Personkort bilde

Mariann Solberg

Professor Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, universitetspedagogikk, epistemologi, filosofisk naturalisme. Min forskning har de senere årene særlig vært fokusert om kunnskap og dannelse.

Forskning med fokus på danningsteori og kunnskapsteori. Undervisning i pedagogisk filosofi og vitenskapsteori.

 • Solberg, Mariann. Hvilken rolle spiller menneskesyn i pedagogisk tenkning?. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035476.s 151 - 168.

 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning. UNIPED 2017; Volum 40 (4). ISSN 1500-4538.s 284 - 298.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-04-02.

 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Digitale verktøy og læring i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-52728-0.s 231 - 248.

 • Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Using Flipped Classroom in Bridging the Gap Between Theory and Application in University Teacher Training. (Sammendrag: https://library.iated.org/view/DORUM2016USI) The International Academy of Technology, Education and Development 2016 (8) ISBN 978-84-608-8860-4. ISSN 2340-1117.s 1821 - 1826.s doi: 10.21125/edulearn.2016.1365.

 • Solberg, Mariann; Hansen, Finn Thorbjørn. On Academic Bildung in Higher Education: A Scandinavian approach. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 28 - 54.

 • Solberg, Mariann; Grepperud, Gunnar; Hansen, Finn Torbjørn. Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.

 • Søndenå, Kari; Solberg, Mariann. Danningsfundert rettleiing – utvida tenking og kraftfulle refleksjonar. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44709-7.s 42 - 53.

 • Solberg, Mariann. Kunnskap. Universitetsforlaget 2013 ISBN 9788215021874.s 61 - 110.

 • Solberg, Mariann; Fossland, Trine. ”Akademisk danning – et mulig prosjekt for voksne studenter i fleksible studier?”. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.

 • Solberg, Mariann. "Kunnskap". Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01928-4.s 76 - 116.

 • Solberg, Mariann. Educating the Citizen of Academia Online?. (Fulltekst: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/850/0 International Review of Research in Open and Distance Learning 2011; Volum 12 (4). ISSN 1492-3831.s 77 - 87.s doi: 10.19173/irrodl.v12i4.850.

 • Solberg, Mariann. Om akademisk danning med utgangspunkt i Kants sensus communis og "Hva er opplysning?". Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 51 - 68.

 • Solberg, Mariann; Sonstad, Cicilie. Myndige ansatte? Selvledelse og omstilling i Store Norske. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 233 - 267.

 • Solberg, Mariann. Flerfaglig forskning? Noen avsluttende refleksjoner om prosjektet og forskningsprosessen. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 269 - 295.

 • Solberg, Mariann. Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske. 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 237 - 296.

 • Solberg, Mariann. Flerfaglig forskning? Noen avsluttende refleksjoner om prosjektet og forskningsprosessen. 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 297 - 321.

 • Solberg, Mariann. Velvillighetsprinsippets epistemiske status. (Fulltekst: http://www.idunn.no/ts/nft/2004/0102/velvillighetsprinsippets_epistemiske_status Norsk Filosofisk tidsskrift 2004 (Årg. 39, nr 1/2). ISSN 0029-1943.s 61-76 - .

 • Solberg, Mariann. Davidson and the Role of Error. Unipub forlag 2003 ISBN 82-7477-118-4.s 119 - 134.

 • Solberg, Mariann. "Samtale og sannhet hos Gadamer og Rorty". Kjellerdypet 2000; Volum 3-4.s 56 - 68.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Låg, Torstein; Solberg, Mariann; Andreassen, Helene N.; Stenersen, Mark. Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning. Chandos Publishing 2017 ISBN 9780081009215.

 • Fossland, Trine; Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. (http://www.routledge.com/books/details/9781138809338/) Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 163 - 176.

 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Nafstad, Petter. Menneske og samfunn. En lærebok i filosofi. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01928-4.s 76 - 116.

 • Anfinsen, Roar; Christensen, Erik; Fjørtoft, Kjersti; Johannessen, Finn r; Nafstad, Petter; Solberg, Mariann. Menneske, natur og samfunn. En innføring i filosofi. Prøveutgave. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019284.s 71 - 109.

 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Det store kullrushet - Industriell omstilling i Arktis. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 201 - 232.

 • Solberg, Mariann. Belief, Truth and the Enigma of Error: On the Epistemology of Donald Davidson. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-15010-0.

 • Solberg, Mariann; Lia, Kjell; Overrein, Arne. Tromsøvarianten - erfaringer med en filosofisk arbeidsform. 1997 ISBN 82-992511-3-3.s 91 - 102.

