Dalheim, Lars

Stipendiat Norges fiskerihøgskole
Flag icon Flag icon

 • Svenning, Jon Brage; Dalheim, Lars; Eilertsen, Hans Christian; Vasskog, Terje. Temperature dependent growth rate, lipid content and fatty acid composition of the marine cold-water diatom Porosira glacialis. Algal Research 2019; Volum 37. ISSN 2211-9264.s 11 - 16.s doi: 10.1016/j.algal.2018.10.009.

 • Mæhre, Hanne Kirsti; Dalheim, Lars; Edvinsen, Guro Kristine; Elvevoll, Edel Oddny; Jensen, Ida-Johanne. Protein determination - Method matters. Foods 2018; Volum 7. ISSN 2304-8158.s 1 - 11.s doi: 10.3390/foods7010005.

 • Dalheim, Lars; Jensen, Ida-Johanne; Mæhre, Hanne K. Grenseverdier for mat - hva, hvordan og hvorfor. Forskningsdagene 2016-09-30 - 2016.

 • Jensen, Ida-Johanne; Dalheim, Lars; Mæhre, Hanne K. Å utfordre grenser - tang som mat. Forskningsdagene 2016-10-02 - 2016.

 • Dalheim, Lars; Olsen, Ragnar Ludvig. Trans isomers of EPA and DHA in refining and concentration of fish oils. 2015.

 • Dalheim, Lars; Jensen, Ida-Johanne; Mæhre, Hanne K. Grenseverdier for mat - hva, hvordan og hvorfor. Forskningsdagene 2016-09-30 - 2016.

 • Jensen, Ida-Johanne; Dalheim, Lars; Mæhre, Hanne K. Å utfordre grenser - tang som mat. Forskningsdagene 2016-10-02 - 2016.

 • Dalheim, Lars; Olsen, Ragnar Ludvig. Trans isomers of EPA and DHA in refining and concentration of fish oils. 2015.

 • Medlem i forskergruppe

  [Loading...]