s 50 - 67.s doi: 10.18261/issn.0809-9529-2016-01-03.
 • Ravna, Øyvind. ILO 169 and Securing of Sámi Rights to Lands, Nature-based Livelihood, and Natural Resources. (data) Brill Nijhoff 2016 ISBN 978-90-04-31438-2.s 173 - 189.s doi: 10.1163/9789004314399_012.
 • Ravna, Øyvind; Samson, Colin. Civil liberties of indigenous people have long been suppressed at Standing Rock. (fulltekst) The Conversation 2016. ISSN 2201-5639.
 • Ravna, Øyvind. Norway and Its Obligations under ILO 169 – Some Considerations after the Recent Stjernøy Supreme Court Case. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s 201 - 204.s doi: 10.17585/arctic.v7.583.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi Influence in legislative Processes. (data) University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3.s 189 - 210.
 • Ravna, Øyvind. Rettskartleggingen i Finnmark og reglene om alders tids bruk. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015; Volum 128 (1). ISSN 0040-7143.s 53 - 90.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-02-03-03.
 • Ravna, Øyvind. Sami Rights to Natural Resources and Lands in Norway. (fulltekst) 2015 ISBN 978‐92‐893‐4081‐6.s 63 - 77.
 • Ravna, Øyvind. Disposisjonsprinsippets plass i jordskifteloven av 2013. (data) Kart og Plan 2015; Volum 75, årg. 108 (2). ISSN 0047-3278.s 121 - 132.
 • Ravna, Øyvind. Recognition of Indigenous Lands Through the Norwegian 2005 Finnmark Act: An Important Example for Other Countries with Indigenous People?. (data) Springer 2015 ISBN 978-3-319-25035-9.s 189 - 208.s doi: 10.1007/978-3-319-25035-9_10.
 • Bankes, Nigel; Koivurova, Timo; Allard, Christina; Baker, Betsy; Duyck, Sebastian; Ford, Violet; Henriksen, Tore; Joona, Juha; Khryazkov, Vladimir; Loukacheva, Natalia; VanderZwaag, David; Ravna, Øyvind. 6. Legal Systems. (data) (fulltekst) 2014 ISBN 978-92-893-3881-3.s 221 - 252.s doi: http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-567.
 • Ravna, Øyvind. Utredning av beiterettigheter på Finnmarkseiendommens grunn. Kritisk juss 2014; Volum 40 (1). ISSN 0804-7375.s 6 - 25.
 • Ravna, Øyvind. The Fulfilment of Norway’s International Legal Obligations to the Sámi – Assessed by the Protection of Rights to Lands, Waters and Natural Resources. (fulltekst) (omtale) International Journal on Minority and Group Rights 2014; Volum 21 (3). ISSN 1385-4879.s 297 - 329.s doi: 10.1163/15718115-02103001.
 • Ravna, Øyvind. Bruksordning etter jordskifteloven på Finnmarkseiendommens grunn. (omtale) Kart og Plan 2014; Volum 74 (3). ISSN 0047-3278.s 186 - 197.
 • Ravna, Øyvind. The Draft Nordic Saami Convention and the Assessment of Evidence of Saami Use of Land. Hart Publishing Ltd 2013 ISBN 9781849462723.s 177 - 205.
 • Ravna, Øyvind. Sámi Rights and Sámi Law in Norway. (data) (fulltekst) (omtale) 2013 ISBN 978-92-893-2550-9.s 280 - 293.
 • Ravna, Øyvind. Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 37 - 58.
 • Ravna, Øyvind. Rettsvernet for samiske rettigheter fram til siste halvdel av 1700-tallet – og betydningen av dette i dag. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 59 - 78.
 • Ravna, Øyvind. Samisk rettskultur og dens plass i norsk rett – før og nå. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 79 - 108.
 • Ravna, Øyvind. Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 109 - 125.
 • Ravna, Øyvind. Forslaget til «finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 129 - 153.
 • Ravna, Øyvind. Sverre Tønnesens forslag til rettsavklaring og finnmarkslovgivning. (sammendrag) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 154 - 166.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 167 - 176.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkslovens regler om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 329 - 370.
 • Ravna, Øyvind. Rettsvirkningen av rettskartleggings- og anerkjennelsesprosessen i Finnmark. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 371 - 390.
 • Ravna, Øyvind. Rettergang innen rimelig tid. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 391 - 410.
 • Ravna, Øyvind. Noen andre prosessuelle spørsmål. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 411 - 425.
 • Ravna, Øyvind. Betraktninger om bruks- og eiendomsrett på Finnmarkseiendommens grunn, og om hensiktsmessighetskravet i ILO-konvensjon nr. 169. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 429 - 447.
 • Ravna, Øyvind. Noen forslag de lege ferenda. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 448 - 461.
 • Ravna, Øyvind. Innledning. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 21 - 33.
 • Ravna, Øyvind. The First Investigation Report of the Norwegian Finnmark Commission. (data) (fulltekst) (omtale) International Journal on Minority and Group Rights 2013; Volum 20 (3). ISSN 1385-4879.s 443 - 457.s doi: 10.1163/15718115-02003005.
 • Ravna, Øyvind. Permanent Participants: Heeding their voices. (fulltekst) The Circle 2013 (1). ISSN 2073-980X.s 11 - 12.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse – drøftet ut fra dens to første rapporter. (fulltekst) Lov og Rett 2013; Volum 52 (8). ISSN 0024-6980.s 555 - 574.
 • Ravna, Øyvind. The legal Protection of the Rights and Culture of Indigenous Sámi People in Norway. (fulltekst) (omtale) Journal of Siberian Federal University 2013; Volum 6 (11). ISSN 1997-1370.s 1575 - 1591.
 • Ravna, Øyvind. Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 179 - 210.
 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 211 - 228.
 • Ravna, Øyvind. Rett til småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn – og adgangen til å regulere denne. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 229 - 248.
 • Ravna, Øyvind. Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 249 - 286.
 • Ravna, Øyvind. I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK, P1-1?. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 287 - 307.
 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 308 - 326.
 • Ravna, Øyvind. Pravovaja kultura saamskogo obsjstva v protsecce ukrupnija regionov Severnoi Norvegia (Samisk rettskultur under [norsk]ekspansjon i den nordnorske regionen). 2012 ISBN 978-5-98450-192-7.s 198 - 215.
 • Ravna, Øyvind. The Protection of Sámi People's Rights to Languge, Culture and Way of Life in the Norwegian Constitution /Zastsja prav Saamskogo Naroda na Sobstvennye jazyk, kulturu i obraz zjizni soglasno konctitutsuu Norvegii. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 173 - 207 (bind II) no/ru.
 • Ravna, Øyvind. Samerett og samiske rettigheter i Norge. (fulltekst) Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 148 - 173.
 • Ravna, Øyvind. Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn – og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning. (fulltekst) Tidsskrift for eiendomsrett 2012; Volum 6 (3). ISSN 1504-3495.s 153 - 182.
 • Ravna, Øyvind. Legal Protection of Coastal Sámi Culture and Livelihood in Norway. (data) The Yearbook of Polar Law 2012; Volum 4. ISSN 1876-8814.s 261 - 278.s doi: 10.1163/22116427-91000093.
 • Ravna, Øyvind. Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett? – sett i lys av Finnmarkskommisjonens mandattolkning. (fulltekst) Lov og Rett 2012; Volum 51 (12). ISSN 0024-6980.s 612 - 631.
 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's language, culture and way of life in Norwegian Constitution and other legislation. (data) Karthala 2012 ISBN 978-2811107628.s 265 - 280.
 • Ravna, Øyvind. Bruksordning av reindriftsrettigheter i utkast til ny jordskiftelov. (fulltekst) Kart og Plan 2011; Volum 71, årg. 104 (1). ISSN 0047-3278.s 22 - 34.
 • Ravna, Øyvind. Rettsvirkningen av rettskartleggings og anerkjennelsesprosessen i Finnmark. (fulltekst) Lov og Rett 2011; Volum 50 (4). ISSN 0024-6980.s 220 - 240.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-01-05.
 • Ravna, Øyvind. Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen. (fulltekst) Lov og Rett 2011; Volum 50 (4). ISSN 0024-6980.s 213 - 219.
 • Ravna, Øyvind. Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene. (fulltekst) Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (2). ISSN 0018-263X.s 189 - 212.
 • Ravna, Øyvind. Statoil admits guilt in a preliminary oil sands trial. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 222 - 224.
 • Ravna, Øyvind. Retten til domstoler med kvalifikasjoner i samisk rett :. (fulltekst) Kritisk juss 2011; Volum 37 (4). ISSN 0804-7375.s 219 - 242.
 • Ravna, Øyvind. The Finnmark act 2005 clarification process and trial "within a reasonable time". Nordic Journal of Human Rights 2011; Volum 29 (2-3). ISSN 1891-8131.s 184 - 205.
 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen. (fulltekst) Lov og Rett 2011; Volum 50 (8). ISSN 0024-6980.s 472 - 491.
 • Ravna, Øyvind. The Process of Identifying Land Rights in parts of Northern Norway: Does the Finnmark Act Prescribe an Adequate Procedure within the National Law?. Brill Academic Publishers 2011; Volum 3 (0) ISBN 9789004210776. ISSN 1876-8814.s 423 - 453.s doi: 10.1163/22116427-91000066.
 • Ravna, Øyvind. Some important observations on the UN Report on the situation of the Sámi peoplein the Nordic Countries as it relates to the Sámi in Norway. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 117 - 120.
 • Ravna, Øyvind. Saamelaisoikeus ja saamelaisten oikeudet Norjassa. 2010 ISBN 978-952-484-373-7.s 199 - 223.
 • Ravna, Øyvind. Sámi Legal Culture - and its Place in Norwegian Law. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0840-1.s 149 - 165.
 • Ravna, Øyvind. Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn. Lov og Rett 2010; Volum 49 (1-2). ISSN 0024-6980.s 27 - 46.
 • Ravna, Øyvind. Lappekodisillen av 1751 og dens rettslige betydning i dag. Lov og Rett 2010; Volum 49 (7). ISSN 0024-6980.s 392 - 406.
 • Ravna, Øyvind. Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger. Tidsskrift for eiendomsrett 2010; Volum 6 (1). ISSN 1504-3495.s 29 - 69.
 • Ravna, Øyvind. Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder - Særlig med vekt på kravet til aktsom god tro ved rettsidentifiseringen i Finnmark. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010; Volum 123 (3). ISSN 0040-7143.s 464 - 504.
 • Ravna, Øyvind. Правовая культура саамского общества в процессе укрупнения Северной Норвегии в период XIX - XXI вв [The position of Sámi legal culture during the enlargement of North Norway, 19th to 21st century]. 2010 ISBN 5-7536-0377-7.s 110 - 122.
 • Ravna, Øyvind. A renewed Northern Russian-Norwegian co-operation in law. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 319 - 321.
 • Ravna, Øyvind. Taking Northern knowledge to the next level - from the lecture by the Norwegian Foreign Minister, Jona Gahr Støre, at Northern Arctic Federal University after opening the Norwegian Honorary Consulate in Arkhangelsk. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 329 - 335.
 • Ravna, Øyvind. Sami peoples rights to land and natural resources in Norway - with focus on the Finnmark act. 2009 ISBN 978-5-88086-868-1.s 173 - 188.
 • Ravna, Øyvind. Skiftegrunnlaget i sameie. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 284 - 310.
 • Ravna, Øyvind; Prestbakmo, Arnulf. Utfordringer for jordskifterettene i de samiske områdene. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 215 - 231.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og rettsidentifiseringsprosessen. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 217 - 237.
 • Ravna, Øyvind. Behovet for en jordskifteutdanning i Nord-Norge. Kart og Plan 2009; Volum 69 (4). ISSN 0047-3278.s 225 - 235.
 • Ravna, Øyvind. Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene. Kart og Plan 2009; Volum 69 (4). ISSN 0047-3278.s 205 - 215.
 • Ravna, Øyvind. Hvordan skrive bedre rettsvitenskap. Kritisk juss 2009; Volum 35 (4). ISSN 0804-7375.s 307 - 320.