 • Solberg, Mariann. What is Knowledge in Education? Changing Ideals in Norwegian Education Policy. Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing - The interplay between individualism, collectivism, and institutionalized lives 2021-04-22 - 2021-04-23 2021.

 • Solberg, Mariann. Simone de Beauvoir (1908-1986) - en kvinnelig pedagog?. Seminar om kvinnelige pedagoger 2020-01-16 - 2020-01-16 2020.

 • Solberg, Mariann. Normativity between Empirical Research, Pedagogical Practice and Philosophy of Education: The Case of Empirical Bildung Research. The Interdisciplinarity Doctoral Seminar IV. Crossing the Boundaries between Disciplines: The Ethics and Politics of Interdisciplinary Research 2020-12-21 - 2020-12-21 2020.

 • Solberg, Mariann. Om andre ordens vurderinger, normativitet og språk. Mánáid giella ja jurddašeapmi (Barns språk og tenkning) 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.

 • Solberg, Mariann. Academic Bildung in the future university. The student as consumer or citizen of Academia. Philosophy & Theory of Higher Education Conference 2018 2018-09-10 - 2018-09-12 2018.

 • Solberg, Mariann. Reconstructing a Grounding for Educative Research Supervision and Academic Integrity. Tromsø-Bergen seminaret i pedagogisk filosofi 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Solberg, Mariann. Ludvigsenutvalget, danningsteori og sosial mobilitet. Forskningsseminaret i pedagogikk 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Kritisk tenkning. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansatte: har de bruk for en fagforening?. Nustad seminaret 2018-09-03 - 2018-09-03 2018.

 • Solberg, Mariann. Veiledning for ansvarlig kunnskapspraksis - videoforelesning. Kurs i forskningsveiledning 2018-06-04 - 2018-06-04 2018.

 • Solberg, Mariann. Pedagogisk teori i utvikling av pedagogisk praksis. Symposium for Marit Allern 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.

 • Solberg, Mariann. Ideen om akademisk frihet. Forskningspolitisk seminar NTL UiT, Akademisk frihet: Frihet fra stat og marked? 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.

 • Solberg, Mariann. Begrepet Akademisk danning. Ph.d.-kurs PED-8006 Danning-Bildung-Literacy. Pedagogisk filosofi 2018-02-13 - 2018-02-13 2018.

 • Solberg, Mariann. Å utvikle en undervisningsfilosofi. Webinar for ansatte ved Universitetsbiblioteket UiT 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.

 • Solberg, Mariann. De relasjonelle sidene ved rollen som veileder. Dagsseminar on veiledning 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.

 • Solberg, Mariann. Et utenfrablikk på boka "Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv". Boklansering 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.

 • Solberg, Mariann. Danning i høyere utdanning. Workshop med ansatte ved Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), København universitet 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Solberg, Mariann. With academic freedom comes academic responsibility: The knowledge practices of the future university. The purpose of the future university. Philosophy of higher education conference (Sammendrag: http://tdm.au.dk/fileadmin/user_upload/12Book_of_abstracts.pdf) 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Dørum, Kine; Sandvoll, Ragnhild; Solberg, Mariann. Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?. EuroSoTL 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser. Danning & utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

 • Solberg, Mariann. En oversikt over læringsteorier. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/386e8bf9d8584c4f8abdd24449fa7e421d) 2016.

 • Solberg, Mariann. Ulike perspektiver på læring. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/3b4d3f4e1c514f6ab102cea735265fb91d) 2016.

 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Development of quality in teaching and learning in higher education: Educating Towards Academic Bildung. International Consortium for Educational Development ICED Conference 2016 2016-11-22 - 2016-11-25 2016.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Solberg, Mariann. Strengthening teacher qualifications to prevent student plagiarism – presentation of an online course and discussion of a strategy. Plagiarism Across Europe and Beyond (Fulltekst: http://plagiarism.pefka.mendelu.cz/files/proceedings_15.pdf 2015-06-10 - 2015-06-12 2015.

 • Fossland, Trine; Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Quality in Net-based higher education and Academic Bildung. Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats 2015-05-06 - 2015-05-07 2015.

 • Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Concluding remarks. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 194 - 196.

 • Fossland, Trine; Helle, Mathiasen; Solberg, Mariann. Introduction. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 1 - 4.

 • Solberg, Mariann. "Innføring i logikk". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 229 - 250.

 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle; Fossland, Trine. Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.. ICED 2014 - Educational development in a changing world 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.

