Bilde av Hagen, Roar
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Hagen, Roar
Institutt for samfunnsvitenskap roar.hagen@uit.no +4777644334 Tromsø D 0136

Hagen, Roar


Professor, sosiologi


 • Roar Hagen :
  Collective Action: Why is it so Difficult for the Social Sciences to Grasp the Rational Aspects of Collective Action?
  Brill Academic Publishers 2018 DOI
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Individuell frihet og kollektiv selvbegrensning
  Sosiologisk Tidsskrift 2016 FULLTEKST / DOI
 • Roar Hagen :
  Abduction-Asessing fruitfulness and the construction of scientific concepts
  Brill|Nijhoff 2016 DOI
 • Elin Johnsen, Roar Hagen :
  Styring gjennom samhandling: Samhandlingsreformen som kasus
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Roar Hagen :
  Samfunn som handlingsdyktig fellesskap
  Universitetsforlaget 2012
 • Roar Hagen, Anita Carin Gudmundsen :
  Selvreferanse og refleksjon: Forholdet mellom teori og empiri i forskningsprosessen
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2011
 • Roar Hagen, Anita Carin Gudmundsen :
  SELF-REFERENCE AND REFLECTION: CONNECTING GENERAL THEORY AND EMPERICAL RESEARCH
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2011
 • Roar Hagen :
  Collective power: Reception and prospect of a scientific concept
  2010
 • Elin Johnsen, Luis Fernandez-Luque, Roar Hagen :
  Det Sosiale Nettet og helse
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Roar Hagen, Graham Chapman, Terje Tvedt :
  Water, Geopolitics and Collective Power in the New World Order
  I.B. Tauris 2010
 • Roar Hagen :
  Hva betyr kollektiv binding? Niklas Luhmanns bidrag til en teori om det politiske systemets funksjon
  Unge Pædagoger 2010
 • Roar Hagen :
  Teori og kritikk
  Sosiologisk Årbok 2008
 • Terje Tvedt, Roar Hagen, Graham Chapman :
  A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt)
  I.B. Tauris 2010
 • Roar Hagen :
  Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene: Refleksjonsteorier for det moderne samfunnet
  Universitetsforlaget 2006
 • Roar Hagen :
  Rasjonell solidaritet
  Universitetsforlaget 1999
 • Truls Tunby Kristiansen, Roar Hagen :
  Koronakrisen skaper solidaritet -kan sosiologien forklare hvordan?
  sosiologen.no 24. april 2020 FULLTEKST
 • Elin Johnsen, Roar Hagen :
  Rethinking Medicalisation - Can the Patient be Empowered Within Medical Treatment
  2015
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Institutional change through rational collective action
  2014
 • Roar Hagen :
  En sur rev og et hull i teorien
  Morgenbladet 2013
 • Roar Hagen :
  Faget er for kritisk - Norske sosiologer er mer opptatt av samfunnskritikk enn å utarbeide konstruktive alternativer:
  Klassekampen 2013
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Norwegian society must be defended - The aftermath of the 22.July attack: A case study of institutional change in the Norwegian model
  2013
 • Roar Hagen :
  Jørgen Pedersen (red.)Moderne politisk teori. Pax forlag. 2010
  Sosiologisk Tidsskrift 2011
 • Roar Hagen :
  Water, Climate Change and the Problem of Collective Action
  2011
 • Roar Hagen :
  Sociological theory and the Nordic society
  2011
 • Roar Hagen :
  Hva er god samhandling?
  2011
 • Roar Hagen, Sissel H. Eriksen :
  Kjønn, sannhet og sosiologi
  Nordlys 2010
 • Roar Hagen :
  Hanssens politiske testamente
  Klassekampen 29. oktober 2010
 • Roar Hagen :
  Sosiologi versus økonomi
  Sosiolog-nytt 2010
 • Roar Hagen :
  Hjernevask?
  2010
 • Roar Hagen :
  Why systems theory? Niklas Luhmann on theory formation
  2010
 • Roar Hagen :
  Hvordan utvikle samfunnsvitenskapelige begreper om individ og samfunn? En metodologisk-konstruktivistisk posisjon
  2009
 • Roar Hagen :
  From epistemological to methodological constructivism
  2009
 • Roar Hagen :
  Water and the new world order. Geopolitics, collective power and economic man
  2009
 • Roar Hagen, Leif Martin Haugen :
  World politics and World Soicety
  2009
 • Elin Johnsen, Roar Hagen, Luis Fernandez-Luque :
  Internett, pasienter og deling av helseinformasjon
  2009
 • Roar Hagen :
  Luhmann on collective power: What does it mean – collectively binding?
  2008
 • Roar Hagen :
  Nyfunksjonalisme
  Universitetsforlaget 2008
 • Roar Hagen :
  Collective power: Reception and prospect of a scientific concept
  2008
 • Roar Hagen :
  Bokpresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene
  2006
 • Roar Hagen :
  Societal knowledge and social structure
  2006
 • Roar Hagen :
  Samfunnsbegrep og pedagogisk teori
  2006
 • Roar Hagen :
  Presentasjon av Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene
  2006
 • Roar Hagen :
  Bokresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene
  2006
 • Roar Hagen :
  Norsk sosiologi i offentligheten
  2006
 • Roar Hagen :
  Hva er det moderne samfunnet?
  Morgenbladet 06. mai 2006
 • Roar Hagen, Elin Johnsen :
  Samarbeidets politiske refleksjonsteori (Presentation of paper. 20 pages)
  2005
 • Roar Hagen, Elin Johnsen :
  Information Technology and the Selv-Observation of Society, i "Technology and Democracy: Technology in the Public Sphere". Proceedings from Workshop 1,A. Feenberg, T. Hviid Nielsen and L. Winner (eds.) TMV skriftserie nr. 27 1997
  1997
 • Elin Johnsen, Roar Hagen :
  Informasjonsteknologi og kommunikasjon, i "Informasjonsteknologi & Samfunn", rapport fra forskerseminar Leangkollen 3-4 juni 1996, i regi av programmet Informasjonsteknologi & Samfunn
  1997

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  BOOKS

  • Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene. Universitetsforlaget. 2006.
  • Rasjonell solidaritet. Universitetsforlaget. 1999

  ARTICLES

  • Sosiologi og kritikk. Sosiologisk årbok. 2008. nr. 1-2.
  • Kronikk i Morgenbladet: Hva er det moderne samfunnet? 06.05.06.
   "Niklas Luhmann." in Klassisk og moderne samfunnsteori, edited by Heine Andersen and Lars Bo Kaspersen. København. 2005.
  • "Rational Choice." in Klassisk og moderne samfundsteori, edited by Heine Andresen og Lars Bo Kaspersen. København: Hans Retizel Forlag. 2005
  • What is wrong with systems theory? A medley of recurring themes and persistent problems in the legacy of Niklas Luhmann's sociological theory. Paper at the conference "The Opening of Systems Theory", Copenhagen Business School, Copenhagen 23.-25.5. 2003.
  • "Kommunikasjon og solidaritet - og Bøygen." Svar til Lars Bugge. Aktuell debatt. ." Tidsskrift for samfunnsforskning:455-469. 2003.
  • "Positivismekritikkens positivisme." Sosiologisk Årbok. 2002.
  • Socialist society and functional differentiation, i Druzboslovne Razprave, vol. xvii, nr 37.-38. August-September 2001.
  • Rational Solidarity and Functional Differentiation, Acta Sociologica vol. 43. 1. 2000


  Forskningsinteresser

  • General theory: A concept of collective rationality

  My main interest is in a theory of collective action in modern society. The assumption is that the dynamics of collective action is poorly understood in the social sciences because they lack concepts to account for the rational aspects of collective action. The development of the three concepts of collective rationality, solidarity as a medium and collective power is central to this undertaking.

  • Theory of society: Solidarity as a medium of integration in functionally differentiated societies

  The three concepts of collective rationality, rational solidarity and collective power enables a new approach to empirical research on integration of the function systems of modern society, like the economy, politics, education, law, medical treatment and science, and processes of inclusion and exclusion of individuals into these systems of communication

  • Theory of science: Methodological constructivism

  The aim is to demonstrate how an epistemological constructivism opens up a new kind of reflection on all the elements of the scientific research process, not only as social but scientific constructions. At the centre is a reorientation of the relationship between theoretical and empirical research, structuring the research process in four phases each connecting a specific research question with logics of research.

  These topics are related: The lack of a concept of collective rationality is an obstacle to empirical research on forms of integration in modern society, and to appreciate the scope for rational collective action in modern society. To create a concept of collective rationality, one has first to discern the epistemic obstacle that explains why sociological theories replace the distinction of individual and collective rationality, with the distinction of individual rationality and social norms. Through the research logic of abduction new scientific concepts are constructed which enables new empirical observations.


  Medlem i forskningsgruppe  D 0136