 • Ravna, Øyvind. I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK P1-1. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2009; Volum 32 (2/125). ISSN 0105-1121.s 24 - 45.
 • Ravna, Øyvind. Hva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter?. (fulltekst) Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2008; Volum 31 (2/121). ISSN 0105-1121.s 26 - 57.
 • Ravna, Øyvind. Kan reindriftssamenes bruks- og beiterett gjøres mer tjenlig ved bruk av jordskiftelovens virkemidler?. (fulltekst) Tidsskrift for eiendomsrett 2008; Volum 4 (4). ISSN 1504-3495.s 296 - 310.
 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finmarkseiendommens grunn. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008; Volum 121 (4/5). ISSN 0040-7143.s 561 - 579.
 • Ravna, Øyvind. Kan bruksordning etter jordskifteloven skape tjenelige forhold i reindriftsområder?. (fulltekst) Kart og Plan 2008; Volum 68 (4). ISSN 0047-3278.s 235 - 240.
 • Ravna, Øyvind. Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og de samiske interessene. 2007 (2007:14). ISSN 0333-2306.s 609 - 723.
 • Ravna, Øyvind. Forvaltningspraksis, rettsoppfatninger og løsningsmodeller i konflikter mellom bufehold og reindrift i områder sør for Finnmark 1938-1978. 2007 (2007:14). ISSN 0333-2306.s 547 - 605.
 • Ravna, Øyvind. Den eiendomsrettslige utviklingen i Tromsdalstindområdet: fra samisk allmenning via kirkegods til privat sameie. 2007 (2007:14). ISSN 0333-2306.s 413 - 425.
 • Ravna, Øyvind. Reindrift og jordskiftelovgivningen. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 415 - 432.
 • Ravna, Øyvind; Reiten, Magne. Grensegang og rettsavklaring i utmark og høyfjell. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 483 - 510.
 • Ravna, Øyvind; Mjøs, Leiv Bjarte. En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 15 - 18.
 • Ravna, Øyvind. Jordskifterettens saklige kompetanse i grensegangssaker. (fulltekst) Kart og Plan 2007; Volum 67 (4). ISSN 0047-3278.s 211 - 231.
 • Ravna, Øyvind. Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledd. Kart og Plan 2007 (2). ISSN 0047-3278.s 88 - 100.
 • Ravna, Øyvind. Reindriftssamenes bruksrettigheter og jordskifterettens saklige kompetanse. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 (1-2). ISSN 0040-7143.s 220 - 251.
 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein. Lov og Rett 2007 (3). ISSN 0024-6980.s 171 - 184.
 • Ravna, Øyvind. Ny reindriftslov er vedtatt som lov 15. juni 2007 nr. 4 (notis). Kart og Plan 2007; Volum 67 (3). ISSN 0047-3278.s 192 - 192.
 • Mjøs, Leiv Bjarte; Ravna, Øyvind. En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant. Historien om arbeidet relatert til utviklingen av en mer tjenlig eiendomsstruktur i Norge. Universitetsforlaget 2007.s 15 - 18.
 • Ravna, Øyvind. Recognition of Indigenous Peoples’ Land Rights through Modern Legislation. The Case of the Sami People in Norway. 2006 ISBN 82-7177-056-X.s 65 - 89.
 • Ravna, Øyvind. Fra rettspraksis: Varierende rettsoppfatning og strid om jordskifterettens kompetanse i bruksordning i reinbeiteområde. Kart og Plan 2006; Volum 66 (2). ISSN 0047-3278.s 94 - 97.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag i Ot.prp. nr. 53 (2002 - 2003). Kart og Plan 2005; Volum 65 (4). ISSN 0047-3278.s 224 - 228.
 • Ravna, Øyvind. Oppfatningen av samiske reinbeiterettigheter som "tålt bruk" i jordskiftesaker. Lov og Rett 2005 (Årg. 44, nr 10). ISSN 0024-6980.s 602 - 619.
 • Ravna, Øyvind. ”Finnelinja” – historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis. Rangifer Report 2005 (10). ISSN 0808-2359.s 31 - 38.
 • Ravna, Øyvind. Retten til jorden i Finnmark, samenes rettigheter og forslaget til Finnmarkslov. Kritisk juss 2005; Volum 31 (2). ISSN 0804-7375.s 200 - 211.
 • Ravna, Øyvind. Avgjørelsesformene i jordskifteprosessen � med vekt på lovrevisjonen av 1998 og noen utilsiktede virkninger. Kart og Plan 2005; Volum 65 (2). ISSN 0047-3278.s 87 - 97.
 • Ravna, Øyvind. Er reindriftsrettens karakter et hinder for at reindriftsutøvere kan kreve bruksordning? Synet på reindriftssamers arealrettigheter før og nå. 2004.s 173 - 187.
 • Ravna, Øyvind. Can Land Consolidation Principles Improve the Land Use Situation in Reindeer Husbandry?. Juridica Lapponica 2004 (29). ISSN 0783-4144.s 216 - 230.
 • Ravna, Øyvind. Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettenes oppgaver. Kart og Plan 2004 (2). ISSN 0047-3278.s 82 - 90.
 • Ravna, Øyvind. "Finnelinja" - historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordkifterettslig praksis. Rangifer 2004 (9). ISSN 0333-256X.s 85 - 91.
 • Ravna, Øyvind. En sammenlikning av prosessforutsetninger i sivilprosessen og i jordskifteprosessen. Kart og Plan 2004 (1). ISSN 0047-3278.s 20 - 34.
 • Ravna, Øyvind. Forslag til "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Kritisk juss 2004 (1). ISSN 0804-7375.s 35 - 57.
 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Eiendomsutforming og landskapsendring i det nordlige Spania - kan Galicias totusenårige landskap overleve det tredje årtusen? Engelsk tittel: Property structures and landscape changes in Galicia: Will it survive the third century?. Kart og Plan 2003; Volum 63 (1). ISSN 0047-3278.s 47 - 56.
 • Bankes, Nigel; Ravna, Øyvind; Allen, Stephen. The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 45 - 68.
 • Ravna, Øyvind. Same- og reindriftsrett. (data) Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 978-82-05-50953-5.
 • Ravna, Øyvind. Սիբիրի միջոցով Նանսենի հետ/Gjennom Sibir med Nansen. 2018 ISBN 978-9939-0-2886-6.
 • Ravna, Øyvind. Fra Little Bighorn til Standing Rock. En moderne indianerhistorie. (data) Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-335-0.
 • Ravna, Øyvind. Через Сибирь c Нансеном (Tsjerez Sibir s Nansenom). (omtale) 2017 ISBN 978-5-98797-150-5.
 • Ravna, Øyvind. Gjennom Sibir ned Nansen. (data) (omtale) Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-250-6.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven - og retten til jorden i Finnmark. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 37 - 58.
 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena. Cross-Border Law in the North / Pravovye problemy Norvegii i Rossii: Severnoe Izmerenie (Rettslig problemstillinger Norge og Russland: Fokusert mot nord) Part I og II. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 173 - 207 (bind II) no/ru.
 • Henriksen, Tore; Ravna, Øyvind. Juss i nord: Hav, fisk og urfolk. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 978-82-05-43174-4.s 198 - 223.
 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena. Children's Rights and Guarantees in Norwegian Legislation - an overview. 2011 ISBN 978-5-261-00662-6.
 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena. Family Placement or Children "Left without Parental Care" in Norway: Law and Practice. 2011 ISBN 978-5-261-00662-6.
 • Ravna, Øyvind; Olli, Jan J.. Sedvanerettslig oppfatninger om arealbruk blant reindriftsutøvere. 2011 (2/2011) ISBN 978-82-7367-027-4. ISSN 0332-7779.
 • Ravna, Øyvind. Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 27 - 31.
 • Ravna, Øyvind. Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler. (omtale) Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-38730-0.
 • Ravna, Øyvind. Areal og eiendomsrett / Øyvind Ravna (red.). Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 39 - 62.
 • Ravna, Øyvind. Areal og eiendomsrett. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 415 - 432.
 • Ravna, Øyvind. Reindriftssamer - Fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene / Boazodoallosámit - Njeallje jahkecuodi ja gávcci jagiáiggi Várjjatsiiddaiguin. DAT os 2007 ISBN 978-82-90625-57-8.
 • Ravna, Øyvind. Borba za tundru. Nentsij i ikh istorija (Kampen om tundraen. Nenretserne og deres historie). 2006 (3/2005) ISBN 82-7367-009-0. ISSN 0332-7779.
 • Ravna, Øyvind. NRKs samehistorie skaper usikkerhet om rettsforholdene i Finnmark. (fulltekst) Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Øyfjellet vindkraft. (fulltekst) 2022.
 • Ravna, Øyvind. Jussprofessor tar kommisjonsmedlem og statskanalen i rette: – Kongen ble ikke betraktet som eier av grunnen i Finnmark. (fulltekst) 2022.
 • Ravna, Øyvind; Larsen, Christiane Jordheim. Nye slag i Kampen om møllene. (fulltekst) 2022.
 • Ravna, Øyvind. Eiseválddit doahttalit Lágamánne­rievtti mearrádusa ovdalii Alimus­rievtti – juridihkka­professor reagere. (fulltekst) 2022.
 • Ravna, Øyvind. NRKs samehistorie – og historiene som ikke blir fortalt. (fulltekst) Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. NRKs fremstilling av samenes historie skaper usikkerhet om rettsforholdene i Finnmark forut for en viktig domstolsbehandling. (fulltekst) Forskning.no 2022. ISSN 1891-635X.
 • Ravna, Øyvind. Advokat Enoksen, rasisme og troen på fordums rettspraksis. (fulltekst) Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Ittelin, Torbjørn. Fikk nei fra Høyesterett. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Jordresolusjonen og folk i Finnmarks eiendomsrett - svar til tidl høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. (fulltekst) Sagat 2021.
 • Ravna, Øyvind; Anti, Anne Berit. Dáhttu stuorát rolla digge­vuogá­dagas: –Dál vuoittá­hallet beare olu sámi áššit. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Ávžžuha nu olusiid go vejolaš searvat stevdnemii: – Káráš­joga eatnamat eai gula FeFoi. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Eide Kongen jorda? – om statens posisjon som grunneier i Sápmi. Forskningsmøte – Prosjektet «Nordkapp – klippen som ikke forvitrer?» (Arbeidstittel) 2021-04-15 - 2021-04-15 2021.
 • Ravna, Øyvind. Indigenous Peoples’ Rights and the Norwegian Courts Moving into 2021. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2021; Volum 12. ISSN 1891-6252.s 1 - 3.s doi: 10.23865/arctic.v12.2815.
 • Ravna, Øyvind. Utviste staten gratis jord til samene? – Om eiendomshistorien i Sápmi. Utviste staten gratis jord til samene? - Om eiendomshistorien i Sápmi (fulltekst) 2021-06-10 - 2021.
 • Ravna, Øyvind. Norske domstoler og samisk rett. (fulltekst) Lov og Rett 2021; Volum 60 (5). ISSN 0024-6980.s 261 - 262.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2021-05-01.
 • Ravna, Øyvind. Norwegian Courts and Sámi Law (Key note speech). National XIX Legal Research Conference 2021, (omtale) 2021-08-26 - 2021-08-26 2021.
 • Ravna, Øyvind. Norske domstoler og samisk rett. (fulltekst) Sagat 2021.
 • Ravna, Øyvind. Norwegian Courts and Sámi Law. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2021; Volum 12. ISSN 1891-6252.s 179 - 185.s doi: 10.23865/arctic.v12.3417.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. 200-årig feil endelig retta. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Krever at vindparkene på Fosen rives etter sjokk-dom: - Dette er stort. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Om Fosen-dommen. 2021.
 • Ravna, Øyvind; Danielsen, Dina. Dommen i Høyesterett: Professor sier utbyggerne på Øyfjellet kan begynne å pakke sakene sine. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Hvordan fikk staten eiendomsretten til jorda i Finnmark? Om retts- og eiendomshistorien i Finnmark. Foredragsserie 2021-10-14 - 2021-10-14 2021.
