ISS, Torill Nyseth
Foto: Torje Jenssen
ISS, Torill Nyseth
Institutt for samfunnsvitenskap torill.nyseth@uit.no +4777644372 +47 97183090 Tromsø SVHUM D 0115

Torill Nyseth


Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse


 • Aure, Marit; Nyseth, Torill; Leandersen, Britt; Mabrour, Hakima. Brobyggere i idretten? Aktivitetsguidene i Tromsø. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 267 - 290.
 • Lopez, Tomas Demetrio Ventura; Nyseth, Torill. Øyeblikk av likeverdighet. Habesha solidaritetskafe. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 233 - 253.
 • Nyseth, Torill. Diversity Policies as Tools to Increase Participation and Encounters.. Nordic Journal of Migration Research 2021; Volum 11 (4). ISSN 1799-649X.s 430 - 443.s doi: 10.33134/NJMR.379.
 • Nyseth, Torill; Lopez, Tomas. Innovations in urban integration policies: Immigrant councils as democratic institutions. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2021; Volum 119. ISSN 0264-2751.s doi: 10.1016/j.cities.2021.103389.
 • Nyseth, Torill; Romuld, Anniken. Mellom det planlagte og det umiddelbare. Et mulig rom for improvisatoriske praksiser.. Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 9788230402559.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Båldiplomati, gjensidig avhengighet, dialog og refleksivitet. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-361-9.s 245 - 263.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Agger, Annika. Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System. Urban Planning 2019; Volum 4 (1). ISSN 2183-7635.s 7 - 18.s doi: 10.17645/up.v4i1.1680.
 • Hudson, Christine; Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities. City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action 2019; Volum 23 (4-5). ISSN 1360-4813.s 564 - 579.s doi: 10.1080/13604813.2019.1684076.
 • Buanes, Arild; Nyseth, Torill. Innsigelser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593.s 333 - 347.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M. Medvirkning i demokratiske spenningsfelt. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 259 - 276.
 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill. Medvirkning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593.s 317 - 333.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K. En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 481 - 519.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Buanes, Arild. Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 49 - 70.
 • Børrud, Elin; Nyseth, Torill; Winge, Nikolai K. Kulturminnevern i lov og praksis. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 393 - 415.
 • Kristiansen, Ronny; Nyseth, Torill. Eksperimentelle tilnærminger til byplanlegging - en ny agenda?. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 286 - 308.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Falleth, Eva; Kristiansen, Ronny. Plansystem, praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 15 - 27.
 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær. Participation according to the law?: The research-based knowledge on citizen participation in Norwegian municipal planning. European Journal of Spatial Development 2018 (67). ISSN 1650-9544.s 1 - 20.s doi: 10.30689/ejsd2018:67.1650-9544.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Cruickshank, Jørn. Fra attraktive steder til omtenksom by- og stedsutvikling- implikasjoner for planlegging?. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 267 - 285.
 • Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdellilah; Demaziere, Christophe; Aarsæther, Nils; Førde, Anniken; Serrano, José. Perspectives on creative planning and local development in small and medium-sized towns. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 13 - 21.
 • Hamdouch, Abdellilah; Nyseth, Torill; Demaziere, Christophe; Førde, Anniken; Serrano, José; Aarsæther, Nils. Introduction. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 1 - 10.
 • Aarsæther, Nils; Serrano, José; Førde, Anniken; Demaziere, Christophe; Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdellilah. Postscript: pathways towards a critical and comparative approaches to creative planning. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 249 - 257.
 • Nyseth, Torill; Tønnesen, Anders. Governing place reinvention: the quest for an integrative approach. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 61 - 78.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. Co- management in environmental planning. An alternative to the precautionary principle. Routledge 2017 ISBN 9781472474506.s 48 - 63.
 • Tønnesen, Anders; Nyseth, Torill. Klimavennlig transport i norske byer. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4.s 54 - 75.
 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild. Når staten skal samordne seg selv : samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. Kart og Plan 2017; Volum 77, årg. 110 (1). ISSN 0047-3278.s 54 - 67.
