Dikka-Storm
Foto: June Åsheim
Dikka-Storm
Seksjon for kulturvitenskap dikka.storm@uit.no 77645020 Tromsø TMU A 206

Dikka Storm


Seniorforsker

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsfeltet omfattet systematisering, tilrettelegging og formidling av vitenskapelige samlinger og arkiv. Det gjelder særlig duodji med blant annet drakt og tekstiler, dáidda - kunstsamlinger, fotoarkiv, boksamlinger og topografisk arkiv.


 • Storm, Dikka. Pietistic Mission to Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 169 - 201.s doi: https://doi.org/10.1515/9783110686210-008.
 • Storm, Dikka. The Sami. JCharlton Publishing Ltd. 2020 ISBN 978-1-926476-29-2.
 • Storm, Dikka. The role of museum institutions in relation to research on Sámi culture, history, and society in Norway until the post World War II years. (data) (fulltekst) Nordisk Museologi 2019; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 61 - 76.
 • Storm, Dikka. The Sámi of Norway, Sweden, and Finland. J.Charlton Publishing Ltd. 2017 ISBN 978-1-926476-17-9.
 • Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. Innledning. Den langstrakte reformasjonen.. Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Storm, Dikka. The Church, Pietist Mission and The Sámi. - An Account of a Northern Norwegian Mission District in the Early Eighteenth Century.. (data) (fulltekst) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017; Volum 71 (3). ISSN 1504-6605.s 59 - 75.
 • Storm, Dikka. Die Grenze zwischen christlichem und paganem Raum. Mission als Mittal der Koloniserung.. (data) (fulltekst) (prosjekt) Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 121 - 128.
 • Storm, Dikka. The Complex Religious Situation in Southern Troms in the First Half of the Eighteenth Century. (data) (fulltekst) Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 173 - 203.
 • Storm, Dikka. Reindrift, hushold og kjønn: Sør-Troms på 1700-tallet, i historisk kildemateriale.. Nordlit 2015 (36). ISSN 0809-1668.s 211 - 228.s doi: 10.7557/13.3688.
 • Sjøgren, Per Johan E; Storm, Dikka; Kirchhefer, Andreas; Sommerseth, Ingrid; Karlsen, Stein Rune; Elvebakk, Arve. Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?. Museumsforlaget AS 2015; Volum 2015 (3) ISBN 9788283050189. ISSN 0368-6310.s 117 - 158.
 • Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug. Duodji - Dáidda. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 91 - 102.
 • Storm, Dikka. The Mission Networks and The Religious Situation. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 185 - 210.
 • Storm, Dikka. The Sami. (data) 2014 ISBN 9780991944194.s 73 - 90.
 • Storm, Dikka. Samernas historia i Dividalen. 2012.s 32 - 62.
 • Storm, Dikka. A Network of Missionairies and the Establishment of Knowledge: Creating Space. (data) (fulltekst) (sammendrag) Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 263 - 283.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal. Kva slags reformasjon? Om religionsskifte i eit fleirreligiøst landskap. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 152 - 168.
 • Storm, Dikka. Rollen til Instituttet for sammenlignende kulturforskning innen samisk forskning - fra tysk forskningstradisjon til fremveksten av samfunnsvitenskapene. (data) Heimen - Lokal og regional historie 2010; Volum 47 (4). ISSN 0017-9841.s 341 - 356.
 • Storm, Dikka. Könkämävuomasamenes flytninger til sommer-områdene i Troms fylke - en forskningshistorisk oversikt. (data) 2009 ISBN 82-7142-048-8.s 13 - 44.
 • Arneberg, Leif; Nilsen, Einar; Storm, Dikka; Hansen, Helga; Pettersen, Leif Arne; Heimdal, Torild; Hansen, Magne; Hansen, Rannveig; Raste, Holger. Forord. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 5 - 8.
 • Storm, Dikka. Thomas von Westen i Tromsø prestegjeld 1716-22. (data) (prosjekt) 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 97 - 106.
 • Storm, Dikka. Siedigeađge Gálláferda - Offerplassen i Kaldfjord. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 113 - 113.
 • Storm, Dikka. Rávdnjemuotki - Straumseidet. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 107 - 112.
