PL8A1390-2 (2) kvadrat.jpg
PL8A1390-2 (2) kvadrat.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk mariann.solberg@uit.no +4777645916 92081355 Tromsø ILP Lærerutdanning 5.074

Mariann Solberg


Professor

Stillingsbeskrivelse

Forskning med fokus på danningsteori og kunnskapsteori. Undervisning i pedagogisk filosofi og vitenskapsteori.


 • Solberg, Mariann. Hvilken rolle spiller menneskesyn i pedagogisk tenkning?. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035476.s 151 - 168.
 • Solberg, Mariann. The Student as Consumer or Citizen of Academia and Academic Bildung. Springer Nature 2021 ISBN 978-3-030-69627-6.s 173 - 184.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69628-3_12.
 • Solberg, Mariann. Dannelse i nord. Pedagogisk-filosofiske refleksjoner om sted, kunnskap, danning og skole. Spartacus 2021 ISBN 978-82-304-0291-7.s 171 - 196.
 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning. UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1500-4538.s 284 - 298.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-02.
 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Digitale verktøy og læring i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0.s 231 - 248.
 • Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Using Flipped Classroom in Bridging the Gap Between Theory and Application in University Teacher Training. (sammendrag) International Academy of Technology, Education and Development (IATED) 2016 (8) ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.s 1821 - 1826.s doi: 10.21125/edulearn.2016.1365.
 • Solberg, Mariann; Grepperud, Gunnar; Hansen, Finn Torbjørn. Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.
 • Solberg, Mariann; Hansen, Finn Thorbjørn. On Academic Bildung in Higher Education: A Scandinavian approach. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 28 - 54.
 • Solberg, Mariann. Kunnskap. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021874.s 61 - 110.
 • Solberg, Mariann; Fossland, Trine. ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.
 • Søndenå, Kari; Solberg, Mariann. Danningsfundert rettleiing – utvida tenking og kraftfulle refleksjonar. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44709-7.s 42 - 53.
 • Solberg, Mariann. "Kunnskap". Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01928-4.s 76 - 116.
 • Solberg, Mariann. Educating the Citizen of Academia Online?. (fulltekst) International Review of Research in Open and Distance Learning 2011; Volum 12 (4). ISSN 1492-3831.s 77 - 87.s doi: 10.19173/irrodl.v12i4.850.
 • Solberg, Mariann. Om akademisk danning med utgangspunkt i Kants sensus communis og "Hva er opplysning?". Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 51 - 68.
 • Solberg, Mariann. Flerfaglig forskning? Noen avsluttende refleksjoner om prosjektet og forskningsprosessen. 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 297 - 321.
 • Solberg, Mariann. Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske. 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 237 - 296.
 • Solberg, Mariann. Flerfaglig forskning? Noen avsluttende refleksjoner om prosjektet og forskningsprosessen. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 269 - 295.
 • Solberg, Mariann; Sonstad, Cicilie. Myndige ansatte? Selvledelse og omstilling i Store Norske. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 233 - 267.
 • Solberg, Mariann. Velvillighetsprinsippets epistemiske status. (fulltekst) Norsk Filosofisk tidsskrift 2004 (Årg. 39, nr 1/2). ISSN 0029-1943.s 61-76 - .
 • Solberg, Mariann. Davidson and the Role of Error. Unipub forlag 2003 ISBN 82-7477-118-4.s 119 - 134.
 • Solberg, Mariann. "Samtale og sannhet hos Gadamer og Rorty". Kjellerdypet 2000; Volum 3-4.s 56 - 68.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein; Solberg, Mariann; Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning. Chandos Publishing 2017 ISBN 9780081009215.
 • Fossland, Trine; Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. (data) Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.s doi: 10.4324/9781315750057.
 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Nafstad, Petter. Menneske og samfunn. En lærebok i filosofi. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01928-4.s 76 - 116.
 • Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Johannessen, Finn r; Nafstad, Petter; Solberg, Mariann. Menneske, natur og samfunn. En innføring i filosofi. Prøveutgave. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019284.s 71 - 109.
 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Det store kullrushet - Industriell omstilling i Arktis. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 201 - 232.
 • Solberg, Mariann. Belief, Truth and the Enigma of Error: On the Epistemology of Donald Davidson. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-15010-0.
 • Solberg, Mariann; Lia, Kjell; Overrein, Arne. Tromsøvarianten - erfaringer med en filosofisk arbeidsform. 1997 ISBN 82-992511-3-3.s 91 - 102.
 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti; Kristiansen, Andrew. Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality: In and Beyond Education. Seminar in Ethics & Political Philosophy 2022-05-12 - 2022-05-12 2022.
 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti; Kristiansen, Andrew. Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality – in and Beyond Education. NERA 2021 - Hope and education 2021-11-03 - 2021-11-05 2021.
