Ansatt-ISO---Willy-Guneriussen-08
Foto: ukjent
Ansatt-ISO---Willy-Guneriussen-08
Institutt for samfunnsvitenskap willy.guneriussen@uit.no +4777644331 Tromsø SVHUM D 0117

Willy Guneriussen


Professor Dr.philos., Emeritus sosiologi, Redaktør Sosiologisk Tidsskrift


 • Guneriussen, Willy. Modernitet og modernitetskritikk i Emils Durkheims sosiologi. Norsk sosiologisk tidsskrift 2020; Volum 4. ISSN 2535-2512.s 211 - 224.s doi: 10.18261/issn.2535-2512-2020-04-03.
 • Guneriussen, Willy. Bringing Nature Back In. Brill Academic Publishers 2018; Volum 118 (.) ISBN 9789004314191. ISSN 1573-4234.s 116 - 135.
 • Guneriussen, Willy. Sociology and the Power of (Ordinary) Language. Brill|Nijhoff 2016 (91) ISBN 9789004314184. ISSN 1573-4234.s 39 - 59.s doi: 10.1163/9789004314184_004.
 • Guneriussen, Willy. Positiv og kritisk sosiologi. sosiologen.no 2015.
 • Guneriussen, Willy. Sosiologien og samfunnet - analyse, refleksjon og kritikk. Sosiolog-nytt 2015 (3-4/15). ISSN 0333-3205.s 35 - .
 • Guneriussen, Willy. Individualisme eller Holisme - en uløselig motsetning i samfunnsvitenskapene?. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 139 - 157.
 • Guneriussen, Willy. Nord-Norge - et opplevelsessamfunn?. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 343 - 355.
 • Guneriussen, Willy. Opplevelsessamfunnet - en vidunderlig ny verden? Kulturelle spenninger i det senmoderne samfunnet. Sosiologisk Årbok 2012 (2). ISSN 0808-288X.s 41 - 69.
 • Guneriussen, Willy. What is Society. Contested concepts and shifting metaphors. Prentice-Hall 2012 ISBN 978-0-273-72739-2.s 6 - 30.
 • Guneriussen, Willy. "Små nøkler - store dører. Invitasjon til sosiologi". Sosiologisk Tidsskrift 2011; Volum 19 (3). ISSN 0804-0486.s 300 - 304.
 • Guneriussen, Willy. Individualisme eller holisme. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01843-0.s 178 - 197.
 • Guneriussen, Willy. Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01843-0.s 157 - 178.
 • Guneriussen, Willy. Social Change and Shifting Conceptions of Nature. The coming of "adventure society"?. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 119 - 135.
 • Guneriussen, Willy. Samtale, språkhandling og sosialt Liv. Intervjuer - en (begrenset?) kilde til kunnskap?. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3.s 34 - 54.
 • Guneriussen, Willy. Modernity re-enchanted : making a "magic" region. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 233 - 244.
 • Guneriussen, Willy. Individualisme eller Holisme. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01316-9.s 229 - 251.
 • Guneriussen, Willy. Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01316-9.s 203 - 228.
 • Guneriussen, Willy. NORMALITET, MANGFOLD OG FORVIRRING. Endringer og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5.s 155 - 175.
 • Guneriussen, Willy. Modernity Re-enchanted: Making a 'Magic' Region. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 233 - 245.
 • Guneriussen, Willy. Kritisk Teori - muligheter og begrensninger. Sosiologisk Årbok 2008 (1). ISSN 0808-288X.s 54 - 68.
 • Guneriussen, Willy. Modernitet, fortrylling og magi - Konstruksjon av det "nye" Nord-Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2008 (1). ISSN 0804-0486.s 31 - 55.
 • Guneriussen, Willy. Normalitet, mangfold og forvirring : endringer og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet. Universitetsforlaget 2008.s 155 - 174.
 • Guneriussen, Willy. Modernitet, fortrylling og magi - konstruksjon av det "nye" Nord-Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2008; Volum 16 (1). ISSN 0804-0486.s 31 - 54.
 • Guneriussen, Willy. Kritisk Samfunnsteori. Sosiologisk Årbok 2006 (3-4). ISSN 0808-288X.s 137 - 159.