 • Solberg, Mariann. Nettstudier kan gi mindre kritiske studenter. (Fulltekst: http://www.nrk.no/nordnytt/har-forsket-pa-nettstudier-1.11820212 2014.

 • Solberg, Mariann. Distriktsprogram - Troms og Finnmark, Morra i NRK P1: Mariann Solberg om nettstudier. (http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark/DKTR01013414/08-07-2014#t=2h16m28s) 2014.

 • Solberg, Mariann. "Forklaringstyper". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 257 - 272.

 • Solberg, Mariann. "Vitenskapelig utvikling og fremskritt". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 236 - 256.

 • Solberg, Mariann. "Testing av hypoteser". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 220 - 235.

 • Solberg, Mariann. “Can we support the student‘s „bildning“ in web-based higher education?”. Next Generation Learning Conference 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=GqE5kdYARJY&list=PLFDCB3EF0CABB12D6&index=18) (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/can-we-support-the-students-bildning-in-webbased-higher-education) 2012-02-21 - 2012-02-23 2012.

 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti. Leder. (http://www.idunn.no/ts/nft/2012/03/leder_norsk_filosofisk_tidsskrift_032012) Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (3). ISSN 0029-1943.s 152 - 154.

 • Solberg, Mariann. "Hva er akademisk danning?". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/45aaa2cb35bf43b4b463d95a71640fed1d?catalog=07d48e76-d832-4d5d-96d3-c2a06846a210) 2012-10-16 - 2012.

 • Solberg, Mariann. "Hva er danning?". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/827fcbdc3cf449e2b97f6d21d7ee49bd1d?catalog=07d48e76-d832-4d5d-96d3-c2a06846a210) 2012-10-16 - 2012.

 • Solberg, Mariann. “Planleggere med arbeidsplassen som læringsarena. Kommentar til Tor Arne Lillevoll”. Forskningsseminaret i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse 2012-11-02 - 2012-11-02 2012.

 • Solberg, Mariann. “Pedagogisk-filosofiske perspektiv på danning i høyere utdanning”. Kurs i universitetspedagogikk 2012-09-24 - 2012-09-25 2012.

 • Solberg, Mariann. “Ulike perspektiver på læring”. Stipendiatkurs i universitetspedagogikk 2012-11-28 - 2012-11-29 2012.

 • Solberg, Mariann. “Hvordan tilby høyere utdanning av god kvalitet til voksne i et tynt befolket område?”. Nordisk symposium (http://mediasite.samiskhs.no/Mediasite/Play/dd00e060ced0472b8ca97f7a2d6d52d51d) (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/hvordan-tilby-hyere-utdanning-av-god-kvalitet-til-voksne-i-tynt-befolkede-omrder) 2012-09-17 - 2012-09-17 2012.

 • Solberg, Mariann. “Academic Bildung in Net-based Education”. Nettverksseminar i forskningsnettverket "Researching ICT-supported Higher Education in Scandinavia" 2012-08-16 - 2012-08-17 2012.

 • Solberg, Mariann. ”Utvikling av IKT-basert studieløp”. Morgendagens helsearbeidere i nord, Tromsø, april 2011 2011-04-06 - 2011-04-06 2011.

 • Solberg, Mariann. "Kan Facebook brukes i kommunale planprosesser?". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/0ecaaac4f40f444280a6b733d9fc3ba41d) 2011-05-19 - 2011.

 • Solberg, Mariann. "Om sosiale medier med vekt på Facebook og Twitter". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/e88ed66b706b4bc4bfa914f36693530d1d) 2011-05-19 - 2011.

 • Solberg, Mariann. "Net didactics. New technology – new possibilities and new challenges?". Developing networks in teacher education and research (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/symposium-troms-2011) 2011-08-22 - 2011-08-23 2011.

 • Solberg, Mariann. Theories in Research. NATED Workshop: The Use of Theory in PhD projects, track 4 2011-11-29 - 2011-11-29 2011.

 • Solberg, Mariann. Concepts in Research. NATED Workshop: The Use of Theory in PhD projects, track 4 2011-11-28 - 2011-11-28 2011.

 • Solberg, Mariann. ”Akademisk danning i fleksibel utdanning”. Ph.d.-kurs ”Danning – Bildung – Literacy – Pedagogisk filosofi” (PED-8006/8007) ved UiT (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/akademisk-danning-i-fleksibel-utdanning) 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.

 • Solberg, Mariann. ”Dannelse i nettbaserte studier”. Workshop: Nettpedagogikk, UiN 2011-09-14 - 2011-09-14 2011.