 • Hansen, Lars Ivar; Storm, Dikka. Kystsamisk befolkning på 1500-tallet og første halvdel av 1600-tallet. (data) (prosjekt) 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 24 - 32.
 • Storm, Dikka. Forhistorie i Kaldfjord. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 16 - 20.
 • Storm, Dikka. Gender Dimensions in Reindeer Herding - a Methodological Approach. Sámi Households of the 18th Century in the Southern Part of Troms County, Northern Norway. 2007 (48) ISBN 978-952-484-095-8. ISSN 1235-0583.s 69 - 75.
 • Storm, Dikka. Reindrift, hushold og kjønn i Sør-Troms på 1700-tallet - Et forsøk på en metodisk diskusjon. 2007 ISBN 978-82-997763-0-1.s 77 - 89.
 • Storm, Dikka. Bruksområder, ressursutnytting og næringskombinasjoner under fremveksten av markebygder i Sør-Troms. (data) (fulltekst) 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 353 - 369.
 • Storm, Dikka. Sami knowledge - a voice of culture. 2005.s - - -.
 • Storm, Dikka. Sámi natural resource exploitation in a markebygd and its significance today?. (data) Acta Borealia 1993; Volum 10 (2). ISSN 0800-3831.s 47 - 61.s doi: 10.1080/08003839308580429.
 • Storm, Dikka. Samiske kulturminner. En kulturhistorisk presentasjon.. 1991 ISBN 82-90482-08-6.s 144 - 149.
 • Storm, Dikka. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen.. (data) 1984 ISBN 82-7216-220-2.s 57 - 69.
 • Storm, Dikka; Walkeapää, Lars J; Graff, Ola; Kalstad, Johan Albert. Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge - Om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet (Forord av Ola Graff). (data) 2009 (XXXI) ISBN 82-7142-048-8. ISSN 0085-7394.
 • Storm, Dikka. Gressmyrskogen - En bygd på Senja. Bosetningsmønsteret i markebygdene 1700-1900. (data) 2008 (15) ISBN 9-788292-942000. ISSN 0804-6093.
 • Arneberg, Leif; Nilsen, Einar; Storm, Dikka; Hansen, Helga; Pettersen, Leif Arne; Heimdal, Torild; Hansen, Magne; Hansen, Rannveig; Raste, Holger. Under Blåmannen. Bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 116 - 121.
 • Eilertsen, Bjarne; Storm, Dikka; Olaussen, hege; Jernsletten, Nils; Nesset, Sigmund. OFELA� - IVER JÅKS - VEIVISEREN. 2002 ISBN 82-91378-31-2.s 39 - 51.
 • Storm, Dikka; Jernsletten, Nils; Aarseth, Bjørn; Reymert, Per kyrre. Festskrift til Ørnulv Vorren. 1994 ISBN 82-7142-017-8.s 102 - 129.
 • Storm, Dikka. Reindrift i kystområdene fra Ofoten til Malangen ut fra situasjonen på midten av 1700-tallet - Kildemateriale, kategorier og lokalisering.. NATUREN og det naturlige på 1700-tallet 3. - 5. februar 2021 (data) 2021-02-05 - 2021-02-05 2021.
 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude. Reindrift i historisk perspektiv. Vin&Viten Rávdnjemuotki (Finnheia) tvangsforflytting og samisk kulturminne (data) (prosjekt) 2021-02-03 - 2021-02-03 2021.
 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Ulike perspektiver på historie om samisk bosetning i Tromsøområdet. Medlemsmøte i Romssa Sami Searvi 2020-08-31 - 2020-08-31 2020.
 • Storm, Dikka. Just Knud Qvigstad - Forskning om samisk bosetning i Sør-Troms. Senioruniversitetet 2020-10-21 - 2020-10-21 2020.
 • Storm, Dikka; Sveen, Stine Benedicte. Boazodoalu Rávdnjemuotki - Reindriftas Finnheia. Historietur på Rávdnjemuotki - Straumseidet (data) 2020-09-27 - 2020-09-27 2020.
 • Storm, Dikka; Helander, Astrid. «Jus diet Arctic Center boahtá, de in dieđe lea go šat...”. (data) 2020.
 • Kemi, Biret Inga; Storm, Dikka. Leat leamaš sápmelaččat Romssas. (data) 2019.