 • Nyseth, Torill. Arctic Urbanisation: Modernity without cities. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3319391151.s 59 - 71.s doi: 10.1007/978-3-319-39116-8_4.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Communities of practice in the management of an Arctic environment: monitoring knowledge as complementary to scientific knowledge and the precautionary principle?. Polar Record 2016; Volum 52 (1). ISSN 0032-2474.s 66 - 75.s doi: 10.1017/S003224741500039X.
 • Nyseth, Torill; Pløger, John. Perspektiver på steders tilblivelse. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 47 - 64.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. CitySaami?. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 313 - 328.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Retten til byen: Motstanden mot integrering av samisk språk og kultur I Tromsø. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 281 - 312.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Bysamiske identitetskategorier - same I byen eller bysame?. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 187 - 215.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Stedsidentifisering og tilhørighet blant samer I Tromsø, Rovaniemi og Umeå. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 164 - 186.
 • Nyseth, Torill. Kan en eksperimentell tilnærming til planlegging være et redskap I kompakt byutvikling?. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02421-9.s 246 - 258.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Urban Sámi Identities in Scandinavia: Hybridities, Ambivalences and Cultural Innovation. Acta Borealia 2014; Volum 31 (2). ISSN 0800-3831.s 131 - 151.s doi: 10.1080/08003831.2014.967976.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid; Johnston, Margaret; Dawson, Jackie. Responsible Toursim Governance: A case study of Svalbard and Nunavut. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 245 - 262.
 • Nyseth, Torill. The Reinvention of place: Complexities and Diversities. Ashgate 2013 ISBN 978-1-4094-2224-2.s 325 - 339.
 • Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. Preservation of old towns in Norway: Heritage discourses, community processes and the new cultural economy. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 2013; Volum 31. ISSN 0264-2751.s 69 - 75.s doi: 10.1016/j.cities.2012.05.014.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Urban Sami and the City as a frame for the development of a new Sami cultural form in Scandinavia. 2013 ISBN 978-91-87295-07-2.s 79 - 91.
 • Nyseth, Torill. Stedsutvikling i et innovasjonsperspektiv. Karneval eller bare ny kostymer?. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41182-4.s 258 - 273.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Fra implisitt til eksplisitt komparasjon: komparativ metode i stedsforskning. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 221 - 237.
 • Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Utfordringer for norsk planlegging. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 15 - 24.
 • Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Eksperimentell planlegging. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 291 - 309.
 • Nyseth, Torill. Fluid planning: A meaningless Concept or a Rational Response to uncertainty in urban planning?. IntechOpen 2012 ISBN 978-953-51-0377-6.s doi: 10.5772/35098.
 • Nyseth, Torill. Eksperimentell byplanlegging. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 330 - 332.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Stedstransformasjoner som lokalt utviklingsfelt. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 327 - 330.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Liv laga? - Stedsutvikling og stedsstrategier i nord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 55 - 67.
 • Nyseth, Torill. The Tromsø Experiment: Opening up for the unknown. Town planning review 2011; Volum 82 (5). ISSN 0041-0020.s 573 - 593.s doi: 10.3828/tpr.2011.33.
 • Balducci, Alessandro; Boelens, Luuk; Hillier, Jean; Nyseth, Torill; Wilkinson, Cathy. Strategic spatial planning in uncertainty: theory and exploratory practice. Town planning review 2011; Volum 82 (5). ISSN 0041-0020.s 481 - 401.s doi: 10.3828/tpr.2011.29.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Two networks, one city: Democracy and governance networks in urban transformation. European Urban and Regional Studies 2011; Volum 18 (3). ISSN 0969-7764.s 306 - 320.s doi: 10.1177/0969776411403988.
 • Vabo, Signy Irene; Røiseland, Asbjørn; Nyseth, Torill. Evaluating performance in urban development networks - the nordic context. Urban Research and Practice 2011; Volum 4 (1). ISSN 1753-5069.s 72 - 84.s doi: 10.1080/17535069.2011.550543.
