Bilde av Guneriussen, Willy
Foto: ukjent

Willy Guneriussen


Professor Dr.philos., Emeritus sosiologi, Redaktør Sosiologisk Tidsskrift


 • Willy Guneriussen :
  Modernitet og modernitetskritikk i Emils Durkheims sosiologi
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2020 ARKIV / DOI
 • Willy Guneriussen :
  Bringing Nature Back In
  Brill Academic Publishers 2018
 • Willy Guneriussen :
  Sociology and the Power of (Ordinary) Language
  Brill|Nijhoff 2016 DOI
 • Willy Guneriussen :
  Sosiologien og samfunnet - analyse, refleksjon og kritikk
  Sosiolog-nytt 2015
 • Willy Guneriussen :
  Positiv og kritisk sosiologi
  sosiologen.no 2015
 • Willy Guneriussen :
  Individualisme eller Holisme - en uløselig motsetning i samfunnsvitenskapene?
  Universitetsforlaget 2014
 • Willy Guneriussen :
  Opplevelsessamfunnet - en vidunderlig ny verden? Kulturelle spenninger i det senmoderne samfunnet
  Sosiologisk Årbok 2012
 • Willy Guneriussen :
  Nord-Norge - et opplevelsessamfunn?
  Orkana Forlag 2012
 • Willy Guneriussen :
  What is Society. Contested concepts and shifting metaphors
  Prentice-Hall 2012
 • Willy Guneriussen :
  Individualisme eller holisme
  Universitetsforlaget 2011
 • Willy Guneriussen :
  Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene
  Universitetsforlaget 2011
 • Guneriussen Willy :
  Sociology and Language. Using Nordic Languages in social Sciences.
  2016
 • Guneriussen Willy :
  Nye tider - nytt tidsskrift
  Sosiologisk Tidsskrift 2016
 • Guneriussen Willy :
  Introduksjon til nr. 2 - 2016
  Sosiologisk Tidsskrift 2016
 • Willy Guneriussen :
  Identitet, avvik og normalitet. Normalitetsforvirring i det senmoderne samfunnet.
  2015
 • Willy Guneriussen :
  Trenger sosiologien/sosiologisk teori et begrep om natur?
  2015
 • Willy Guneriussen :
  The concept of nature in social theory.
  2015
 • Willy Guneriussen :
  Olja - og etterpå?
  Harstad Tidende 2015
 • Willy Guneriussen :
  Sosiologien - en kritisk og/eller positiv disiplin
  2015
 • Willy Guneriussen :
  Vitenskapsteoretiske utfordringer i helse- og sosialfag.
  2015
 • Willy Guneriussen :
  Introduksjon
  Sosiologisk Tidsskrift 2015
 • Willy Guneriussen :
  Oljealderen - og etterpå?
  Avisa Nordland 22. januar 2015
 • Willy Guneriussen :
  Olja - og etterpå?
  Nordlys 20. desember 2014
 • Willy Guneriussen :
  Normalitet, mangfold og forvirring. Identitetsproblemer i det moderne samfunnet
  2014
 • Willy Guneriussen :
  Critical Social Theory and the Concept of Nature
  2014
 • Willy Guneriussen :
  Om betydningen av sosiale hverdagsritualer
  11. januar 2014
 • Willy Guneriussen :
  Samfunnsendring, avvik og normalitet
  2014
 • Willy Guneriussen :
  Normalitet og identitet i det senmoderne samfunnet
  2014
 • Willy Guneriussen :
  The Power of Ordinary Language. Searle vs. Bourdieu
  2014
 • Willy Guneriussen :
  Redaktørens introduksjon til nr. 2/2014
  Sosiologisk Tidsskrift 2014
 • Willy Guneriussen, Olaug S Lian :
  Redaktørenes introduksjon til nr. 1/2014
  Sosiologisk Tidsskrift 2014
 • Willy Guneriussen :
  Julen: Høytid, ritualer og kommers
  12. desember 2014
 • Willy Guneriussen :
  Havet - fra uendelig ressurs til sårbar natur. Endringer i forestillinger om havet i det moderne samfunnet
  2013
 • Willy Guneriussen :
  Naturen og det moderne samfunnet
  Harstad Tidende 15. januar 2013
 • Willy Guneriussen :
  Modernitet og modernisering: Uklare begrep, forvirring og problematiske genereliseringer
  2013
 • Willy Guneriussen :
  The Arctic-fication of the North. Images, identities and politics
  2013
 • Willy Guneriussen :
  Normalitet og Samfunnsendring. Utfordringer for helse og sosialfagene
  2013
 • Willy Guneriussen :
  Økonomiens plass i det offentlige helsevesenet
  2013
 • Willy Guneriussen :
  Det moderne samfunnets forhold til naturen
  Avisa Nordland 14. januar 2013
 • Willy Guneriussen :
  Globalization and modernizing processes in the North
  2012
 • Willy Guneriussen :
  Naturen og det moderne samfunnet
  Nordlys 18. desember 2012
 • Willy Guneriussen :
  RITUALER. Respekt er vårt viktigste ritual
  02. januar 2012
 • Willy Guneriussen :
  Identitet, Normalitet og Forvirring. Sosialisering og endring i det senmoderne samfunnet
  2012
 • Willy Guneriussen :
  «Verdighet og myndiggjøring» - utkast til et forskningsprogram ved Barnevernpedagogikkutdanningen
  2012
 • Willy Guneriussen :
  É det her vi høre til? Samfunnsendring, forvirring og det gode liv i Nord-Norge
  2012
 • Willy Guneriussen :
  Forskning i/om profesjonsfaglig praksis. Teoretiske og metodologiske utfordringer
  2012
 • Willy Guneriussen :
  I KLEMMA. Om hverdagsritualenes betydning
  24. mars 2012
 • Willy Guneriussen :
  Risk and the paradoxes of control. Vulnerability and risk obsession in late modern society
  2011
 • Willy Guneriussen :
  Risk and the Paradoxes of Control. Risk obsession in late modern society
  2011
 • Willy Guneriussen :
  Normalitet, Livsstil og Psykisk Helse. Endring i normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  LISTE OVER VITENSKAPELIGE ARBEIDER/PUBLIKASJONER 1996-2010. Øvrige arbeider og publikasjoner etter 2010 - se Cristin Forskningsregistrering