 • Ravna, Øyvind; Eira, Áslat Issát. Ođđa ráđđehus lohpida dárkkistit boazo­doallolága: – Dát lea hui buorre ođas (Ny regjering lover å satse på reindriftslov-arbeidet: – Dette er svært bra nytt). (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Historisk samedokument flytter hjem. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Historisk same­dokument flytter hjem. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Historisk samedokument flytter hjem til Kautokeino. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind; Kemi, Marit Elin. Alimus­rievtti duopmu: –Čuohcá garrasit bieggamillo­prošeavttaide Høyesterettsdommen: –Den berører i stor grad vindkraftprosjektene. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind. Et dokument fra 1751 sikrer fortsatt at samer kan flytte reinsdyr over landegrensene. I dag skal samenes «Magna Carta» overleveres til Samisk Arkiv i Kautokeino.. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oskar. Ber ny regjering sette ned foten for Nussir: – Det har gått under radaren i flere tiår. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind; Lanes, Laila. – Høyesteretts dom i Fosen-saken er viktig også for kvener. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind; Grønnvoll Bjørnback, June. – Jeg følte at de prøvde å bestikke meg til å gå med på vindkraftplanene, sier reineier. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind; Grønnvoll Bjørnback, June. – Mun dovden ahte vikkai oastalit mu, dadjá Ánne Margrethe. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar. Fosen-saken: Lesetips til Oddmund Enoksen. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar Ketil. Den norske retts­staten er ignorant overfor inter­nasjonale menneske­rettigheter. (fulltekst) Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande; Eriksen, Gunnar Ketil. Fosendommen viser at utdanning i same- og urfolksrett må styrkes ved de juridiske læresteder. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Fosen-dommen i Dagsnytt 18. 2021.
 • Ravna, Øyvind. MDG krever at 150 vindturbiner rives. (fulltekst) 2021.
 • Ravna, Øyvind; Vars, Håkon Isak. Ravna om Fosen-dommen. (omtale) 2021.
 • Ravna, Øyvind. A Sámi Community Wins Case against the Swedish State in the Supreme Court. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 19 - 21.s doi: 10.23865/arctic.v11.2173.
 • Ravna, Øyvind; Boine Verstad, Anders. Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Girjas-saken: Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. 2020.
 • Ravna, Øyvind. Indigenous rights, human rights and UN Sustainable Development Goals under the Northern Lights. NORSIL Workshop - The Way Forward: Rights, Knowledge and Data to ensure the inclusion of the Sámi People in the Sustainable Nordic Transition 2020-01-09 - 2020-01-09 2020.
 • Ravna, Øyvind. A legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people. a legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.
 • Ravna, Øyvind. Sameby har vunnet over den svenske staten. Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Når FeFo blir såret .... (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. FeFo for alle for alltid – Stortingets vilje?. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Myndighetene bryr seg lite om at reindrifta sliter. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. 2020.
 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Staten eide aldri grunnen i Finnmark. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Statens eiendomskupp i 1863 – datidas NAV-skandale?. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. UiT-ansattes roller i samfunnsdebatten. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Karakterdrap, juss og journalistikk. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Har vi ikke lært noe?. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Ros til FeFo for å hjelpe i beitekrisa. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Ros til FeFo. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Lokale karantenetiltak og lovlighet. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Lokale karantenetiltak og lovlighet. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Om rettsgrunnlag for lokale karanteneregler. 2020.
 • Ravna, Øyvind. Studenter trues med bøter og får vektere på uanmeldt besøk: – Kneblet i vårt eget hjem. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Professor överraskad över Saarivuomadomen. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Beitestrid (Saarivuoma). (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar. Reineiere tjente i snitt 33 kroner i timen. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Ny nordområdepolitikk og samisk kultur, næringer og naturressurser. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar. Sametinget kan ved en feil ha forhandlet bort samers eiendom. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) iTromsø 2020.
 • Ravna, Øyvind. Non-Territorial Autonomy for the Indigenous Sámi in Norway. First ENTAN Training School 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.
 • Ravna, Øyvind. Fefo anerkjenner Karasjok-folkets rettigheter. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Anti, Anne Berit. – Dattege lea álbmot­riekti dehá­leamos go mearridit Káráš­joga boahtte­áiggi. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Anti, Anne Berit. – Stáda ii oamastan goassege Finn­márkku, ja dasa leat eambbo duođaštusat. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Anti, Anne Berit. – Alimus­riekti dubmii boasttu dieđuid vuođul Unjárga-áššis. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. – Restitusjon gjelder også Karasjok. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Karasjok-feltet:Professoren føler seg angrepet, men får ikke tilsvar. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Fiksjon eller virkelighet, Enoksen?. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Når han nå også kaster seg inn i rettshistorien, hvor han med entusiasme løfter frem en historieforståelse de aller fleste har forlatt, er det mest positive man kan si om det at han gir andre muligheten til å formidle kunnskap om temaet.. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Feilaktig forståelse, FeFo?. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind; Eriksen, Gunnar Ketil; Somby, Ande; Labba, Kristina; De Lucia, Vito; Poto, Margherita Paola. FeFo bør ikke rope på dommerklubba. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Rettigheter til sjøfiske og reinbeite i Porsanger skal kartlegges om noen krever det. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. Eide Kongen jorda? - om statens posisjon som grunneier i Sápmi. Eide Kongen jorda? - om statens posisjon som grunneier i Sápmi 2020-10-29 - 2020-10-29 2020.
 • Ravna, Øyvind; Balto, Piera. Rettighetshavere forberedt. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Bankes, Nigel. Celebrating Ten Years of Arctic Review. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 72 - 81.s doi: 10.23865/arctic.v11.2684.
 • Ravna, Øyvind. Rettshistoriens aktualitet og forsvarlig argumentasjon. (fulltekst) Sagat 2020.
 • Ravna, Øyvind. Endring av domstolene:– Bryter sine forpliktelser. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind; Johan Ante, Utsi. Frykter samenes rettssikkerhet svekkes med ny tingrett-inndeling i Finnmark. (fulltekst) 2020.
 • Ravna, Øyvind. UiT-debatten, voksenmobbing og Einar Niemi. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. The Global Situation Demands More Research and Dissemination in 2019. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: 10.23865/arctic.v10.1555.
 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 1. (data) (fulltekst) Sagat 2019 (30).s 18 - 19.
 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 2. Sagat 2019 (31).s 16 - 17.
 • Ravna, Øyvind. Reindriftsfamilier lover gruvekamp i retten – får støtte fra jussprofessor. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind. Fra Little Bighorn til Standing Rock - en bokpresentasjon. Bokpresentasjon 2019-02-27 - 2019-02-27 2019.
 • Ravna, Øyvind. 40 år siden Alta-aksjonene og sultestreiken. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind; Olsen, Per Kristian. Hva skjer med Norges troverdighet i internasjonale menneskerettighetsspørsmål?. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind. Climate Change and Climate Responsibility. Our Responsibility.. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 53 - 55.s doi: 10.23865/arctic.v10.1610.
 • Ravna, Øyvind. Klimaendringer og klimakamp - universitetenes og andres ansvar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Skrem ikke folk bort fra klimadebatten - verken ved UiT eller andre steder. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Synspunkt | Klimaendringer og klimakamp – universitetenes og andres ansvar. (fulltekst) Bladet Vesterålen 2019. ISSN 1891-6147.
 • Ravna, Øyvind; Rensberg, Vaino. Løste årelang konflikt ved å gi en pengegave til kirka. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind. indigenous Activism: From Little Bighorn to Standing Rock. Riddu-Riddu festival (data) 2019-07-13 - 2019-07-13 2019.
 • Ravna, Øyvind. Samiske rettigheter i lys av nyere Høyesterettsdommer. Samepolitikk og samiske rettigheter i et aktuelt urfolksperspektiv i urfolksspråkåret (data) 2019-07-04 - 2019-07-04 2019.
 • Ravna, Øyvind. Hva er Sápmi om 40 år?. Festspillene i Nord-Norge (data) 2019-06-26 - 2019-06-26 2019.
 • Ravna, Øyvind. Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk av Jarl T. Hellesvik. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Bokomtale: Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Arbeidets Rett 2019.
 • Ravna, Øyvind. En høyst ualminnelig høring. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. En høyest ualminnelig ekstra høringsrunde. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Konsultasjonslov, forpliktelser og demokrati. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Konsultasjonslov, forpliktelser og nedbygging av norsk demokrati. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Takk til Oddmund Enoksen. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Samehets, desinformasjon og «uskyldige» krenkelser. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å prosedere egen sak er sjelden et godt advokatgrep. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og reinvirkeligheten. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og Per Kittis kamp: Når domstolene og NRK svikter. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Når domstolene svikter: Reindrømmen og Per Kittis kamp. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. NVEs nasjonale rammer for vindkraft og folkerettslige forpliktelser overfor samisk reindrift. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la 1. april fram sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes. 2019.
 • Ravna, Øyvind. Menneskerettigheter ofres for statlig prestisje. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Menneske­rettig­heter og moral ofres for statlig prestisje. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. En menneskerett å få jakte med hund?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. En menneskerett å få jakte med hund?. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. Reindrifts- og samerett for et større publikum. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind. En jaktforvaltning i samsvar med finnmarkslovens formål?. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. En jaktforvaltning i samsvar med finnmarkslovens formål?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Høyt under taket når EDL er invitert. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind. Reindriftslovens formål og reindrifta som samisk kulturbærer. Samekonferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.
 • Ravna, Øyvind. – Høyt under taket når EDL er invitert. 2019.
 • Ravna, Øyvind; Johan Ante, Utsi. Svenske samer krever landområde i Norge. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind. Svenske samer krever landområde i Norge. 2019.
 • Ravna, Øyvind. Svenske samer krever landområde i Norge. 2019.
 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marie Elise. Thoralf frykter at lokalbefolkningen likevel ikke får være med å bestemme. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Finnmarkskommisjonen: Her anerkjennes befolkningens rettigheter, mener professor. (fulltekst) 2019.
 • Ravna, Øyvind. Godt nytt tiår til FeFo og folk i Finnmark!. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Godt nytt tiår til FeFo og folk i Finnmark!. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Kollektiv eiendomsrett for folket i Karasjok. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Samene som urfolk– en følge av feil oversettelse av ILO 169?. (fulltekst) Sagat 2019.
 • Ravna, Øyvind. Samene som urfolk – en følge av feil oversettelse av ILO 169?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Takk til Einar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Tenk deg om, Einar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Kristensen, Nils Martin. Om Unjarga / Nesseby-saken i Høyesterett i plenum. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Sárá Máret Rávdná, Oskal. – Juohke unna vuittoža ávvudit. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Ittelin, Torbjørn. Nesseby bygdelag versus FeFo i Høyesterett: Kritisk til FeFos strategi. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind. Stort oppmøte og engasjement på UiTs samerettsseminar i Oslo. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Bårdsgård, Hans. Rett, rett langt mot nord. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Hauan, Marit Anne. Observatoriet - møte med jusprofessor Øyvind Ravna. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind. Samisk kultur – drivkraft eller bremsekloss. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind. Samisk kultur – drivkraft eller bremsekloss. Lørdagsuniversitetet 2018-02-10 - 2018-02-10 2018.
 • Ravna, Øyvind; Rapp, Ole Magnus. Opprør mot privat eier. 2018.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Regjeringa har ikke noe valg, sier jusprofessor: Må be Stortinget omgjøre. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter Sametinget i forlegenhet. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind. Nedvurdering og marginalisering av samisk bruk og sedvaner i Høyesterett. Sagat 2018; Volum Nr. 16.s 10 - 10.
 • Ravna, Øyvind. En Rehnquist-periode i norsk samerett?. (fulltekst) Sagat 2018.
 • Ravna, Øyvind. En Rehnquist-periode i norsk sameret. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Er same- og urfolksrett viktig?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Fjelloven i Troms. 2018.