 • Nyseth, Torill; Pløger, John; Holm, Trine. Planning beyond the horizon: The Tromsø Experiment. Planning Theory 2010; Volum 9 (3). ISSN 1473-0952.s 223 - 247.s doi: 10.1177/1473095210366196.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. The narrative constitution of materiality. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 221 - 237.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. The narrative construction of materiality. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 221 - 237.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. Kirkenes : a town for miners and ministers. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 53 - 71.
 • Nyseth, Torill. Place Reinvention at the Northern Rim. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 1 - 14.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill. Kirkenes : a town for miners and ministers. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 53 - 71.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An Industrial Site Reinvented as a Border Town. (omtale) Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place and Transport: Particularities of a Town and its Mobilities. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 179 - 193.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An INdustrial Site Reinvented as a Border Town. Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril. Municipal Response to Local Diversity: Flexibility in Community Governance. Local Government Studies 2008; Volum 34 (4). ISSN 0300-3930.s 471 - 489.s doi: 10.1080/03003930802217405.
 • Nyseth, Torill. Network Governance in Contested Urban Landscapes. Planning Theory & Practice 2008; Volum 9 (4). ISSN 1464-9357.s 497 - 514.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: the "bordered" reinvention of an industrial town. 2007 (1).s 55 - 69.
 • Nyseth, Torill; Bærenholdt, Jørgen Ole; Jentoft, Svein; Førde, Anniken. Forord. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 3 - 4.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: The 'bordered' reinvention of an industrial town. 2007.s 55 - 68.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Dimensions of place reinvention. 2007.s 9 - 38.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Flerfaglig stedsforståelse i analyse av lokale transformasjonsprosesser. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 156 - 169.
 • Nyseth, Torill. Tverrfaglighet som ambisjon. Introduksjon. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 15 - 24.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Governance and innovations in the Nordic periphery. Routledge 2007 ISBN 9780415399593.s 51 - 65.
 • Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Kampen om byrommet - Kulturminner som politikkfelt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2007; Volum 23 (4). ISSN 0801-1745.s 396 - 415.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Innovasjonsprosesser i den nordiske periferi. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007; Volum 48 (1). ISSN 0040-716X.s 5 - 31.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Innovations in Ethnic Landscapes: A Study of Innovations in Three Municipalities in Northern Norway. Journal of Small Business & Entrpreneurship 2005; Volum 18 (2).s 171 - 188.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Globalisation from below; the revitalisation of a Coastal Sami community in northern Norway as part of the global discourse in Indigenous identity. 2005 ISBN 0-473-10628-0.s 71 - 86.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Innovations in Three Municipalities in Northern Norway. Journal of Small Business and Entrepreneurship 2005; Volum 18 (2). ISSN 0827-6331.s 171 - 189.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Innovations in Etnic Landscapes. 2004 ISBN 91-89332-42-3.s 219 - 246.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Røiseland, Asbjørn. Neighbourhood councils - Municipal instruments or grass-roots movements?. 2002.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone. Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 33 - 57.s doi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/spartacus.no/production/attachments/9_Retten%20til%20byen_Open%20Access_Kap%209.pdf.
 • Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Plan og samfunn: System, praksis, teori. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 191 - 210.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Aarsæther, Nils; Hamdouch, Abdellilah; Demaziere, Christophe; Serrano, José. Creative Approaches to Planning and Local Development. Insights from Small and Medium Sized Towns in Europe. Routledge 2017 ISBN 9781472477002.s 61 - 78.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. City-Saami: Same I byen eller bysame? Skandinaviske byer I et samisk perspektiv.. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 58 - 81.
 • Aarsæther, Nils; Falleth, Eva; Nyseth, Torill; Kristiansen, Ronny. Utfordringer for norsk planlegging - kunnskap, bærekraft, demokrati. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 49 - 62.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Place Reinvention Northern Perspectives. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 165 - 183.