 • Solberg, Mariann. "Danning på universitetet og i utøvelse av kunstfag". Ex.fac. ved Bachelor i drama og teater ved UiT 2011-09-20 - 2011-09-20 2011.

 • Solberg, Mariann. "Informasjonskompetanse og danning". Boklansering; Vibeke Bårnes og Mariann Løkse: ”Informasjonskompetanse. Håndbok i kildebruk og referanseteknikker” 2011-09-08 - 2011-09-08 2011.

 • Solberg, Mariann. Kunnskap. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019284.s 71 - 109.

 • Solberg, Mariann. ”Danning på universitetet og i skolen”. Praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU 2011-04-11 - 2011-04-11 2011.

 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar. Ex.phil. på nett – et pilotprosjekt ved UiT. Humaniora og innovasjon (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/ex-phil-p-nett-et-pilotprosjekt-ved-uit) 2010-09-09 - 2010-09-10 2010.

 • Solberg, Mariann. "Introduction to Fronter for new students". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/b5da36a951674df39d4e6d7189f6c59e) 2010-08-19 - 2010.

 • Solberg, Mariann. "Introduksjon til Fronter – for nye studenter". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/ff0ee1a974994c3089e6b46586a18ca8) 2010-08-19 - 2010.

 • Solberg, Mariann; Alexandersen, jan. Fleksibel utdanning i praksis. EVU-forum 2010-10-08 - 2010-10-08 2010.

 • Solberg, Mariann. Educating the Citizen of Academia Online?. Living in the High North, the 4th Arctic Frontiers Conference 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.

 • Solberg, Mariann. Danning i nettstudier. Norgesuniversitetets høstseminar 2010 (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/danning-i-nettstudier-5234015) 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.

 • Solberg, Mariann. “Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske – metodiske refleksjoner”. Kurs i vitenskaplig metode, STV-3074, del av Master of Business Administration (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/metodekurs-2010-3550872) 2010-03-25 - 2010-03-25 2010.

 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Sluttrapport fra prosjektet "Konjunktur og kultur - en analyse av omstillingsprosessene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani". 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 297 - 321.

 • Solberg, Mariann. Filosofisk samtale som metode?. Kurs i kvalitativ metodologi og analyse, del av STV-6303 (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/filosofisk-samtale-som-metode) 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.

 • Solberg, Mariann. How the Northernmost University uses Elluminate in Online and Blended Learning. Online Educa Berlin 2009 2009-12-02 - 2009-12-04 2009.

 • Solberg, Mariann. Erfaringer med nettbaserte studietilbud i høyere utdanning. Utredning før beslutning! 2009-11-27 - 2009-11-27 2009.

 • Solberg, Mariann. Kan vi vite at det sanne er sant?. Lørdagsuniversitetet (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/kan-vi-vite-at-det-sanne-er-sant) 2009-10-24 - 2009-10-24 2009.

 • Solberg, Mariann. "Omstilling, menneskesyn og myndiggjøring". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 2008-05-22 - 2008-05-22 2008.

 • Solberg, Mariann. "Personhood and Interpretation". Limits of Personhood 2008-08-06 - 2008-08-08 2008.

 • Solberg, Mariann. "Knowledge, Objective Truth and Error". Sixth European Congress of Analytic Philosophy 2008-08-21 - 2008.

 • Solberg, Mariann. ”Det myndige menneske”. Tromsø Musums interne seminar 2007-09-20 - 2007-09-20 2007.

 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar. ”Diskusjon i nettundervisning. Et faglig blindspor?”. Fronter brukerkonferanse 2007 2007-09-25 - 2007-09-27 2007.

 • Solberg, Mariann. ”Menneskesyn i en omstillingsprosess”. Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi, UiT 2007-03-22 - 2007-03-22 2007.

 • Solberg, Mariann. Dialog til alle! - Nå!. Universitetspedagogisk kurs "Å undervise i høyere utdanninng" 2007-10-10 - 2007-10-10 2007.

 • Solberg, Mariann. ”Betingelser for kunnskap – ut fra tankeeksperimentet Radikal tolkning”. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.

 • Solberg, Mariann. "Conceptual Relativism, Davidson and Kuhn". Prøveforelesning, selvvalgt i forb. med disputas dr.art. 2006-10-12 - 2006-10-12 2006.

 • Solberg, Mariann. Belief, Truth and the Enigma of Error. 2006 ISBN 82-91636-33-8.

 • Solberg, Mariann. "New Conceptions of the Apriori and Quine's critique". Prøveforelesning, oppgitt tittel i forbindelse med disputas, dr.art. 2006-10-12 - 2006-10-12 2006.