 • Ravna, Øyvind; Østgård, Brynjar. Unjárrga/Nesseby-dommen. Noen refleksjoner rundt Høyesteretts dom 9. mars 2018.. Kurs i samiske rettsspørsmål 2018-03-15 - 2018-03-15 2018.
 • Ravna, Øyvind. Unjárgga / Nesseby-saken - Noen refleksjoner rundt Høyesteretts dom 9. mars 2018. Forskerlunsj 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.
 • Ravna, Øyvind. Sweden and Norway locking horns over reindeer. (data) (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Sagat 2018.
 • Ravna, Øyvind. – Virker litt underlig å ikke spørre om eiendomsrettigheter. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind. Rettskartlegginga i finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. En 243 år gammel resolusjon og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for Finnmark?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Rettskartlegginga i Finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. (fulltekst) Sagat 2018.
 • Ravna, Øyvind. En jordutvisningsresolusjon fra 1775 og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for rettskartleggingen i Finnmark?. (fulltekst) Sagat 2018.
 • Ravna, Øyvind; Rypeng, Lisa. Dette 250 år gamle dokumentet kan løse en årelang strid mellom Norge og Sverige. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind. Gulgofjord-dommen under lupen. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Heikki, Jörgen. Efter Saarivuomadomen - rättsprofessor ser öppningar för överklagande. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind; Heikki, Jörgen. Efter Saarivuomadomen - rättsprofessor ser öpning för överklagande. (fulltekst) 2018.
 • Ravna, Øyvind. Vuođavuona duopma - Debatt om Gulgofjorddommen. Noen tanker om UTMAs dom 10. okt. 2018.. Debatt om Gulgofjord-dommen 2018-11-03 - 2018-11-03 2018.
 • Ravna, Øyvind; Wersland, Elin Margrethe. Ny bok "Fra Little Bighorn til Standing Rock" ... I verste fall kunne dette ha skjedd i Sápmi. 2018.
 • Eide, Wenche; Carina, E.; Keskitalo, H.; Kovacs, Kit M.; Ingvalsen, Randi; Petrov, Andrey N.; Pettersson, Maria; Solbär, Lovisa; Anisimova, Natalia; Arbo, Peter; Avango, Dag; Axelsson, Per; Benestad, Rasmus; Dalpadado, Padmini; Dolgov, Andrey; Eklund, Niklas; Eriksen, Elena; Forsius, Martin; Frie, Anne Kirstine Højholt; Hannukkala, Antti; Hansen, John Richard; Isaksen, Ketil; Johannesen, Edda; Jørgensen, Lis Lindal; Kamrul, Hossain; Kietäväinen, Asta; Knutsen, Tor; Korneev, Oleg; Lajus, Dmitry; Lehtonen, Kari; Ljubin, Pavel; Lyubin, Pavel; Luszczuk, Michal; Müller, Dieter; Orlova, Emma L.; Østreng, Willy; Ottersen, Geir; Patin, Stanislav; Pavlov, Vladimir; Pettersson, Örjan; Ravna, Øyvind; Roberts, Peder; Skjoldal, Hein Rune; Sköld, Peter; Soppela, Päivi; Stepien, Adam; Stjernström, Olof; Vihervaara, Petteri; van Oort, Bob; Quillfeldt, Cecilie von; Warde, Paul. Status of the natural and human environments. 2017 ISBN 9788279711025.s 5 - 46.
 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Endring i Finnmarksloven: En betydelig innskrenking. 2017.
 • Ravna, Øyvind. Faster Access to New Knowledge through Continuous Publication. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: 10.23865/arctic.v8.675.
 • Ravna, Øyvind. Malurt i champagneglassene når samene feirer 100-årsjubileum. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Trumps USA. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Dommerne – de nye heltene i Trumps USA. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Høvding Big Foots minneritt. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Malurt i champagneglassene. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind. Hvorfor er fjelloven ikke gjort gjeldende i Nord-Norge - om forskjellene i eiendomshistorien i Nord- og Sør-Norge. 2017.
 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. Lesertallene har skutt i været for UiT- tidsskrift. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter grenser for statlig inngrep i samiske rettigheter. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter grenser for statlige inngrep i samiske rettigheter. 2017.
 • Ravna, Øyvind. Et velbegrunnet skritt videre innen norsk same- og urfolksrett. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind. Et langt skritt videre innen norsk same- og urfolksrett. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Forskjellene i forvaltning av utmarka i Nord-Norge – og bakgrunnen for den. (fulltekst) Sagat 2017.s 16 - 16.
 • Ravna, Øyvind. Forskjellene i forvaltning av utmarka i Nord-Norge – og bakgrunnen for den. (fulltekst) Sagat 2017.s 16 - 16.
 • Ravna, Øyvind. Trump-supporternes nye våpenlover: Mer våpengalskap enn i det gamle vesten. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Reintallsreduksjon, sabotører og professoral uvitenhet. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Hind Sveen, Eirik. Der loven ikke gjelder. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind. Til lakotaenes hellige fjell for å ønske tordenen, våren og vannet velkommen tilbake. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Til lakotaenes hellige fjell del I. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind. Ønsker tordenen og våren velkommen - del 2. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. FN-konvensjon beskytter mot inngrep i samiske næringer. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Bjørklund, Ivar. To nordnorske regioner - hva med FeFo?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Urfolk i Norge – et innspill til avklaring. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. ILO 169 gjelder for samer i Troms og Finnmark – og øvrige steder i landet – et nytt innspill til avklaring. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Urfolk i Norge – en innspill til avklaring. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind. Kongen var blakk og solgte unna Nordland og Troms. Det var starten på en kronglete eiendomshistorie i nord.. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Rett basert på forgagne tiders dogmer. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Ravna, Øyvind. Om samer og urfolk – enda en gang – svar til arkeolog Pedersen Leijon. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind. Rett basert på tvilsomme salg og forgangne tiders dogmer. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Sametinget kan stoppe fjellova. 2017.
 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. Professor: – Regjeringspartienes fjellov-vedtak er håpløst. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. – Vi føler en dyp urettferdighet. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind. A standing Rock story. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.
 • Ravna, Øyvind. Three New Articles for Spring 2017: Cooperation and Impact Assessment in Extractive Industries and Implementation of Arctic Council Soft Law. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s doi: 10.23865/arctic.v8.741.
 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. Kampen om fjelloven. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind. Utryddingen av bisonen var en ønsket handling - del 1. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind. Utryddingen av bisonen var en ønsket handling - del 2. (fulltekst) Sagat 2017.
 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. – Det blir feil av forskere å ikke delta i samfunnsdebatten. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. Forsker i kryssilden. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind. FeFo og anerkjennelse av eksisterende rettigheter. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. I hvilken annen organisasjon ville direktøren avslå å møte eierne?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Samisk selvbestemmelse?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 30 - 30.
 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Livet er kort og utredningen er lang. 2017.
 • Ravna, Øyvind. Rettshistorie og samiske rettigheter. Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival (data) 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.
 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. Nesseby-saken til Høyesterett: Viktig prinsippiell sak. 2017.
 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. Nesseby-saken til Høyesterett. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Hansen, Christine Kristoffersen. På barrikadene. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Dan Robert. Lappekodisillens rettslige betydning i dag. 2017.
 • Ravna, Øyvind; Thrane, Thor. Lappekodisillen - Kan landbruksministeren regulere svensk reindrift. 2017.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Dan Robert. Jussprofessor: – Tvilsomt om Norge kan innskrenke svenske reineieres rettigheter. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Thomas. Norway, Sweden in quarrel over cross-border reindeer grazing. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Asplid, Åsa. Norska ilskan mot svenska renarna. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind. Norway and Sweden in quarrel over cross-border reindeer grazing. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind. How Norway Meets its Commitments to the Sámi under International Law: assessed by the most recent case law.. 2017 Arctic Circle Assembly (data) 2017-10-13 - 2017-10-13 2017.
 • Ravna, Øyvind; Bratberg, Une. ‘Kostyme­krig er kulturkrig’. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind. Arctic extractive industries: Intervention in Indigenous & Minority Culture & Livelihood. Public Participation in Arctic Extractive Industries (fulltekst) 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.
 • Ravna, Øyvind. Land Rights and Property Situation in North Norway. Particularly about The Survey and recognition of existing rights in Finnmark. Masterprogram i Landskapsarkitektur i Tromsø 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.
 • Ravna, Øyvind; Kemi, Marit Elin. Siidaoasseeaiggátduopmu:Ii jáhke duomus stuora váikkuhusaid earáide. (data) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Kemi, Marit Elin. – Váttis beassat fas boazodollui. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. UiT-professor invitert som ekspert til Nobel Peace Prize Forum. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Kristensen, Nils Martin. Plass i Nobel-forumet. (data) (omtale) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Pedersen, Anniken. Om urfolkskampen mot oljerørledningen "Black Snake" og Nussirs gruveplaner.. 2017.
 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Thor Harald. UiT-professor i nobelt selskap. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Aste, Ruud. Flere samerettslige spørsmål for domstolene?. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Dallawara, Werner Wilh. Deltar i panel for å se på urfolks rett. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Varsi, Silje Malene. – Dehálaš diga­štallamat Nobel-doaluin. (fulltekst) 2017.
 • Ravna, Øyvind; Lysvold, Susanne Skjåstad. Kommunene gir blaffen i Høies bønn – svarer med å utvide «søringkarantene». (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Nytt lovforslag kan bryte folkeretten. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Finnmarksloven på høring. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Dette blir de viktigste rettighetssakene i 2016. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Rettsavklaringen i Finnmark. Et tilbakeblikk på 2015 og noen betraktninger om hva 2016 vil bringe.. (data) (fulltekst) Sagat 2016.
 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Forslag til endring av finnmarksloven. 2016.
 • Ravna, Øyvind. Lovendringsforslag kan stoppe rettsavklaringsprosessen i Finnmark (del II). Sagat 2016.
 • Ravna, Øyvind. Lovendringsforslag kan stoppe rettsavklaringsprosessen i Finnmark (del I). Sagat 2016.
 • Ravna, Øyvind. The legal identification process in the Sámi Areas of Finnmark – an example for other nations or indigenous communities?. Arctic Frontiers: Sustainable Development of the Arctic Indigenous Peoples and Asian Observer States 2016-01-28 - 2016-01-28 2016.
 • Ravna, Øyvind. Utmarksdomstolen - bakgrunn og status pr. januar 2016 (innledning). Rettighetskartleggingen i Finnmark - egnet til å oppfylle ILO 169? ved Nils A. Engstad (data) 2016-02-04 - 2016-02-04 2016.
 • Ravna, Øyvind; Wallace, Scott. Dodging Wind Farms and Bullets in the Arctic. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Rapp, Ole Magnus. Å gi en fjelltopp i gave til Finland skaper strid. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Skum, Heika. Ovttasbargu SPR ja Davviriikkaid Ráđi gaskkas /Manahit vuoigatvuođaid (Mister rettigheter). 2016.
 • Ravna, Øyvind; Skum, Heika. Ovttasbargu SPR ja Davviriikkaid Ráđi gaskkas / Manahit vuoigatvuođaid (Mister rettigheter). (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Moderne fiske som grunnlag for samisk kulturutøvelse. Konferanse om sjøsamenes rettighetssituasjon 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.
 • Ravna, Øyvind. Bruks- og eierrettigheter for fastboende bygdefolk i Finnmark. Seminar om fastboende bygdefolks bruksrettigheter 2016-05-24 - 2016-05-24 2016.
 • Ravna, Øyvind. Lokal bruk og forvaltning av utmarka i Nesseby - et historisk tilbakeblikk. Seminar om lokal bruk og forvaltning av utmarka i Nesseby 2016-04-12 - 2016-04-12 2016.
 • Ravna, Øyvind. Greenland, Business in the Arctic, the Polar Code and Coast Guard Cooperation. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: 10.17585/arctic.v7.445.
 • Ravna, Øyvind; Johansen, Bjørn Arne. Forskjeller på bygdefolks rettigheter i nord og i sør. 2016.
 • Ravna, Øyvind; Johansen, Bjørn Arne. FeFo-Olli på krigsstien. 2016.