 • Nyseth, Torill; Jentoft, Svein; Førde, Anniken; Bærenholdt, Jørgen Ole. I disiplinenes grenseland. Tverrfaglighet i teori og praksis. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 275 - 288.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild; Aarsæther, Nils. Innovations in the Nordic periphery. 2004 ISBN 91-89332-42-3.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill. Retten til den mangfoldige byen. Scandinavian Academic Press 2022 ISBN 978-82-304-0292-4.s 7 - 29.
 • Nyseth, Torill. Making the arctic city: the history and future of urbanism in the circumpolar North. Eurasian geography and economics 2022. ISSN 1538-7216.s doi: https://doi.org/10.1080/15387216.2022.2039260.
 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild; Kryger, Johanne; Vick, Louise; Rånes, Stein Arne. Hvordan skal vi tilpasse oss et varmere, våtere og villere klima?. Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Smartere medvirkning. Faglig seminar Tromsø kommune 2022-04-22 - 2022-04-22 2022.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul Henry. Same i by eller bysame?. Tråente 2022 2022-02-04 - 2022-02-05 2022.
 • Nyseth, Torill. Boligpolitiske dillemmaer. Fagdag 2022-02-11 - 2022-02-11 2022.
 • Nyseth, Torill. "Boliger for alle? Trender, utfordringer og mulige løsninger i boligpolitikken". Nesna 2021-10-18 - 2021-10-18 2021.
 • Nyseth, Torill; Aure, Marit. Cross-cultural mediators: innovative integration initiatives in sport.. Storbykonferansen (omtale) 2021-10-27 - 2021-10-28 2021.
 • Nyseth, Torill. Boliger for alle? Trender, utviklingstrekk og utfordringer. Stedsutvikling Helgeland 2021-10-18 - 2021-10-19 2021.
 • Nyseth, Torill. "Hvordan har Tromsø og Bodø tilrettelagt for mangfold?". Integreringsutvalget i Tromsø kommune 2021-06-03 - 2021-06-03 2021.
 • Nyseth, Torill. Demokrati og politisk deltakelse i Norge. Seminar: "Hvorfor stemmer ikke (nok) innvandrere ved valg?" 2021-09-09 - 2021-09-09 2021.
 • Nyseth, Torill. «Integreringsutvalget i Tromsø og Flerkulturelt råd i Bodø». webinar: "Integreringsprosesser i kommuner og frivilligheten" 2021-04-07 - 2021-04-07 2021.
 • Nyseth, Torill. Konflikten om Tromsø`s søknad om å innmelding i det samiske språkforvaltningsområdet. 2021.
 • Førde, Anniken; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Aure, Marit; Sundby, Eirin Margrethe. En unik mulighet. (fulltekst) Avisa Nordland 2020.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Er barne- og ungdomsidretten for alle? Aktivitetsguiden som brobygger. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Mellom effektivitet og legitimitet: Den solbergske versjon av nyliberalisme i planlegging. 2020 ISBN 978-82-92945-65-0.s 302 - 329.
 • Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle. Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Mangfold i byer - Innovasjon i integrering. Mangfoldsakademiet 2020-09-03 - 2020.
 • Nyseth, Torill. Hvordan rekruttere flere personer med innvandringsbakgrunn inn i politikken?. Arpeiderpartiets Minoritetsutvalg 2020-08-27 - 2020-08-27 2020.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Nyseth, Torill. “Innovative methods for citizen participation in urban planning – democratizing local decision-making?”. panel “Bridging the gap between the academic discourses of participatory planning and local democracy” ECPR 2019-09-04 - 2019-09-07 2019.
 • Nyseth, Torill; Abdelillah, Hamdouch. The transformative power of social innovation in urban planning and local development. Urban Planning 2019; Volum 4 (1). ISSN 2183-7635.s 1 - 6.s doi: 10.17645/up.v4i1.1950.
 • Nyseth, Torill. Arctic Cities : Turbulences, Contestations and Multiculturalism; Reflections form the Scandinavian North. Guest Lecture 2019-04-10 - 2019-04-10 2019.