 • Guneriussen, Willy. Innledende Essay. Selvmord og Samfunn i Emile Durkheims Sosiologi. 2006 ISBN 978-82-525-6297-2.s VII - LVII.
 • Guneriussen, Willy. Globalisering: Trenger vi nye begrep om samfunn, fellesskap og demokrati?. Distinktion 2004 (8).s 93 - 113.
 • Guneriussen, Willy. Uncertain foundations - the prospects of a (new?) critical theory. Sosiologisk Årbok 2004 (1). ISSN 0808-288X.s 1 - 47.
 • Bjørnrå, Turid; Guneriussen, Willy; Sommerbakk, Viktor. Utviklingshemning, Autonomi og Avhengighet. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-150-1327-5.s 116 - 134.
 • Willy, Guneriussen. Sociology and Language. Using Nordic Languages in social Sciences.. Konferanse 2016-09-09 - 2016.
 • Willy, Guneriussen. Nye tider - nytt tidsskrift. Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24 (4). ISSN 0804-0486.
 • Willy, Guneriussen. Introduksjon til nr. 2 - 2016. Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24 (2). ISSN 0804-0486.
 • Guneriussen, Willy. Introduksjon. Sosiologisk Tidsskrift 2015; Volum 23 (1-2). ISSN 0804-0486.
 • Guneriussen, Willy. Vitenskapsteoretiske utfordringer i helse- og sosialfag.. Faglig samling 2015-11-18 - 2015.
 • Guneriussen, Willy. Sosiologien - en kritisk og/eller positiv disiplin. Fagdag i sosiologi 2015-10-14 - 2015.
 • Guneriussen, Willy. Trenger sosiologien/sosiologisk teori et begrep om natur?. Vinterseminaret i sosiologi 2015-01-23 - 2015.
 • Guneriussen, Willy. Identitet, avvik og normalitet. Normalitetsforvirring i det senmoderne samfunnet.. Faglig samling for ansatte og masterstudenter 2015-03-17 - 2015.
 • Guneriussen, Willy. The concept of nature in social theory.. Forskernettverk/prosjekt 2015-01-23 - 2015.
 • Guneriussen, Willy. Oljealderen - og etterpå?. Avisa Nordland 2015.
 • Guneriussen, Willy. Olja - og etterpå?. Harstad Tidende 2015.
 • Guneriussen, Willy. Olja - og etterpå?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Guneriussen, Willy. Redaktørens introduksjon til nr. 2/2014. Sosiologisk Tidsskrift 2014; Volum 22 (2). ISSN 0804-0486.
 • Guneriussen, Willy; Lian, Olaug S. Redaktørenes introduksjon til nr. 1/2014. Sosiologisk Tidsskrift 2014; Volum 22 (1). ISSN 0804-0486.
 • Guneriussen, Willy. Julen: Høytid, ritualer og kommers. 2014.
 • Guneriussen, Willy. Normalitet, mangfold og forvirring. Identitetsproblemer i det moderne samfunnet. Gjesteforelesning 2014-11-18 - 2014.
 • Guneriussen, Willy. Critical Social Theory and the Concept of Nature. Phd-kurs/seminar 2014-10-08 - 2014-10-10 2014.
 • Guneriussen, Willy. Normalitet og identitet i det senmoderne samfunnet. Nasjonal konferanse om habilitering og rehabilitering 2014-10-20 - 2014-10-21 2014.
 • Guneriussen, Willy. The Power of Ordinary Language. Searle vs. Bourdieu. Nordisk Sosiologkonferanse 2014-08-13 - 2014-08-15 2014.
 • Guneriussen, Willy. Samfunnsendring, avvik og normalitet. Forelesning for ansatte og videreutdanningstudenter 2014-01-28 - 2014.
 • Guneriussen, Willy. Om betydningen av sosiale hverdagsritualer. 2014.
 • Guneriussen, Willy. Modernitet og modernisering: Uklare begrep, forvirring og problematiske genereliseringer. Forskningsseminar 2013-11-15 - 2013.
 • Guneriussen, Willy. Økonomiens plass i det offentlige helsevesenet. Åpent møte i regi av Sosiologforeningen 2013-10-08 - 2013.