 • Ravna, Øyvind. Tradisjonelt sjøsamisk fiske med moderne utstyr - noen betraktninger om folkerettslig beskyttelse i lys av Kystfiskeutvalgets innstilling (del 1). (fulltekst) Ságat - Samisk avis 2016.s 20 - 20.
 • Ravna, Øyvind. Tradisjonelt sjøsamisk fiske med moderne utstyr - noen betraktninger om folkerettslig beskyttelse i lys av Kystfiskeutvalgets innstilling (del 2). (fulltekst) Ságat - Samisk avis 2016.
 • Ravna, Øyvind; Nergård, Liv; skum, randi; Falch, Torvald; hætta, johan ingvald; wahl moen, hilde; kjøllesdal, tor; floor, morten. Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften. Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Informasjon om jordskiftegruppens forslag til endringer av jordskifteloven og reindriftsloven. NRLs tillitsvalgtskonferanse 2016-06-10 - 2016-06-10 2016.
 • Ravna, Øyvind; Johansen, Oddgeir. Jussprofessor Øyvind Ravna om finnmarksloven: Fungerer ikke godt nok. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Kim, Daria; Kwanwoo, Nam. Halti as anniversary gift to Finland. (data) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Misforstått ansvar for fellesskapet. (fulltekst) Sagat 2016.
 • Ravna, Øyvind; Henley, Jon. Norway considers giving mountain to Finland as 100th birthday present. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Stjernøyasaken bewhandles av Høyesterett. 2016.
 • Ravna, Øyvind. Høyesterett avgjør eiendomsrett på Stjernøya. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Stjernøya-saken til høyesterett. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Samisk eiendomsrett i Høyesterett. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. Håper FN-rapport kan endre flere lover i Norden. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. FN-topp ber Norge skjerpe seg i samepolitikken. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. FNs spesialrapportør kritiserer Norge. 2016.
 • Ravna, Øyvind. Norsk samepolitikk under lupen. (fulltekst) nrk.no/ytring 2016.
 • Ravna, Øyvind. Stjernøya-dommen og noen sentrale rettslige spørsmål. (fulltekst) Sagat 2016.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Jusprofessor om Stjernøy-dommen: – Gir flere viktige føringer. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Sternøya-dommen er avsagt. 2016.
 • Ravna, Øyvind. Norway and the obligations under ILO 169 – the latest development: The Stjernøya SC Case. 9th Polar Law Symposium 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Ravna, Øyvind; Lanes, Laila. Jussprofessor kommenterer Kvænangensaken. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Jussprofessor om Stjernøy-dommen: Gir flere viktige føringer. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Viktig budskap til verdens ledere. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Thomas. Ban Ki-moon: Indigenous Peoples’ knowledge can help us prevent climate changes. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Bruksrett har en innebygd styringsrett. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Tor-Emil, Schanche. Beskylder utmarksforvalter for å «gå i klinsj» med FN-rapportør. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Grant, Clark. KBMF Standing Rock Documentary [FULL AUDIO] Land rights, int' law. (data) (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marja Liisa. Standing Rock. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind; Solstad, Silje. Øyvind sjokkert øyenvitne da politiet gikk til angrep. - Utrolig at ingen ble drept. (fulltekst) 2016.
 • Ravna, Øyvind. Standing Rock 20. november: Gummikuler og tåregass mot urfolk, naturvernere og vannbeskyttere. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Standing Rock: DNB et eksempel for amerikanske banker. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Urfolksseier eller bare et røykteppe: Med Army veteraner til frontlinja. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. Stewardship, Transformational Change, and Regime Shifts in the Arctic. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v7.580.
 • Ravna, Øyvind. Ban Ki-moon Urges Leaders to Ensure that Indigenous Peoples’ Rights and Cultural Contributions Remain Central in Combating Climate Change. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s 199 - 200.s doi: 10.17585/arctic.v7.581.
 • Ravna, Øyvind. The Paris Agreement Enters Into Force. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v7.584.
 • Ravna, Øyvind. Vitnesbyrd om eldre private eiendommer i Finnmark. (data) (omtale) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 12 - 19.
 • Ravna, Øyvind. Innledning. (fulltekst) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 2 - 4.
 • Ravna, Øyvind. Rettskartleggingen i Finnmark og forpliktelsene i ILO 169. (data) (omtale) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 41 - 47.
 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Bok fra nordøstpassasjen. 2015.
 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Jeg kan ikke tenke meg at denne reisen hadde blitt gjennomført i dag. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Nansen var nødt til å snu. men vi seilte videre. 2015.
 • Ravna, Øyvind. "Herre i eget hus" Har Finnmarkseiendommen gitt mer eller mindre medbestemmelse og demokrati?. UiT-frokost om Finnmarkseiendommen – på samefolkets dag 2015-02-06 - 2015-02-06 2015.
 • Solaas, Steinar; Ravna, Øyvind. Fylkesmannen bryterurfolksrett. 2015.
 • Ravna, Øyvind. Links between lands, territories, environment and cultural heritage - the recognition of Sami lands. UN Expert Seminar on the Promotion and Protection of the Rights of Indigenous Peoples with Respect to their Cultural Heritage (data) 2015-02-27 - 2015-02-27 2015.
 • Ravna, Øyvind. Accessible worldwide – and higher ambitions. Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (1). ISSN 1891-6252.s doi: 10.3402/arctic.v6.88.
 • Ravna, Øyvind. Areal- og ressursforvaltning og reindriftsproblematikk (oppgitt tema). Geonor-konferansen 2015 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.
 • Aarskog, Karine Nigar; Ravna, Øyvind. Forsking til alle. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind; Vars, Nils Johan. Árbevirolaš johtingeaidnu vai ii [Tradisjonell flyttevei eller ikke]. 2015.
 • Ravna, Øyvind. Reindriftsloven, reintallsreduksjoner og menneskerettigheter. Fagseminar i anledning professor Kirsti Strøm Bulls 70-års dag 2015-05-07 - 2015-05-07 2015.
 • Ravna, Øyvind; Sætermo, Stian. Om utmarksstolen og bruks- og eierrettigheter. 2015.
 • Ravna, Øyvind. Historisk utvikling fram til finnmarksloven – og om rettslige begreper og temaer. Åpent informasjonsmøte 2015-06-17 - 2015-06-17 2015.
 • Ravna, Øyvind. Eiendoms- og rettshistorie i Nordland og Troms – og betydningen for dagens rettssituasjon. Åpent informasjonsmøte 2015-06-22 - 2015-06-22 2015.
 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. FeFo kan ikke stille seg som motpart. 2015.
 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark. Folkemøte 2015-08-19 - 2015-08-19 2015.
 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark. Folkemøte 2015-08-20 - 2015-08-20 2015.
 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Finnmarkskommisjonen imponerer ikke. (data) 2015.
 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Fremdeles store forskjeller. (data) 2015.
 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 1. Sagat 2015.s 23 - 23.
 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 2. Sagat 2015.s 22 - 22.
 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 3. Sagat 2015.s 22 - 22.
 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for den samiske lokalbefolkningen – forvaltning og rettsavklaring i Finnmark. Norske samers riksforbund. Tillittsmannskonferanse 2015-09-06 - 2015-09-06 2015.
 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. FN-kritikken rammer FeFo og Finnmarkskommisjonen. 2015.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. Urfolksorganisasjon får stempelet «utenlandsk agent». (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind; Helander, Astrid. – Boastut «ráŋggáštit» giliássiid guktii [feil å "dobbeltstraffe" lokalbefolkningen]. (data) 2015.
 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Professor: - Fraflyttede utsettes for dobbeltstraff. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Snubler i oppløpet. 2015.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Finnmarkskommisjonen: – En diskusjon vi er ferdig med. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind. Medalje til Finnmarkskommisjonen. (data) Sagat 2015 (203).s 16 - 16.
 • Ravna, Øyvind. Honnør til Finnmarkskommisjonen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3(del B) - 3(del B).
 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Gauslaa: – Eat leat moiven. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Vil vite hvorfor de mister retten til å disponere naturherlighetene. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind. Samiske og ande bygdefolks rett til egen utmark. Om Finnmarkskommisjonen, utmarksdomstolen og kollektive bruks- og eierrettigheter i Finnmark. Landsmøtet til Samenes folkeforbund 2015-10-23 - 2015-10-23 2015.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkseiendommens handlingsrom vedr. regulering av de fornybare ressursene på Finnmarkseiendommens grunn. Arbeidsseminar for FeFos ledelse 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.
 • Ravna, Øyvind. The ILO 169 and the Sámi rights to lands and natural resources. The Norwegian experience: Protection or Pitfall?. Eighth Polar Law Symposium (data) 2015-09-25 - 2015-09-25 2015.
 • Ravna, Øyvind; Dropkin, Alex. The Last Reindeer of Norway. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind. Arctic Policy, Fisheries Management, Traditional Knowledge, and Protection of Indigenous Peoples’ Languages. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v6.202.
 • Ravna, Øyvind. Operation of the Uncultivated Land Tribunal for Finnmark Has Ceased Due to Lack of Funds. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v6.183.
 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Mener FeFo burde betale rettssakene selv. (fulltekst) 2015.
 • Ravna, Øyvind. The fulfillment of Norway's legal obligations to the Sámi - also a question of live, work and stay healthy in Sápmi?. Arctic Frontier 2014 2014-01-22 - 2014-01-24 2014.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Finner to forskjellige konklusjoner i fiskerapport. (data) 2014.
 • Ravna, Øyvind. The Norwegian doctrine of sources of law - The Eckhoff doctrine. To Be or Not To Be Sámi – Sámi Law Research Seminar / Methodology of Sámi Law 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.
 • Ravna, Øyvind. Patterns of Reasoning in Sami Law Questions. To Be or Not To Be Sámi – Sámi Law Research Seminar / Methodology of Sámi Law 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.
 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.
 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellet. Dømesamlig, jordskiftedomstolene i Frostating og Hålogaland, 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.
 • Ravna, Øyvind. Nytt i sameretten. Kurs i reindriftsrett 2014-03-27 - 2014-03-27 2014.
 • Ravna, Øyvind. Kongelige disposisjoner på 1600-tallet – og betydningen for bygdefolks adgang til å eie egen utmark i Nord-Norge. Vin & Viten - “Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor 2014-03-07 - 2014-03-07 2014.
 • Ravna, Øyvind; Bjercke, Bente. Sanners gruve-ja strider mot folkeretten. (fulltekst) 2014.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonens arbeid. SVF-6001 Samisk kulturkunnskap 2014-03-14 - 2014-03-14 2014.
 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. Innledning. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 3.
 • Ravna, Øyvind. Kongelige disposisjoner på 1600-tallet og betydningen for bygdefolks adgang til å eie og forvalte utmark i Nord-Norge. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 19 - 25.
 • Ravna, Øyvind. Retten til land og vann i Finnmark - har et halvt århundres samisk kamp ført fram?. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 32 - 38.
 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.
 • Ravna, Øyvind. Cooperation between University of Tromsø and the Siberian Federal University is formalized. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 152 - 152.
 • Ravna, Øyvind. The Kautokeini muncipal Council voted against mining plans in Sapmi. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 152 - 152.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse Del 1. Sagat 2014 (64).
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse Del 2. Sagat 2014 (65).
 • Ravna, Øyvind. The Clarification of Property rights to Natural Resource in the Finnmark Commons. Property rights in Natural Resource Governance 2014-08-28 - 2014-08-28 2014.
 • Ravna, Øyvind. Landrettigheter Gjennomgang av sentrale materielle regler og prinsipper. Særlig om betydningen av samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Den samiske dimensjon i rettspleien – praktisk rettskildebruk og metode, Tromsø 2014-09-26 - 2014-09-26 2014.
 • Ravna, Øyvind. Reindriften i Varanger - rettshistorie. (omtale) Ottar 2014; Volum 302 (4). ISSN 0030-6703.s 23 - 29.
 • Ravna, Øyvind; Bjercke, Bente. - Kvalsund bryter loven når de gir Nussir kjøretillatelse. (fulltekst) 2014.