 • Solberg, Mariann. What is Knowledge in Education? Changing Ideals in Norwegian Education Policy. Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing - The interplay between individualism, collectivism, and institutionalized lives 2021-04-22 - 2021-04-23 2021.
 • Solberg, Mariann. Normativity between Empirical Research, Pedagogical Practice and Philosophy of Education: The Case of Empirical Bildung Research. The Interdisciplinarity Doctoral Seminar IV. Crossing the Boundaries between Disciplines: The Ethics and Politics of Interdisciplinary Research 2020-12-21 - 2020-12-21 2020.
 • Solberg, Mariann. Simone de Beauvoir (1908-1986) - en kvinnelig pedagog?. Seminar om kvinnelige pedagoger 2020-01-16 - 2020-01-16 2020.
 • Solberg, Mariann. Om andre ordens vurderinger, normativitet og språk. Mánáid giella ja jurddašeapmi (Barns språk og tenkning) 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.
 • Solberg, Mariann. Reconstructing a Grounding for Educative Research Supervision and Academic Integrity. Tromsø-Bergen seminaret i pedagogisk filosofi 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.
 • Solberg, Mariann. Academic Bildung in the future university. The student as consumer or citizen of Academia. Philosophy & Theory of Higher Education Conference 2018 2018-09-10 - 2018-09-12 2018.
 • Solberg, Mariann. Å utvikle en undervisningsfilosofi. Webinar for ansatte ved Universitetsbiblioteket UiT 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.
 • Solberg, Mariann. Begrepet Akademisk danning. Ph.d.-kurs PED-8006 Danning-Bildung-Literacy. Pedagogisk filosofi 2018-02-13 - 2018-02-13 2018.
 • Solberg, Mariann. Ideen om akademisk frihet. Forskningspolitisk seminar NTL UiT, Akademisk frihet: Frihet fra stat og marked? 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.
 • Solberg, Mariann. Pedagogisk teori i utvikling av pedagogisk praksis. Symposium for Marit Allern 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.
 • Solberg, Mariann. Veiledning for ansvarlig kunnskapspraksis - videoforelesning. Kurs i forskningsveiledning 2018-06-04 - 2018-06-04 2018.
 • Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansatte: har de bruk for en fagforening?. Nustad seminaret 2018-09-03 - 2018-09-03 2018.
 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Kritisk tenkning. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.
 • Solberg, Mariann. Ludvigsenutvalget, danningsteori og sosial mobilitet. Forskningsseminaret i pedagogikk 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Solberg, Mariann. De relasjonelle sidene ved rollen som veileder. Dagsseminar on veiledning 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.
 • Dørum, Kine; Sandvoll, Ragnhild; Solberg, Mariann. Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?. EuroSoTL 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.
 • Solberg, Mariann. With academic freedom comes academic responsibility: The knowledge practices of the future university. The purpose of the future university. Philosophy of higher education conference (sammendrag) 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Solberg, Mariann. Danning i høyere utdanning. Workshop med ansatte ved Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), København universitet 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.
 • Solberg, Mariann. Et utenfrablikk på boka "Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv". Boklansering 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.
 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser. Danning & utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.
 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Development of quality in teaching and learning in higher education: Educating Towards Academic Bildung. International Consortium for Educational Development ICED Conference 2016 2016-11-22 - 2016-11-25 2016.
 • Solberg, Mariann. Ulike perspektiver på læring. (data) 2016.
 • Solberg, Mariann. En oversikt over læringsteorier. (data) 2016.
 • Solberg, Mariann; Sandvoll, Ragnhild. Pedagogisk mappe på nett. 2015.
 • Fossland, Trine; Helle, Mathiasen; Solberg, Mariann. Introduction. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 1 - 4.
 • Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Concluding remarks. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 194 - 196.
 • Løkse, Mariann Cesilie; Solberg, Mariann. Strengthening teacher qualifications to prevent student plagiarism – presentation of an online course and discussion of a strategy. Plagiarism Across Europe and Beyond (fulltekst) 2015-06-10 - 2015-06-12 2015.
 • Fossland, Trine; Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Quality in Net-based higher education and Academic Bildung. Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats 2015-05-06 - 2015-05-07 2015.
 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle; Fossland, Trine. Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.. ICED 2014 - Educational development in a changing world 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.
 • Solberg, Mariann. "Innføring i logikk". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 229 - 250.
 • Solberg, Mariann. "Testing av hypoteser". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 220 - 235.
 • Solberg, Mariann. "Vitenskapelig utvikling og fremskritt". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 236 - 256.
 • Solberg, Mariann. "Forklaringstyper". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 257 - 272.