 • Storm, Dikka. Samiske markebygder i et forskningshistorisk perspektiv. Dollagáddis Dikka Stormain sagastallan márkkusámiid kultuvrra ja historjjá birra / Rundt bålet med Dikka Storm samtale om markasamisk kultur og historie (data) 2019-06-22 - 2019-06-22 2019.
 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.. "The long drum time": Traces of Medieval Indigenous Religious Practices around the Arctic.. International Medieval Congress Leeds 2019 2019-07-03 - 2019-07-03 2019.
 • Karlstad, Mari; Storm, Dikka; Hegstad, Sveinulf. GLIMT 2019 i morgen er idag igår. Mørketidsutstilling. fotografiutstillng, utendørs 2019-11-21 - 2020-01-21 2019.
 • Storm, Dikka; Karlstad, Mari. I morgen er idag igår Dokumentarfotografering gjort i forbindelse med konservator Dikka Storm sitt forskningsprosjekt «Markebygdene i historien». Fotograf Mari Karlstad. webutstilling 2018-06-27 - 2018.
 • Lanes, Laila; Storm, Dikka; Labba, Elin Anna. Finnheia og samiske kulturminner. (data) 2018.
 • Storm, Dikka. Pietisme og misjon på 1700-tallet. – Etableringen av et misjonsnettverk og dets oppgaver i Sør-Troms.. Samene og "Den langstrakte reformasjonen", Samisk søndag på Tromsø Museum (data) 2018-02-04 - 2018.
 • Storm, Dikka. The research on Sami culture, history and society – the role of the museum institutions from the 1930s to the 1960s.. The Societal Dimensions of Sámi Research 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.
 • Storm, Dikka. Tromsø Museum - samisk kulturhistorie og kulturminnevern. UiTs jubileumsseminar for Ole Henrik Magga 2018-02-08 - 2018.
 • Storm, Dikka. The Pietistic Mission: An Analysis of the complex Religious Situation in The Mission District of Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century - Network, Space and Local Knowledge.. Religious Contacts in Scandinavia in Early Modern Times 1500-1750 2018-10-10 - 2018-10-11 2018.
 • Storm, Dikka. Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - En forskningshistorisk oversikt.. Fortellerkveld på Sážža – Senja natur- og kultursenter (data) 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.. Besøk i magasin. Desembernatt 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.
 • Fonneland, Trude A.; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Åsheim, June; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Kamp for samiske rettigheter i 100 år. Vitenskapet 2017-01-27 - 2017-03-30 2017.
 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.; Myrvoll, Marit. Presentasjon Goavddis (skåltromme] frå Hilleshamn. "Sin trumma skatta lapparna högt" Samuel Rheen [1671] 1983:35). Det gamle er eldst. Forskningsdagene Tromsø Museum. (data) 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.
 • Storm, Dikka; Berg, Sigrun Høgetveit; Hagen, Rune Blix. Den langstrakte reformasjonen. vin & Viten - den langstrakte reformasjonen 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.
 • Storm, Dikka. Gjenstand, sted, etnisitet og kjønn – ulike faglige perspektiver på Skjoldehamnfunnet. Kjønn og Museum 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.
 • Storm, Dikka. The Protracted Reformation in Northern Norway. Tromsø Workshop, April 12th-13th, 2016. Tromsø University Museum.. The Protracted Reformation in Northern Norway. Tromsø Workshop, 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.
 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd t; Semb, Anne Julie; Isaksen, Kjellaug. Sami Stories vender hjem. Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People (data) 2015-05-27 - 2015-08-30 2015.
 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Vuolab, Siv Eli. Sami Stories vender hjem. 2015.
 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Samisk kunstutstilling gjorde stor suksess i Amerika. 2015.
 • Bunse, Laura; Breian, Line; Storm, Dikka; Jørgensen, Roger; Wickler, Stephen. Mannen i myra. Mannen i myra 2015-09-16 - 2016-02-15 2015.
 • Storm, Dikka. Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet. Dividalen/Dievaidvuovdi Dylan Dynamiske landskap 2015-09-08 - 2015-09-08 2015.
 • Storm, Dikka. Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet. Vin & Viten (data) (prosjekt) 2015-09-02 - 2015-09-02 2015.