 • Guneriussen, Willy. Havet - fra uendelig ressurs til sårbar natur. Endringer i forestillinger om havet i det moderne samfunnet. Forskningsdagene høst 2013 2013-09-24 - 2013.
 • Guneriussen, Willy. The Arctic-fication of the North. Images, identities and politics. Doing the Arctic, Selling the North. People and Nature at Display 2013-05-30 - 2013.
 • Guneriussen, Willy. Normalitet og Samfunnsendring. Utfordringer for helse og sosialfagene. Faglig samling 2013-04-23 - 2013.
 • Guneriussen, Willy. Det moderne samfunnets forhold til naturen. Avisa Nordland 2013.
 • Guneriussen, Willy. Naturen og det moderne samfunnet. Harstad Tidende 2013.
 • Guneriussen, Willy. Naturen og det moderne samfunnet. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Guneriussen, Willy. Globalization and modernizing processes in the North. Conference, CEPIN Research School 2012-11-14 - 2012-11-16 2012.
 • Guneriussen, Willy. É det her vi høre til? Samfunnsendring, forvirring og det gode liv i Nord-Norge. Ersfjorddagen - gjesteforelesning 2012-06-09 - 2012.
 • Guneriussen, Willy. I KLEMMA. Om hverdagsritualenes betydning. 2012.
 • Guneriussen, Willy. «Verdighet og myndiggjøring» - utkast til et forskningsprogram ved Barnevernpedagogikkutdanningen. Forskningsseminar for ansatte 2012-03-21 - 2012.
 • Guneriussen, Willy. Identitet, Normalitet og Forvirring. Sosialisering og endring i det senmoderne samfunnet. Gjesteforelesning for Master-studenter og ansatte 2012-01-25 - 2012.
 • Guneriussen, Willy. Forskning i/om profesjonsfaglig praksis. Teoretiske og metodologiske utfordringer. Forskningsseminar for vitenskapelig ansatte 2012-01-24 - 2012.
 • Guneriussen, Willy. RITUALER. Respekt er vårt viktigste ritual. 2012.
 • Guneriussen, Willy. Opplevelsessamfunnet. Den vidunderlige nye verden?. Konferanse 2011-11-26 - 2011-11-27 2011.
 • Guneriussen, Willy. Praksisnær Forskning. Vitenskapsteoretiske og metodologiske utfordringer. Samling for vitenskapelig ansatte 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.
 • Guneriussen, Willy. Risk and the paradoxes of control. Vulnerability and risk obsession in late modern society. Den Europeiske Sosiologkonferansen 2011 2011-09-10 - 2011.
 • Guneriussen, Willy. Normalitet, Livsstil og Psykisk Helse. Endring i normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet. Gjesteforelesning 2011-03-24 - 2011.
 • Guneriussen, Willy. Risk and the Paradoxes of Control. Risk obsession in late modern society. Gjesteforelesning 2011-01-26 - 2011-01-28 2011.
 • Guneriussen, Willy. På vei inn i "opplevelsessamfunnet"? Kulturelle, sosiale og økonomiske tendenser i det senmoderne samfunnet. Forskningsseminar 2010-04-21 - 2010.
 • Guneriussen, Willy. Sosiologiens stilling etter TV-programmet "Hjernevask". Vitenskap, politikk og offentlig renommé. Åpent møte om sosiologi. Sosiologforeningen 2010-08-19 - 2010.
 • Guneriussen, Willy. Nord-Norge - på vei inn i opplevelsessamfunnet? Sosiale og kulturelle endringer i nord. Forskningsdagene 2010-09-29 - 2010.
 • Guneriussen, Willy. Opprykk til professor. Reglement, kriterier og kvalifikasjonsprosess. Faglig samling for førsteamanuenser 2010-11-15 - 2010.
 • Guneriussen, Willy. Konstruktivisme vs. Realisme i Samfunns- og Kulturvitenskap. Forskerkurs. 2010-03-09 - 2010-03-12 2010.
 • Guneriussen, Willy. Tillit og kontroll i profesjonelle og private relasjoner. Fagseminar 2010-12-01 - 2010.