 • Solberg, Mariann. Nettstudier kan gi mindre kritiske studenter. (fulltekst) 2014.
 • Solberg, Mariann. Distriktsprogram - Troms og Finnmark, Morra i NRK P1: Mariann Solberg om nettstudier. (data) 2014.
 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti. Leder. (data) Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (3). ISSN 0029-1943.s 152 - 154.
 • Solberg, Mariann. “Can we support the student‘s „bildning“ in web-based higher education?”. Next Generation Learning Conference 2012 (data) (sammendrag) 2012-02-21 - 2012-02-23 2012.
 • Solberg, Mariann. “Academic Bildung in Net-based Education”. Nettverksseminar i forskningsnettverket "Researching ICT-supported Higher Education in Scandinavia" 2012-08-16 - 2012-08-17 2012.
 • Solberg, Mariann. “Hvordan tilby høyere utdanning av god kvalitet til voksne i et tynt befolket område?”. Nordisk symposium (data) (sammendrag) 2012-09-17 - 2012-09-17 2012.
 • Solberg, Mariann. “Ulike perspektiver på læring”. Stipendiatkurs i universitetspedagogikk 2012-11-28 - 2012-11-29 2012.
 • Solberg, Mariann. “Pedagogisk-filosofiske perspektiv på danning i høyere utdanning”. Kurs i universitetspedagogikk 2012-09-24 - 2012-09-25 2012.
 • Solberg, Mariann. “Planleggere med arbeidsplassen som læringsarena. Kommentar til Tor Arne Lillevoll”. Forskningsseminaret i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse 2012-11-02 - 2012-11-02 2012.
 • Solberg, Mariann. "Hva er danning?". Nettpublikasjon på UiT's web (data) 2012-10-16 - 2012.
 • Solberg, Mariann. "Hva er akademisk danning?". Nettpublikasjon på UiT's web (data) 2012-10-16 - 2012.
 • Solberg, Mariann. "Kan Facebook brukes i kommunale planprosesser?". Nettpublikasjon på UiT's web (data) 2011-05-19 - 2011.
 • Solberg, Mariann. ”Utvikling av IKT-basert studieløp”. Morgendagens helsearbeidere i nord, Tromsø, april 2011 2011-04-06 - 2011-04-06 2011.
 • Solberg, Mariann. ”Danning på universitetet og i skolen”. Praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU 2011-04-11 - 2011-04-11 2011.
 • Solberg, Mariann. Kunnskap. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019284.s 71 - 109.
 • Solberg, Mariann. "Informasjonskompetanse og danning". Boklansering; Vibeke Bårnes og Mariann Løkse: ”Informasjonskompetanse. Håndbok i kildebruk og referanseteknikker” 2011-09-08 - 2011-09-08 2011.
 • Solberg, Mariann. "Danning på universitetet og i utøvelse av kunstfag". Ex.fac. ved Bachelor i drama og teater ved UiT 2011-09-20 - 2011-09-20 2011.
 • Solberg, Mariann. ”Dannelse i nettbaserte studier”. Workshop: Nettpedagogikk, UiN 2011-09-14 - 2011-09-14 2011.
 • Solberg, Mariann. ”Akademisk danning i fleksibel utdanning”. Ph.d.-kurs ”Danning – Bildung – Literacy – Pedagogisk filosofi” (PED-8006/8007) ved UiT (sammendrag) 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.
 • Solberg, Mariann. Concepts in Research. NATED Workshop: The Use of Theory in PhD projects, track 4 2011-11-28 - 2011-11-28 2011.
 • Solberg, Mariann. Theories in Research. NATED Workshop: The Use of Theory in PhD projects, track 4 2011-11-29 - 2011-11-29 2011.
 • Solberg, Mariann. "Om sosiale medier med vekt på Facebook og Twitter". Nettpublikasjon på UiT's web (data) 2011-05-19 - 2011.
 • Solberg, Mariann. "Net didactics. New technology – new possibilities and new challenges?". Developing networks in teacher education and research (sammendrag) 2011-08-22 - 2011-08-23 2011.
 • Solberg, Mariann. "Introduction to Fronter for new students". Nettpublikasjon på UiT's web (data) 2010-08-19 - 2010.
 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar. Ex.phil. på nett – et pilotprosjekt ved UiT. Humaniora og innovasjon (sammendrag) 2010-09-09 - 2010-09-10 2010.
 • Solberg, Mariann. “Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske – metodiske refleksjoner”. Kurs i vitenskaplig metode, STV-3074, del av Master of Business Administration (sammendrag) 2010-03-25 - 2010-03-25 2010.
 • Solberg, Mariann. Danning i nettstudier. Norgesuniversitetets høstseminar 2010 (sammendrag) 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.
