Bilde av Storli, Inger
Bilde av Storli, Inger
Norges arktiske universitetsmuseum inger.storli@uit.no +4777645050 Sør-Tromsøya Tromsø Museum A220

Inger Storli


Professor

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er tillagt 50& forskningsplikt og 50% likt fordelt mellom samlingsarbeid og formidling.


 • Inger Storli :
  800-tallets Hålogaland: Tanker omkring et brannlag i gårdshaugen på Sandnes, Helgeland.
  Museumsforlaget AS 2019
 • Inger Storli :
  Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway.
  Waxmann Verlag 2016
 • Inger Storli :
  Borg - mellom høvdingdømme og kongemakt.
  Viking 2016 ARKIV / DOI
 • Inger Storli :
  Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?
  Norwegian Archaeological Review 2010 DOI
 • Inger Storli :
  Ohthere and his world - a contemporary perspective
  2007
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsø - en symbolsk forening av tid, rom og kosmologi?
  Viking 2006
 • Inger Storli :
  Tuanleggenes rolle i nordnorsk jernalder
  Viking 2001
 • Inger Storli :
  "Barbarians" of the North: Reflections on the Establishment of Courtyard Sites in North Norway
  Norwegian Archaeological Review 2000
 • Inger Storli :
  On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism
  Acta Borealia 1996
 • Inger Storli :
  Ottars verden. En reiseberetning fra 800-tallet
  Orkana Forlag 2018
 • Inger Storli :
  Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr
  Novus Forlag 2006
 • Ole K. Sara, Inger Storli :
  Reindrift før og nå
  Landbruksforlaget 1997
 • Ole K. Sara, Inger Storli :
  Boazodoallu ovdal ja dál
  Landbruksforlaget 1997
 • Inger Storli, Anders Hesjedal, Charlotte Brysting Damm, Bjørnar Olsen :
  Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 12.000 års bosetting
  1996
 • Inger Storli :
  "Stallo"-boplassene. Spor etter de første fjellsamer?
  Novus Forlag 1994
 • Inger Storli :
  Begravelser i båt
  Ottar 2021
 • Inger Storli, Trude Fonneland, Gunnar Eldjarn :
  Grav i båt og båt i grav
  Grav i båt og båt i grav 2021
 • Inger Storli :
  Godbiter fra arkeologisk magasin: tre spesielle tekstiler fra jernalderen.
  Ottar 2021
 • Inger Storli :
  Vikingenes sølv.
  Ottar 2019
 • Inger Storli, Anja Roth Niemi, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Tanja Larsen, John Hansen m.fl.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019
 • Inger Storli, Tanja Larssen, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Mathea Hovind, John Hansen m.fl.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800.
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019 OMTALE
 • Inger Storli :
  Ottar fra Hålogaland
  Haaløygminne : Håløygminne 2017
 • Inger Storli :
  Mannen i myra.
  Mannen i myra 2015
 • Inger Storli :
  Høvdinger i et skiftende politisk landskap
  Ottar 2015
 • Inger Storli :
  Tingsteder og storgårder – kommunalitet og hierarki i Nordvest-Skandinavia.
  2014
 • Inger Storli :
  Hvem kom først? Publikum spør, arkeologene svarer.
  Hvem kom først? Publikum spør - arkeologene svarer 2013
 • Inger Storli :
  Arkeologi og politisk historie: Politiske institusjoner og politiske prosesser i Hålogaland i århundrene før Harald Hårfagres tid
  2013
 • Birgitta Berglund, Liv Helga Dommasnes, Inger Storli :
  Garden som sosial arena. Norarkportalen
  2013
 • Inger Storli, Ingrid Sommerseth :
  "Hvem kom først?" publikum spør - arkeologene svarer
  Vandreutstilling produsert av Tromsø Museum 2013 DATA
 • Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Kjærnet Ødegaard, Ulf Näsman m.fl.:
  Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2))
  Norwegian Archaeological Review 2011 DOI
 • Inger Storli :
  Reply to Comments from Stefan Brink, Oliver Grimm, Frode Iversen, Halldis Hobæk, Marie Ødegaard, Ulf Näsman, Alexandra Sanmark, Prezemislav Urbaczyk and Orri Vésteinsson
  Norwegian Archaeological Review 2011 DOI
 • Inger Storli :
  Tunanlegget på Bjarkøy
  2011
 • Inger Storli :
  Ottar fra Hålogaland
  Nordlys 19. februar 2011
 • Inger Storli :
  Tunanleggene i Nord-Norge
  2010
 • Inger Storli :
  "Museum - Et program om norsk historie"
  09. februar 2006
 • Inger Storli :
  "MUSEUM - Et program om norsk historie. NRK P2
  09. februar 2006
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsø
  2005
 • Inger Storli :
  Schrödingers katt
  04. november 2005
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsø
  2005
 • Inger Storli :
  Sølvskatten fra Tromsøya
  Tromsø Museum 2005
 • Inger Storli :
  Ohthere - Viking and World Traveller
  2004
 • Inger Storli :
  Goddebivddus boazodollui-boazodoalu boarráseamos historjá
  Landbruksforlaget 1997
 • Inger Storli :
  Fra villreinjakt til tamreindrift - reindriftens eldste historie
  Landbruksforlaget 1997
 • Inger Storli :
  Beretningen om en oldsaks mangfoldige liv
  Ottar 1997
 • Inger Storli, Anders Hesjedal, Bjørnar Olsen :
  Camera Archaeologica. Rapport fra et feltarbeid
  1996
 • Anders Hesjedal, Charlotte Brysting Damm, Bjørnar Julius Olsen, Inger Storli :
  Arkeologi på Slettnes. Dokumentasjon av 11 000 års bosetning.
  1996
 • Inger Storli :
  På sporet etter håløyghøvdingen
  Ottar 1995
 • Inger Storli :
  Reindriftssamer og fastboende samer i vikingtid og tidlig middelalder
  Helgeland Historielag 1994
 • Inger Storli, Helge a Wold :
  Naturen som ressurs og erfaringsramme
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994
 • Anders Hesjedal, Bjørnar Olsen, Inger Storli, Charlotte Brysting Damm :
  Arkeologiske undersøkelser på Slettnes, Sørøy 1992
  1993

