Bilde av Storm, Dikka
Foto: June Åsheim
Bilde av Storm, Dikka
Seksjon for kulturvitenskap dikka.storm@uit.no +4777645020 Tromsø

Dikka Storm


Seniorforsker

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsfeltet omfattet systematisering, tilrettelegging og formidling av vitenskapelige samlinger og arkiv. Det gjelder særlig duodji med blant annet drakt og tekstiler, dáidda - kunstsamlinger, fotoarkiv, boksamlinger og topografisk arkiv.


 • Dikka Storm :
  The process of recording the Sámi place names at Stuorgieddi in the region of southern Troms, Northern Norway
  2023 DATA
 • Dikka Storm, Trude Fonneland :
  Indigenous Religions in the Sixth Missionary District: The Case of the Hillsa Drum
  Stockholm University Press 2022 DATA / ARKIV / DOI
 • Dikka Storm :
  Pietistic Mission to Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 ARKIV / DOI
 • Dikka Storm :
  The Sami
  JCharlton Publishing Ltd. 2020
 • Dikka Storm :
  The role of museum institutions in relation to research on Sámi culture, history, and society in Norway until the post World War II years
  Nordisk Museologi 2019 DATA / FULLTEKST
 • Dikka Storm, Rognald Heiseldal Bergesen, Roald E Kristiansen :
  Innledning. Den langstrakte reformasjonen.
  Ottar 2017
 • Dikka Storm :
  The Church, Pietist Mission and The Sámi. - An Account of a Northern Norwegian Mission District in the Early Eighteenth Century.
  Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ARKIV / FULLTEKST / DATA
 • Dikka Storm :
  Die Grenze zwischen christlichem und paganem Raum. Mission als Mittal der Koloniserung.
  Michael Imhof Verlag 2017 FULLTEKST / PROSJEKT / DATA
 • Dikka Storm :
  The Sámi of Norway, Sweden, and Finland
  J.Charlton Publishing Ltd. 2017
 • Dikka Storm :
  The Complex Religious Situation in Southern Troms in the First Half of the Eighteenth Century
  Wehrhahn Verlag 2016 DATA / FULLTEKST
 • Dikka Storm :
  Reindrift, hushold og kjønn: Sør-Troms på 1700-tallet, i historisk kildemateriale.
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Per Johan E Sjøgren, Dikka Storm, Andreas Kirchhefer, Ingrid Sommerseth, Stein Rune Karlsen, Arve Elvebakk :
  Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?
  Museumsforlaget AS 2015
 • Dikka Storm :
  Reindrift i kystområdene fra Ofuohta/Ofoten til Malag/Malangen ut fra situasjonen på 1700-tallet - Kildemateriale, kategorier og lokalisering
  2023
 • Dikka Storm :
  Tore Hund - Čehporis Samisk perspektiv på prosjektet og den religiøse situasjonen. - Kilder og religiøs situasjon.
  2022 DATA
 • Dikka Storm, Trude Fonneland :
  Reindrift i historisk perspektiv
  Vin&Viten Rávdnjemuotki (Finnheia) tvangsforflytting og samisk kulturminne 2021 PROSJEKT / DATA
 • Dikka Storm :
  Reindrift i kystområdene fra Ofoten til Malangen ut fra situasjonen på midten av 1700-tallet - Kildemateriale, kategorier og lokalisering.
  2021 DATA
 • Dikka Storm :
  Just Knud Qvigstad - Forskning om samisk bosetning i Sør-Troms
  2020
 • Dikka Storm, Stine Benedicte Sveen :
  Boazodoalu Rávdnjemuotki - Reindriftas Finnheia
  Historietur på Rávdnjemuotki - Straumseidet 2020 DATA
 • Dikka Storm :
  Tromsøs samiske historie - Ulike perspektiver på historie om samisk bosetning i Tromsøområdet
  2020
 • Dikka Storm, Astrid Helander :
  «Jus diet Arctic Center boahtá, de in dieđe lea go šat...”
  23. april 2020 DATA
 • Dikka Storm :
  Samiske markebygder i et forskningshistorisk perspektiv
  2019 DATA
 • Dikka Storm, Trude A. Fonneland :
  "The long drum time": Traces of Medieval Indigenous Religious Practices around the Arctic.
  2019
 • Mari Karlstad, Dikka Storm, Sveinulf Hegstad :
  GLIMT 2019 i morgen er idag igår
  Mørketidsutstilling. fotografiutstillng, utendørs 2019
 • Biret Inga Kemi, Dikka Storm :
  Leat leamaš sápmelaččat Romssas
  23. januar 2019 DATA
 • Laila Lanes, Dikka Storm, Elin Anna Labba :
  Finnheia og samiske kulturminner
  17. januar 2018 DATA
 • Dikka Storm :
  The Pietistic Mission: An Analysis of the complex Religious Situation in The Mission District of Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century - Network, Space and Local Knowledge.
  2018
 • Dikka Storm :
  The research on Sami culture, history and society – the role of the museum institutions from the 1930s to the 1960s.
  2018
 • Dikka Storm :
  Tromsø Museum - samisk kulturhistorie og kulturminnevern
  2018
 • Dikka Storm :
  Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - En forskningshistorisk oversikt.
  2018 DATA
 • Dikka Storm, Mari Karlstad :
  I morgen er idag igår Dokumentarfotografering gjort i forbindelse med konservator Dikka Storm sitt forskningsprosjekt «Markebygdene i historien». Fotograf Mari Karlstad
  webutstilling 2018
 • Dikka Storm :
  Pietisme og misjon på 1700-tallet. – Etableringen av et misjonsnettverk og dets oppgaver i Sør-Troms.
  2018 DATA
 • Trude A. Fonneland, Dikka Storm, Odd t Brantenberg, Ellen-Marie Beck, Cathrine Paus, June Åsheim m.fl.:
  Kamp for samiske rettigheter i 100 år
  Vitenskapet 2017
 • Dikka Storm, Trude A. Fonneland, Marit Myrvoll :
  Presentasjon Goavddis (skåltromme] frå Hilleshamn. "Sin trumma skatta lapparna högt" Samuel Rheen [1671] 1983:35)
  2017 DATA
 • Dikka Storm, Trude A. Fonneland :
  Besøk i magasin
  Desembernatt 2017
 • Dikka Storm, Sigrun Høgetveit Berg, Rune Blix Hagen :
  Den langstrakte reformasjonen
  2017
 • Dikka Storm :
  The Protracted Reformation in Northern Norway. Tromsø Workshop, April 12th-13th, 2016. Tromsø University Museum.
  2016
 • Dikka Storm :
  Gjenstand, sted, etnisitet og kjønn – ulike faglige perspektiver på Skjoldehamnfunnet
  2016
 • Dikka Storm :
  The Complex Religious Situation in the Mission District of Senja and Vesterålen in the Early 18th Century
  2015 DATA
 • Dikka Storm, Elin Margrethe Wersland :
  Samisk kunstutstilling gjorde stor suksess i Amerika
  30. mai 2015
 • Dikka Storm, Marit Anne Hauan, Siv Eli Vuolab :
  Sami Stories vender hjem
  28. mai 2015
 • Dikka Storm, Marit Anne Hauan, Odd t Brantenberg, Anne Julie Semb, Kjellaug Isaksen :
  Sami Stories vender hjem
  Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People 2015 DATA
 • Dikka Storm :
  Åpning av utstillingen "Mannen i Myra"
  Åpning av utstilling 2015 DATA / OMTALE
 • Dikka Storm :
  Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet
  2015 DATA / PROSJEKT
 • Dikka Storm :
  Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet
  2015
 • Dikka Storm, Laura Bunse :
  Morgensending fra NRK Troms 17.09.2015 "Skjoldehamndrakten stilles ut"
  17. september 2015
 • Dikka Storm, Elin Margrethe Wersland :
  Den mystiske "Mannen i myra" engasjerer publikum
  19. september 2015
 • Jan Henrik Ihlebæk, Laura Bunse, Dikka Storm, Per helge Nylund :
  NRK P2 Museum: Skjoldehamn-drakta
  12. desember 2015
 • Jan Henrik Ihlebæk, Laura Bunse, Dikka Storm, Per helge Nylund :
  Museum: Skjoldehamndrakten
  12. desember 2015 DATA
 • Laura Bunse, Line Breian, Dikka Storm, Roger Jørgensen, Stephen Wickler :
  Mannen i myra
  Mannen i myra 2015
 • Dikka Storm :
  The Change on Research on the Coastal Sami from the 19th to the 21st Century
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Samisk bibliografi, Nasjonalbiblioteket


  Forskningsinteresser

  Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder i et kulturhistorisk perspektiv, Kvinner i reindrift - kunnskap og erfaringer, Et kulturhistorisk perspektiv på duodji og Kvinner og museum.

  Medlem (1995-2012) av redaksjonen i 'Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies'.
  Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies.
  Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies. Bibliography 1984-1996