 • Nyseth, Torill. Planning with and for divercity?. Research seminar 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Nyseth, Torill. Hvordan drøfte utviklingslagenes formålsparagraf?. Konferanse 2019-03-30 - 2019-03-30 2019.
 • Nyseth, Torill. The good, the bad and the ugly. Kampen om legitimitet i forvaltningen av det arktiske nord.. Makt og motmakt i reiselivet 2019-01-31 - 2019-01-31 2019.
 • Nyseth, Torill. Eksperimentell planlegging. På sporet av improvisatoriske praksiser 2019-03-22 - 2019-03-22 2019.
 • Nyseth, Torill. Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Kommer minoritetene til å stemme ved lokalvalget?. iTromsø 2019.
 • Nyseth, Torill; Magnussen, Tone. Planning With or for diversity?. Nordic Geographers Meeting 2019-06-17 - 2019-06-19 2019.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Aktivitetsguider i inkluderingsarbeid!. Seminarom aktivitetsguider 2019-05-13 - 2019-05-13 2019.
 • Nyseth, Torill. Sameboom i byene. 2019.
 • Nyseth, Torill; Ali, Abdalla Mohamed. Integreringsrådet i Tromsø. Flere stemmer - medvirkning og deltakelse i flerkulturelle byer 2019-05-09 - 2019-05-10 2019.
 • Aure, Marit; Nyseth, Torill. Cross-cultural participation in Sustainable Diverse Cities:Innovation in Integration, Cit-egration. Isocarp, side event ByLab 2018-10-02 - 2018-10-02 2018.
 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill. Bærekraftig medvirkning. Avslutningsseminar for EVAPLAN-prosjektet 2018-08-29 - 2018-08-29 2018.
 • Nyseth, Torill. Medvirkningen i Norbyplanen - noen refleksjoner. Bolig og Byplanforeningens lunchseminarer 2018-11-22 - 2018-11-22 2018.
 • Nyseth, Torill. Fluid planning - its roots and rationalities. Urban theory and planning theory cource 2018-11-20 - 2018-11-20 2018.
 • Nyseth, Torill. Evaluering av Plan og bygningsloven og medvirkning. Norsk Planmøte 2018 2018-09-20 - 2018-09-21 2018.
 • Taff, Gregory; Førde, Anniken; Aure, Marit; Magnussen, Tone; Nyseth, Torill; Shao, Yang. Cross-Cultural Guide to Tromsø. (fulltekst) 2018.
 • Nyseth, Torill. Innovative forms of citizen participation at the fringe of the formal planning system. ESPR general coference, section 31, panel P214 2018-08-23 - 2018-08-25 2018.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M. Formidling av forskning om medvirkning. Møte med distrikstssenteret 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.
 • Nyseth, Torill. Presentasjon av prosjektet Mangfold i byer, på første ordinære møte i intergreringsrådet. Politisk møte 2018-06-14 - 2018-06-14 2018.
 • Nyseth, Torill. Presentasjon av prosjektet City-gration for PhD studenter fra forvaltningshøgskolen i Gøteborg. Local Democracy Research 2018-04-26 - 2018-04-27 2018.
 • Taff, Gregory; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Førde, Anniken; Magnussen, Tone. Mapping migrant spaces and locating cross-cultural interactions. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Aure, Marit; Førde, Anniken; Nyseth, Torill; Taff, Gregory; Magnussen, Tone. The art of interaction: the role of arts in negotiating difference and creating belonging. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Magnussen, Tone; Førde, Anniken; Aure, Marit; Nyseth, Torill; Taff, Gregory. Exploring innovations in integration. Nordic Migration Conference 2018-08-15 - 2018-08-17 2018.
 • Nyseth, Torill. Nyere perspektiver på sted - Sett fra nord. Gjesteforelesning 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.
 • Jacobsen, Kristina; Nyseth, Torill; Cruickshank, Jørn. Styrer dispensasjoner byutviklingen?. Plan 2017 (6).s 14 - 17.
 • Cruickshank, Jørn; Nyseth, Torill; Jakobsen, Kristina. Styrer dispensasjoner byutviklingen?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017; Volum 6. ISSN 0805-083X.