  • "Aktør, Handling og Struktur. Grunnlagsproblemer i Samfunnvitenskapene" TANO Forlag, Oslo 1996, 308 sider, Oversatt og utgitt i Sverige 1997
  • "Emile Durkheim" Publisert: Andersen/Kaspersen(red): "Klassisk og Moderne Samfundsteori", Hans Reitzels Forlag, København 1996
  • "Forskning og Framskritt" Publisert: "Forskning" nr.4, 1996
  • "Aktör, Handling och Struktur. Grundproblemer i samhällsvitenskapen" Studentlitteratur, Stockholm, 1997 (Oversettelse av arbeid nr. 26)
  • "Nordisk Sosiologisk Leksikon" Invitert til å skrive 6 artikler: Affektivitet, AGIL, Differensiering, Konsensusperspektiv, Mønstervariabler, Funksjonalisme. Universitetsforlaget, Oslo, København, Stockholm - 1997
  • "Jakob Meløes ideer om samfunnsvitenskap" Invitert bidrag til "Festskrift for Jakob Meløe" Tromsø 1997
  • "Å forstå det moderne" Manus, Tromsø 1997, 230 sider
  • "Drømmen om en rasjonell sivilisasjon. Modernisme, funksjonalisme og teknokratiske tendenser i første halvdel av det 20. århundre" i "Nytt Norsk Tidsskrift", nr.2-1998, Oslo
  • "Durkheim og den moderne Individualismen" i"Sosiologi i Dag" nr.1-1998, Oslo
  • "Aktør, Handling og Struktur. Grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskapene" 2. reviderte og utvidete utgave, Tano Aschehoug 1999, 390 sider
  • "Å FORSTÅ DET MODERNE. Framskrittstro, Rasjonalitet, Ambivalens og Irrasjonalitet i Diskursen om Modernitet" 300 sider, Tano Aschehoug 1999
  • "Emile Durkheim" i "Classical and Modern Social Theory" Blackwell, London, 1999/2000. Senere utkommet i revidert utgave
  • "Strid om det moderne" i Sosiologi i Dag, nr.4, 2000
  • "Den romantiske vendingen i klassisk sosiologi. Metodologi, subjektivitet og modernitet hos Georg Simmel" i Sosiologi i Dag, nr.3, 2001
  • "Kirken - et fast holdepunkt i en omskiftelig tid? Trosfelleskap eller statens symbol- og ritual-tjeneste" i Norsk Teologisk Tidsskrift, Årg.103, nr.2-3, 2002
  • "Globalisering: Trenger vi nye begrep om samfunn, fellesskap og demokrati?" Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, No. 8, 2004
  • "Uncertain Foundations - the prospects of a (new?) critical theory" i Sosiologisk Årbok, nr. 1, 2004
  • "Innledende Essay" til Emile Durkheim: "Selvmordet"
   Bokklubbens Kulturbibliotek, 2006
  • "Kritisk Teori" i Sosiologisk Årbok, nr 2 2006
  • "Modernitet, fortrylling og magi - Konstruksjon av det "nye" Nord-Norge" i Sosiologisk Tidsskrift 1/2008
  • "Modernity Re-enchanted: Making a 'Magic' Region" i 'Mobility and Place', eds. Bærenholdt og Granås, Hampshire: Ashgate 2008
  • "Autonomi, avhengighet og funksjonshemming" medredaktør og forfatter av kapittel: "Normalitet, Mangfold og Forvirring. Endringer og opppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet" Oslo: Universitetsforlaget 2008
  • "Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene" i "Introduksjon til Samfunnsvitenskapene" Balsvik og Solli (red), Oslo: Universitetsforlaget 2008
  • "Individualisme eller holisme" i "Introduksjon til Samfunnsvitenskapene" Balsvik og Solli (red), Oslo: Universitetsforlaget 2008
  • "Kritisk Teori. Muligheter og begrensninger" i Sosiologisk Årbok nr. 1, 2008
  • "Samtale, Språkhandling og Sosialt Liv. Intervjuer - en (begrenset?) kilde til kunnskap?". I: Usedvanlig Kvalitativ Forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3. s. 34-55
  • "Social Change and Shifting Conceptions of Nature. The coming of 'adventure society'"?. I: Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment.. University of Tromsø: CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education 2010 ISBN 978-82-8244-027-1. s. 119-135

   Senere vitenskapelige publikasjoner og andre arbeider: Se Cristin Forskningsregistrering

   

  • Populærvitenskapelige bidrag: Diverse avisartikler/kronikker om nordnorsk identitet, globalisering og OL som identitetsprosjekt. Artikkel "Å bli moderne. Oppvekst i Harstad på 1950 og 1960-tallet" i bok om Harstad ("Det er lukta i Harstad" fra 2001). Radiointervju.


  Forskningsinteresser

  1) Moderniserings- og globaliseringsprosesser
  2) Tradisjoner, paradigmer og grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap
  3) Samfunnsteori og naturforståelse