 • Storm, Dikka. Åpning av utstillingen "Mannen i Myra". Åpning av utstilling (data) (omtale) 2015-09-16 - 2015-09-16 2015.
 • Storm, Dikka; Bunse, Laura. Morgensending fra NRK Troms 17.09.2015 "Skjoldehamndrakten stilles ut". 2015.
 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Den mystiske "Mannen i myra" engasjerer publikum. 2015.
 • Storm, Dikka. The Complex Religious Situation in the Mission District of Senja and Vesterålen in the Early 18th Century. The Bodding symposium (data) 2015-11-03 - 2015-11-05 2015.
 • Ihlebæk, Jan Henrik; Bunse, Laura; Storm, Dikka; Nylund, Per helge. NRK P2 Museum: Skjoldehamn-drakta. 2015.
 • Ihlebæk, Jan Henrik; Bunse, Laura; Storm, Dikka; Nylund, Per helge. Museum: Skjoldehamndrakten. (data) 2015.
 • Storm, Dikka. Object Catalogue. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 103 - 108.
 • Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug; Semb, Anne Julie; Reibo, Ola. Sámi stories - Art and Identity of an Arctic People. Exhibition Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People (omtale) 2014-05-10 - 2014-08-04 2014.
 • Storm, Dikka. Mission networks and the Religious situation. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21.-26.5.2014 (data) 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Storm, Dikka; Christensen, karen marie b.; Nylund, Per helge; Beck, Ellen-Marie. Sjakk, Sakko og andre spill. Vitenskapet 2014-08-01 - 2014-10-01 2014.
 • Storm, Dikka. The Change on Research on the Coastal Sami from the 19th to the 21st Century. Research on the Sami over three centuries 2014-11-22 - 2014-11-22 2014.
 • Storm, Dikka; Jørgensen, Roger. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.
 • Storm, Dikka. Presentasjon av drakten. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-04 2014.
 • Storm, Dikka. Reindrift på 1700-tallet på deler av Hinnøya. Årbok for Harstad 2014; Volum 27. ISSN 0802-6475.s 88 - 92.
 • Storm, Dikka. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.
 • Storm, Dikka. Inne Ute - et perspektiv på kjønn i hverdagsliv. Desembernatt 2013-12-06 - 2013-12-06 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t. ”Håndtere trøkket” – samehets og samisk vitalisering. Samisk søndag på Tromsø Museum i forbindelse med samisk uke. (data) 2013-02-03 - 2013-02-03 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Terje. Seminar om samehets. (data) 2013.
 • Storm, Dikka. The Mission Networks and the Religious Situation. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-02 2013.
 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Beck, Ellen-Marie. Elsa Laula Renberg - en samisk pioner. Utstilling (data) 2013-02-01 - 2013-07-01 2013.
 • Brantenberg, Odd t; Storm, Dikka. Tromsø-området. Samisk-norsk møteplass. Ottar 2013. ISSN 0030-6703.
 • Brantenberg, Terje; Storm, Dikka. Innledning. (data) Ottar 2013; Volum 295 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Graff, Ola; Brantenberg, Odd t. Tromsø-samer i 1000 år.Forskere kan fortelle at samisk tilstedeværelse i Tromsø ikke er noe nytt fenomen. De historiske sporene går langt tilbake. (data) 2013.
 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Wersland, Elin Margrethe; Graff, Ola. Samer i Tromsø i minst 1000 år. (data) 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Skjoldhamndrakten. 2013.
 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Norges eldste raggsokk stilles ut. 2013.
 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap - en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør-Troms. Skreien som drivkraft i historia / Forskningsdagene i Alsvåg (data) 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.
 • Storm, Dikka. Statsmakt, misjon og lokalkunnskap. Skreien som drivkraft i historia / Forskningsdagene i Vågan (data) 2013-09-29 - 2013-09-29 2013.
 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap – en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør - Troms. Faglig presentasjon på Várdobáiki språk- og kultursenter (data) (prosjekt) 2013-10-02 - 2013-10-02 2013.
 • Storm, Dikka. Misjon og lokalkunnskap. Helsetreff (data) (prosjekt) 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.