 • Nyseth, Torill; Flemmen, Anne Britt. Mangfold i integrering. Fagdag Kultur og idrett, Tromsø kommune 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.
 • Nyseth, Torill. Mellom by og bygd. Sted og stedsidentitet i endring. Stedsutvikling - Det gode samfunn 2017-09-05 - 2017-09-06 2017.
 • Nyseth, Torill. Urbanization of the Sami in Scandinavia: Between recognition and contestation and beyond. An urban Future for Sapmi? 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Agger, Annika. Innovative forms of citizen participation: Examples in Norway and Denmark. Plannord-konferansen 2017-08-16 - 2017-08-18 2017.
 • Aarsæther, Nils; Buanes, Arild; Nyseth, Torill. Understanding coordination in municipal planning. Theory and the Norwegian Planning and Building Act.. PLNNORD 8th Nordic Planning Symposium 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Nyseth, Torill. Nyere stedsforståelser. SAMPLAN 2017-05-24 - 2017-05-25 2017.
 • Nyseth, Torill. Urbane kvaliteter i møte med rural mentaliltet. Attraktive og bærekraftige småbyer 2017-05-31 - 2017-06-01 2017.
 • Nyseth, Torill. Metastyring: Hvordan styre nettverk og partnerskap?. Helse i Plan 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.
 • Nyseth, Torill. Kompakt byutvikling. Norsk kommunalteksnings forenings årskonferanse 2017-01-30 - 2017-01-30 2017.
 • Nyseth, Torill. Hvordan planlegge for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Plankonferansen i Nordland 2016-11-22 - 2016-11-23 2016.
 • Nyseth, Torill. Kompakt byutvikling: Verksted for grønne løsninger. Å planlegge for det grønne skiftet 2016-09-23 - 2016-09-23 2016.
 • Nyseth, Torill; Førde, Anniken. Å planlegge for det grønne skiftet. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær. Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation.. World Planning School Conference 2016-07-10 - 2016-07-15 2016.
 • Nyseth, Torill; Buanes, Arild; Nylund, Ingvild. Samordning av statlige innsigelser. Evaluering av forsøket med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer. 2016 ISBN 978-82-7492-333-1.
 • Nyseth, Torill. urban identification and affiliation among city-sami in Tromsø, Rovaniemi and Umeå. The Urban Arctic - Towards a new understanding of the North 2016-06-10 - 2016-06-10 2016.
 • Nyseth, Torill. Den Vitale byen. Sosiologisk Tidsskrift 2016; Volum 24 (2). ISSN 0804-0486.s 165 - 167.
 • Nyseth, Torill. Same i byen eller bysame?. NRK Sabmi konferanse 2016-03-31 - 2016-03-31 2016.
 • Nyseth, Torill. Intervju om bysamer. 2016.
 • Nyseth, Torill. Intervju i NRK Nordland angående samferselsutfordringer. 2016.
 • Nyseth, Torill; Rydningen, Arne. Fremtidens byutvikling - hvilke grep må tas?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Brøndbo, Stig; Nyseth, Torill. Stor økning I antall bysamer. 2016.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Hofstad, Hege. Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Introduksjon, perpektivering og utviklingstendenser: Innledning. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 11 - 30.
 • Nyseth, Torill; Helander, Astrid. Sapmelaccat. 2015.
 • Nyseth, Torill. Fortett med vett. Stedsutvikling i Nord 2015-05-20 - 2015-05-21 2015.
 • Nyseth, Torill. Er kompakt byutvikling bærekraftig?. BOBY møte om fortetting 2015-02-18 - 2015-02-18 2015.
 • Dallawara, Werner Wilh; Nyseth, Torill. Gryende samisk identitet I byer. 2015.
 • Nyseth, Torill. Platsutvikling -Norske eksempler. Seminaret Det skal va godt for oss som bor her 2014-04-02 - 2014-04-02 2014.
