#
#
Norges arktiske universitetsmuseum inger.storli@uit.no +4777645050 Tromsø TMU A 220

Inger Storli


Professor

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er tillagt 50& forskningsplikt og 50% likt fordelt mellom samlingsarbeid og formidling.


 • Storli, Inger. 800-tallets Hålogaland: Tanker omkring et brannlag i gårdshaugen på Sandnes, Helgeland.. Museumsforlaget AS 2019 (11) ISBN 9788283050677. ISSN 1501-6099.s 88 - 101.
 • Storli, Inger. Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway.. Waxmann Verlag 2016 ISBN 978-3-8309-3552-0.s 219 - 244.
 • Storli, Inger. Borg - mellom høvdingdømme og kongemakt.. Viking 2016; Volum LXXIX. ISSN 0332-608X.s 75 - 94.s doi: 10.5617/viking.3905.
 • Storli, Inger. Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?. Norwegian Archaeological Review 2010; Volum 43 (2). ISSN 0029-3652.s 128 - 144.s doi: 10.1080/00293652.2010.531586.
 • Storli, Inger. Ohthere and his world - a contemporary perspective. 2007 ISBN 978-87-85180-47-6.s 76 - 100.
 • Storli, Inger. Sølvskatten fra Tromsø - en symbolsk forening av tid, rom og kosmologi?. Viking 2006. ISSN 0332-608X.s 169 - 194.
 • Storli, Inger. Tuanleggenes rolle i nordnorsk jernalder. Viking 2001. ISSN 0332-608X.s 87 - 111.
 • Storli, Inger. "Barbarians" of the North: Reflections on the Establishment of Courtyard Sites in North Norway. Norwegian Archaeological Review 2000; Volum 33 (2). ISSN 0029-3652.s 81 - 103.
 • Storli, Inger. On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism. Acta Borealia 1996; Volum 13 (1). ISSN 0800-3831.s 81 - 115.
 • Storli, Inger. Sami Viking Age Pastoralism - or "The Fur Trade Paradigm" Reconsidered. Norwegian Archaeological Review 1993; Volum 26 (1). ISSN 0029-3652.s 1 - 20.
 • Storli, Inger. Fra "kultur" til "natur". Om konstitueringa av den "arktiske" steinalderen. Viking 1993. ISSN 0332-608X.s 7 - 22.
 • Storli, Inger. Reply to Comments on Sami Viking Age Pastoralism - or "The Fur Trade Paradigm" Reconsidered. Norwegian Archaeological Review 1993; Volum 26 (1). ISSN 0029-3652.s 41 - 44.
 • Storli, Inger. De østlige smykkene fra vikingtid og tidlig middelalder. Viking 1991. ISSN 0332-608X.s 89 - 104.
 • Storli, Inger. A Review of Archaeological Research on Sami Prehistory. Acta Borealia 1986; Volum 3 (1). ISSN 0800-3831.s 43 - 63.
 • Storli, Inger. Ottars verden. En reiseberetning fra 800-tallet. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-331-2.
 • Storli, Inger. Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr. Novus Forlag 2006 ISBN 978-82-7099-435-9.
 • Sara, Ole K.; Storli, Inger. Reindrift før og nå. 1997 ISBN 82-529-2156-6.s 7 - 26.
 • Sara, Ole K.; Storli, Inger. Boazodoallu ovdal ja dál. 1997 ISBN 82-529-2156-6.s 7 - 33.
 • Storli, Inger; Hesjedal, Anders; Damm, Charlotte Brysting; Olsen, Bjørnar. Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 12.000 års bosetting. 1996 (26) ISBN 82-7142-020-8. ISSN 0085-7394.
 • Storli, Inger; Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar. Camera Archaeologica. Rapport fra et feltarbeid. 1996 (23) ISBN 82-7142-013-5. ISSN 0085-7394.
 • Storli, Inger. "Stallo"-boplassene. Spor etter de første fjellsamer?. Novus Forlag 1994 ISBN 82-7099-226-7.
 • Storli, Inger. Godbiter fra arkeologisk magasin: tre spesielle tekstiler fra jernalderen.. Ottar 2021 (5). ISSN 0030-6703.s 35 - 47.
 • Storli, Inger. Begravelser i båt. Ottar 2021. ISSN 0030-6703.
 • Storli, Inger; Fonneland, Trude; Eldjarn, Gunnar. Grav i båt og båt i grav. Grav i båt og båt i grav 2021-06-23 - 2021.
 • Storli, Inger; Larssen, Tanja; Fonneland, Trude A.; Christensen, karen marie b.; Hovind, Mathea; Hansen, John; Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800.. Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019-12-01 - 2020-12-01 2019.
 • Storli, Inger. Vikingenes sølv.. Ottar 2019 (325). ISSN 0030-6703.s 22 - 30.
 • Storli, Inger; Niemi, Anja Roth; Fonneland, Trude A.; Christensen, karen marie b.; Larsen, Tanja; Hansen, John; Hovind, Mathea; Kjellman, Erik. Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800. Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019-12-01 - 2020-12-01 2019.
 • Storli, Inger. Ottar fra Hålogaland. Haaløygminne : Håløygminne 2017; Volum 1 (25). ISSN 0333-0931.s 4 - 9.
 • Storli, Inger. Mannen i myra.. Mannen i myra 2015-09-16 - 2016-02-15 2015.
 • Storli, Inger. Høvdinger i et skiftende politisk landskap. Ottar 2015; Volum 305 (2). ISSN 0030-6703.s 5 - 12.