 • Guneriussen, Willy. Fortolkning, kultur og sosial struktur. Om meningsmangfold i kvalitativ forskning. Forskerkurs 2010-08-25 - 2010-08-27 2010.
 • Guneriussen, Willy. Risiko, usikkerhet og kontroll. Om risikoforståelse i det senmoderne samfunnet. Faglig samling 2010-09-09 - 2010.
 • Guneriussen, Willy. CEPIN Research School: Research in/on the High North. Møte med Scott Polar Research Institute 2010-02-01 - 2010-02-02 2010.
 • Guneriussen, Willy. Globalisering og konstruksjon av stedsidentitet. Gjesteforelesning 2010-03-05 - 2010-03-05 2010.
 • Guneriussen, Willy. Begeistring og forvirring. Harstad Tidende 2009.s 3 - .
 • Guneriussen, Willy. Identitet, tilhørighet og marked. Merkevarebygging av det "spektakulære" Nord-Norge. Næringslivskonferanse 2009-10-01 - 2009-10-01 2009.
 • Guneriussen, Willy. Grenseløs rasjonalisering? Rasjonalitet i moderne kultur. Phd-kurs i vitenskapsteori 2009-03-10 - 2009-03-13 2009.
 • Guneriussen, Willy. Contested Identities, contested cultures and contested rights. Internasjonal forskerkonferanse 2009-09-23 - 2009-09-25 2009.
 • Guneriussen, Willy. Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment. 2008 ISBN 978-82-91636-90-0.s 3 - 13.
 • Guneriussen, Willy. Samfunnsendring, forvirring og det gode liv. Lørdagsuniversitetet 2008-09-25 - 2008.
 • Guneriussen, Willy. Det "magiske" Nord-Norge. En ny identitet eller reklame for turister?. Nordlandsakademiets Jubileumskonferanse 2008-07-04 - 2008-07-05 2008.
 • Guneriussen, Willy. Olympic Winter Games in a small Town - Challenges and Impact. Forsknings-workshop 2008-05-05 - 2008-05-06 2008.
 • Guneriussen, Willy. "Arctic Magic" - Changing Conceptions of the North. Seminar med BANG - Barents Arctic Network og Graduate Schools 2008-08-09 - 2008.
 • Guneriussen, Willy. Risiko og Usikkerhet - en utfordring for samfunnsteori. Forskninsseminar 2008-08-26 - 2008-08-29 2008.
 • Guneriussen, Willy. Globalisering og samfunnsendring i vår tid. Hvilke konsekvenser får globaliseringsprosessene for lokal tilhørighet og kultur. Fagdager 2008-09-22 - 2008-09-23 2008.
 • Guneriussen, Willy. Emile Durkheim - gammel sosiologi for en ny tid?. Fagseminar 2008-10-30 - 2008.
 • Guneriussen, Willy. Den nye diskisjon om hva Nordområdene er/ikke er. Nordområdeseminar 2008-11-13 - 2008.
 • Guneriussen, Willy. Å forstå det andre gjør. Mening og sosial struktur. Metodologi og Forskningsdesign 2008-01-08 - 2008-01-10 2008.
 • Guneriussen, Willy. NNORDOMRÅDENE - Begeistring og forvirring. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Guneriussen, Willy. OL og samfunnsforskning. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Guneriussen, Willy. Normalitet og avvik. Endring og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet. Kurs 2007-10-04 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. Det nye Nordnorge - "Spektakulært og Magisk". Hvorfor har vi ikke oppdaget det før. Foredrag 2007-11-07 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. "Spektakulært og magisk" - et kritisk blikk på nye Nordnorgesbilder. Forelesningsrekke 2007-10-02 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. Society - Structure or Stream. Coping with conceptual change in social theory. Vinterseminarer - Nasjonal konferanse for Norsk Sosiologforening 2007-01-26 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. Kan vi utvikle (ny?) kritisk teori?. Framtid og fortid for kritisk samfunnsforskning i Norden. 2007-11-08 - 2007-11-09 2007.
 • Guneriussen, Willy; Nilsen, Rune Åkvik. Willy Guneriussen: Society - Structure or Stream. Coping with conceptual change in contemporary Social Theory. Norsk Sosiologforenings Vinterseminar 2007-01-26 - 2007-01-28 2007.