 • Solberg, Mariann. "Velvillighetsprinsippets epistemiske status". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 2004-03-12 - 2004-03-12 2004.

 • Solberg, Mariann. "Davidson, Naturalism and Constitutivity". Det Internasjonale seminaret Contemporary Issues in Metaphilosophy 2001-11-30 - 2001-12-02 2001.

 • Solberg, Mariann. "Error and Triangulation". Internasjonal workshop "Davidson and Triangulation" 2001-03-15 - 2001-03-16 2001.

 • Solberg, Mariann. "Intensjonalitet og naturalisme". Forskningsseminaret, Institutt for filosofi 2000-11-24 - 2000-11-24 2000.

 • Solberg, Mariann. "Comment on Jones' paper "Against Davidson on Mental Content, Language and Animal Thought"". The 2000 Berkeley-Stanford Graduate Student Philosophy Conference 2000-05-12 - 2000-05-13 2000.

 • Solberg, Mariann. "Davidson and the Role of Error". Internasjonalt filosofisymposium "Non-Conceptual Aspects of Experience" 2000-07-07 - 2000-07-09 2000.

 • Solberg, Mariann. "Paradigms as Representations". Incommensurability (and related matters) 1999-06-13 - 1999-06-16 1999.

 • Solberg, Mariann. "Thomas Kuhns paradigmer og Donald Davidsons begrepsskjema". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 1998-04-17 - 1998-04-17 1998.

 • Solberg, Mariann. Popper og Kuhn. 1997.

 • Solberg, Mariann. Språkmening - objektiv, relativ eller ubestemt? En undersøkelse av W. V. Quines meningsteori med utgangspunkt i G. Frege. 1993.

 • Solberg, Mariann. What is Knowledge in Education? Changing Ideals in Norwegian Education Policy. Nordic Modes of Bildung, Schooling, and Upbringing - The interplay between individualism, collectivism, and institutionalized lives 2021-04-22 - 2021-04-23 2021.

 • Solberg, Mariann. Simone de Beauvoir (1908-1986) - en kvinnelig pedagog?. Seminar om kvinnelige pedagoger 2020-01-16 - 2020-01-16 2020.

 • Solberg, Mariann. Normativity between Empirical Research, Pedagogical Practice and Philosophy of Education: The Case of Empirical Bildung Research. The Interdisciplinarity Doctoral Seminar IV. Crossing the Boundaries between Disciplines: The Ethics and Politics of Interdisciplinary Research 2020-12-21 - 2020-12-21 2020.

 • Solberg, Mariann. Om andre ordens vurderinger, normativitet og språk. Mánáid giella ja jurddašeapmi (Barns språk og tenkning) 2019-05-14 - 2019-05-14 2019.

 • Solberg, Mariann. Academic Bildung in the future university. The student as consumer or citizen of Academia. Philosophy & Theory of Higher Education Conference 2018 2018-09-10 - 2018-09-12 2018.

 • Solberg, Mariann. Reconstructing a Grounding for Educative Research Supervision and Academic Integrity. Tromsø-Bergen seminaret i pedagogisk filosofi 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Solberg, Mariann. Ludvigsenutvalget, danningsteori og sosial mobilitet. Forskningsseminaret i pedagogikk 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Solberg, Mariann; Breivik, Jens. Kritisk tenkning. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Solberg, Mariann. Vitenskapelig ansatte: har de bruk for en fagforening?. Nustad seminaret 2018-09-03 - 2018-09-03 2018.

 • Solberg, Mariann. Veiledning for ansvarlig kunnskapspraksis - videoforelesning. Kurs i forskningsveiledning 2018-06-04 - 2018-06-04 2018.

 • Solberg, Mariann. Pedagogisk teori i utvikling av pedagogisk praksis. Symposium for Marit Allern 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.

 • Solberg, Mariann. Ideen om akademisk frihet. Forskningspolitisk seminar NTL UiT, Akademisk frihet: Frihet fra stat og marked? 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.

 • Solberg, Mariann. Begrepet Akademisk danning. Ph.d.-kurs PED-8006 Danning-Bildung-Literacy. Pedagogisk filosofi 2018-02-13 - 2018-02-13 2018.

 • Solberg, Mariann. Å utvikle en undervisningsfilosofi. Webinar for ansatte ved Universitetsbiblioteket UiT 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.

 • Solberg, Mariann. De relasjonelle sidene ved rollen som veileder. Dagsseminar on veiledning 2017-02-15 - 2017-02-15 2017.