 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap - en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør-Troms. Kystsamisk seminar (data) (prosjekt) 2013-11-01 - 2013-11-02 2013.
 • Storm, Dikka. Missonaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North. Arctic Frontier 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.
 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Ulike perspektiver på historie om samisk bosetning i Tromsø-området. Fagseminar om den samiske tilstedeværelsen i Tromsø 2012-02-03 - 2012-02-03 2012.
 • Storm, Dikka. Missionaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North. The Reformation Seminar 2012: Power, Mission and Mentality - Paths to a Lutheran Scandinavia. 2012-03-26 - 2012-03-27 2012.
 • Storm, Dikka; Yttrehus, Ståle. Intervu ad innlegg om misjon, statsmakt og den samiske befolkning ved Reformasjonsseminaret på Brekstad, Ørlandet av. 2012.
 • Storm, Dikka. Biografi."Studenten som kom før faget" Etnolog Rigmor Frimannslund (1911-2006) - et minneskrift. Heimen - Lokal og regional historie 2012 (2). ISSN 0017-9841.s 206 - 209.
 • Storm, Dikka. Skjoldehamndrakten i et forskningshistorisk perspektiv. Nød lærer nøgen kvinde at spinde - fokus på gamle klea i Troms 2012-11-03 - 2012-11-04 2012.
 • Storm, Dikka. Iver Jåks - illustrasjoner i utstillingen Samekulturen, Tromsø Museum - Universitetsmuséet. Tingenes tale 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.
 • Storm, Dikka. Historisk vandring på Rávdnjemuotki/Finnheia. Historisk vandring på Rávdnjemuotki/Finnheia (data) 2012-08-14 - 2012-08-14 2012.
 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.
 • Storm, Dikka. One night only! Just Qvigstad boksamling - et ekslusivt innblikk i samisk kulturforskning. Desembernatt 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.
 • Storm, Dikka. Statsmakt og misjon. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 70 - 75.
 • Storm, Dikka; Hesjedal, Anders. Innledning. (data) Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Storm, Dikka. Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - belyst fra et musealt perspektiv - en forskningshistorisk oversikt. Metodologi og kjønn. Doktorgradskurs i SVF - 8045 Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi (data) 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.
 • Storm, Dikka. Statsmakt og misjon – en undersøkelse om misjonens rolle på 1700-tallet i Sør - Troms. Forskningsdagene i Sør-Troms (data) (fulltekst) 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.
 • Storm, Dikka. Misjon og reindrift som ledd i konsolidering av statsmakten – undersøkelser på 1700-tallet i indre Troms. Dividalen - urørt natur eller eldgammelt kulturlandskap? (data) (fulltekst) 2011-09-28 - 2011-09-28 2011.
 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe; Hauan, Marit Anne; Ellefsen, Christine Haugsten. Unik samisk kulturarv på nett. Ságat - Samisk avis 2011 (186).s 12 - 12.
 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Nytt Ottar om samisk viten. Ságat - Samisk avis 2011 (181).s 18 - 18.
 • Storm, Dikka; Sjøgren, Per Johan; Blankholm, Hans Peter; Hallen, Iris. Forskningsdagene i Midt-Troms Smakebiter av en lang historie. Nye Troms 2011.s 18 - 19.
 • Storm, Dikka; Angelsen, Thor Anders. Folket som forsvant. (data) 2011.
 • Sjögren, Per; Kirchhefer, Andreas; Kristiansen, Gunnar; Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Elvebakk, Arve. Dividalen - pristine wilderness or ancient cultural landscape?. People and Nature in Mountains 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.
 • Storm, Dikka; Sjögren, Per; Blankholm, Hans Peter. Muitalii Dieváidvákki historjjaá. Ávvir 2011.
 • Storm, Dikka; Falch, Trine. Kongo-Hansen - "sjef for alle negrene". Vin&Viten 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.
 • Storm, Dikka; Hansen, John; Wersland, Elin Margrethe. På skattejakt i magasinene på Tromsø Museum. 2010.
 • Storm, Dikka; Pedersen, Jørn Normann. Utfordret om Afrika. 2010.
 • Storm, Dikka. Peter Schnitler og grenseundersøkelsene i 1740-årene. Ottar 2010 (1). ISSN 0030-6703.s 40 - 47.