 • Guneriussen, Willy. Nordområde-satsningen: Realisme, magisk realisme eller bare magi?. Konferanse 2007-09-27 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. Modernitet, Fortrylling og Magi. Konstruksjon av "det nye" Nord-Norge. Kurs - Mastergrad og Doktorgrad 2007-10-18 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. Kritisk teori i endring - fra Kant til Habermas. Seminar 2007-02-19 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. Normalitet og avvik. Endring og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet. Kurs 2007-11-13 - 2007.
 • Guneriussen, Willy. Fra Fast til Flytende: Begrepsmessige endringer i nyere samfunnsteori. Forskningsseminar 2006-11-22 - 2006-11-23 2006.
 • Guneriussen, Willy. Er det Senmoderne Samfunnet blitt Flytende?. Forskningsseminar 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.
 • Guneriussen, Willy. Den Kulturelle Vendingen i Samfunnsvitenskapene. Forskningsseminar 2006-10-06 - 2006-10-06 2006.
 • Guneriussen, Willy. Arktisk Magi. Spektakularisering av Nord-Norge. Forskerkurs/konferanse 2006-10-23 - 2006-10-25 2006.
 • Guneriussen, Willy. Innlevelse og Distanse. Kan vi forstå det andre gjør?. Forskning, formidling og dokumentarfilm 2005-11-25 - 2005-11-25 2005.
 • Guneriussen, Willy. Er det her vi hører til? Om sted og stedløshet i den globale tidsalder. 100-års-jubileum i Harstad 2005-04-14 - 2005-04-16 2005.
 • Guneriussen, Willy. Hvem er vi og hvor skal vi? Jakten på identitet i den globale tidsalder. 100-års-jublileum i Tromsø 2005-08-15 - 2005-08-20 2005.
 • Guneriussen, Willy. Kunnskap, usikkerhet og bekymring. Lever vi i en risikohysterisk kultur?. Konferanse om helse og miljømedisin 2005-10-03 - 2005-10-04 2005.
 • Guneriussen, Willy. Jakten på identitet i den globale tidsalder. Seminar for master-/doktorgrad 2005-10-05 - 2005-10-05 2005.
 • Guneriussen, Willy. Avvik og Normalitet. Forelesningsrekke 2005-08-25 - 2005-08-25 2005.
 • Guneriussen, Willy. Society - Structure or stream. Coping with conceptual change in the age of globalisation. Mobilities, Knowledges, Politics. Globalisation from Below. 2005-04-25 - 2005.
 • Guneriussen, Willy. Vilt, vakkert, Magisk! OL i Tromsø som nordnorsk identitetsprosjekt. Del 1. Harstad Tidende 2004.
 • Guneriussen, Willy. Vilt, vakkert, magisk! OL i Tromsø som nordnorsk identitetsprosjekt. Del 2. Harstad Tidende 2004.
 • Guneriussen, Willy. Konstruktivisme. Konstruktivisme - nye utfordringer for kultur og samfunnsvitenskap 2004-09-13 - 2004-09-16 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  LISTE OVER VITENSKAPELIGE ARBEIDER/PUBLIKASJONER 1996-2010. Øvrige arbeider og publikasjoner etter 2010 - se Cristin Forskningsregistrering

  • "Aktør, Handling og Struktur. Grunnlagsproblemer i Samfunnvitenskapene" TANO Forlag, Oslo 1996, 308 sider, Oversatt og utgitt i Sverige 1997
  • "Emile Durkheim" Publisert: Andersen/Kaspersen(red): "Klassisk og Moderne Samfundsteori", Hans Reitzels Forlag, København 1996
  • "Forskning og Framskritt" Publisert: "Forskning" nr.4, 1996
  • "Aktör, Handling och Struktur. Grundproblemer i samhällsvitenskapen" Studentlitteratur, Stockholm, 1997 (Oversettelse av arbeid nr. 26)
  • "Nordisk Sosiologisk Leksikon" Invitert til å skrive 6 artikler: Affektivitet, AGIL, Differensiering, Konsensusperspektiv, Mønstervariabler, Funksjonalisme. Universitetsforlaget, Oslo, København, Stockholm - 1997
  • "Jakob Meløes ideer om samfunnsvitenskap" Invitert bidrag til "Festskrift for Jakob Meløe" Tromsø 1997