 • Storli, Inger. Tingsteder og storgårder – kommunalitet og hierarki i Nordvest-Skandinavia.. Vikingtidskonferansen "Skandinavia: ett, tre eller mange?" 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.
 • Storli, Inger. Hvem kom først? Publikum spør, arkeologene svarer.. Hvem kom først? Publikum spør - arkeologene svarer 2013-07-05 - 2013-10-17 2013.
 • Storli, Inger; Sommerseth, Ingrid. "Hvem kom først?" publikum spør - arkeologene svarer. Vandreutstilling produsert av Tromsø Museum (data) 2013-07-05 - 2013-11-11 2013.
 • Berglund, Birgitta; Dommasnes, Liv Helga; Storli, Inger. Garden som sosial arena. Norarkportalen. 2013.
 • Storli, Inger. Arkeologi og politisk historie: Politiske institusjoner og politiske prosesser i Hålogaland i århundrene før Harald Hårfagres tid. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 193 - 210.
 • Storli, Inger. Ottar fra Hålogaland. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet; Näsman, Ulf; Sanmark, Alexandra; Urbanczyk, Przemyslaw; Vesteinsson, Orri; Storli, Inger. Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)). Norwegian Archaeological Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 0029-3652.s 89 - 117.s doi: 10.1080/00293652.2011.572685.
 • Storli, Inger. Reply to Comments from Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Ødegaard, Ulf Näsman, Alexandra Sanmark, Prezemislav Urbaczyk and Orri Vésteinsson. Norwegian Archaeological Review 2011; Volum 44 (1). ISSN 0029-3652.s 107 - 113.s doi: 10.1080/00293652.2011.572685.
 • Storli, Inger. Tunanlegget på Bjarkøy. Lunchforedrag 2011-09-26 - 2011.
 • Storli, Inger. Tunanleggene i Nord-Norge. Lokalhistorisk seminar 2010-06-05 - 2010.
 • Storli, Inger. "Museum - Et program om norsk historie". 2006.
 • Storli, Inger. "MUSEUM - Et program om norsk historie. NRK P2. 2006.
 • Storli, Inger. Sølvskatten fra Tromsøya. Tromsø Museum 2005-12-16 - 2005.
 • Storli, Inger. Sølvskatten fra Tromsø. Desembernatt 2005-12-01 - 2005.
 • Storli, Inger. Sølvskatten fra Tromsø. Norsk arkeologmøte 2005-11-10 - 2005-11-12 2005.
 • Storli, Inger. Schrödingers katt. 2005.
 • Storli, Inger. Ohthere - Viking and World Traveller. 2004 (7) ISBN 82-7142-035-6.s 42 - 50.
 • Storli, Inger. Beretningen om en oldsaks mangfoldige liv. Ottar 1997 (216). ISSN 0030-6703.s 31 - 37.
 • Storli, Inger. Goddebivddus boazodollui-boazodoalu boarráseamos historjá. 1997 ISBN 82-529-2156-6.s 7 - 33.
 • Storli, Inger. Fra villreinjakt til tamreindrift - reindriftens eldste historie. 1997 ISBN 82-529-2156-6.s 7 - 26.
 • Hesjedal, Anders; Damm, Charlotte Brysting; Olsen, Bjørnar Julius; Storli, Inger. Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11 000 års bosetning.. 1996; Volum 26 (26). ISSN 0085-7394.
 • Storli, Inger. På sporet etter håløyghøvdingen. Ottar 1995 (208). ISSN 0030-6703.s 5 - 13.
 • Storli, Inger; Wold, Helge a. Naturen som ressurs og erfaringsramme. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 18 - 81.
 • Storli, Inger. Reindriftssamer og fastboende samer i vikingtid og tidlig middelalder. 1994 ISBN 82-90148-55-0.s 205 - 216.
 • Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar; Storli, Inger; Damm, Charlotte Brysting. Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1992. 1993 (25). ISSN 0333-2802.
 • Damm, Charlotte Brysting; Hesjedal, Anders; Olsen, Bjørnar; Storli, Inger. Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1991. 1993 (23). ISSN 0333-2802.
 • Storli, Inger. Har reindrifta tusen år gamle røtter?. Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 1991 (2, 3-4). ISSN 0333-4031.
 • Storli, Inger. "Stallo"-boplassene. Et tolkningsforslag basert på undersøkelser i Lønsdalen, Saltfjellet. 1991 (31). ISSN 0801-194X.
 • Storli, Inger. Fantes det reindriftssamer på Ottars tid?. Ottar 1990 (183). ISSN 0030-6703.s 44 - 51.
 • Storli, Inger. Om Raud den Ramme og andre håløyghøvdinger. 1989 (22) ISBN 82-7142-009-7. ISSN 0085-7394.s 185 - 210.
 • Storli, Inger. Begravelser i steinur - en gammel samisk gravskikk. Ottar 1988 (169). ISSN 0030-6703.s 19 - 25.
 • Jørgensen, Roger; Storli, Inger. Rapport fra prøvegravning, Halsosen, gnr. 28, br.nr. 16, Meløy kommune, Nordland.. Tromura. Kulturhistorie 1986 (6). ISSN 0333-2802.s 109 - 117.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Storli, I. 1985. Håløyghøvdinger.  Om grunnlaget for og vedlikeholdet av høvdingmakt i jernalderen, med vekt på Sør-Salten.  Magistergradsavhandling i arkeologi, Universitet i Tromsø.