 • Solberg, Mariann. Et utenfrablikk på boka "Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv". Boklansering 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.

 • Solberg, Mariann. Danning i høyere utdanning. Workshop med ansatte ved Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), København universitet 2017-12-12 - 2017-12-12 2017.

 • Solberg, Mariann. With academic freedom comes academic responsibility: The knowledge practices of the future university. The purpose of the future university. Philosophy of higher education conference (Sammendrag: http://tdm.au.dk/fileadmin/user_upload/12Book_of_abstracts.pdf) 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Dørum, Kine; Sandvoll, Ragnhild; Solberg, Mariann. Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?. EuroSoTL 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Sandvoll, Ragnhild; Dørum, Kine; Solberg, Mariann. Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser. Danning & utdanning 2016-05-02 - 2016-05-04 2016.

 • Solberg, Mariann. En oversikt over læringsteorier. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/386e8bf9d8584c4f8abdd24449fa7e421d) 2016.

 • Solberg, Mariann. Ulike perspektiver på læring. (https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/3b4d3f4e1c514f6ab102cea735265fb91d) 2016.

 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Development of quality in teaching and learning in higher education: Educating Towards Academic Bildung. International Consortium for Educational Development ICED Conference 2016 2016-11-22 - 2016-11-25 2016.

 • Løkse, Mariann Cesilie; Solberg, Mariann. Strengthening teacher qualifications to prevent student plagiarism – presentation of an online course and discussion of a strategy. Plagiarism Across Europe and Beyond (Fulltekst: http://plagiarism.pefka.mendelu.cz/files/proceedings_15.pdf 2015-06-10 - 2015-06-12 2015.

 • Fossland, Trine; Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle. Quality in Net-based higher education and Academic Bildung. Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats 2015-05-06 - 2015-05-07 2015.

 • Mathiasen, Helle; Solberg, Mariann. Concluding remarks. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 194 - 196.

 • Fossland, Trine; Helle, Mathiasen; Solberg, Mariann. Introduction. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338.s 1 - 4.

 • Solberg, Mariann. "Innføring i logikk". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 229 - 250.

 • Solberg, Mariann; Mathiasen, Helle; Fossland, Trine. Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.. ICED 2014 - Educational development in a changing world 2014-06-16 - 2014-06-18 2014.

 • Solberg, Mariann. Nettstudier kan gi mindre kritiske studenter. (Fulltekst: http://www.nrk.no/nordnytt/har-forsket-pa-nettstudier-1.11820212 2014.

 • Solberg, Mariann. Distriktsprogram - Troms og Finnmark, Morra i NRK P1: Mariann Solberg om nettstudier. (http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark/DKTR01013414/08-07-2014#t=2h16m28s) 2014.

 • Solberg, Mariann. "Forklaringstyper". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 257 - 272.

 • Solberg, Mariann. "Vitenskapelig utvikling og fremskritt". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 236 - 256.

 • Solberg, Mariann. "Testing av hypoteser". Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 220 - 235.

 • Solberg, Mariann. “Can we support the student‘s „bildning“ in web-based higher education?”. Next Generation Learning Conference 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=GqE5kdYARJY&list=PLFDCB3EF0CABB12D6&index=18) (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/can-we-support-the-students-bildning-in-webbased-higher-education) 2012-02-21 - 2012-02-23 2012.

 • Solberg, Mariann; Fjørtoft, Kjersti. Leder. (http://www.idunn.no/ts/nft/2012/03/leder_norsk_filosofisk_tidsskrift_032012) Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 (3). ISSN 0029-1943.s 152 - 154.

 • Solberg, Mariann. "Hva er akademisk danning?". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/45aaa2cb35bf43b4b463d95a71640fed1d?catalog=07d48e76-d832-4d5d-96d3-c2a06846a210) 2012-10-16 - 2012.

 • Solberg, Mariann. "Hva er danning?". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/827fcbdc3cf449e2b97f6d21d7ee49bd1d?catalog=07d48e76-d832-4d5d-96d3-c2a06846a210) 2012-10-16 - 2012.

 • Solberg, Mariann. “Planleggere med arbeidsplassen som læringsarena. Kommentar til Tor Arne Lillevoll”. Forskningsseminaret i Samfunnsplanlegging og kulturforståelse 2012-11-02 - 2012-11-02 2012.

 • Solberg, Mariann. “Pedagogisk-filosofiske perspektiv på danning i høyere utdanning”. Kurs i universitetspedagogikk 2012-09-24 - 2012-09-25 2012.