 • Nyseth, Torill. Sted, stedsutvikling og stedsanalyse. Konferanse om bærekraftig by- og tettstedsutvikling 12.-13.02. 2014 2014-02-12 - 2014-02-13 2014.
 • Nyseth, Torill. Har planleggingsteorien et stedsperspektiv?. FKP Konferanse Hamar 2014: Stedets sjel - en nøkkel til utvikling? 2014-02-10 - 2014-02-10 2014.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø - et nytt trekk i byens historie. Ottar 2013 (2). ISSN 0030-6703.s 49 - 55.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul Henry. Bysame eller stadsame?. Lars Thomasson Symposiet 2013-03-06 - 2013-03-06 2013.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Medium-sized Towns in Northern Norway: From Industrialism to Place Re-invention. Seminaire "Attracvil" 2012-11-28 - 2012-11-29 2012.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill. Small Towns in Norway. Research Seminar 2012-11-26 - 2012-11-27 2012.
 • Nyseth, Torill. Byutvikling, planlegging og deltakelse - en kommentar. DEMOS-REG forskningsseminar 2012-03-12 - 2012-03-12 2012.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul Henry. Samisk urbanisering og kulturkamp, noen eksempler fra Nordkalotten. Tromsø-regionen - kulturell møteplass gjennom 10 000 år 2012-01-29 - 2012-01-29 2012.
 • Nyseth, Torill; Viken, Arvid. Bon-fire diplomacy - community coflict solving through a destination development process. Chair-Meeting 2011-11-09 - 2011-11-11 2011.
 • Pedersen, Paul Henry; Nyseth, Torill. Hva kan Tromsø lære av Umeå?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Nyseth, Torill. Håndtering av interessekonflikter i medforvaltning. Møte i arbeidsutvalg knyttet til regulering av laksefiske 2011-04-05 - 2011-04-06 2011.
 • Nyseth, Torill. I disiplinenes grenseland - i inkontinentens grenseland?. Tverrfaglig fagsymposium 2011-02-19 - 2011-02-20 2011.
 • Vabo, Signy Irene; Røiseland, Asbjørn; Nyseth, Torill. Evaluating performance in governance networks. NIBR workshop 2010-02-17 - 2010-02-17 2010.
 • Nyseth, Torill. Mangfold i nord - spesielle utfordringer. Likestilling og mangfold i samfunnsplanlegging 2010-09-08 - 2010-09-09 2010.
 • Nyseth, Torill. Public Policy and Network Governance - Challenges for urban and regional development. AESOP PHD Workshop 2010-07-03 - 2010.
 • Nyseth, Torill. The Tromsø Experiment: Temporary Resting as Planning strategy. Space is Luxury: Aesop 24. Annual conference 2010-07-07 - 2010-07-10 2010.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Moldenæs, Turid. Stedsforskning kan gi mer levende lokaldemokrati. Kommunal rapport 2010. ISSN 0801-6410.s doi: 18.02.2010.
 • Nyseth, Torill; Aarsæther, Nils. Beyond Government? Analysing Processes of Urban Re-invention. International Conference on Small and Medium-sized Towns 2010-12-09 - 2010-12-10 2010.
 • Nyseth, Torill. Trender i stedsutvikling: Karneval eller nye kostymer?. Borealiskonferansen i Alta 2009-03-04 - 2009-03-05 2009.
 • Nyseth, Torill. Den narrative tilblivelsen av en grenseby. Barents Spektakel 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.
 • Nyseth, Torill. Intervju i NRK Troms og Finmark om Kirkenes som grenseby. 2009.
 • Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. Godt fungerende bevaringsområder. 2009 (34) ISBN 978-82-8101-074-1. ISSN 1503-4895.
 • Nyseth, Torill. Place reinvention in a cultural heritage perspective. Foredrag for Finish Board og Antiquities 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.
 • Nyseth, Torill. Aktiv bruk - en trussel eller en forutsetning for god bevaring av kulturmiljøer?. Kulturarven i lokalmiljøet 2008-11-12 - 2008-11-13 2008.