 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Tirpitz snudde livet til den dødssyke gutten. (fulltekst) 2014.
 • Ravna, Øyvind; Guttorm, Anna Anita. Juridihka professor Øyvind Ravna:- Sámediiggi berre doarjut guolásteaddjiid lágásteami. 2014.
 • Ravna, Øyvind. Into the Open Access World. (data) Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (2). ISSN 1891-6252.s 153 - 154.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Reintallsreduksjon og lovhjemmel. 2014.
 • Ravna, Øyvind; Eilertsen, Tobias Stein; Myreng, Kent-Einar. Solte seg på dekk da Nansen måtte snu. (fulltekst) 2014.
 • Ravna, Øyvind; Eilertsen, Tobias Stein. Skrev bok om å følge Nansen. 2014.
 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.
 • Ravna, Øyvind; Matre, Lars Marius. En debatt om nasjon eller folk. 2013.
 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Ravna, Øyvind. Rettsavklaringsprosessen i Finnmark:Blir rettighetene anerkjent?. SESAM forskningsseminar under den samiske uka 2013-02-09 - 2013-02-09 2013.
 • Andersen, Siv Irene; Ravna, Øyvind. Betenkelig,sier jus-professor. (data) 2013.
 • Ravna, Øyvind; Andersen, Siv Irene. Jusprofessor: – Betenkelig fra Finnmarkskommisjonen. (fulltekst) 2013.
 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Cooperative projects with Russia (NARFU)/Faculty of Law. Meeting with the Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Norway V. A. Pavlovsky at UiT, April 4, 2013 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.
 • Ravna, Øyvind. Recognition of collective Sámi property rights in the investigation of the Finnmark Commission. Beyond the individual: the notion of group in human rights research (omtale) 2013-04-12 - 2013-04-12 2013.
 • Ravna, Øyvind. What is Sami Law?. Visit of a journalist delegation from Sterneins Medienbueros, Germany 2013-03-11 - 2013-03-11 2013.
 • Ravna, Øyvind; Ballari, Aslak. Jusprofessor: – Fisket kan stoppes. 2013.
 • Ravna, Øyvind; Ballari, Aslak. Jusprofessor: – Fisket kan stoppes. (fulltekst) 2013.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens rettsanvendelse og bevisvurderinger – og noen betraktninger om Svartskog-dommen. Seminar om Finnmarkskommisjonens to første rapporter 2013-05-16 - 2013-05-16 2013.
 • Ravna, Øyvind. Mining, human rights, and local autonomy in Sápmi. Cumulative Effects of Arctic Extractive Industrial Development – an interdisciplinary approach (data) 2013-05-27 - 2013-05-27 2013.
 • Ravna, Øyvind. Sámi law and Sámi rights in Norway. Seminat for studenter fra Nordeuropa-instituttet, Berlin, Tyskland 2013-05-31 - 2013-05-31 2013.
 • Ravna, Øyvind. Human rights at stake in the Circumpolar Regions. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.
 • Ravna, Øyvind. Mining, human rights, and local autonomy in Sápmi. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 125 - 127.
 • Ravna, Øyvind. Chief Theresa Spence hunger strikes for indigenous rights in Canada. UN Special Rapporteur asks the government to take responsibility. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 132 - 132.
 • Ravna, Øyvind. Russia criticizes U.S. for violating hum rights at home. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 133 - 133.
 • Ravna, Øyvind. The Norwegian Foreign Minister is concerned about human rights in Russia. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 134 - 134.
 • Ravna, Øyvind. A master's degree in Northern and Indigenous Innovation is on the way. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 135 - 135.
 • Ravna, Øyvind. A good source for news from the Barents Region and Northern Russia. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 136 - 136.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Rettskartleggingen gir status quo. 2013.
 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Lukter politikk. 2013.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Slår ring om urfolksforkjemperen. (fulltekst) 2013.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Lokale forvalter på Hardangervidda – men finnmarkinger får ikke forvalte sin vidde. (fulltekst) 2013.
 • Ravna, Øyvind; Vermes, Thomas. Tromsø-politiet arresterte russisk urfolksaktivist. (fulltekst) 2013.
 • Ravna, Øyvind; Berg, Rune. Forskjellsbehandles i rettighetsspørsmål. (fulltekst) 2013.
 • Nikolajev, Aleksandr; Ravna, Øyvind. По ступеням, помнящим Нансена [på trappetrinnet til Nansens minne]. (fulltekst) 2013.
 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. En øy full av kontraster. 2013.
 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Geir Bjørn. Lønnsom industri, eller ulønnsom reindrift?. (fulltekst) 2013.
 • Ravna, Øyvind. Nansen, urfolk og menneskerettigheter. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Ravna, Øyvind; Engdal, Eskil. Isbryterne. (data) 2013.
 • Ravna, Øyvind. Nansen and the Nenets – and Current Situation of Indigenous People (Нансен u ненцы - и современное положение коренных народов). Nansen Memorial Expedition August 5 to 22, 2013-08-10 - 2013-08-10 2013.
 • Ravna, Øyvind. Etter Nansen gjennom Sibir. Vin og viten, hav og juss, Bidrag fra det juridiske fakultet under forskningsdagene 2013 2013-09-23 - 2013-09-23 2013.
 • Ravna, Øyvind. The fulfillment of Norway’s legal obligations to the Sámi - assessed by recent developments. Oovtâst – Together, New concepts, thories and methodoligies on Sámi studies, (data) 2013-09-27 - 2013-09-27 2013.
 • Ravna, Øyvind; Dahle, Salve. Viste verden veien mot øst. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Ravna, Øyvind. The Finnmark Commission investigation: A suitable way of completing Norway's obligations to identify Sámi rights to lands and waters?. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples, Forum Conference 2013 2013-10-31 - 2013-10-31 2013.
 • Ravna, Øyvind. Finnmark jordskifterett gjennom 75 år. Finnmark jordskifterett 75 år 2013-11-07 - 2013-11-07 2013.
 • Ravna, Øyvind. Jordskifte på FeFo-grunn i lys av Finnmarkskommisjonens arbeid. Finnmark jordskifterett 75 år 2013-11-07 - 2013-11-07 2013.
 • Ravna, Øyvind. Extractive Industries in Indigenous circumpolar areas – current Practice and application of law. Extractive Industries in the North – what about Environmental Law and Indigenous Peoples Rights? (omtale) 2013-11-18 - 2013-11-18 2013.
 • Ravna, Øyvind. Cooperation with Russian Universities in the field of law / A need for study indigenous people law. Barents Peace Education Network - Start-up conference 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.
 • Ravna, Øyvind. The significance of Indigenous issues. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 137 - 138.
 • Ravna, Øyvind. RAIPON and the Berezhkov Case. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 256 - 256.
 • Ravna, Øyvind. The New Norwegian Government: Continuing cooperation with Russia, but with an eye on human rights. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 256 - 257.
 • Ravna, Øyvind. The 2013 Nansen Memorial Expedition opens for Cooperation with The Siberian Federal University. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 257 - 258.
 • Ravna, Øyvind. The University of Tromsø turns into the Arctic University of Norway. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 258 - 258.
 • Ravna, Øyvind. The K. G. Jebsen Centre for the Law of the Sea is established at UiT - The Arctic University of Norway. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 259 - 259.
 • Ravna, Øyvind. Faculty of Law / Studies in law at UiT - The Arctic University of Norway. Møte med det Sibirske føderale universitetet 2013-12-16 - 2013-12-16 2013.
 • Ravna, Øyvind. The Indigenous Sámi of the Nordic Countries: livelihood, culture and history. The Indigenous Sámi of the Nordic Countries 2012-05-07 - 2012-05-07 2012.
 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Tanamann blir jussprofessor. (data) 2012.
 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Øyvind Ravna blir professor. (fulltekst) 2012.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 1): Lokale utmarksstyrer en naturlig konsekvens. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 2): Trenger nye hevdsregler. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 3): Også gammeretten kan ha et eget rettsgrunnlag. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 4): Uklare FeFo-grenser må avklares. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 5): Urimelig om Finnmark må betale for grenseavklaring. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. FN ettergår Obamas urfolkspolitikk. 2012.
 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 1): Wounded Knee og Black Hills. Ságat - Samisk avis 2012 (151).s 10 - 11.
 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 2): En dyster statistikk. Ságat - Samisk avis 2012 (152).s 10 - 11.
 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 3): Wounded Knee; massakeren i 1890 og drapene i 1973. Ságat - Samisk avis 2012 (153).s 14 - 15.
 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 4): Black Hills tilbake til Lakotaene. Ságat - Samisk avis 2012 (154).s 10 - 11.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries - legal protection and rights to land and natural ressources. Summer School / Native American day at University of Saskatchewan 2012-06-22 - 2012-06-22 2012.
 • Ravna, Øyvind; Endresen, Rune. Gjør krav på store eiendomsområder - et puslespill. 2012.
 • Ravna, Øyvind. About the research conference "Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region" (Arkhangelsk, 2010). Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 5 - 6 (bind I).
 • Ravna, Øyvind. The Northern Russian-Norwegian cooperation in law. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 9 - 11 (bind I).
 • Ravna, Øyvind; Karstensen, Kari. Professor fra Tana til Montana. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Norvang, Elvi Rosita. – Laksefiskerne er ikke blitt hørt. (fulltekst) 2012.
 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Frykter tanafiskernes rettigheter svekkes - rettsprofessor Ravna advarer. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Vant fram med krav om beitenekt - viktig dom for reindriftsnæringen. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Lian, Svein. Anker dom om bruk av beiteområde. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Gaup, Ovvla. Lohká jus duopmu bissu de addá dat čielga signálaid [hvis dommen blir stående gir det klare signaler]. 2012.
 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. En faglig hyllest til en verdi 25-årsjubilant. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 9 - 12.
 • Ravna, Øyvind. Mineraler og lokalt selvstyre. (fulltekst) Nordlys 2012; Volum 111 (259). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Ravna, Øyvind; Hætta, Kenneth. Frykter lav valgdeltagelse også i år. (fulltekst) 2012.
 • Ravna, Øyvind. Mineralutvinning, menneskerettigheter og lokalt selvstyre i Sápmi. Ságat - Samisk avis 2012 (215).s 19 - 19.
 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og rettsavklaringsprosessen / Hva vet du egentlig om finnmarksloven. Todagers kurs om Finnmarksloven 2012-10-03 - 2012-10-04 2012.
 • Ravna, Øyvind. Settling Indigenous Land Claims: A common indigenous title?. 5th Polar Law Symposium 2012-09-08 - 2012-09-08 2012.
 • Ravna, Øyvind. Shortage of women may be a greater threat than climate change to social progress in the Arctic Region. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 279 - 279.
 • Ravna, Øyvind. Aiming to prevent the plundering of Arctic resources. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 280 - 280.
 • Ravna, Øyvind. The UN Special Rapporteur is inquiring the Human Rights situation of the US First Nations. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 280 - 282.
 • Ravna, Øyvind; Loukacheva, Natalia. Findings of the Second Conference on the Legal Systems in the Barents Region. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 147 - 149.
 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen. Nasjonalt tingsrettsforum 2012-12-03 - 2012-12-03 2012.
 • Ravna, Øyvind. La tanaloven leve?. Sagat 2012 (227).s 22 - 22.
 • Ravna, Øyvind. Bruks- og eierrettigheter for fastboende bygdefolk i Finnmark. Seminar om fasatboende bygdefolks bruksrettigheter 2012-05-25 - 2012-05-25 2012.
 • Ravna, Øyvind. Northern Eurasian Indigenous People. Graduate Seminar in American Literature, ecologics of Peace: Pluralism and Animism in Native American Literatures (LIT 521) 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.
 • Ravna, Øyvind. Indigenous Peoples of the Arctic: livelihood, culture and meeting with the majoriy societies. Native American literature, NASX 340 2012-05-01 - 2012-05-01 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Livelihood, culture, relegion and legal protection. International and Development Communication(COMM 251X) 2012-04-11 - 2012-04-11 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Livelihood, legal protection and rights to land and natural resources. The Sámi in the Nordic Countries 2012-03-26 - 2012-03-26 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Culture, livelihood, legal protection and land right. The Sámi People in the Nordic Countries 2012-03-23 - 2012-03-23 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi People: The First Nation of Scandinavia – history, lands and livelihood. Intro to Native American Studies 2012-03-12 - 2012-03-12 2012.