 • Solberg, Mariann. “Ulike perspektiver på læring”. Stipendiatkurs i universitetspedagogikk 2012-11-28 - 2012-11-29 2012.

 • Solberg, Mariann. “Hvordan tilby høyere utdanning av god kvalitet til voksne i et tynt befolket område?”. Nordisk symposium (http://mediasite.samiskhs.no/Mediasite/Play/dd00e060ced0472b8ca97f7a2d6d52d51d) (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/hvordan-tilby-hyere-utdanning-av-god-kvalitet-til-voksne-i-tynt-befolkede-omrder) 2012-09-17 - 2012-09-17 2012.

 • Solberg, Mariann. “Academic Bildung in Net-based Education”. Nettverksseminar i forskningsnettverket "Researching ICT-supported Higher Education in Scandinavia" 2012-08-16 - 2012-08-17 2012.

 • Solberg, Mariann. ”Utvikling av IKT-basert studieløp”. Morgendagens helsearbeidere i nord, Tromsø, april 2011 2011-04-06 - 2011-04-06 2011.

 • Solberg, Mariann. "Kan Facebook brukes i kommunale planprosesser?". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/0ecaaac4f40f444280a6b733d9fc3ba41d) 2011-05-19 - 2011.

 • Solberg, Mariann. "Om sosiale medier med vekt på Facebook og Twitter". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/e88ed66b706b4bc4bfa914f36693530d1d) 2011-05-19 - 2011.

 • Solberg, Mariann. "Net didactics. New technology – new possibilities and new challenges?". Developing networks in teacher education and research (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/symposium-troms-2011) 2011-08-22 - 2011-08-23 2011.

 • Solberg, Mariann. Theories in Research. NATED Workshop: The Use of Theory in PhD projects, track 4 2011-11-29 - 2011-11-29 2011.

 • Solberg, Mariann. Concepts in Research. NATED Workshop: The Use of Theory in PhD projects, track 4 2011-11-28 - 2011-11-28 2011.

 • Solberg, Mariann. ”Akademisk danning i fleksibel utdanning”. Ph.d.-kurs ”Danning – Bildung – Literacy – Pedagogisk filosofi” (PED-8006/8007) ved UiT (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/akademisk-danning-i-fleksibel-utdanning) 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.

 • Solberg, Mariann. ”Dannelse i nettbaserte studier”. Workshop: Nettpedagogikk, UiN 2011-09-14 - 2011-09-14 2011.

 • Solberg, Mariann. "Danning på universitetet og i utøvelse av kunstfag". Ex.fac. ved Bachelor i drama og teater ved UiT 2011-09-20 - 2011-09-20 2011.

 • Solberg, Mariann. "Informasjonskompetanse og danning". Boklansering; Vibeke Bårnes og Mariann Løkse: ”Informasjonskompetanse. Håndbok i kildebruk og referanseteknikker” 2011-09-08 - 2011-09-08 2011.

 • Solberg, Mariann. Kunnskap. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215019284.s 71 - 109.

 • Solberg, Mariann. ”Danning på universitetet og i skolen”. Praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU 2011-04-11 - 2011-04-11 2011.

 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar. Ex.phil. på nett – et pilotprosjekt ved UiT. Humaniora og innovasjon (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/ex-phil-p-nett-et-pilotprosjekt-ved-uit) 2010-09-09 - 2010-09-10 2010.

 • Solberg, Mariann. "Introduction to Fronter for new students". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/b5da36a951674df39d4e6d7189f6c59e) 2010-08-19 - 2010.

 • Solberg, Mariann. "Introduksjon til Fronter – for nye studenter". Nettpublikasjon på UiT's web (http://webtv.uit.no/Mediasite/Play/ff0ee1a974994c3089e6b46586a18ca8) 2010-08-19 - 2010.

 • Solberg, Mariann; Alexandersen, jan. Fleksibel utdanning i praksis. EVU-forum 2010-10-08 - 2010-10-08 2010.

 • Solberg, Mariann. Educating the Citizen of Academia Online?. Living in the High North, the 4th Arctic Frontiers Conference 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.

 • Solberg, Mariann. Danning i nettstudier. Norgesuniversitetets høstseminar 2010 (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/danning-i-nettstudier-5234015) 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.

 • Solberg, Mariann. “Menneskesyn i omstillingsprosessene i Store Norske – metodiske refleksjoner”. Kurs i vitenskaplig metode, STV-3074, del av Master of Business Administration (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/metodekurs-2010-3550872) 2010-03-25 - 2010-03-25 2010.