 • Nyseth, Torill. Governance in Place Reinvention. NOPSA 2008 2008-08-06 - 2008-08-09 2008.
 • Nyseth, Torill. Place Reinvention in the North. Dynamics and Governance perspectives. Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.
 • Nyseth, Torill. Network Governance in contested urban landscapes. AESOP Conference on Planning for the risk society 2007-07-11 - 2007-07-14 2007.
 • Nyseth, Torill. Beyond government: Governing place reinvention. Nordic Planning Research Symposium 2007-08-16 - 2007-08-18 2007.
 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. 2007.s 55 - 68.
 • Braaten, Eva S.; Nyseth, Torill. Sluttrapport. Prosessevaluering av "avogtil - felles løft for alkoholfrie soner". 2006.
 • Nyseth, Torill. Kulturminner som utgangspunkt for stedsutvikling. Storbynettverksamling 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.
 • Nyseth, Torill. Kommunale rammebetingelser for boligsosialt arbeid. Kurs for kommunale ledere 2006-03-27 - 2006-03-28 2006.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place reinvention. Dynamics and governance perspectives. Internationalisation of regional development policies – needs and demands in the Nordic countries 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Nyseth, Torill. Dialog og substans: Kjør prosess. Kommunikativ planlegging og stedsutvikling. Konferanse om stedsutvikling 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Nyseth, Torill. Trehusbyen Tromsø`s innovative potensial. 2006.
 • Nyseth, Torill. Whats at stake? Globalization and traditional concepts of democracy. Mobilities, Knowledges and politics 2005-04-25 - 2005-04-29 2005.
 • Nyseth, Torill. Byers attraktivitet og sentrums rolle. Seminar i regi av Byutviklingens år 2005-12-10 - 2005-12-10 2005.
 • Nyseth, Torill. Can a public sphere be created in a planning process? reflections form a Norwegian city planning process. Local Authority Planning and change 2005-08-18 - 2005-08-20 2005.
 • Nyseth, Torill; Granaas, Brynhild. Place-reinvention in the urban north; dynamics and governance perspectives. Navigating Globalization: stability, fkuidity and Friction 2005-06-04 - 2005-06-06 2005.
 • Nyseth, Torill. Mot en ny planforståelse. Brudd og Byutvikling: Høstseminaret i samfunnsplanlegging 2005 2005-10-28 - 2005-10-29 2005.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place-reinvention in the urban north; dynamics and governance perspectives. Navigating Globalization; Stability, Fluidity, and Friction 2005-08-04 - 2005-08-06 2005.
 • Nyseth, Torill; Foss, Nina; Sakya, Aaste. Kommunikativ planlegging. Organisasjoner som begeistrer 2005-05-11 - 2005-05-12 2005.
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril. Municipal government and the diversity of community governance. International Conferance on Democratic Network Governance 2004-10-21 - 2004-10-22 2004.
 • Nyseth, Torill. OL i byen og byen i OL. Hvilke konsekvenser vil et eventuelt OL få for byutvikllngen i Tromsø sentrum?. Debattmøte om OL 2004-04-27 - 2004.
 • Nyseth, Torill; Pedersen, Paul. Globalisation from below. World Congres in Rural Sociology 2004-06-30 - 2004-07-02 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Mitt kompetanseområde er i særlig grad relatert til planlegging og
  planleggingsteori, byutvikling, offentlig politikk og forvaltning, lokale
  demokratiformer samt stedsforskning. Forskningsinteressene har lenge
  vært knyttet til studier av lokalutvalg og andre former for nærdemokrati.
  Nye forskningsinteresser er nye lokale styringsformer relatert til
  governance. Jeg er også opptatt av byutvikling og stedsutvikling, både som et teoretisk
  prosjekt, og som et mer empirisk studiefelt. Hvordan skal vi forstå de
  urbane trekk ved vår kultur og hvilke konsekvenser har dette for
  nordområdene? Hvordan omdannes og redefineres steder i et stadig mer globalt og i økende grad mobilt samfunn?


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM D 0115

  Klikk for større kart