 • Ravna, Øyvind. Sovereignty: a question of self-determination over lands and natural resources. Indian Sovereignty and Policy (NASX 360) 2012-03-19 - 2012-03-21 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi struggle for the rights to lands and waters - Illustrated by the Alta case. Indigenous People and global development (NAS/ANTY 326) 2012-03-19 - 2012-03-19 2012.
 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Brennpunkt vraket samerettsekspert. 2012.
 • Ravna, Øyvind. Working with Indigenous (Sámi) Land Law Topics at University of Tromsø, Norway. Brown bag presentation 2012-02-29 - 2012-02-29 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi Reindeer husbandry in the Nordic Countries - history, use of land and livelihood. Forelesning for studenter ved Department of Geography, Mountains & Society Geography Course 2012-02-21 - 2012-02-21 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Influence of Human Rights Treaties on Norwegian Legislation Impacting The Indigenous Sámi. Bringing International Human Rights Home - International Human Rights CLE 2012-02-16 - 2012-02-16 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Norwegian legal system. Gjesteforelesning ved Law School, University of Montana 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.
 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries - Lands, culture and livelihood. Temakveld for Sons of Norway, Missoula, MT, knyttet til samefolkets dag 2012-02-11 - 2012-02-11 2012.
 • Ravna, Øyvind; Bankes, Nigel. Indigenous title & use rights. Norway and Canada. Meeting to establish a research project on Indigenous land rights in Norway and Canada 2012-02-07 - 2012-02-07 2012.
 • Ravna, Øyvind. The indigenous Sámi in the Nordic Countries - culture, livelihood and legal protection. Celebration of the Sámi National Day 2012-02-06 - 2012-02-06 2012.
 • Ravna, Øyvind. Recognition of Sámi Land Rights and livelihood – The Finnmark Act 2005. The Future of Indigenous Rights in Norway, lecture at University of Saskatchewan, Canada 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.
 • Eythórsson, Einar; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Ravna, Øyvind. Felt 1. Stierdná/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).
 • Ravna, Øyvind. The Sami people's rights to property and natural resources seen in relation to changing viewpoints in the science of history and law. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (2). ISSN 0018-263X.s 189 - +.
 • Ravna, Øyvind; Somby, Liv Inger. FNs spesialrapportør er misfornøyd med Norges Fiskeripolitikk - sjøsamekulturen kan forsvinne. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge får same-refs: FNs urfolksrapportør mener fiskeriforvaltningen ikke tar nok hensyn til samene. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Vik, Kjell. FN-rapport om nordiske samer. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Pulk, Åse. Første FN-rapport om samenes situasjon:FNs første rapport om samenes situasjon i de nordiske landene offentliggjøres på Universitet i Tromsø torsdag 13. januar. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Søbstad, Tom. Finnmarksloven: Om Finnmarksloven med dokumentarfilmen Fjellfinnhua og debatt. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Sara, Klemet Anders. Kollektiv samisk rett til land. (fulltekst) 2011.
 • Maja, Sojtaric; Ravna, Øyvind. Det spirer i Russland. (fulltekst) 2011.
 • Eythórsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).s 92 - 156.
 • Eythorsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 2 Unjargga gielda/Nesseby kommune. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (43/2011).
 • Ravna, Øyvind; Larsen, Dan Robert. Nominert til formidlingspris. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Tamokrein. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Reinbeitekonflikt i Troms: Ávgolat njárggas ii leat lohppi bohccuid guođohit, muhto saarivuomi čearru čujuha lappecodicillen láhká čállosii/Det er ikke tillatt å beite med rein på Ávgolat njárga, men Saarivuoma siida viser til Lappekodisillen (NRK Sápmi - Oddasat norsk/samisk[radio] 3. mai 2011). (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind. I vilken utsträckning är reinbeitesdistrikt och siida innehavare av en kollektiv rätt till land enligt norsk rätt?. Seminar om samiske kollektive rettigheter (data) 2011-02-03 - 2011-02-03 2011.
 • Ravna, Øyvind. Altasaken og samiske rettigheter - hvordan gikk det?. Vin&Viten-kveld på Tromsø Museum om Altasaken (30 år etter) (fulltekst) 2011-02-02 - 2011-02-02 2011.
 • Ravna, Øyvind. Indigenous peoples’ rights in Norway and Russia, with focus on the two reports of the UN Special Rapporteur, James Anaya, concerning the situation of indigenous peoples in Russia and Scandinavia. Round table conference in Arkhangelsk (data) 2011-02-17 - 2011-02-17 2011.
 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. 23 evrre guođohanvuoigátvuohtá/23 øre for beiterettighet. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind; Schanche, Tor Emil. Sliter med å få finansiert urfolksprosjekt/Rahčá ruhtadit eamiálbmotprošeavtta. (fulltekst) 2011.
 • Ravna, Øyvind. Noen Aktuelle samerettslige temaer. Foredrag for Fornyings og administrasjonsdepartemetet 2011-05-04 - 2011-05-04 2011.
 • Ravna, Øyvind. Reindriftsrettens innhold. Fagdag, Norske Reindriftssamers landsforbunds landsmøte 2011 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.
 • Ravna, Øyvind. The New Danish government aims for closer Arctic co-operation. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 242 - 242.
 • Ravna, Øyvind. The Final conference on Indigenous Property systems within Arctic States. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 242 - 242.
 • Ravna, Øyvind. The fourth Polar Law Symposium. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 240 - 240.
 • Ravna, Øyvind. Protest against nature protection plans in the Sápmi. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 237 - 238.
 • Ravna, Øyvind. To Canada to promote traditional Sámi spring hunting. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 235 - 236.
 • Myrvoll, Marit; Eythorsson, Einar; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Dalsbø, Elisabeth T; Eira, Ravdna Biret Marja; Evjen, Bjørg; Ravna, Øyvind. Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (241/2011).s 101 - 178.
 • Ravna, Øyvind. Legal and political challenges in governance of Northern natural resources. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 135 - 137.
 • Ravna, Øyvind. Norwegian situation [in the process of adopting the Nordic Saami Convention] – Remarks from the Norwegian interdepartmental working group. The 3rd Conference on Indigenous Property systems within Arctic States 2011-09-19 - 2011-09-19 2011.
 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena yurevna. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region - Experience from the first legal conference. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2011-09-14 - 2011-09-14 2011.
 • Ravna, Øyvind. Some main aspect of the last year’s development of indigenous people law in Norway. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2011-09-15 - 2011-09-15 2011.
 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi Culture and livelihood in Norwegian law – with focus on the recent situation of the costal Sámi. Fourt Akureyri Symposium on Polar Law 2011-09-09 - 2011-09-09 2011.
 • Ravna, Øyvind. Teaching in Sami law, the Sámi People's legal status in Norway and co-operation between the Universities of Arkhangelsk and Tromsø. Lecture for the delegation of Russian Journalists visiting University of Tromsø 2011-07-20 - 2011-07-20 2011.
 • Ravna, Øyvind. Legislation on management of natural resources in the Norwegian High North including the Sámi areas. Presentation for journalists on “The Press trip to the High North”, 2011-08-17 - 2011-08-17 2011.
 • Ravna, Øyvind. The UN Special Rapporteur releases his report on the situation of the Sámi people in the Nordic contries in Tromsø. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 105 - 106.
 • Ravna, Øyvind. Seminar on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 102.
 • Ravna, Øyvind. Mattias Åhrén defended his Ph.D degree in law. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 103.
 • Ravna, Øyvind. The second conference on Recognition of Indigenous Property Systems within Arctic States. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 102.
 • Ravna, Øyvind. The third issue of Arctic Review on Law and Politics. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.
 • Ravna, Øyvind; Rasmus, Jenna. Konflikt om reinbeiterett ved Altevatn. 2011.
 • Ravna, Øyvind; Johansen, Ann Helen Guttorm. ON Hearrá galledeame Romssa [FN leder på besøk i Tromsø]. 2010.
 • Ravna, Øyvind. Indigenous rights, human rights and UN Sustainable Development Goals under the Northern Lights.  19th Informal ASEM Seminar on Human Rights:  Human Rights Education & Training  2010-11-06 - 2019-11-06 2010.
 • Ravna, Øyvind. Teaching in Sami law and the Sámi People's legal status in Norway. A visit of the Delegation of Russian Journalists to the University of Tromsø 2010-07-20 - 2010-07-20 2010.
 • Ravna, Øyvind. Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn. Folkemøte om framtidig strategi i forvaltningen av Finnmarkseiendommen 2010-08-26 - 2010-08-26 2010.
 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's rights to culture and way of life - in the Norwegian Constitution, international law and national legislation. International summer campus on indigenous peoples 2010, 8 June 2010 2010-07-09 - 2010-07-09 2010.
 • Ravna, Øyvind. Sámi legal culture – and its place in Norwegian law. International summer campus on indigenous peoples 2010 2010-07-08 - 2010-07-08 2010.
 • Ravna, Øyvind. Reindrift og jordskifte – Hva kan gjøres?. Reindriftsrettskurs 2010-03-11 - 2010-03-12 2010.
 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's rights to language, culture and way of life in the Norwegian Constitution - with a side glance to Russia. Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region (prosjekt) 2010-04-27 - 2010-04-29 2010.
 • Ravna, Øyvind. Indigenous people's right to land and natural resources. 2010.
 • Ravna, Øyvind; Maja, Sojtaric. Monstermaster på vidda. 2010.
 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. FeFo-styret har ikke vurdert særbehandling. 2010.
 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marie Elise. Særegne rettigheter til småviltjakt. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Forberg, Leif E.. Adgang til småviltjakt i Finnmark. 2010.
 • Ravna, Øyvind; Mjøen, Jarle. – Historisk rett til «eget jaktområde». 2010.
 • Nicolaisen, Christian; Ravna, Øyvind. Tana-forsker som redaktør. 2010.
 • Solhaug, Randi Merete; Ravna, Øyvind. Lanserte nytt tidsskrift: Universitetet i Tromsø har fått et nytt vitenskapelig tidsskrift, Arctic Review on Law and Politics. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Finnmark er en skattkiste verdt 100 milliarder. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Johansen, Oddgeir. Norske og russiske rettsforskere møttes: - Viktig for sameksisten. 2010.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Jøran. Boazodoallu ii heive boazodoaloláhkii. 2010.
 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T. FeFo kan innskrenke jakt for utenbygds. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Frykter vold på vidda. 2010.
 • Ravna, Øyvind. SusannFunderund Skogvang: Samerett. 2. utg. Universitetsforlaget Oslo 2009. 332 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010; Volum 123 (1). ISSN 0040-7143.s 215 - 221.
 • Ravna, Øyvind. Kommisjon for fornorskning?. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonen,fornorskning og samisk rettskultur. Ságat - Samisk avis 2010.
 • Ravna, Øyvind. A new academic journal is born. (omtale) (prosjekt) Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.
 • Allard, Christina; Henriksen, Tore; Ravna, Øyvind. Arctic Dimensions in Law - Current Research and Education at the Facutly of Law, the University of Tromsø. Brill Nijhoff 2010; Volum 2 (2) ISBN 978-90-04-18787-0. ISSN 1876-8814.s 315 - 322.
 • Ravna, Øyvind; Aslaksen, Eilif; Måsø, Nils H.. Frykter flere konflikter: Flere rein på vinterbeite øker faren for konflikter mellom reineiere. Årsaken er at grensene mellom siidaene ikke er avklart. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Barmarkskjøring forbudt for elgjegere. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Anarki på vidda: I nærmere 140 år har reindriftsfamilien Gaup holdt sin flokk på vinterbeite sør for Kautokeino. Nå frykter de å bli presset ut. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Schulstad, Tor. Staten må opprette sæedomstol for reindriften/Stáhta ferte ásahit sierra duopmostuolu boazodoulu váste. (fulltekst) 2010.