 • Storm, Dikka. Minneord. Bjørn Aarseth (11.mai 1926-9. juli 2010). Ságat - Samisk avis 2010 (135).s 12 - 12.
 • Storm, Dikka. Minneord. Bjørn Aarseth 11. mai 1926 - 9. juli 2010. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 40 - 40.
 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. Foredrag om Tromsø samiske historie ved Kulturhistorisk vandring i Tromsdalen. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. 2010-08-26 - 2010.
 • Storm, Dikka. Skjoldehamndrakten. Desembernatt 2010-12-02 - 2010-12-02 2010.
 • Storm, Dikka. Könkämävuomasamenes flytninger til Troms fylke i en forskningshistorisk oversikt. HIOFs reiseseminar i Indre Troms 2010-09-11 - 2010-09-12 2010.
 • Storm, Dikka. Slik kan vi ha sett ut i middelalderen. (data) 2010.
 • Storm, Dikka. Statsgrenser og reinflytting - Troms. Ordkalotten 2010-10-10 - 2010-10-10 2010.
 • Storm, Dikka. Reindrift på Finnheia - Rávdnjemuotki. Foredrag ved kulturhistorisk vandring på Finnheia - Rávdnjemuotki i sammenheng med Kulturminneåret. Kulturminneløype (data) 2009-09-06 - 2009-09-06 2009.
 • Storm, Dikka. The frontier between the Christian and the pagan: mission as a tool of colonization. International Medieval Congress, University of Leeds (data) (prosjekt) 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.
 • Storm, Dikka. State, mission and local knowledge during the 18th century. Establishment of local knowledge as a tool by way of consolidating the power of the Dano-Norwegian state in the County of Troms, North Norway. Networks, interaction and emerging identities in Fennoscandia and beyond. (data) (prosjekt) 2009-10-13 - 2009-10-15 2009.
 • Storm, Dikka. Samisk historie under barken. (data) (prosjekt) 2009.
 • Storm, Dikka. Historien under barken. (data) (sammendrag) (prosjekt) 2009.
 • Storm, Dikka. Under barken. (data) (prosjekt) 2009.
 • Storm, Dikka. Samisk historie under barken. (data) (prosjekt) 2009.
 • Storm, Dikka. Foredrag om ”Skole og misjon” – bidro Ibestadprestene på 1700-tallet til fornorskningen?. Hageselskap 26. juni 2009 i prestegårdshaven, Ibestad prestegård. Kulturkveld i anledning Kulturminneåret 2009. (data) (prosjekt) 2009-06-26 - 2009.
 • Storm, Dikka. Lars Larsadalen 21. juni 2009. Kulturhistorisk vandring til samebosetninger på Senja. Foredrag om Studier av samebosetninger i markebygdene. Kulturhistorisk vandring til samebosetninger på Senja. (data) 2009-06-21 - 2009.
 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. Foredrag om Tromsø samiske historie ved Kulturhistorisk vandring i Tromsdalen. Kulturminneløype 2009-08-26 - 2009-08-27 2009.
 • Storm, Dikka. Sølvskatt fra Vestertana Informasjon fra Tromsø Museum v/Dikka Storm. 2008 ISBN 978-82-997724-1-9.s 150 - 151.
 • Storm, Dikka. On landscape and ethnicity. Church, state and Sacred Landscapes in the Medieval North (data) (prosjekt) 2008-05-21 - 2008-05-25 2008.
 • Storm, Dikka. Vassdragsarbeidet i 1960- og 70-årene. Erfaringer. Seminar om vassdragsundersøkelser og arkeologiske kulturminner i vassdrag 2008-04-08 - 2008-04-08 2008.
 • Storm, Dikka; Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje. Minneord. Johan Albert Kalstad (1946-2008). (omtale) Ságat - Samisk avis 2008 (137).s 13 - 13.
 • Storm, Dikka. Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø: Samisk etnografika og Etnografika. DigForskAS (data) 2008-01-21 - 2008-01-21 2008.
 • Storm, Dikka. Minneord. Ørnulv Vorren. Ságat - Samisk avis 2007 (13).s 17 - 17.
 • Storm, Dikka. Gender dimensions in reindeer herding - a methodological approach. Sami households of the 18th century in the southern part of Troms County, Northern Norway. Knowledge and Power 2007-04-16 - 2007-04-18 2007.
 • Storm, Dikka. Stuorragieddi – A focus on a Coastal Sami settlement and their combination economy in the 19th century, in a perspective of physical traces. Nordic Geographers Meeting 2007. Meeting the Wawes of Globalisation. Local, Regional and Environmental Response. (data) 2007-06-15 - 2007-06-17 2007.
 • Storm, Dikka. Båtproduksjon i Gisund tinglag i et kjønnsperspektiv. "Samisk båtbygging og båtbruk" 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.
 • Storm, Dikka. Stat, misjon og kunnskap på 1700-tallet Etablering av lokalkunnskap som redskap i konsolidering av statsmakten. Forskningsgruppen "Creating the New North" (data) 2007-10-16 - 2007-10-16 2007.
 • Storm, Dikka. Ørnulv Vorren 1916-2007. Norsk Geografisk Tidsskrift 2007; Volum 61 (4). ISSN 0029-1951.s 218 - 220.
 • Storm, Dikka. Obituary. Professor emeritus Ørnulv Vorren 12. March 1916-17. January 2007. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 103 - 108.
 • Storm, Dikka. Årsberetning 2004. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. (data) 2006 (30). ISSN 0332-7647.
 • Storm, Dikka. Kilder: Kildeskrifter-gjenstander-litteratur. Lulesamisk ornamentikkseminar. 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.
 • Storm, Dikka. Resources, traditional knowledge, and gender in a Sami community. Tromsø Symposium - Global Coasts: Gender, fisheries and contemporary issues. (data) (fulltekst) 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.
 • Storm, Dikka. Ressurser, tradisjonell kunnskap og kjønn i reindrift i Sør-Troms på 1700-tallet. Sommerakademiet på Harran 2006-06-27 - 2006-06-30 2006.
 • Storm, Dikka. Trondenes som misjonskirke på 1700-1800-tallet. Det XXXI. nordnorske historieseminar: Trondenes kirke - religiøst sentrum i nord. (data) (prosjekt) 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.
 • Storm, Dikka. Seminar om forskning ved Tromsø Museum. (data) 2006.
 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne. Årsberetning 2005. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. 2006 (31). ISSN 0332-7647.
 • Storm, Dikka. Bidrag til 'Samisk folkekunst'. 2005 ISBN 87-21-02512-6.s 292 - 296.
 • Storm, Dikka. Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø, Årsberetning 2003. (data) (fulltekst) 2004 (28). ISSN 0332-7647.
 • Storm, Dikka. Women and Traditional Knowledge, Network and Recruitment. Gendered Knowledge under Pressure: Challenges to Sámi/Indigenous Women as Carriers of Traditional Knowledge. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples "Indigenous Rights and Gendered Representations" (data) 2004-09-27 - 2004-09-29 2004.
 • Storm, Dikka. Årsberetning 2002. (data) (fulltekst) 2003 (28). ISSN 0332-7647.
 • Thomsen, Elsebeth; Storm, Dikka. Det mangfoldige museum - samlingene ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Ottar 2002 (5). ISSN 0030-6703.s 3 - 12.
 • Storm, Dikka. Inne ute - ute inne. Women's Worlds 99 (data) 1999-06-20 - 1999-06-26 1999.
 • Storm, Dikka. Slettnes på Sørøya. Sluttrapport, undersøkelser av samisk kulturhistorie. 1998 (29). ISSN 0333-2802.
 • Storm, Dikka. Geografi og samisk forskning. NGFs årskonferanse i tusenårsbyen Trondheim. 1997-01-03 - 1997-01-04 1997.
 • Storm, Dikka. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen.. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen. Samisk og kvensk språk, historie og kultur. 1983-11-08 - 1983-11-10 1983.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Samisk bibliografi, Nasjonalbiblioteket


  Forskningsinteresser

  Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder i et kulturhistorisk perspektiv, Kvinner i reindrift - kunnskap og erfaringer, Et kulturhistorisk perspektiv på duodji og Kvinner og museum.

  Medlem (1995-2012) av redaksjonen i 'Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies'.
  Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies.
  Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies. Bibliography 1984-1996