  Forskningsinteresser

  Nordnorsk og samisk jernalder. De senere år med fokus på politiske forhold i det norrøne samfunnet. 

   

  Sentrale arbeider:

  Storli, I, 1994:  Stallo»-boplassene. Spor etter de første fjellsamer? Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, skrifter XC. Novus forlag, Oslo.

  Storli, I. 1996:  On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism. Acta Borealia13, 81-115.

  Storli, I. 2006:  Hålogaland før rikssamlingen.  Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr.  Novus forlag.   

  Storli, I. 2010:  Court sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?  Norwegian Archaeological Review, 43: 2, 128-144.

  Storli, I. 2016:  Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway. I: Dommasnes, Liv Helga, Doris Gutsmiedl-Schümann & Alf Tore Hommedal (red.): The Farm as a Social Arena, 219-244. Waxmann.

   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  2016 - dd. Professor.

  2008-2016: Seksjonsleder, Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

  2007: Professor samme sted

  1994-2007: Førsteamanuensis, Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

  1991-1993: Prosjektleder (Slettnesprosjektet), Tromsø Museum - Universitetsmuseet.1991: Dr. Art., Universitetet i Tromsø.

  1988-1991:  Stipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd.

  1985-1987:  Museumslektor ved Arkeologisk avdeling, Tromsø Museum.

  1985: Mag. Art. i arkeologi, Universitetet i Tromsø.