 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Sluttrapport fra prosjektet "Konjunktur og kultur - en analyse av omstillingsprosessene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani". 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 297 - 321.

 • Solberg, Mariann. Filosofisk samtale som metode?. Kurs i kvalitativ metodologi og analyse, del av STV-6303 (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/filosofisk-samtale-som-metode) 2009-11-19 - 2009-11-19 2009.

 • Solberg, Mariann. How the Northernmost University uses Elluminate in Online and Blended Learning. Online Educa Berlin 2009 2009-12-02 - 2009-12-04 2009.

 • Solberg, Mariann. Erfaringer med nettbaserte studietilbud i høyere utdanning. Utredning før beslutning! 2009-11-27 - 2009-11-27 2009.

 • Solberg, Mariann. Kan vi vite at det sanne er sant?. Lørdagsuniversitetet (Sammendrag: http://www.slideshare.net/msolberg/kan-vi-vite-at-det-sanne-er-sant) 2009-10-24 - 2009-10-24 2009.

 • Solberg, Mariann. "Omstilling, menneskesyn og myndiggjøring". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 2008-05-22 - 2008-05-22 2008.

 • Solberg, Mariann. "Personhood and Interpretation". Limits of Personhood 2008-08-06 - 2008-08-08 2008.

 • Solberg, Mariann. "Knowledge, Objective Truth and Error". Sixth European Congress of Analytic Philosophy 2008-08-21 - 2008.

 • Solberg, Mariann. ”Det myndige menneske”. Tromsø Musums interne seminar 2007-09-20 - 2007-09-20 2007.

 • Solberg, Mariann; Anfinsen, Roar. ”Diskusjon i nettundervisning. Et faglig blindspor?”. Fronter brukerkonferanse 2007 2007-09-25 - 2007-09-27 2007.

 • Solberg, Mariann. ”Menneskesyn i en omstillingsprosess”. Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi, UiT 2007-03-22 - 2007-03-22 2007.

 • Solberg, Mariann. Dialog til alle! - Nå!. Universitetspedagogisk kurs "Å undervise i høyere utdanninng" 2007-10-10 - 2007-10-10 2007.

 • Solberg, Mariann. ”Betingelser for kunnskap – ut fra tankeeksperimentet Radikal tolkning”. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.

 • Solberg, Mariann. "Conceptual Relativism, Davidson and Kuhn". Prøveforelesning, selvvalgt i forb. med disputas dr.art. 2006-10-12 - 2006-10-12 2006.

 • Solberg, Mariann. Belief, Truth and the Enigma of Error. 2006 ISBN 82-91636-33-8.

 • Solberg, Mariann. "New Conceptions of the Apriori and Quine's critique". Prøveforelesning, oppgitt tittel i forbindelse med disputas, dr.art. 2006-10-12 - 2006-10-12 2006.

 • Solberg, Mariann. "Velvillighetsprinsippets epistemiske status". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 2004-03-12 - 2004-03-12 2004.

 • Solberg, Mariann. "Davidson, Naturalism and Constitutivity". Det Internasjonale seminaret Contemporary Issues in Metaphilosophy 2001-11-30 - 2001-12-02 2001.

 • Solberg, Mariann. "Error and Triangulation". Internasjonal workshop "Davidson and Triangulation" 2001-03-15 - 2001-03-16 2001.

 • Solberg, Mariann. "Intensjonalitet og naturalisme". Forskningsseminaret, Institutt for filosofi 2000-11-24 - 2000-11-24 2000.

 • Solberg, Mariann. "Comment on Jones' paper "Against Davidson on Mental Content, Language and Animal Thought"". The 2000 Berkeley-Stanford Graduate Student Philosophy Conference 2000-05-12 - 2000-05-13 2000.

 • Solberg, Mariann. "Davidson and the Role of Error". Internasjonalt filosofisymposium "Non-Conceptual Aspects of Experience" 2000-07-07 - 2000-07-09 2000.

 • Solberg, Mariann. "Paradigms as Representations". Incommensurability (and related matters) 1999-06-13 - 1999-06-16 1999.

 • Solberg, Mariann. "Thomas Kuhns paradigmer og Donald Davidsons begrepsskjema". Forskningsseminaret ved Institutt for filosofi 1998-04-17 - 1998-04-17 1998.

 • Solberg, Mariann. Popper og Kuhn. 1997.

 • Solberg, Mariann. Språkmening - objektiv, relativ eller ubestemt? En undersøkelse av W. V. Quines meningsteori med utgangspunkt i G. Frege. 1993.

 • [Loading...]