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Storli, I. 1985. Håløyghøvdinger.  Om grunnlaget for og vedlikeholdet av høvdingmakt i jernalderen, med vekt på Sør-Salten.  Magistergradsavhandling i arkeologi, Universitet i Tromsø.


  Forskningsinteresser

  Nordnorsk og samisk jernalder. De senere år med fokus på politiske forhold i det norrøne samfunnet. 

   

  Sentrale arbeider:

  Storli, I, 1994:  Stallo»-boplassene. Spor etter de første fjellsamer? Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, skrifter XC. Novus forlag, Oslo.

  Storli, I. 1996:  On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism. Acta Borealia13, 81-115.

  Storli, I. 2006:  Hålogaland før rikssamlingen.  Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr.  Novus forlag.   

  Storli, I. 2010:  Court sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?  Norwegian Archaeological Review, 43: 2, 128-144.

  Storli, I. 2016:  Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway. I: Dommasnes, Liv Helga, Doris Gutsmiedl-Schümann & Alf Tore Hommedal (red.): The Farm as a Social Arena, 219-244. Waxmann.

   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  2016 - dd. Professor.

  2008-2016: Seksjonsleder, Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum - Universitetsmuseet

  2007: Professor samme sted

  1994-2007: Førsteamanuensis, Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

  1991-1993: Prosjektleder (Slettnesprosjektet), Tromsø Museum - Universitetsmuseet.1991: Dr. Art., Universitetet i Tromsø.

  1988-1991:  Stipendiat, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd.

  1985-1987:  Museumslektor ved Arkeologisk avdeling, Tromsø Museum.

  1985: Mag. Art. i arkeologi, Universitetet i Tromsø.

   


  Tromsø Museum A220


  Klikk for større kart