  • "Å forstå det moderne" Manus, Tromsø 1997, 230 sider
  • "Drømmen om en rasjonell sivilisasjon. Modernisme, funksjonalisme og teknokratiske tendenser i første halvdel av det 20. århundre" i "Nytt Norsk Tidsskrift", nr.2-1998, Oslo
  • "Durkheim og den moderne Individualismen" i"Sosiologi i Dag" nr.1-1998, Oslo
  • "Aktør, Handling og Struktur. Grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskapene" 2. reviderte og utvidete utgave, Tano Aschehoug 1999, 390 sider
  • "Å FORSTÅ DET MODERNE. Framskrittstro, Rasjonalitet, Ambivalens og Irrasjonalitet i Diskursen om Modernitet" 300 sider, Tano Aschehoug 1999
  • "Emile Durkheim" i "Classical and Modern Social Theory" Blackwell, London, 1999/2000. Senere utkommet i revidert utgave
  • "Strid om det moderne" i Sosiologi i Dag, nr.4, 2000
  • "Den romantiske vendingen i klassisk sosiologi. Metodologi, subjektivitet og modernitet hos Georg Simmel" i Sosiologi i Dag, nr.3, 2001
  • "Kirken - et fast holdepunkt i en omskiftelig tid? Trosfelleskap eller statens symbol- og ritual-tjeneste" i Norsk Teologisk Tidsskrift, Årg.103, nr.2-3, 2002
  • "Globalisering: Trenger vi nye begrep om samfunn, fellesskap og demokrati?" Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, No. 8, 2004
  • "Uncertain Foundations - the prospects of a (new?) critical theory" i Sosiologisk Årbok, nr. 1, 2004
  • "Innledende Essay" til Emile Durkheim: "Selvmordet"
   Bokklubbens Kulturbibliotek, 2006
  • "Kritisk Teori" i Sosiologisk Årbok, nr 2 2006
  • "Modernitet, fortrylling og magi - Konstruksjon av det "nye" Nord-Norge" i Sosiologisk Tidsskrift 1/2008
  • "Modernity Re-enchanted: Making a 'Magic' Region" i 'Mobility and Place', eds. Bærenholdt og Granås, Hampshire: Ashgate 2008
  • "Autonomi, avhengighet og funksjonshemming" medredaktør og forfatter av kapittel: "Normalitet, Mangfold og Forvirring. Endringer og opppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet" Oslo: Universitetsforlaget 2008
  • "Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene" i "Introduksjon til Samfunnsvitenskapene" Balsvik og Solli (red), Oslo: Universitetsforlaget 2008
  • "Individualisme eller holisme" i "Introduksjon til Samfunnsvitenskapene" Balsvik og Solli (red), Oslo: Universitetsforlaget 2008
  • "Kritisk Teori. Muligheter og begrensninger" i Sosiologisk Årbok nr. 1, 2008
  • "Samtale, Språkhandling og Sosialt Liv. Intervjuer - en (begrenset?) kilde til kunnskap?". I: Usedvanlig Kvalitativ Forskning. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01615-3. s. 34-55
  • "Social Change and Shifting Conceptions of Nature. The coming of 'adventure society'"?. I: Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment.. University of Tromsø: CEPIN Research School. Faculty of Humanities, Social Sciences and Education 2010 ISBN 978-82-8244-027-1. s. 119-135

   Senere vitenskapelige publikasjoner og andre arbeider: Se Cristin Forskningsregistrering

   

  • Populærvitenskapelige bidrag: Diverse avisartikler/kronikker om nordnorsk identitet, globalisering og OL som identitetsprosjekt. Artikkel "Å bli moderne. Oppvekst i Harstad på 1950 og 1960-tallet" i bok om Harstad ("Det er lukta i Harstad" fra 2001). Radiointervju.


  Forskningsinteresser

  1) Moderniserings- og globaliseringsprosesser
  2) Tradisjoner, paradigmer og grunnlagsproblemer i samfunnsvitenskap
  3) Samfunnsteori og naturforståelse
  SVHUM D 0117

  Klikk for større kart