 • Solberg, Mariann. "Introduksjon til Fronter – for nye studenter". Nettpublikasjon på UiT's web (data) 2010-08-19 - 2010.
 • Solberg, Mariann; Alexandersen, jan. Fleksibel utdanning i praksis. EVU-forum 2010-10-08 - 2010-10-08 2010.
 • Solberg, Mariann. Educating the Citizen of Academia Online?. Living in the High North, the 4th Arctic Frontiers Conference 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.
 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Sluttrapport fra prosjektet "Konjunktur og kultur - en analyse av omstillingsprosessene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani". 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 297 - 321.
 • Solberg, Mariann. Kan vi vite at det sanne er sant?. Lørdagsuniversitetet (sammendrag) 2009-10-24 - 2009-10-24 2009.
 • Solberg, Mariann. Erfaringer med nettbaserte studietilbud i høyere utdanning. Utredning før beslutning! 2009-11-27 - 2009-11-27 2009.
 • Solberg, Mariann. How the Northernmost University uses Elluminate in Online and Blended Learning. Online Educa Berlin 2009 2009-12-02 - 2009-12-04 2009.
 • Solberg, Mariann. Filosofisk samtale som metode?. Kurs i kvalitativ metodologi og analyse, del av STV-6303 (sammendrag) 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.
 • Solberg, Mariann. "Personhood and Interpretation". Limits of Personhood 2008-08-06 - 2008-08-08 2008.
 • Solberg, Mariann. "Omstilling, menneskesyn og myndiggjøring". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 2008-05-22 - 2008-05-22 2008.
 • Solberg, Mariann. "Knowledge, Objective Truth and Error". Sixth European Congress of Analytic Philosophy 2008-08-21 - 2008.
 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar. ”Diskusjon i nettundervisning. Et faglig blindspor?”. Fronter brukerkonferanse 2007 2007-09-25 - 2007-09-27 2007.
 • Solberg, Mariann. ”Det myndige menneske”. Tromsø Musums interne seminar 2007-09-20 - 2007-09-20 2007.
 • Solberg, Mariann. ”Betingelser for kunnskap – ut fra tankeeksperimentet Radikal tolkning”. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.
 • Solberg, Mariann. Dialog til alle! - Nå!. Universitetspedagogisk kurs "Å undervise i høyere utdanninng" 2007-10-10 - 2007-10-10 2007.
 • Solberg, Mariann. ”Menneskesyn i en omstillingsprosess”. Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi, UiT 2007-03-22 - 2007-03-22 2007.
 • Solberg, Mariann. Belief, Truth and the Enigma of Error. 2006 ISBN 82-91636-33-8.
 • Solberg, Mariann. "Conceptual Relativism, Davidson and Kuhn". Prøveforelesning, selvvalgt i forb. med disputas dr.art. 2006-10-12 - 2006-10-12 2006.
 • Solberg, Mariann. "New Conceptions of the Apriori and Quine's critique". Prøveforelesning, oppgitt tittel i forbindelse med disputas, dr.art. 2006-10-12 - 2006-10-12 2006.
 • Solberg, Mariann. "Velvillighetsprinsippets epistemiske status". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 2004-03-12 - 2004-03-12 2004.
 • Solberg, Mariann. "Error and Triangulation". Internasjonal workshop "Davidson and Triangulation" 2001-03-15 - 2001-03-16 2001.
 • Solberg, Mariann. "Davidson, Naturalism and Constitutivity". Det Internasjonale seminaret Contemporary Issues in Metaphilosophy 2001-11-30 - 2001-12-02 2001.
 • Solberg, Mariann. "Intensjonalitet og naturalisme". Forskningsseminaret, Institutt for filosofi 2000-11-24 - 2000-11-24 2000.
 • Solberg, Mariann. "Davidson and the Role of Error". Internasjonalt filosofisymposium "Non-Conceptual Aspects of Experience" 2000-07-07 - 2000-07-09 2000.
 • Solberg, Mariann. "Comment on Jones' paper "Against Davidson on Mental Content, Language and Animal Thought"". The 2000 Berkeley-Stanford Graduate Student Philosophy Conference 2000-05-12 - 2000-05-13 2000.
 • Solberg, Mariann. "Paradigms as Representations". Incommensurability (and related matters) 1999-06-13 - 1999-06-16 1999.
 • Solberg, Mariann. "Thomas Kuhns paradigmer og Donald Davidsons begrepsskjema". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 1998-04-17 - 1998-04-17 1998.
 • Solberg, Mariann. Popper og Kuhn. 1997.
 • Solberg, Mariann. Språkmening - objektiv, relativ eller ubestemt? En undersøkelse av W. V. Quines meningsteori med utgangspunkt i G. Frege. 1993.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  ILP Lærerutdanning 5.074

  Vedlegg: