Bilde av Nyseth, Torill
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Nyseth, Torill
Institutt for samfunnsvitenskap torill.nyseth@uit.no +4777644372 +47 97183090 Her finner du meg

Torill Nyseth


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Stillingsbeskrivelse

Professor in planning


 • Torill Nyseth, Abdelillah Hamdouch :
  Can institutional innovation change the city? Theoretical landmarks and research perspectives
  Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2023 DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til den mangfoldige byen
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Marit Aure, Torill Nyseth, Britt Leandersen, Hakima Mabrour :
  Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Tomas Demetrio Ventura Lopez, Torill Nyseth :
  Øyeblikk av likeverdighet. Habesha solidarittskafe
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Torill Nyseth, Tomas Lopez :
  Innovations in urban integration policies: Immigrant councils as democratic institutions
  Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 29. juli 2021 DOI
 • Torill Nyseth, Anniken Romuld :
  Mellom det planlagte og det umiddelbare. Et mulig rom for improvisatoriske praksiser.
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Torill Nyseth :
  Diversity Policies as Tools to Increase Participation and Encounters.
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / DOI
 • Torill Nyseth, Arvid Viken :
  Båldiplomati, gjensidig avhengighet, dialog og refleksivitet
  Orkana Forlag 2020
 • Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Annika Agger :
  Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System
  Urban Planning 2019 ARKIV / DOI
 • Christine Hudson, Torill Nyseth, Paul Pedersen :
  Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities
  City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 2019 ARKIV / DOI
 • Torill Nyseth, Anniken Førde, Jørn Cruickshank :
  Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging?
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Presentasjon av ulike integreringsinitiativ
  2023
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Kraften i flerkulturelle møter
  2023
 • Torill Nyseth :
  Er det plass til de unge i dagens urettferdige boligmarked?
  2023
 • Torill Nyseth :
  Boligpolitiske dillemmaer
  2022
 • Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Gro Sandkjær Hanssen :
  Cocreation through learning network in housing policy development
  2022
 • Torill Nyseth, Arild Buanes, Johanne Kryger, Louise Vick, Stein Arne Rånes :
  Hvordan skal vi tilpasse oss et varmere, våtere og villere klima?
  Nordlys 08. april 2022
 • Torill Nyseth, Paul Henry Pedersen :
  Same i by eller bysame?
  2022
 • Ash Amin, Torill Nyseth :
  How we get past xenophobic nationalism, by Ash Amin. Introduction by Torill Nyseth
  2022
 • Torill Nyseth :
  Smartere medvirkning
  2022
 • Torill Nyseth :
  Mangfold og medvirkning
  2022
 • Torill Nyseth :
  Making the arctic city: the history and future of urbanism in the circumpolar North
  Eurasian geography and economics 2022 DOI
 • Torill Nyseth :
  Konflikten om Tromsø`s søknad om å innmelding i det samiske språkforvaltningsområdet
  15. juli 2021
 • Torill Nyseth :
  Demokrati og politisk deltakelse i Norge
  2021
 • Torill Nyseth :
  Boliger for alle? Trender, utviklingstrekk og utfordringer
  2021
 • Torill Nyseth :
  "Hvordan har Tromsø og Bodø tilrettelagt for mangfold?"
  2021
 • Torill Nyseth :
  «Integreringsutvalget i Tromsø og Flerkulturelt råd i Bodø»
  2021
 • Torill Nyseth, Marit Aure :
  Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.
  2021 OMTALE
 • Torill Nyseth :
  "Boliger for alle? Trender, utfordringer og mulige løsninger i boligpolitikken"
  2021
 • Torill Nyseth :
  Hvordan rekruttere flere personer med innvandringsbakgrunn inn i politikken?
  2020
 • Torill Nyseth :
  Mellom effektivitet og legitimitet: Den solbergske versjon av nyliberalisme i planlegging
  2020
 • Marit Aure, Torill Nyseth :
  Er barne- og ungdomsidretten for alle? Aktivitetsguiden som brobygger
  Nordlys 18. november 2020 FULLTEKST
 • Torill Nyseth :
  Mangfold i byer - Innovasjon i integrering
  2020
 • Anniken Førde, Astrid Maria Cabrera, Camilla Brattland, Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Gisle Løkken :
  Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?
  Nordlys 29. september 2020
 • Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth, Marit Aure, Eirin Margrethe Sundby :
  En unik mulighet
  Avisa Nordland 23. november 2020 FULLTEKST
 • Torill Nyseth :
  Hvordan drøfte utviklingslagenes formålsparagraf?
  2019
 • Torill Nyseth, Hamdouch Abdelillah :
  The transformative power of social innovation in urban planning and local development
  Urban Planning 2019 ARKIV / DOI
 • Torill Nyseth :
  Sameboom i byene
  21. oktober 2019
 • Torill Nyseth :
  The good, the bad and the ugly. Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord.
  2019
 • Torill Nyseth :
  Eksperimentell planlegging
  2019
 • Torill Nyseth :
  Arctic Cities : Turbulences, Contestations and Multiculturalism; Reflections form the Scandinavian North
  2019
 • Torill Nyseth :
  Planning with and for divercity?
  2019
 • Torill Nyseth :
  Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?
  iTromsø 15. august 2019
 • Torill Nyseth, Tone Magnussen :
  Planning With or for diversity?
  2019
 • Torill Nyseth :
  Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?
  Nordlys 15. august 2019
 • Torill Nyseth, Abdalla Mohamed Ali :
  Integreringsrådet i Tromsø
  2019
 • Gro Sandkjær Hanssen, Torill Nyseth :
  “Innovative methods for citizen participation in urban planning – democratizing local decision-making?”
  2019
 • Marit Aure, Torill Nyseth :
  Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!
  2019
 • Gregory Taff, Marit Aure, Torill Nyseth, Anniken Førde, Tone Magnussen :
  Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mitt kompetanseområde er i særlig grad relatert til planlegging og
  planleggingsteori, byutvikling, offentlig politikk og forvaltning, lokale
  demokratiformer samt stedsforskning. Forskningsinteressene har lenge
  vært knyttet til studier av lokalutvalg og andre former for nærdemokrati.
  Nye forskningsinteresser er nye lokale styringsformer relatert til
  governance. Jeg er også opptatt av byutvikling og stedsutvikling, både som et teoretisk
  prosjekt, og som et mer empirisk studiefelt. Hvordan skal vi forstå de
  urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for
  nordområdene? Hvordan omdannes og redefineres steder i et stadig mer globalt og i økende grad mobilt samfunn?


  Medlem i forskningsgruppe