 • Ravna, Øyvind; Hoel, Alf Håkon. The New Age of the Arctic. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 159 - 163.
 • Ravna, Øyvind. An Honorary Doctoral Degree for Professor Nigel Bankes. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 322 - 324.
 • Ravna, Øyvind. The safty in North seminar. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 324 - 324.
 • Ravna, Øyvind. Co-operation agreement between the Northern Arctic Federal University and the University of Tromsø. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 328 - 329.
 • Ravna, Øyvind; Tapio, Hans-Petter. Kan ikke se at det er begått feil. 2010.
 • Ravna, Øyvind; Riise Pedersen, Jan. FeFo kan ikke holde noen utenfor. (fulltekst) 2009.
 • Ravna, Øyvind. Innledning - jordskifterettene er 150 år. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 27 - 31.
 • Ravna, Øyvind. Urfolk og sannheter. Lørdagsuniversitetet 2009-12-12 - 2009.
 • Ravna, Øyvind. Hvordan fortolke og bruke tradisjonell kunnskap ved fastsettelse av eiendoms- og bruksrettigheter?. Samiske rettsspørsmål i kystlandskap og kystvannskap 2009-04-23 - 2009-04-23 2009.
 • Ravna, Øyvind. Lappekodisillen fra 1751, tilblivelse, motivasjon og rettslig betydning i dag. Nord-nordiske juristmøte 2009-06-11 - 2009-06-11 2009.
 • Ravna, Øyvind. The position of Sámi legal culture during the territory enlargement of North Norway (19th to 21st century). Processes of territory enlargement and their influence on the European North development in Arkhangelsk 8th of October 2009. 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.
 • Ravna, Øyvind. Landbrukets eiendomsrettslige stilling i samiske områder i historisk perspektiv. Møte for arbeidsgruppe under FoU programmet i Nordnorsk landbruksråd 2009-09-07 - 2009-09-07 2009.
 • Ravna, Øyvind. Application of national property law by recognition of Sámi rights to land and natural resources in Norway. The Recognition of Indigenous Property Systems within Arctic States 2009-10-17 - 2009-10-17 2009.
 • Ravna, Øyvind. Utfordringer for jordskifterettene i de samiske områdene. Jordskiftedomstolenes 150 års jubileum 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.
 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T. Finnmark jordskifterett bør styrkes. 2009.
 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Jon Are. Vil nekte deg i å gå i fjellet. (data) 2009.
 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Ønsker reindriftsdomstol. (data) 2009.
 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Faktisk bruk har stor betydning. 2009.
 • Ravna, Øyvind; Helander, Astrid. EANAJUOHKINRIEVTTIT: Badjelgeahččá sámiid. 2009.
 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Cuvegemin sámi -riddovuoigatvuodaid. 2009.
 • Ravna, Øyvind; Ruud, Åste R.. Perspektiver på jordskifte. 2009.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven. Kart og Plan 2009; Volum 69 (4). ISSN 0047-3278.s 249 - 251.
 • Ravna, Øyvind. Ny utgave av Samerett (Susann Funderud Skogvang). Kart og Plan 2009; Volum 69 (2). ISSN 0047-3278.s 127 - 128.
 • Ravna, Øyvind. Drama eller journalistikk på vidda?. (fulltekst) Nordlys 2009; Volum 108 (299 (23.12.09)). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. Ságat - Samisk avis 2009 (50mfl.).
 • Skogvang, Susann Funderud; Ravna, Øyvind. Hvorfor samiske rettigheter?. Altaposten 2009.
 • Skogvang, Susann Funderud; Ravna, Øyvind. Dialog framfor konflikt. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Hensynet til samisk kultur. Nordlys 2009; Volum 108 (90 (20.04.2009)). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Ravna, Øyvind. Trenger Nord-Norge et juridisk fakultet?”. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Ravna, Øyvind. Status on Indigenous peoples land rights in Scandinavia. XVI Conference on Scandinavian and Finnish studies at Pomor state University, Arkhangelsk 2008-09-14 - 2008-09-14 2008.
 • Ravna, Øyvind. Indigenous peoples rights to land and natural resources in Scandinavia. Gjesteforelesning på Pomor state University, Arkangelsk 2008-09-14 - 2008-09-14 2008.
 • Ravna, Øyvind. I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1, og hva innebærer dette vernet?. Prøveforelesning for den juridiske doktorgraden (oppgitt emne) 2008-04-21 - 2008-04-21 2008.
 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. Prøveforelesning for den juridiske doktorgraden (valgfritt emne) 2008-04-21 - 2008-04-21 2008.
 • Ravna, Øyvind. Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder - Særlig om betydningen av Selbu- og Svartskog- dommen for Finnmarkskommisjonens arbeid. Konferanse: Finnmarkskommisjonen – deres mandat og våre forventninger (data) 2008-10-29 - 2008-10-29 2008.
 • Ravna, Øyvind. Bruksordning og rettsutgreiing i reindriftsområder. Åpent foredrag avholdt i Tana i regi av Indre Finnmark tingrett og Tana kommune 2008-06-23 - 2008-06-23 2008.
 • Ravna, Øyvind; Jystad, Per Torbjørn. Siidaens rettigheter sterkest i nord. (fulltekst) 2008.
 • Ravna, Øyvind; Jystad, Per Torbjørn. Hvordan løse beitekonflikter i reindriften. (fulltekst) 2008.
 • Ravna, Øyvind; Hætta Guttorm, Anna Anita. Vil ha egen reindriftsdomstol. (data) 2008.
 • Ravna, Øyvind; Borøchstein, Tage. Anbefaler egne reindriftsdomstoler. (fulltekst) 2008.
 • Ravna, Øyvind; Burgess, Philip. Oyvind Ravna - A Critical Evaluation of the Land Consolidation Act and Reindeer Husbandry. (fulltekst) 2008.
 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Egen hevdslov for Finnmark. (sammendrag) 2008.
 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein. Ságat - Samisk avis 2008.
 • Ravna, Øyvind. Hva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter?. Ságat - Samisk avis 2008 (155mfl.).
 • Ravna, Øyvind. Regler om skadeansvar og gjerdehold for reineiere kontra bufeholdere - konsekvenser for reindrift i samiske bruksområder. Foredrag holdt under Midtnorske dager på Steinkjær – Samisk kultur – midtnorsk ressurs 2007-04-19 - 2007-04-19 2007.
 • Ravna, Øyvind. Gjerdeskjønn etter reindriftsloven § 69, 1.ledd. Nordenfjeldske jordskiftedommerkonferanse 2007-10-01 - 2007-10-01 2007.
 • Ravna, Øyvind. Ny reindriftslov og betydningen for jordskifterettene. Nordenfjeldske jordskiftedommerkonferanse 2007-10-02 - 2007-10-02 2007.
 • Ravna, Øyvind. Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og de samiske interessene. Samerettsutvalgets forslag fra Troms og sørover 2007-12-11 - 2007-12-11 2007.
 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. The Land Consolidation Court of Norway - A Court for Landed Property and Land Rights. XXIII FIG-kongress (omtale) 2006-10-11 - 2006-10-11 2006.
 • Ravna, Øyvind. Tvist om beiterett i jordskiftesak. (fulltekst) Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 2006; Volum 40 (1). ISSN 0333-4031.s 40 - 43.
 • Ravna, Øyvind. Samiska rättsuppfatningar [Sámi Legal Conceptions], Juridica Lapponia 30 Elina Helander. (fulltekst) Acta Borealia 2006; Volum 23 (1). ISSN 0800-3831.s 81 - 90.
 • Ravna, Øyvind. Elina Helander: "Samiska rättsuppfattningar" Juridica Lapponica 30, Nordiska instituttet för miljö- och minoritetsrätt. Roavaniemi 2004. 125 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2006; Volum 119 (2/3). ISSN 0040-7143.s 443 - 453.
 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. The land consolidation court of Norway. A court for landed property and land rights. 2006.
 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Såleis skal jord skiftast. 2005.
 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter innen samiske reinbeiteområder, og mulighet for å gjennomføre bruksordninger knyttet til dette. Presentasjon av doktorgradsprosjekt for tverrfaglig forskergruppe v/Senter for samiske studier 2005-06-02 - 2005-06-02 2005.
 • Ravna, Øyvind. May principles from Land consolidation solve conflicts and improve the land use situation in Sami reindeer husbandry areas. Annual Conference of The Norwegian Association for Development Research (NFU) 2005 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.
 • Ravna, Øyvind. The land rights of the Saami people - with emphasis on the last decades disputes about the recently adopted "Finnmark act". Willem Barentsz Festival 2005, heden, verleden en toekomst van inheemse arctische volken 2005-10-28 - 2005-10-28 2005.
 • Ravna, Øyvind. The land rights of the Saami people - with emphasis on the last decades disputes about the recently adopted "Finnmark act". Willem Barentsz Festival 2005, heden, verleden en toekomst van inheemse arctische volken 2005-10-27 - 2005-10-27 2005.
 • Ravna, Øyvind. Samenes rettigheter til naturresursene i Finnmark. Foredrag for pensjonerte akademikere, akademikere og studenter 2005-10-05 - 2005-10-05 2005.
 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven er vedtatt. Litt om de vesentligste endringene i forhold til Ot.prp. nr. 53 (2002 -2003). Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 2005; Volum 13 (2).s 32 - 37.
 • Ravna, Øyvind. Samenes rettigheter og "finnmarksloven" sett i forhold til Tønnesens avhandling Retten til jorden i Finnmark. Ságat - Samisk avis 2005.
 • Ravna, Øyvind. Retten til jorden i Finnmark. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Om å kreve sak for jordskifteretten. (omtale) 2005.
 • Ravna, Øyvind; Sky, Per Kåre. Land Consolidation and Landscape Changes in Galicia. 2005.
 • Ravna, Øyvind. Forslag til "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Finnmarken 2004. ISSN 0805-4681.
 • Ravna, Øyvind. Reindriftsrettens karakter; et hinder for bruksordning ved jordskifterettene?. Presenetasjon av egen tekst på leseseminar 2004-03-11 - 2004.
 • Ravna, Øyvind. Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jorsdkifterettenes oppgaver. Foredrag for Nordenfjelske samling for jordskiftedommer 2004-04-20 - 2004.
 • Ravna, Øyvind. Siidaens etablering av rettigheter. Foredrag for reindriftsforvaltningen, reindriftssjef, LD, og områdestyrene 2004-06-07 - 2004-06-07 2004.
 • Ravna, Øyvind. "Finnelinja" - historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis. Foredrag for NOR's 13 forskningskonf. 2004-08-23 - 2004.
 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter of bruksordning i reinbeiteområder. Prosjektpresentasjon på forskerlunsj, Det juridiske fakultet 2004-09-07 - 2004-09-07 2004.
 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter og bruksordning i reinbeiteområder. Prosjektpresentasjon på Det nasjonale doktorandseminar 2004-09-21 - 2004-09-21 2004.
 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter innen samiske reinbeiteområder. Presentasjon av forskningsarbeid for Rettshistorisk Samling 2004-10-20 - 2004-10-20 2004.
 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter og bruksordning i reinbeiteområder. Presentasjon av forskning poå NORSEL-seminar in Enviromental and Indigenous Peoples Law etc. 2004-11-18 - 2004-11-18 2004.
 • Ravna, Øyvind. One year with the Marros Siida. 2004.
 • Ravna, Øyvind. Eiendomsforming og landskapsendring i Galicia. 2004.
 • Ravna, Øyvind. Ny "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Reindriftsrett, tingsrett, samerett, prosess, folkerett, jordskifte og arealforvaltning.

  Forskeropphold:
  - University of Montana, Native American Center and Law School, Missoula, USA,visiting scholar, studies on legal protection on substantive bases of the indigenous peoples’ culture;land rights and natural resources’ right of indigenous people (October 2011 - June 2012).
  - University of Wyoming, American Indian Studies, Laramie, USA, visiting professor, Native american and indigenous studies (November 2016 - June 2017)
  TEO-H4 4.535

  Klikk for større kart  Vedlegg: