Samisk søndag på Tromsø Museum

Søndag 4. februar kl. 12 - 16 inviterer Tromsø Museum - Universitetsmuseet til Samisk søndag som en del av Samisk uke i Tromsø. Kl. 1200 - 1530 Samisk duodji for barn. Kl. 1300 - 1500 foredragsrekken "Samene og reformasjonen".  Velkommen!

 

 

 

Kl. 12 - 1530 Samisk duodji for barn

Kom og lag fine esker med samiske bånd sammen med Sajane Olsen. 

 

Kl. 13 - 15 Samene og «Den langstrakte reformasjonen»

Seminaret er en videreføring av fokuset fra Reformasjonsjubiléet 2017. Det vil presenteres ulike nye perspektiver på virkningene av reformasjonen med særlig hensyn til de tiltak som ble rettet mot den samiske befolkningen i Nord-Norge og tilstøtende deler av nordre Fennoskandia.

Prosjektet «Den langstrakte reformasjonen» åpnet for ny innsikt i forløp og virkninger av de mer langsiktige endringsprosesser som ble utløst av reformasjonen. Fra seinmiddelalderen og frem til midten av 1700-tallet ble det undersøkt hvilke bredere samfunnsendringer som reformasjonsprosessen i nord inngikk i.

Dette seminaret tar opp hvilke faktorer som medvirket til å sette preg på utviklingen av kirke- og misjonsorganisasjon, rekruttering av presteskapet og i misjonen. Vi ser særskilt på den materielle ytring av religiøsitet.»

TSNK 160 Dåpsfat fra Kautokeino kirke. Ukjent alder. Foto: TMU.
Forsker Siv Rasmussen, UiT:

«Noaidi er vår doktor og lege, opplært av Gud og hans engler»

Varangersamenes møte med trønderen Isaac Olsen på 1700-tallets begynnelse. Katolske fasteskikker, omdøping av barn og hjelp fra noaidi var elementer i samenes religiøse praksis, som Olsen reagerte negativt på. Men hvordan ble dette betraktet fra samisk side?

 

 

Illustrasjon fra Knud Leem 1767 der en misjonærs arbeid inneholder preken, katekisering og sang. Fotoarkivet, TMU.
Konservator Dikka Storm, UiT:

Pietisme og misjon på 1700-tallet. – Etableringen av et misjonsnettverk og dets oppgaver i Sør-Troms.

Etableringen av den pietistiske misjonen i 6. misjonsdistrikt - Senja og Vesterålen, gir innblikk i en sammensatt religiøs situasjon. Den pietistiske misjonen igangsatte en rekke tiltak rettet mot den enkelte.

 

Førsteamanuensis Roald Kristiansen, UiT:

En samisk prest og misjonær: Anders Porsanger og Den norske kirken.

- Med bakgrunn i et syn på den lutherske reformasjonen som en viktig bakgrunnsfaktor for opprettelsen av Thomas von Westens samemisjon tidlig på 1700-tallet, skal jeg snakke om den første samiske presten, Anders Porsanger (1735-1780), og samenes forhold til kirka i ettertid. Om mulig vil jeg mot slutten komme med noen betraktninger om urfolk og religiøsitet generelt.

 

Professor Trude Fonneland, UiT:

Tromma frå Hilleshamn - eit blikk inn i ei kompleks religiøs røynd.

I 2016 fekk Tromsø Museum overlevert ei tromme funnen i Hilleshamn i Gratangen kommune. Denne tromma opnar for eit spanande forskingsfelt. Ho opnar for innsikt i og bilete av ei kompleks religiøs røynd, for innblikk i ulike forståingar av fortida og av samisk religion.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. februar 2018 kl. 12.00–16.00
Hvor: Tromsø Museum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle