Rune-Blix-Hagen
Rune-Blix-Hagen
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi rune.hagen@uit.no +4777644130 97497874 Tromsø BRELIA N 311

Rune Blix Hagen


Førsteamanuensis Emeritus


 • Hagen, Rune Blix. 'I Hurl the Spirits of Gandul'. Pleasure, Jealousy, and Magic: The Witchcraft Trial of Ragnhild Tregagaas in 1325.. Brepols 2020 ISBN 9782503588230.s 143 - 157.
 • Alm, Ellen; Hagen, Rune Blix. Sámi Magic and Rituals from Historia Norwegie to Johannes Schefferus, c. 1150–1680. Brepols 2020 ISBN 9782503585024.s 153 - 173.s doi: 10.1484/M.NAW-EB.5.120791.
 • Hagen, Rune Blix. Seventeenth Century Persecution of Sorcery and Witches in the High North. (fulltekst) Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 62 - 87.s doi: 10.1515/9783110686210.
 • Hagen, Rune Blix. Katekismesangene hos Petter Dass. Norsk protestantisk demonologi på vers og rim. (fulltekst) Aalborg Universitetsforlag 2017 (29) ISBN 978-87-7112-653-2. ISSN 2246-2023.s 88 - 120.
 • Hagen, Rune Blix. Images, Representations and the Self-Perception of Magic among the Sami Shamans of Arctic Norway, 1592–1692. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 9783319323848.s 279 - 300.s doi: 10.1007/978-3-319-32385-5_14.
 • Hagen, Rune Blix. Lapland Witches. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 419 - 422.
 • Chernyakova, Irina; Enbuske, Matti; Hagen, Rune Blix; Nyström, Maurits. Social Integration and State Expansion 1550-1809. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 85 - 145.
 • Hagen, Rune Blix. «Ingen udediske mennesker skal stå til troende». Lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1680. Heimen - Lokal og regional historie 2015; Volum 52 (2). ISSN 0017-9841.s 148 - 168.
 • Hagen, Rune Blix. Witchcraft and Ethnicity: A Critical Perspective on Sami Shamanism in Seventeenth-Century Northern Norway. Brill Academic Publishers 2014; Volum 173 (173) ISBN 9789004257900. ISSN 1573-4188.s 141 - 166.s doi: 10.1163/9789004257917_007.
 • Hagen, Rune Blix. Rettslig forfølgelse av trollfolk i Nordlandene. Et forsøk på en kartlegging av hekseprosesser i Troms og Nordland på 1600-tallet. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5.s 237 - 246.
 • Hagen, Rune Blix. Witchcraft Criminality and Witchcraft Research in the Nordic Countries. Oxford University Press 2013 ISBN 9780199578160.s 375 - 392.s doi: 10.1093/oxfordhb/9780199578160.013.0022.
 • Hagen, Rune Blix. The large black cat from northern Russia. Cultural encounters with the Sami Shamans in 1599. 2013 (16) ISBN 978-91-7668-943-1. ISSN 1403-6525.s 354 - 367.
 • Hagen, Rune Blix. Forfølgelse av trollfolk i fortid og samtid. Kirke og kultur 2012; Volum 117 (1). ISSN 0023-186X.s 27 - 41.
 • Hagen, Rune Blix. Forfølgelse av samiske trollfolk i Vest-Finnmark. Heimen - Lokal og regional historie 2010; Volum 47 (1). ISSN 0017-9841.s 35 - 50.
 • Hagen, Rune Blix. Vardø - Norges hekseby. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 368 - 385.
 • Hagen, Rune Blix. Andatrú, Samagaldur og galdramál á sautjándu öld á nordurheimsskautasvædum Noregs. 2008 ISBN 9789979987710.s 179 - 194.
 • Hagen, Rune Blix. Vardøhus som sentrum for dansknorsk statsmakt i nord 1550-1738. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 45 - 60.
 • Hagen, Rune Blix. "Fiolmæle - Det er en der taler for meget". Sladder, rykter og andre talehandlinger i trolldomsprosesser. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2008; Volum 20 (3). ISSN 0802-7005.s 25 - 30.
 • Hagen, Rune Blix. James I, konge i Tåkeland : en rystende fortelling om utsøkt djevelskap rundt et fyrstebryllup i Oslo 1589. (Artikkelen er tidligere publisert i boken "Fyrster i tåkeland", Humanist forlag: Oslo 2001). (fulltekst) Skepsis (Oslo) 2008. ISSN 0803-2718.
 • Hagen, Rune Blix. Kibergheksene. Trolldomsprosessene i Kiberg på 1600-tallet. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 58 - 109.
 • Hagen, Rune Blix. Petter Dass. Nordlandspresten som diktet avmakt til folket. (omtale) Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt 2007 (2). ISSN 0801-6283.s 4 - 24.
 • Hagen, Rune Blix. Magimarkedet, heksefiguren og Harry Potter. Vidunderlig fortrylling i en avfortryllet verden. (omtale) Humanist Forlag 2006 ISBN 978-82-92-62216-2.s 59 - 89.
 • Hagen, Rune Blix. Female Witches and Sami Sorcerers in the Witch Trials of Arctic Norway (1593-1695). Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2006; Volum 62. ISSN 0066-8176.s 123 - 142.
 • Hagen, Rune Blix. Sami Shamanism: The Arctic Dimension. Magic, Ritual, and Witchcraft 2006; Volum 1 (2). ISSN 1556-8547.s 227 - 233.
 • Hagen, Rune Blix. Den sorte kats forbandelse - Christian 4.s møde med samisk trolddomskunst. Siden Saxo 2005; Volum 22 (2). ISSN 0109-6028.s 4 - 15.
 • Hagen, Rune Blix. Traces of Shamanism in the Witch Trials of Norway. The 1692 Trial of the Sami Shaman Anders Poulsen. 2005 (9) ISBN 3-89534-489-3. ISSN 0948-7131.s 306 - 325.
 • Hagen, Rune Blix. The King, The Cat, and The Chaplain. King Christian IV's encounter with the Sami Shamans of Northern Norway and Northern Russia in 1599. Central European University Press 2005 ISBN 963-7326-13-8.s 246 - 263.
 • Hagen, Rune Blix. Omtale av Speculum legale av J.Ø.Sunde. Heimen - Lokal og regional historie 2005; Volum 42 (4). ISSN 0017-9841.s 346 - 349.
 • Hagen, Rune Blix. Britain, Denmark-Norway and the House of Stuart, 1603-1660. A diplomatic and military analysis. Historisk Tidsskrift (Norge) 2004; Volum 82. ISSN 0018-263X.s 303 - 306.
 • Hagen, Rune Blix. Anne Pedersdotter - Norway's most reknowned witch. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning 2004 (91). ISSN 0008-1345.s 97 - 105.
 • Hagen, Rune Blix. Langt mot nord har den slemme Satan sitt hjemsted. Det nordlige som ondskapens arnested. Nordnorsk Magasin 2004; Volum 27 (7/8). ISSN 0332-6004.s 46 - 48.
 • Hagen, Rune Blix. At the Edge of Civilisation: John Cunningham, Lensmann of Finnmark, 1619-51. Brill Academic Publishers 2003 ISBN 90-04-12970-7.s 29 - 52.
 • Hagen, Rune Blix. Kildene til og resepsjonen av trolldomskapitlet (kap.21) i Knud Leems Beskrivelse over Finmarkens Lapper 1767. Skrifter 2003 (2). ISSN 0368-6310.s 79 - 93.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser som kloke koner. Lykkebringende og helbredende magi i trolldomssaker fra Nord-Norge. Arkivmagasinet 2003; Volum 17 (3). ISSN 0801-5449.s 46 - 53.
 • Hagen, Rune Blix. Ved porten til helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark. (omtale) Cappelen Damm AS 2015 ISBN 9788202314460.
 • Hagen, Rune Blix. The Sami - Sorcerers in Norwegian History. Sorcery Persecutions of the Sami. CálliidLágádus 2012 ISBN 9788282631143.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser. Fra forfølgelse til fortryllelse. Humanist Forlag 2010 ISBN 9788292622636.
 • Hagen, Rune Blix. Seventeenth-Century images of the True north, Lapland and the Sami (artikkel i Kajsa Andersson (red): L'Image du Sápmi). 2009 ISBN 978-91-7668-618-8.
 • Hagen, Rune Blix. Dei europeiske trolldomsprosessane. Det Norske Samlaget 2007 ISBN 9788252170160.
 • Hagen, Rune Blix. Samer er trollmenn i norsk historie. Trolldomsforfølgelsene av samer. (Med sammendrag på samisk av Aage Solbakk, s.34-40). 2005 ISBN 8292044280.
 • Hagen, Rune Blix; Sparboe, Per Einar. Kongens reise til det ytterste nord. Dagbøker fra Christian IVs tokt til Finnmark og Kola i 1599. (fulltekst) 2004 (33) ISBN 82-91378-39-8. ISSN 0804-4554.s 105 - 120.
 • Hagen, Rune Blix. HEKSER Fra forfølgelse til fortryllelse. 2003 ISBN 8290425627.
 • Hagen, Rune Blix; Kræmer, Morten. Heksenes påsketradisjoner. (data) 2022.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseforfølgelsen - Fenomenet, anklagene, de forfulgte og rettsaktørene. Eksempler fra trolldomsprosessene i Lofoten utover 1600-tallet.. Vågan historielag, Svolvær 2022-03-30 - 2022-03-30 2022.
 • Hagen, Rune Blix. Anne Pedersdotter (Revidert og utvidet tekst). (fulltekst) 2022.
 • Hagen, Rune Blix. De europeiske hekseprosessene. Med utsyn til innhold i trolldomssaker fra Norge. Foredrag i Norsk Parapsykologisk Selskap 2022-01-20 - 2022-01-20 2022.
 • Hagen, Rune Blix; Figenschou, Kaja. Hekser i kulturhistorien. (data) (omtale) 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Farlige Kvinner (Tidligere versjoner trykt under tittelen "For 400 år siden: Norges verste rettsforfølgelse av såkalte trollkvinner" i Østhavet, 28/1-2021. Og under tittelen "Et djevelsk nettverk av farlige kvinner", Nordlys 22. februar 2021).. (sammendrag) Klassekampen 2021. ISSN 0805-3839.s 12 - 13.
 • Hagen, Rune Blix; Eriksen, Gunnar Ketil; Storvik, Marius. Juss & Jåss Hekseprosess spesial. Gjest Rune Blix Hagen. (data) 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Ergotisme og hekser. Rune Blix Hagen i samtale med Katrine Elise Pedersen. (data) 2021.
 • Jenssen, Elin Vinje; Hagen, Rune Blix; Stokkeland, Ivar. Biskopen skrev om sjømonstre og et krigersk polarfolk med magiske krefter (Om Olaus Magnus og hans historieverk fra 1555). (fulltekst) 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Straffet med ild og bål. Rettsforfølgelse av trollfolk i Nord-Norge og Europa, 1600-tallet. Foredrag ved Kongsbakken videregående skole 2021-04-27 - 2021-04-27 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Norges siste hekseprosess i Kvæfjord. Norske Historiedager 2021, før-konferanseekskursjon 2021-09-02 - 2021-09-02 2021.
 • Hagen, Rune Blix; Hakvåg, Ida-Annie. Foredrag om trolldomsprosessene. Festspillene i Nord-Norge, foredragsprogram (omtale) 2021-06-23 - 2021-06-23 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Sámi Noaiddit. Samiske sjamaner i trolldomsprosessene. Foredrag ved Kvalsund bibliotekfilial 2021-10-28 - 2021-10-28 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween, trolldom og hekseri. Foredrag for elever og lærere ved Hammerfest vgs 2021-10-28 - 2021-10-28 2021.
 • Hagen, Rune Blix. De historiske trolldomsprosessene i Finnmark. Foredrag ved Hammerfest bibliotek (omtale) 2021-10-27 - 2021-10-27 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Vredens Dag/Day of Wrath av Carl Theodor Dreyer, innledning til visning av filmen i forbindelse med Dansk filmuke. Dansk filmuke (omtale) 2021-10-07 - 2021-10-07 2021.
 • Hagen, Rune Blix. Tilbakeføring av Anders Poulsens sterke runebomme. (fulltekst) Ottar 2021; Volum 67 (5 (337)). ISSN 0030-6703.s 28 - 33.
 • Hagen, Rune Blix. Dra til Bloksberg! Om hekser i norsk kulturhistorie. Nasjonalbibliotekets faglig program (data) (omtale) 2021-11-01 - 2021-11-01 2021.
 • Hagen, Rune Blix. 40 fiskere endte på havets bunn på julaften – etterpå fulgte en brutal rettergang. (Intervjuet av Ann Helen Bjørum Nordgård). 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Dømt til ild og bål for heksekunst i mørketid. Karlsøyjenta Margrette Jonsdatters historie. Virkelig Tromsø magasin 2020 (Mørketidsnummer). ISSN 1890-193X.s 14 - 17.
 • Hagen, Rune Blix; Alm, Ellen. Trolldomsprosessene i Norge. 2020 (2020) ISBN 0000000000000.
 • Hagen, Rune Blix. «Det røde huset» i Prinsens gate. Bokomtale av Steinar Aas (red.): «ANDRE TIDER I NORGE NU» 100 års historie sett fra Folkets Hus Bodø 1920-2020. (fulltekst) Avisa Nordland 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Forestillinger om det mørke, farlige og fremmede nord (også oversatt til samisk: Sevdnjes, várálás ja amas davviguovllu birra jáhkut. Og til engelsk: Notions about the dark, dangerous and exotic north). Foreligger også i trykt utgave, i Årsutstillingen 2020, Norske Kunsthåndverkere, Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø 2020: 120-128.. (fulltekst) 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldom og hekseri. Trolldomsprosessene i Finnmark. Foredrag ved Nordkapp Videregående skole 2020-10-02 - 2020-10-02 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Rettsforfølgelse av trollfolk i Europa, Finnmark og Kjelvik. Foredrag, Perleporten Kulturhus, Honningsvåg (omtale) 2020-10-01 - 2020-10-01 2020.
 • Hagen, Rune Blix; Rydne, Jon H.. Heksejakten! Norske hekseprosesser: 307 ble henrettet. VG Pluss 30/7, trykt under tittelen Heksejakten! i VG Helg, lørdag 12/9, s. 22-25.. 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Et sjørøverslag skal ha endt med stort beslag av sølvpenger (intervjuet av Ann Helen Bjørum Nordgård), iFinnmark Pluss 21/7, trykt i Finnmarken 24/7 s. 20-21 og i Nordlys 25/7, side 20. 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Omtale av Nils Gilje: Hermeneutikk som metode. Ein historisk introduksjon. (fulltekst) Historisk Tidsskrift (Norge) 2020; Volum 99 (2). ISSN 0018-263X.s 164 - 166.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2020-02-07.
 • Hagen, Rune Blix. Anne Mogensdatter Løset (ny versjon). (fulltekst) 2020.
 • Hagen, Rune Blix. De møtte døden med ild og bål (intervjuet av Ann Helen Bjørum Nordgård). 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Haírsis – Strofter fra verdens ende. Etterpåsnakk med Ida Løken Valkeapää og Rune Blix Hagen. (data) 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Finnmark, rammehistorie. (data) 2020.
 • Hagen, Rune Blix. «Och flød som en stock» (ved Birgitte Wisur Olsen). 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Samiske sjamaner – Satans tjenere eller folks hjelpere? (foredrag 6). Forelesning, Nesseby bibliotek, 2020-02-18 - 2020-02-18 2020.
 • Hagen, Rune Blix. Samiske sjamaner i nordnorske trolldomsprosesser, 1600-tallet.. Forelesning, Vadsø vgs 2020-02-18 - 2020-02-18 2020.
 • Hagen, Rune Blix; Nåvik, Margrete. Trolldomsvirksomhet under årets skumleste natt. (data) 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Nåvik, Margrete. Trollfolks misbruk av nattverdssakramentet. (data) 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Frantzen, Jan Fredrik. Vår glemte polfarer. (data) 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Frantzen, Jan Fredrik. Jens Munk – polarfarer og sjørøverjeger. (data) 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Dybvig, Elise. Moderne hekser feirer Halloween. (omtale) 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Hanssen, Hege Iren. Halloween tradisjonens opphavelige historie og utviklingen her til lands. (data) 2019.
 • Hagen, Rune Blix. «All verden god natt og min sjel i Guds hånd», omtale av boka Jens Munk. Jakten på Nordvestpassasjen av Irene. A Ellefsen.. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Foredrag basert på "Dømt til å miste sitt liv ved ild og bål. Forfølgelse av trollfolk i Finnmark". Trykt som etterord i Elin Hansens skjønnlitterære bok Ildtunger, utgitt i oktober 2019, s. 317-325.. Det Vilde Ord, Litteraturfestival, Bodø (data) 2019-10-08 - 2019-10-08 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Dømt til døden for falske trolldomsbeskyldninger. Rettssaken mot samen Niels Sich i Vadsø 1634. Haaløygminne : Håløygminne 2019; Volum 100 (3). ISSN 0333-0931.s 245 - 252.
 • Hagen, Rune Blix. Rettsforfulgte samer i norske trolldomsprosesser utover 1600-tallet. Forelesning for elever ved samisk vgs i Kautokeino 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Samiske sjamaner – satans tjenere eller folks hjelpere - Sámi noaiddit- Biro bálvaleaddjit vai olbmuid buorideaddjit. Forelesning ved Alta bibliotek (omtale) 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Ved porten til helvete. Svart magi og trolldomsprosessene i Norge. Kulturnatt Trondheim (omtale) 2019-09-13 - 2019-09-13 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Gaup, Inger Karoline. SÁVVÁ olbmuin lea beroštupmi fáddái. 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Lieungh, Erik. Witch Trials and Open Research Data. 2019.
 • Hagen, Rune Blix; Lieungh, Erik. Open Science Talk, episode #20, Witchcraft and Open Science. (data) 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Vardø – Kongens by i Nord. Marinetoktet nordøstover i 1599 – Bakgrunn, forløp og betydning. Årbok for Vardø 2019.s 27 - 44.
 • Hagen, Rune Blix. Bokomtale av Göran Malmstedt: En förtrollad värld Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672.. (fulltekst) Historisk Tidsskrift (Norge) 2019; Volum 98 (2). ISSN 0018-263X.s 208 - 210.
 • Hagen, Rune Blix. Dømt til døden for trolldomskriminalitet. Hekseprosessene i Europa på 1500- og 1600-tallet med utsyn til forfølgelsen av trollfolk i Nord-Norge. Forelesning for elever ved Kvaløya vgs 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Uten rettskilder fra 1600-tallet – hva kan vi vite om forfølgelse av trollfolk i Vesterålen?. Åpent foredrag ved Kulturfabrikken på Sortland (omtale) 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Samiske noaidier og trolldomsprosessene. Samiske sjamaner, Båteng Tana (omtale) 2019-03-07 - 2019-03-07 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Mandrup Pedersen Schønnebøl. (fulltekst) 2019.
 • Hagen, Rune Blix. Omtale av Eldbjørg Haug (red.): Fra avlatshandel til folkekirke. Reformasjonen gjennom 500 år. (fulltekst) Historisk Tidsskrift (Norge) 2018; Volum 97 (4). ISSN 0018-263X.s 344 - 347.
 • Hagen, Rune Blix. Nord og ned til Satans rike. Fortidsforestillinger om nordområdene. Fagkveld, Samfunnsviterne i Troms og Finnmark (data) 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Folkefesten (Halloween). Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.s 22 - 23.
 • Hagen, Rune Blix. Heksebrenning. Foredrag i forbindelse med avduking a Synvis Glinn Nordins verk "Heksebrenning" (omtale) (prosjekt) 2018-09-24 - 2018-09-24 2018.
 • Hagen, Rune Blix; Nicolaysen, Marie Berger. Jens Munk - vår glemte polarfarer. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.
 • Hagen, Rune Blix. Sámi noaiddit – samiske sjamaner, Satans tjenere eller folks hjelpere.. Girjjálašvuođa Guovddáš / Samisk Litteratursenter, Karasjok 2018-11-01 - 2018-11-01 2018.
 • Hagen, Rune Blix. "Trollkvinne i nord" - en gjenvisitt. Seminar for å feire Liv Helene Willumsen - 70 år 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Heksedoktoren (Intervjuet av Mats Lasse Jangås, foto: Trine Lise Halmøy). Virkelig Tromsø magasin 2018 (2). ISSN 1890-193X.s 24 - 29.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomskriminalitet i nord (Også som forskningspodcast fra UiT-Norges arktiske universitet). (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes Sankthansfest, trykt i Nemi Shabash, Sommeralbum 2018. Nemi 2018; Volum 1. ISSN 1651-3436.s 70 - 74.
 • Hagen, Rune Blix. Forfølgelse av samiske trollfolk – den verste etniske konflikten i Norge, medvirkning i TV serien Samernas tid, del 2, Gränser genom Sápmi, SVT2. Sendt på NRK TV i april 2018. (data) 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i Vardø og Finnmark, medvirkning i direktesending fra Vardø, Norge Nå, NRK TV1 (intervjuet av Rune Nilson).. (data) 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Den store rettsforfølgelse av trollfolk og hekser i Europa og Nord-Norge på 1600-tallet. Forelesning for Vg2-elever i regi av Kvaløya videregående skole 2018-05-25 - 2018-05-25 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i et kvinneperspektiv. Historiske nordnorske kvinner, Harstad 2018-06-17 - 2018-06-17 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Oppretter «sagnkart» – nå kan du se hvor sagnene stammer fra (Intervjuet av Andreas Nilsen Trygstad). (fulltekst) 2018.
 • Hagen, Rune Blix; Misje, Ingeborg. Heksebrenning vant religiøse tilhengere. (sammendrag) 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Dømt til heksebålet. Den brutale rettforfølgelsen av trollfolk i Europa og Finnmark på 1600-tallet (to økter á 90 min). Gjesteforelesning ved Bardufoss Høgtun videregående skole 2018-04-09 - 2018-04-09 2018.
 • Hagen, Rune Blix. Den store julestormen, 1617. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.s 14 - 15.
 • Hagen, Rune Blix. Book review of Raisa Maria Toivo. Faith and Magic in Early Modern Finland, Basingstoke: Palgarve Macmillan, 2016. ix+184pp. (fulltekst) Renaissance Quarterly 2017; Volum LXX (4). ISSN 0034-4338.s 1611 - 1612.
 • Hagen, Rune Blix; Hermansen, Linn Marit. Tre dømt til ild og bål i Hammerfest. 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Porten till helvetet/Portti helvettiin. Forelesning, Nordisk Kulturkontakt, Helsinki 2017-11-29 - 2017-11-29 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Dømt til ild og bål i Nordland. Hva vet vi om rettslig forfølgelse av trollfolk i Nordland?. Arkivdagen 2017, Arkiv i Nordland, Bodø (omtale) 2017-11-11 - 2017-11-11 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Protestantenes heksejakt. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.s 40 - 41.
 • Hagen, Rune Blix; Indsetviken, Emil. Betydningen av Reformasjonen i dag. 2017.
 • Hagen, Rune Blix; Resvoll, Jørn. 500 år siden Reformasjonen. 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Reformasjonsdagen eller Halloween – hva skal vi feire i kveld?. Stay on Campus med IHS, NTNU, Trondheim 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween er avlyst i år! Reformasjonsdagen, Allehelgensdag og Halloween i 2017. Senioruniversitetet 45+ i Tromsø 2017-10-25 - 2017-10-25 2017.
 • Hagen, Rune Blix. 1517-2017 500 år med reformasjonen. Den dansknorske 1617-forordningen mot trolldom. Forordningens betydning for trolldomsprosessene i Finnmark. Vin&Viten, Tromsø Museum 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.
 • Storm, Dikka; Berg, Sigrun Høgetveit; Hagen, Rune Blix. Den langstrakte reformasjonen. vin & Viten - den langstrakte reformasjonen 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomskriminalitet i Norge. Foredrag ved Statsarkivet i Bergen (omtale) 2017-10-04 - 2017-10-04 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Jubelhøsten - noe å feire? (Reformasjonen 500 år).Trykt i noe revidert versjon med tittelen "Luthers betydning", nettversjon "Halloweenparty eller Reformasjonsfeiring", Avisa Nordland, lørdag 28. oktober. (data) (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 35 - 35.
 • Hagen, Rune Blix. 1617 Forordningen mot trolldom og dens betydning for hekseforfølgelser i Finnmark. Ottar 2017; Volum 4 (317). ISSN 0030-6703.s 19 - 25.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet. Tingbøkene, internasjonal forskning og historiebruk. Norges dokumentarv og internasjonal forskning, Oslo (omtale) 2017-09-04 - 2017-09-04 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Katekismesangene hos Petter Dass (1646/47-1707) – Norsk protestantisk demonologi i verseform, til sesjonen Luthersk ortodoksi i Norden – Bakgrunn, utvikling og betydning. Det 29. Nordiske Historikermøde, Aalborg 2017-08-16 - 2017-08-16 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Far out to Unknown Lands: The Medieval background to the Writing and Map Drawing of Olaus Magnus. Paper to session 115 Scandinavia in Europe, I: An Imagined 'Other'?. The International Medieval Congress (MC) 2017, Leeds. 2017-07-03 - 2017-07-03 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Lutherjubileet 1617 og trolldomsforordningen av 1617 – bakgrunn og betydning, bidrag til sesjon 6, Guds fortørnelse og Vrede. Luthersk ortodoksi og biblisisme innenfor den danskdominerte fyrstestaten. Eksempler fra Nordområdene 1580-1700. Norske historiedager 2017, Trondheim 2017-06-24 - 2017-06-24 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Olaus Magnus. History of the People Under the Septentriones. Exhibition Cervantes en el Septentrion, UB (ks), UiT 2017-06-28 - 2017-06-28 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Jonsokaften i svovelpølen. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 28 - 28.
 • Hagen, Rune Blix. "To Hurl the Spirits of Gandul". Pleasure, jealousy and magic. The Witchcraft Trial of Ragnhild Tregagaas in 1325. Paper seminar: Myths and Magic in the High North 2017-04-20 - 2017-04-21 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Reformasjonen, jubelfesten 1617 og hekseprosessene i nord, to dobbelt forelesninger. Undervisning ved Hadsel vgs, Stokmarknes 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Reformasjonen 1517, reformasjonsjubileum i 1617 og i 2017. Fortellerkveld, Kunnskapsparken, Finnsnes (omtale) 2017-02-23 - 2017-02-23 2017.
 • Hagen, Rune Blix. De historiske trolldomsprosessene. Fagpresentasjon for elever ved Bardufoss videregående skole. Fagpresentasjon 2017-02-09 - 2017-02-09 2017.
 • Hagen, Rune Blix. Ølbølgen - Bråstopp?. Avisa Nordland 2017.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. Samisk trommespill i tingretten. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 27 - 27.
 • Hagen, Rune Blix. ØL. En historisk vandring fra flatfyll til finkultur. Foredrag i Senioruniversitetet 45+ i Tromsø (data) (omtale) 2016-01-27 - 2016-01-27 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Nye øltrender – muligheter og trusler for Mack. Gjesteforelesning i foretaksstrategi (BED-2003) ved HHT, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.
 • Alm, Ellen; Hagen, Rune Blix. Nordic Representations of Sami Magic and Rituals from Historia Norwegia to Johannes Schefferus, c. 1150 - 1680. The 3rd St. Magnus Conference: "Visualizing the North" (omtale) 2016-04-14 - 2016-04-16 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Hva Louise Bourgeois ville vite om trollfolk i Finnmark. Kunst Pluss 2016 (2). ISSN 1891-5515.s 22 - 23.
 • Hagen, Rune Blix. Kråkesølv og bålet. Avisa Nordland 2016.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. Kvæfjord 1695 - Norges siste heksebål (Også trykt i noe revidert versjon under tittelen "Den siste heksa i Norge", Nordlys 11/11-2016). (fulltekst) Harstad Tidende 2016.s 20 - 21.
 • Hagen, Rune Blix; Larsen, Jens-Eirik. Kjetterbålet brenner fortsatt. Heksebålene i Finnmark + popbandet Kråkesølv = en mørk rocksymfoni. 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Ingeborgs vei til "Kjetterbålet" (Også trykt i Harstad Tidende under tittelen "Åpningsverk med menneskeforfølgelse som tema", lørdag 18. juni 2016). (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Storslått Vardøhistorie mellom fiksjon og fakta (Også trykt i Nordnorsk Magasin, nr.4-2016, s.33). Østhavet: lokalavis for Kiberg og Vardø 2016.s 16 - 17.
 • Hagen, Rune Blix. Velbyrdige Kong Hans av Vardø. John (Hans) Cunninghams virke som slottsherre i Finnmark 1619-1651. Årbok for Vardø 2016.s 14 - 28.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomskriminalitet i mørketid. Virkelig Tromsø magasin 2016 (4). ISSN 1890-193X.s 6 - 9.
 • Hagen, Rune Blix. Øl i Vardø og Kiberg. Varanger årbok 2016 2016.s 288 - 293.
 • Hagen, Rune Blix. Heksefiguren i fortid og samtid. De historiske trolldomsprosessene med særlig vekt på Vest-Finnmark. Nordområdeuka, Alta videregående skole (fulltekst) 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.
 • Hagen, Rune Blix. En runebomme på rettens bord. (fulltekst) Norgeshistorie.no 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsforfølgelse av samer. (fulltekst) Norgeshistorie.no 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Farlige hekser fra Harstad-området. Harstad Tidende 2016.s 32 - 33.
 • Hagen, Rune Blix; Brøndbo, Stig. UiT-forskning inspirerte til ny hekseopera. 2016.
 • Hagen, Rune Blix; Michalsen, Bård Borch. Den gode samtalen om hekseprosessene i Nord-Norge. Samtale i Galleri NordNorge, Harstad 2016-10-22 - 2016-10-22 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i nord og trollfolkene fra Harstad-området. To foredrag for andre og tredje klassetrinn, Heggen vgs, Harstad 2016-10-21 - 2016-10-21 2016.
 • Hagen, Rune Blix; Mehren, Nils. Hekseminnesmerke. (fulltekst) 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Olaus Magnus. 2016.s doi: https://snl.no/Olaus_Magnus.
 • Hagen, Rune Blix. Johanne Nielsdatter. 2016.s doi: https://snl.no/Johanne_Nielsdatter.
 • Hagen, Rune Blix. Heks. 2016.s doi: https://snl.no/heks.
 • Hagen, Rune Blix. Forfulgt med bål og brann. Hekseprosessene i nord på 1600-tallet. (Også foredrag for Telepensjonistene, medlemsmøte, Linken, Tromsø 19/10). Foredrag for Tromsøklubben, Tromsø kommune 2016-10-11 - 2016-10-11 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i nord - eksemplet Kjelvik 1610. Foredrag ved Nordkapp Filmfestival 2016 (omtale) 2016-09-17 - 2016-09-17 2016.
 • Hagen, Rune Blix; Fyllingsnes, Ottar. Petter Dass mot Snåsamannen. (sammendrag) 2016.
 • Hagen, Rune Blix. Trollfolk og hekser i Petter Dass’ religiøse diktning.. Prosalong i Bodø (data) (omtale) 2016-08-31 - 2016-08-31 2016.
 • Hagen, Rune Blix. The Sámi as Sorcerers i Norwegian History: Sorcery Persecutions of the Sámi, 1593-1692.. 2015 ISBN 9788282631778.s 51 - 95.
 • Hagen, Rune Blix. Sjørøvere i Norge. 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Brent på bålet. (fulltekst) 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Farlige mørketidskvinner. Virkelig Tromsø magasin 2015 (6). ISSN 1890-193X.s 7 - 9.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene: Trollkvinnenes hemmelige sekt. Nord og ned til svovelpølen. Sjamanens slemme og ugudelige trolldomskunst. Ondskapsfull heksekunst rundt juletider. Bloggtekster, Dokumentaravdelineg , Cappelen Damm. (fulltekst) (sammendrag) 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Jean Bodin. (fulltekst) 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Brudd, kontinuitet, rom og tid – om å skrive fagtekster i historie. Om å skrive fagtekster - Fagdag ved UiT 2015-11-20 - 2015-11-20 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Heksene fra nord - Hvem var de og hvorfor ble de forfulgt med ild og bål?. Foredrag, Ofoten slekts- og historielag, Narvik (omtale) 2015-11-09 - 2015-11-09 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Brøndbo, Stig. Halloween: Kongebryllup, heksejakt og godterier. I en noe annen versjon under tittelen: 15 ting du kanskje ikke visste om Halloween, Forskning.no. (fulltekst) (omtale) 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Den store svarte katten fra nordområdene. Kongens møte med samisk trolldomskunst i 1599 (Svensk tittel: Kungens möte med samisk trolldomskonst, 1599). 2015 ISBN 978-91-86481-02-5.s 427 - 439.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween a go-go. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. Rune Blix Hagen presenterer «Jens Munk» av Thorkild Hansen. Polar Bokkafe, Tromsø 2015-10-08 - 2015-10-08 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Heksene – Gamle illeluktenede damer eller unge forførende kvinner?. Festivaluniversitetet, Ordkalotten Tromsø Internasjonale Litteraturfestival (omtale) 2015-10-03 - 2015-10-03 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Mikrobryggerienes inntog i nord (Også trykt i Harstad Tidende under tittelen Kortreist øl i nord, 16/9-15 og som lørdagskronikk i Avisa Nordland 10/10-15 under tittelen Kortreist øl i nord). Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Forestilling gjennom tidene omkring nordområdene. Besøk fra Oslo Handelsgymnasium 2015-09-14 - 2015-09-14 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Forfølgelse av trollfolk i Finnmark, en times bussforedrag mellom Vadsø og Vardø etterfulgt av omvisning ved Steilneset Minnested i Vardø. Regionalt seminar, HEF, Finnmark (data) 2015-09-12 - 2015-09-12 2015.
 • Hagen, Rune Blix. «Vi brente hekser først. Nordmenn havnet på bålet for å ha leflet med Satan, og forfølgelsene begynte i Rogaland» (Intervju/reportasje ved Ludvig Lorentzen). 2015.
 • Jensen, Ellen Marie; Kristiansen, Roald E; Hagen, Rune Blix; Solbakk, Aage. What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present. 2015 ISBN 9788282631778.s 5 - 8.
 • Hagen, Rune Blix. Foredrag om hekser og trolldom. Forelesning for elever ved Charlottenlund vgs, Trondheim, 2015-03-18 - 2015-03-18 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Rune Blix Hagen med ny bok om hekseprosessene i nord (morgengjest, direkteintevju ved programleder Jørn Resvoll). 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Ny bok om hekseprosessene i Finnmark (direkte telefonintervju med Alf Harald Martinsen). 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Pathfinder, panel discussion on the film (sammen med Miriam Tveit, Richard Holt, Eleanor Rosamund Barraclough og Sigrun Høgetveit Berg). International Medieval Film Festival 2015-07-06 - 2015-07-06 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Ved porten til Helvete. Om trolldomsprosessene i Finnmark. Foredrag og bokpresentasjon i Vardø (to foredrag). Pomorfestivalen 2015 2015-07-23 - 2015-07-24 2015.
 • Hagen, Rune Blix. The Lapland Witches – European Images and Representations, 1150-1600. Paper 142-a, Session 142, Myths in the Far North, I,: Magic and Paganism in Scandinavia. The Twenty-second Annual Leeds International Medieval Congress IMC 2015-07-06 - 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Bleken, Halfdan. Deltakelse i programreportasje om Jens Munks nordvestekspedisjon i 1619. 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Trollfolk og hekser i Rogaland (direkteintervju). 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Finnmark. Foredrag og bokpresentasjon i Stavanger 2015-06-18 - 2015-06-18 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Fra "ild og bål" til frifinnelse. Lagmannsdømming i trolldomssaker fra Finnmark 1616-1682. Til sesjonen om Lagmannsdømming i norske trolldomssaker på 1600-tallet. Norske historiedager i Stavanger 2015-06-21 - 2015-06-21 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Bleken, Halfdan. Hekseri i Finnmark. 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i nord (direkteintervju med Per Willy Larsen). 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Ved porten til helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark. Bokpresentasjon. Foredrag i Stormen Bibliotek, Bodø 2015-06-10 - 2015-06-10 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Sollund, Sigrid. Bok om heksebrenning (direkteintervju). 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Anne Pedersdotter og hekseprosessene i Norge. 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Heksebrenning i Finnmark på 1600-tallet. 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsforfølgelse i Finnmark på 1600-tallet (Morgengjest på direkten, intervjuet av Hans-Petter Jacobsen). 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosesser og trolldomskriminalitet (to foredrag). Fagdag VG2, Tromsdalen videregående skole 2015-06-01 - 2015-06-01 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Larsen, Dag Eivind Undheim. Jaktet Satan i Finnmark. 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Lien, Marius. Nord og Ned. 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Myhre, Tove (avisa Nordlys). Den typiske finnmarksheksa var ei værheks. Hvorfor ble trolldomsforfølgelsen så forferdelig i Finnmark? (Også trykt i Fremover og online iFinnmark.no). (fulltekst) 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Guttormsen, Arne. Istid med menneskebål. (fulltekst) 2015.
 • Larsen, Jens-Eirik; Hagen, Rune Blix. Trolddom og justitsmord. 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Ved porten til svovelpølen - Forestillinger om nordområdene. Foredrag ved nasjonalt fakultetsmøte. Humaniorakonferansen i Tromsø 2015-05-11 - 2015-05-11 2015.
 • Hagen, Rune Blix; Brøndbo, Stig. Tenåringstrass endte på heksebålet. (fulltekst) 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Jens Munk - vår mest glemte polarhelt. Polarhistorisk frokost, Norsk Polarinstitutt (omtale) 2015-05-08 - 2015-05-08 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Heksene - et slags foredrag. Foredrag, Kulturhuset i Tromsø (omtale) 2015-04-23 - 2015-04-23 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Jens Munk. Vår kanskje største, men mest glemte polarhelt.. Foredrag, Senioruniversitetet 45+ i Tromsø (omtale) 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.
 • Hagen, Rune Blix. Sjørøvere i nord (tredelt dokumentar ved programleder Martin Steinholt) 21/1, 23/1 og 30/1. (sammendrag) 2015.
 • Hagen, Rune Blix. The Supernatural North (medvirkning i BBC/radio 3 program laget av Eleanor Rosamund Barraclough). (omtale) 2014.
 • Hagen, Rune Blix. JUOIGAN (Yoik)(Jojk) medvirkning i film av regissør Maj Lis Skaltje. (omtale) 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Die Hexenprozesse in der Finnmark, Norwegen(Übersetzung von Karl-Heinz Valtl). (fulltekst) 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Sjørøvertoktet i 1615. Sjørøveri og kapring i nordområdene på 1600-tallet. Mange pirater havnet i galgen på torget i Kongens Nyhavn. Senioruniversitetet 45+ i Tromsø (omtale) 2014-02-26 - 2014-02-26 2014.
 • Hagen, Rune Blix. «KAST HENNE PÅ SJØEN, DEN TROLLDJEVEL» Ekteparet Anna og Ambrosius Rhodius i Kristiania og Vardø 1637-1667. Forskerseminaret 2014-03-25 - 2014-03-25 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Visse dagers utvelgelse (også trykt i avisa Nordlys). Finnmarken 2014. ISSN 0805-4681.s 20 - 20.
 • Hagen, Rune Blix. «Ingen udediske mennesker skal stå til troende» - Lagmann Schønnebøls kritiske dømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1682. Norske Historikerdager 2014, Universitetet i Oslo 2014-06-22 - 2014-06-22 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Demoner, trollfolk og hekser i Europa og Nord-Norge på 1600-tallet. Gjesteforelesning, Kvaløya vgs 2014-06-12 - 2014-06-12 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Ølrevolusjonen i Tromsø. Fra lagerøl til smaksrikt håndverkerbrygg. TMU, Desembernatt 2014-12-04 - 2014-12-04 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Bokomtale av Ola Mestad (red.), Frihetens forskole: professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København (Oslo: Pax Forlag, 2013). 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies 2014; Volum 2014. ISSN 1652-4772.s 380 - 383.
 • Hagen, Rune Blix; Solhaug, Randi M.. Pirater på plyndringstokt i Nord-Norge. (fulltekst) Kunnskapsmagasinet Labyrint 2014; Volum 7 (3).s 30 - 33.
 • Hagen, Rune Blix. Slik vant vi formidlingsprisen. Fra forskning til forside 2014-10-28 - 2014-10-29 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Lagtingssesjonen i Vardø sommeren 1647. Rettsaktører, trolldomssaker og lagmannsdømming. Tinget som demokratisk møtested. Universitetet i Nordland, (omtale) 2014-11-05 - 2014-11-05 2014.
 • Hagen, Rune Blix; Brøndbo, Stig. Derfor fejrer vi Halloween (fra videnskab.dk, også i norsk versjon fra UiT og forskning.no under tittelen "Hvorfor feirer vi Halloween, egentlig?"). (data) (fulltekst) 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Godteri eller trolleri? Halloween i folklore, religion og rettsprotokoller. Heksekveld, Universitetsbiblioteket. NTNU Trondheim (omtale) 2014-10-30 - 2014-10-30 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomssaker ved Omgang tingsted 1620-1653 (Opprinnelig fra "Gamle Gamvik" 2003). 2014 ISBN 9788230326053.s 27-37 - .
 • Hagen, Rune Blix. Einar Niemi og trollkvinnene fra Vadsø. Dagsseminar til professor em. Einar Niem (omtale) 2014-09-16 - 2014-09-16 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Samer dømt til ild og bål. Farlige trollfolk eller velgjørende sjamaner?. Samisk kulturakademi, Kulturetaten, Troms fylkeskommune 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.
 • Hagen, Rune Blix. The Persecution of Sami sorcerers in the Norwegian region of Vest-Finnmark. The 28th Congress of Nordic Historians, Session 30 On Borders of Belief: Witchcraft, Magic and Folk Religion in Early Modern Finland and Norway 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.
 • Hagen, Rune Blix. “To Hurl the Spirits of Gandul” A 1325 case of witchcraft from the Imperial Edge of Europe. Session 226: Papal Imperialism and the Empire of Evil: Heresy, Witchcraft, and the Expansion of Papal Power, IMC. Leeds International Medieval Congress (IMC) 2014-07-07 - 2014-07-07 2014.
 • Hagen, Rune Blix. Kvinneforbannelser sendte 40 fiskere i døden (25/12). Henrettet etter klammeri med fremstående fiskere (26/12). Innrømmet fiskedrap etter tortur (28/12). Tredelt serie i FiskeribladetFiskaren (ved Jørn Mikael Hagen), Romjula 2013. (fulltekst) (omtale) (sammendrag) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. "Heksehammeren" - den historiske bakgrunnen. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. De europeiske trolldomsprosessene. Brenning av hekser og trollfolk i Europa og Nord-Norge på 1600-tallet. Foredrag for elever ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø 2013-01-15 - 2013-01-15 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Petter Dass og hans ettermæle. Avisa Nordland 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Brennende bål. Den store hekseforfølgelsen i Europa (to forelesninger). Undervisning, Hadsel vgs (omtale) 2013-02-27 - 2013-02-27 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Trollkvinnenes forsvarer i rettslokalet på Vardøhus festning, Trolldomsprosessene i Øst-Finnmark på 1600-tallet. Rødvinsseminar, HIFO, Tromsø 2013-03-14 - 2013-03-14 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Brent på bålet etter forlis (28/3), Baklengs inn kirkedøra (29/3), Solgte trolldomsdrikk til fiskere (30/3) og Fiskerkonen som sendte flere menn i døden (31/3). Firedelt intervjuserie i FiskeribladetFiskaren (ved Jørn Mikael Hagen), Påska 2013. (fulltekst) (omtale) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. En historie om ei tjenestejente som ble offer for trolldomsprosessene i nord. Fellesseminar for administrasjonen ved HSL-fakultetet, UiT (data) 2013-04-19 - 2013-04-19 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene. (fulltekst) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Trollfolkets vårfest (Valborgsaften). (sammendrag) Bladet Tromsø 2013.s 47 - 47.
 • Hagen, Rune Blix. Lapponia. (fulltekst) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Pleasure, jealousy and magic: The Witchcraft Trial of Ragnhild Tregagaas in 1325. International Medieval Congress (IMC), University of Leeds, Session 719: Pain, Profit, and a Little Pleasure in Medieval Scandinavia, I 2013-07-01 - 2013-07-04 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Europas hekser. Hvem var de, og hvorfor ble de straffeforfulgt?. Forelesning for elever ved Kvaløya videregående skole 2013-06-12 - 2013-06-12 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Sjørøvertoktet mot Vardø og kampen mot den forferdelige sjørøverkapteinen Jan Mendoza. Pomorfestivalen i Vardø (omtale) 2013-07-26 - 2013-07-26 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Piratvirksomhet i Nordområdene, lørdagskronikk i Nordlys. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Norge. (fulltekst) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Nord-Norges røde døtre. Historien om Gitta Jønsson, Jenny Garfjeld, Jeanette Olsen, Kathrine Bugge, Helene Ugland og flere av landsdelens suffragetter. Lørdagsuniversitetet, UiT Norges arktiske universitet (omtale) 2013-08-31 - 2013-08-31 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Nord-Norges røde døtre (også trykt i Helgeland Arbeiderblad, Fremover, Rana Blad, Vesterålens Avis, Finnmark Dagblad, Altaposten, Troms Folkeblad og Avisa Nordland). (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. Nordnorsk trolldomslære på verseføtter. Petter Dass’ sitt syn på hekser og trollfolk. Foredrag for Human-Etisk Forbund i Tromsø 2013-09-19 - 2013-09-19 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Lagmann Schønnebøls kritiske dømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1680. Forskerseminar, IHR, UiT Norges arktiske universitet 2013-11-05 - 2013-11-05 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Lapplandhexen (Übersetzung von Johannes Peisker), Lexikon zur Geschichte der Hexenverfolgung, hrsg. v. Gudrun Gersmann, Katrin Moeller und Jürgen-Michael Schmidt, in: historicum.net.Universität zu Köln. (fulltekst) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Schamanismus – Shamanism, (Übersetzung von Johannes Peisker). (fulltekst) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Hexenverfolgungen in Norwegen (Übersetzung aus dem Norwegischen von Karl-Heinz Valtl). (fulltekst) 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomskriminalitet. Om Europas hekser – hvem var hekser, hva hadde de gjort og hvorfor ble de brent på bål? (To forelesninger). Undervisning, Levanger vgs 2013-11-19 - 2013-11-19 2013.
 • Hagen, Rune Blix. Fra heksenes kulturhistorie – storstilt underholdning og brennende bål (to foredrag). Åpent foredrag ved Inderøy bibliotek og Verdal bibliotek (omtale) 2013-11-18 - 2013-11-19 2013.
 • Hagen, Rune Blix. På heksejakt - portrettintervju. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2012 (4).s 38 - 41.
 • Hagen, Rune Blix. Vardø og Salem - Trollfolk, samfunn og minnesteder (to dobbelt forelesninger). Turisme og Historie, Høgskolen i Finnmark 2012-01-17 - 2012-01-17 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Forfulgt med bål og brann. Trollfolk og hekser i Europa og Nord-Norge. Forelesning for elever ved Kongsbakken vgs. 2. klassetrinn 2012-01-09 - 2012-01-09 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Ekte heks fra Rødøy - med trollunge (bidrag til reportasje Kystfolket under Polarsirkelen). (data) 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Trollskap og julemystikk i norske hekseprosesser. (omtale) P2-Akademiet 2012; Volum XLVI. ISSN 0808-6621.s 108 - 123.
 • Hagen, Rune Blix. Heksestudium på nett. Erfaringer frå gjennomføring av eit studietilbod på nett. Seminar om fleksibel læring (omtale) 2012-03-12 - 2012-03-12 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Far out to the Unknown. Creating the New North (omtale) 2012-02-23 - 2012-02-23 2012.
 • Hagen, Rune Blix; Tveit, Miriam. Skjeggete kvinner, farlige demoner og sjømonstre - Forestillinger om nordområdene i middelalderen. Haaløygminne : Håløygminne 2012; Volum 23 (1). ISSN 0333-0931.s 381 - 388.
 • Hagen, Rune Blix. Verdens dokumentarv fra nord. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Bokomtale av Stephen A. Mitchell "Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages". Historisk Tidsskrift (Norge) 2012; Volum 91 (1). ISSN 0018-263X.s 107 - 110.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Finnmark og boka Inn i Elden av Aina Basso, medvirkning i programpost. 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Med bål og brann – forfølgelse av farlige trollfolk i Nord-Norge på 1600-tallet. Kulturuke, Andøy Historielag (omtale) 2012-05-02 - 2012-05-02 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Presentation and chair of the session: Sacred borders, time and spaces. Popular religion and magic in Early Modern Northern Europe. ESSHC (European Social Science History Conference) 2012 (data) 2012-04-11 - 2012-04-11 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Mikrobryggeriet og Mack - hva nå?. HIFOs seminarrekke, Ølhallen, Tromsø (omtale) 2012-06-13 - 2013-06-13 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Sorcery and Witchcraft Legislation in Scandinavia, 1200-1600. Session 623, Law and Practice in the Medieval Far North, IMC, Leeds 2012-07-10 - 2012-07-10 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Heksebrenning i dag. 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Djeveldyrkerne, bidrag til lørdagsreportasje. 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Nordnorske hekser i sopprus (avisartikkel). Bladet Tromsø 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsforfølgelse som minnehistorie, Steilneset memorial. Teoretiske perspektiver i kulturvitenskap (KUVI301), UiB 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Nord-Norge med særlig vekt på Finnmark og samisk magi. KUVI107 Hekseprosessene og den magiske verda, UiB 2012-09-17 - 2012-09-17 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Kjønn som uavhengig variabel i forståelsen av de europeiske hekseprosessene. Seminarrekke Metodologi og Kjønn 2012, Kvinnforsk, UiT (omtale) 2012-09-20 - 2012-09-20 2012.
 • Hagen, Rune Blix. På omvisning i Helvete med Satan som guide. Kulturnatt Oslo (omtale) 2012-09-14 - 2012-09-14 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Om hekser, trollfolk, demonologi og konspirasjon. Midt norsk seminar for humanetikere 2012-09-29 - 2012-09-29 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Forfølgelse av hekser og trollfolk i Europa og Nord-Norge på 1600-tallet. Foredrag i HIFO-Bodø 2012-10-23 - 2012-10-23 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Mackøl og Tromsø - hva nå?. (fulltekst) Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. John Cunningham - en skotte i Finnmark 1619-1651. (fulltekst) Ottar 2012 (5 (293)). ISSN 0030-6703.s 26 - 33.
 • Hagen, Rune Blix. Innledning til og hefteredaktør av Ottar 5/2012 om Heksebrenning i nord. (data) (fulltekst) Ottar 2012 (5 (293)). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Hagen, Rune Blix. Fra hekseri og forfølgelse i Europa, Norge og Nord-Trøndelag til dagens hekser. Åpen temakveld, Innherred lokallag av Human-Etisk Forbund 2012-11-20 - 2012-11-20 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser og hekseforfølgelse. Forelesning for elever ved Breivika videregående skole 2012-11-14 - 2012-11-14 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Heksefiguren - bruk og misbruk. Temaseminar, Arkivavdelingen, Troms fylkeskommune 2012-11-30 - 2012-11-30 2012.
 • Hagen, Rune Blix. Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages. Historisk Tidsskrift (Norge) 2012; Volum 91 (1). ISSN 0018-263X.s 107 - 110.
 • Hagen, Rune Blix. Historisk konsulent på operamanuset "Heksehammeren" av Ragnar Olsen. (omtale) 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Heksebrenning i Nord-Norge. (fulltekst) 2011.
 • Hagen, Rune Blix; Tveit, Miriam. Det ytterste nord hvor Satan har sin bolig (også trykt i Finnmark Dagblad 14.02.2011). Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Satans herjinger i Europa og Nord-Norge på 1500- og 1600-tallet. Forelesning, Kongsbakken vgs, Tromsø 2011-03-03 - 2011-03-03 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Torsåker-prosessene i Sverige 1675. 2011.
 • Hagen, Rune Blix; Emberland, Torkil. Heksebryggeren (Lørdag portrettet). 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Nord-Norge i kjølvannet av reformasjonsjubileet i oktober 1617. CNN-seminar i Tromsø om "Reformasjonen i nord - kva veit me"? (omtale) 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene lokalt, nasjonalt og i Europa. Forelesning ved Hadsel Videregående Skole, Stokmarknes 2011-05-13 - 2011-05-13 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Hedrer hekser i Vardø. (fulltekst) Forskning.no 2011. ISSN 1891-635X.
 • Hagen, Rune Blix. Monumentet over trollfolkene. Finnmarken 2011. ISSN 0805-4681.s 13 - 13.
 • Hagen, Rune Blix. Minnested over hekser. 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Sankthansaften på Domen i 1662. 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Sankthansaften i 1662 og 2011. 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Monument over trollfolk. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsstudier på universitetsnivå (intervjuet av Hege Iren Hanssen). 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Sameretten møter hekseprosessene – Rettslig trolldomsforfølgelse av samer i Nord-Norge 1592-1692. Hvem var det dansk-norske myndigheter forfulgte – samiske sjamaner, samiske trollfolk eller statspolitiske fiender blant samene?. Samerettsgruppa, Det juridiske fakultet, UiT 2011-09-20 - 2011-09-20 2011.
 • Hagen, Rune Blix; Tveit, Miriam. Satan har sin bolig i "Det ytterste nord"! Hva middelalderens europeere tenkte om Nord-Norge og nordområdene. Senioruniversitetet 45+ i Tromsø (sammendrag) 2011-10-19 - 2011-10-19 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Troll. Verlag J. B. Metzler 2011 ISBN 9783476020031.s 793 - 795.
 • Hagen, Rune Blix. Nord og ned til syndens svovelpøl. Forestillinger om nordområdene gjennom tidene. Nasjonal open-access dag, Munin, UB-Tromsø (fulltekst) (omtale) (sammendrag) 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.
 • Hagen, Rune Blix. De historiske hekseprosessene. Forelesning for elever ved medier og kommunikasjon, Breivika vgs. i Tromsø. Gjesteforelesning 2011-11-23 - 2011-11-23 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Om brukerperspektivet - innledning til lansering av boka "Informasjonskompetanse". Boklansering, Akademisk Kvarter, Tromsø (omtale) 2011-09-08 - 2011-09-08 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Frukt til barna, øl til de voksne - Halloween tradisjoner (nett). (fulltekst) Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Uæææ - det er Halloween igjen (bidrag til reportasje). (fulltekst) 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Uten mål og mening (intervju om bakgrunnen for Halloween). (fulltekst) 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Introduction to and organizer(with Louise Nyholm Kallestrup) of the half day session (HA10) Early Modern Witchcraft in the Nordic countries: Historiography and challenges(Trolldomsforskning i Norden 1994-2011: Forskningshistorie, resultater og utfordringer). Det 27. nordiske historikermøtet 2011 (data) 2011-08-12 - 2011-08-12 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Kirken og prestenes rolle i norske trolldomsprosesser. 2011.
 • Hagen, Rune Blix. Dømt nord og ned (lørdagskronikk). Avisa Nordland 2011.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. Bokomtale av "The Journal of Midshipman Chaplin. A Record of Bering's First Kamchatka Expedition", Edited by Tatiana S. Fedorova, Peter Ulf Møller, Viktor G. Sedov, and Carol L. Urness (Beringiana, Volume 5), Århus: Aarhus University Press 2010. Nordisk Østforum 2011; Volum 25 (4). ISSN 0801-7220.s 400 - 403.
 • Hagen, Rune Blix. "Malleus Maleficarum", "Pomorhandel", "Troll" og "Vannprøven" bidrag til Store norske leksikon (Norsk Nettleksikon) i 2011. (data) (fulltekst) (omtale) (sammendrag) (prosjekt) 2011.
 • Hagen, Rune Blix; Solhaug, Randi M.. Livsfarlig trolldom (bidrag til reportasje). (fulltekst) Kunnskapsmagasinet Labyrint 2011 (4).s 26 - 27.
 • Hagen, Rune Blix. De historiske hekseprosessene. Forelesning for elever på Norges Toppidrettsgymnas 2010-02-04 - 2010-02-04 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosesser og trolldomsprosesser. To timers forelesning for VGII, Kvaløya 2010-02-10 - 2010-02-10 2010.
 • Hagen, Rune Blix. De europeiske hekseprosessene og trolldomssaker ved Kjelvik tinglag 1610-1680. Forelesning for elever fra Nordkapp maritime fagskole og vg. skole 2010-02-24 - 2010-02-24 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseri, magi og trolldomsforfølgelse i Europa, Norge og Nordland. Forfølgelse av trollfolk lokalt i Vesterålen og på Andøya på 1600-tallet. Åpent møte i Andøy Historielag (data) (omtale) 2010-03-03 - 2010-03-03 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Innledning til visning av stumfilmen Häxan (1922). Stumfilmkonsert, Tromsø filmklubb (omtale) 2010-05-01 - 2010-05-01 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Norden. Åpent møte, Foreningen Norden Bærum 2010-10-18 - 2010-10-18 2010.
 • Hagen, Rune Blix. University of Tromsø - a presentation. Nordic Studies, Linköping University 2010-09-14 - 2010-09-14 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i Europa og trolldomsprosesser mot samer i Vest-Finnmark på 1600-tallet. Forelesning, Høgskolen i Finnmark (omtale) 2010-06-04 - 2010-06-04 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Images and Representations of the Extreme North at the End of the Middle Ages (session 1522). International Medieval Congress, University of Leeds 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Far out to the Unknown. Images and Representations of the Extreme North at the End of the Medieval Ages and Early Modern Period. Nordic Studies, Linköping University 2010-09-14 - 2010-09-14 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Images and self-perception of magic among the Sami Shamans of Arctic Norway, 1593-1692. Symposium "Heresy, Magic and Natural Philosophy", Nordic Centre for Medieval Studies (NCMS), University of Southern Denmark (data) 2010-11-08 - 2010-11-10 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Anna Göldi - Europas siste hekseprosess. 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween (medvirkning til reportasje ved Torgeir Eikeland). (fulltekst) 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween for voksne (ved Cecilie Bakken Høstmark). (fulltekst) 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Heksekunst på campus. (fulltekst) 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Solflekker kan foklare kalde vintre - bidrag til reportasje. (fulltekst) 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Om hekser og trolldom. Forhåndsomtale av foredrag (ved Jørn Aune), Andøyposten. 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Bidrar til heksefilm (intervju ved Inger Præsteng Thuen), iTromsø. 2010.
 • Hagen, Rune Blix; Aas, Steinar. Vekas forskar - Veke 1: Rune Blix Hagen. (data) 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Samisk heksejakt. (fulltekst) 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Onde kvinner som gjør menn glatte i skrittet: Malleus Maleficarum – verdens mest ekstreme bokutgivelse. (fulltekst) Fortid 2010; Volum 7 (3). ISSN 1504-1913.s 18 - 24.
 • Hagen, Rune Blix. Omtale av "I pakt med Djævelen. Trolddomsforestillinger og trolddomsforfølgelser i Italien og Danmark efter Reformationen" av Louise Nyholm Kallestrup. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (2). ISSN 0018-263X.s 290 - 293.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsstudiet i Tromsø (ved Bjørn Vang). 2010.
 • Hagen, Rune Blix. The Large Black Cat from Northern Russia: Some strange cultural encounters with the Sami people in 1599. Scottish Society for Northern Studies, Edinburgh 2010-11-27 - 2010-11-27 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Heksebrenning tenner studentene nordaførr (ved Billy Jacobsen). (fulltekst) 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Heksekunst i Nord (På Tråden-spalten). 2010.
 • Hagen, Rune Blix. Witchcraft and Gender in Early Modern Society. Finland and the Wider European Experience. Scandinavian Journal of History 2009; Volum 34 (4). ISSN 0346-8755.s 433 - 434.s doi: 10.1080/03468750902995991.
 • Hagen, Rune Blix. Det kongelige kysttoktet til nordområdene i 1599. Bakgrunn, forløp og resultater. 2009 ISBN 9788279651000.s 64 - 72.
 • Hagen, Rune Blix. Anvendelse og forvaltning av magi i norske lokalsamfunn (foredrag sammen med Bente Gullveig Alver). Hekser i Nabolaget, Vin&Viten-kveld, Tromsø Museum (omtale) 2009-11-04 - 2009-11-04 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Sami men in the witch trials of Arctic Norway - dangerous sorcerers or healing shamans?. Männer, Magie und Hexenverfolgung, Facktagung mit dem Arbeidskreis Interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH), Stuttgart-Hohenheim 2009-02-26 - 2009-02-28 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Samiske magikere i lokalmiljøet – farlige trollmenn eller hjelpsomme sjamaner? Medarrangør og bidrag til sesjonen "Hekser i nabolaget. Norsk trolldomsforskning i lys av identitetsproblematikken". Norske Historiedager 2009 i Bergen 2009-06-20 - 2009-06-20 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Early Modern ideas and Representations of Norden. Master’s Programme in Nordic Studies, Linköping Universitet 2009-09-02 - 2009-09-02 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes Julegilde. 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Den digitale heksejakta (bidrag til nyhetsreportasje). (fulltekst) 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene. (sammendrag) 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Heks, øl og rock n' roll (portrettintervju ved Joke Verwaard). 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Heksejakt i vår tid (medvirkning i reportasje ved Lars Kluge). 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Sjørøverskatt (reportasje ved Beth Mørch), NRK/Nordaførr og NRK/God morgen Finnmark. 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Nye heksetall fra Vardø (ved journalist Dine Bjorvatn). 2009.
 • Hagen, Rune Blix; Solhaug, Randi Merete. Fra barnestreker til voksenfest. (fulltekst) 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Jule- og mørketidsmotiver fra heksesakene i Finnmark på 1600-tallet. Syv bidrag til Julekalender, desember 2009, NRK, God Morgen, Troms. 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Forhekset fortid (medvirkning til reportasje ved Anita Krok). 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Har du en heks i familien? (intervjuet av Werner With Dallawara). 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Slaget ved Poltava 1709 (ved Bjørn Vang). Medvirkning i reportasje. (fulltekst) 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Julemotiver fra norske hekseprosesser, del 2 (todelt innslag i Kosmos, Radio Norge. Programleder: Christina Neumann). 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Brenning av samiske trollfolk. (fulltekst) 2009.
 • Hagen, Rune Blix; Lauvstad, Hanne. Petter Dass - Utdypning (NBL-artikkel). Biografi. (fulltekst) 2009.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsforfølgelsene i Finnmark - lokalitet, etnisk herkomst og kjønn. Etter Lemkin: Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold 2009; Volum 1 (2). ISSN 1891-084X.s 78 - 89.
 • Hagen, Rune Blix. Raisa Maria Toivo: Witchcraft and Gender in Early Modern Society. Finland and the Wider European Experience. Scandinavian Journal of History 2009; Volum 34 (4). ISSN 0346-8755.s 433 - 434.
 • Hagen, Rune Blix. Bokomtale av Terje Sødal: Til Skræk og Exempel. Trolldom, dødsstraff og kriminalitet på Agder ca. 1550-1700. Historisk Tidsskrift (Norge) 2009; Volum 88 (1). ISSN 0018-263X.s 140 - 143.
 • Hagen, Rune Blix. Gi eller få svi: Halloween også for voksne. (fulltekst) Forskning.no 2009. ISSN 1891-635X.
 • Hagen, Rune Blix. På heksebål i Tromsø. (fulltekst) Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Dag Skogheim fyller 80 år. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Dag Skogheim - biografert av Rune Blix Hagen, Tromsø. 2008 ISBN 9788210050435.s 25 - 29.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i Europa, Norge, Finnmark og Nordkapp. Åpen dag for avgangselever fra Nordkapp videregående skole 2008-02-14 - 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene på 1600-tallet og i verden i dag. Forelesning for elever ved Finnfjordbotn vidaregåande skole 2008-04-23 - 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser, sjamaner og trollfolk i Nord-Norge på 1600-tallet. Allmennfaglærernes fagdag, Stangnes vg. skole, Harstad 2008-12-10 - 2008-12-10 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Jean Bodins demonologiske tenkning. Idéhistorisk lunsjseminar, Universitetet i Oslo 2008-04-11 - 2008-04-11 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Fagreferentrollen sett fra forskningen. Fagreferentkonferansen 2008 i Oslo 2008-06-02 - 2008-06-04 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Mandrup P. Schønnebøl, heksenes advokat i nord. Historisk Helg, Steigen 2008-07-25 - 2008-07-27 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Nille-saken - en trolldomssak fra Steigen?. Historisk Helg i Steigen 2008-07-25 - 2008-07-27 2008.
 • Hagen, Rune Blix. John Cunningham, governor of Finnmark, and the 17th century witch trials of Northern Norway. Guest lecture at The Strathmartine Centre, St Andrews 2008-11-05 - 2008-11-05 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Ukens yrke: historiker. 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Heksetro i Kenya i kjølvannet av valget (Intervju med Kristian Bendiksen). 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Hjelpsom hekseforsker (intervjuet av Joke Verwaard). (fulltekst) 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Heksehistorie (Osenbanden, NRK P3). 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes høst - Historie som forhekser (seks siders reportasje i VG7 på søndag). 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Nille var ingen heks! (intervju og foredragsreferat ved Børge Strandskog). 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Sankthansaften - heksenes festkveld. 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Julemotiver fra norske hekseprosesser, del I (todelt innslag i programposten Kosmo, Radio Norge ved Christina Neumann). 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Nordområdene som ondskapens arnested. (fulltekst) 2008.
 • Hagen, Rune Blix. Christian IV og nordområdene. (fulltekst) 2008.
 • Hagen, Rune Blix. I kamp mot sjørøvere. (fulltekst) 2008.
 • Hagen, Rune Blix. NILLE-SAKEN. Hendelsesforløpet, aktørene og litteraturen. Årbok for Steigen 2008. ISSN 0333-1016.s 71 - 81.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomssaker ved Hammerfest tingsted. Øyfolk. Årbok for lokjalhistorie og kultur i Hammerfest 2008 (19). ISSN 0804-547X.s 98 - 113.
 • Hagen, Rune Blix. Fargerikt, men ujevnt (omtale av Lasse Jangås:"Bukta - 5 år med rock", Tromsø 2008). (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Review of W.F. Ryans book "Russian Magic in the British Library. Books, Manuscripts, Scholars, Travelers" (London, 2006). Magic, Ritual, and Witchcraft 2008; Volum 3 (2). ISSN 1556-8547.s 226 - 227.
 • Hagen, Rune Blix. Trollkvinnens magiske lykkedrikk. (fulltekst) Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Heksebrenning i Tromsø på 1600-tallet. Medlemssammenkomst i Tromsø Inner Wheel 2007-02-21 - 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Satans store raseri i nord. Omfang og karaktertrekk ved de historiske trolldomsprosessene i Nord-Norge 1590-1695. Cappelens kursdager 2007-04-11 - 2007-04-11 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsforfølgelsene i Finnmark, med fokus på Kjelvik tingsted. Utdanningsdagene 2007-02-23 - 2007-02-23 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Finnmark og Troms. Utdanningsdagene 2007-02-21 - 2007-02-21 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Innledning til debattmøte "Petter Dass ned av sokkelen?". Rødvinseminar, Historisk forening i Tromsø (omtale) 2007-04-25 - 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Gustav Henningsens syn på de europeiske hekseprosessene. Pomorfestivalen 2007 i Vardø 2007-07-28 - 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Festningens historiske betydning i nord. 700 års Jubiluem for Kirke og Festning i Vardø 2007-07-26 - 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosesser ved Kjelvik tingsted på 1600-tallet. Foredrag i Kjelvik (omtale) (sammendrag) 2007-09-02 - 2007.
 • Hagen, Rune Blix. De nordnorske heksene. Onsdagsakademiet, Melbo Hovedgård (omtale) (sammendrag) 2007-09-26 - 2007-09-26 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Brennande bål. Heksejakt i Europa og i Noreg. Bokpresentasjon 2007-11-15 - 2007-11-15 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Blod og aske - heksejakt på norsk. Kulturarrangement i Studentersamfunnet i Bergen (omtale) 2007-11-14 - 2007-11-14 2007.
 • Hagen, Rune Blix. "Alle vil eie Nordområdene" - Rivaler i storpolitisk maktkamp på 1500-tallet. Senioruniversitetet 45+, Høsten 2007 2007-11-28 - 2007-11-28 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes julegilde - julefortellinger med livet som innsats (kort versjon). Medlemsmøte i NTL ved Universitetet i Tromsø 2007-11-28 - 2007-11-28 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Trollkvinnenes julefest med en introduksjon til hekseprosessene i Europa, Norge og Finnmark. Personalseminar, Statens Lånekasse for utdanning 2007-12-14 - 2007-12-14 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Norske trollkvinner og samiske trollmenn i nordnorske hekseprosesser på 1600-tallet. Seminarrekke i Kjønn og Religion, KVINNFORSK, Tromsø (omtale) 2007-05-08 - 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i Troms og Finnmark: Samiske sjamaner og norske trollkvinner. Årsmøte og fagdag i Samfunnsviternes Fagforening 2007-06-15 - 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Borderology as a research tool for understanding patterns of witch-trials in Arctic Norway. Europäische Hexenforschung und Landesgeschichte. Metoden Regionen Vergleiche; Trier (data) 2007-09-14 - 2007-09-16 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Vardø som sentrum for dansk/norsk statsmakt i nord 1550-1700. Det XXXII. Nordnorske historieseminar. Finnmarks politiske historie gjennom 700 år 1307-2007 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween blir voksenfest. (fulltekst) 2007.
 • Hagen, Rune Blix. River glorien av dikterpresten. Strid før Petter Dass-museet åpner. 2007.
 • Hagen, Rune Blix; Solhaug, Randi. Populær "hekse-forelesning". (fulltekst) 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Intervju om det nye trolldomsstudiet ved Institutt for historie (ved Sissel Kvalvik). 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Kvinner på bålet - intervju i studentavais Utropia. (fulltekst) 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i Norge og Europa (bokutdrag). (fulltekst) www.skepsis.no 2007.s doi: 28.08.2007.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes sammensvergelse. (fulltekst) Dagbladet 2007. ISSN 0805-3766.s doi: 24.12.2007.
 • Hagen, Rune Blix. Den historiske Petter Dass. Historie 2007; Volum 17 (3). ISSN 0803-401X.s 38 - 45.
 • Hagen, Rune Blix. Forvist til Vardø i 1662. Den utrolige historien om Anna og Ambrosius Rhodius. Historie. Populærhistorisk magasin 2007 (2).s 8 - 15.
 • Hagen, Rune Blix. Petter Dass forsvart mot sine beundrere. (fulltekst) HIFO-nytt 2007 (3). ISSN 0802-3204.s 13 - 19.
 • Hagen, Rune Blix. Lives going further. Alvdalen and Rattvik after the big witch trials 1668-1671. Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86. ISSN 0018-263X.s 504 - 508.
 • Hagen, Rune Blix. Viktig bok om nordnorsk rettshistorie (omtale av boka "Lagmann og lagting i Hålogaland gjemmom 1000 år" av A.T. Falkanger. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2007; Volum 1 (1).s 53 - 53.
 • Hagen, Rune Blix. Bokomtale av "Livet går vidare. Ãlvdalen och Rãttvik efter de stora hãxprocesserna 1668-1671" (av Marie Lennersand & Linda Oja). Historisk Tidsskrift (Norge) 2007; Volum 86 (3). ISSN 0018-263X.s 504 - 508.
 • Hagen, Rune Blix. En ny Petter Dass (Omtale av Kåre Hansen:"Petter Dass - mennesket, makten og mytene"). Helgelands Blad 2007.
 • Hagen, Rune Blix. Sjørøverjakt ved verdens ende. Bergens Tidende 2007. ISSN 0804-8983.s 15 - 15.
 • Hagen, Rune Blix. Den siste Harry Potter. (fulltekst) Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Redd Dass fra beundrerne. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.
 • Hagen, Rune Blix. Petter Dass - et nordnorsk ikon?. (fulltekst) Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Onde ånder i en moderne verden. (fulltekst) Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Wind Knots. 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 1199 - 1200.
 • Hagen, Rune Blix. Weather Magic. 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 1185 - 1188.
 • Hagen, Rune Blix. Shamanism. 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 1029 - 1031.
 • Hagen, Rune Blix. Midsummer Eve. 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 760 - 762.
 • Hagen, Rune Blix. Magnus, Olaus (1490-1557). 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 707 - 708.
 • Hagen, Rune Blix. Lapland. 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 625 - 627.
 • Hagen, Rune Blix. Bodin, Jean (1529/1530-1596). 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 129 - 131.
 • Hagen, Rune Blix. Brochmand, Jesper Rasmussen (1582-1652). 2006 ISBN 978-1-57607-243-1.s 146 - 147.
 • Hagen, Rune Blix. I heksedans med Satan. Julefortellinger på liv og død. Pensjonistuniversitetets høstkurs 2006-12-11 - 2006-12-11 2006.
 • Hagen, Rune Blix. I heksedans med Satan. Julefortellinger på liv og død. Senioruniversitetet 45+ i Tromsø, høsten 2006 (omtale) 2006-12-13 - 2006-12-13 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Tøffe trollkvinner og kloke koner i nordnorske hekseprosesser. Kvinnedagen ved Høgskolen i Tromsø 2006-03-08 - 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosessene i Finnmark i europeisk kontekst. Heksekonferansen i Vardø 2006-06-30 - 2006-07-02 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene ved Hammerfest tingsted. Mørketidsfestivalen i Hammerfest 2006-11-15 - 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Pulverheksenes historie - Fra Donald Duck til Harry Potter. Stumfilmdagene i Tromsø 2006-09-06 - 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Frankrike - et land uten heksebål?. Heksekonferansen i Vardø 2006 2006-06-30 - 2006-07-02 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes julegilde. Julemotiver i justisprotokoller fra trolldomsforfølgelsen i Finnmark. Institutt for sosiologi, forskningsseminar 2006-12-14 - 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Kjønn og etnisitet i trolldomssakene fra Finnmark 1593-1692, del 2 (revidert versjon). Kjønn, stat og religion i det tidlig moderne samfunnet, 1536-1800 2006-01-19 - 2006-01-19 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Gender and ethnicity in the Witch-trials of Arctic Norway during the 17th Century. Häxor och Häxväsen, Åbo Akademi, Finland (omtale) 2006-03-02 - 2006-03-03 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Norwegian Witchcraft, Sami Magic and Witch-Trials: The Arctic Dimension. "Witches' Day" at The University of Tampere (data) 2006-10-09 - 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Shamanism, Sami Magic and Witch-trials in Arctic Norway during the 17th Century. Galdra og samfélag, Iceland (omtale) 2006-09-01 - 2006-09-02 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Dypdykk med "heksemesteren". 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Samtale omkring de historiske trolldomsprosesser - gjest i programposten "Før Frokost", P4. 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Planlegger hekse-film. (fulltekst) 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Kvinnedagen: Kjeftsterke kjerringer. (fulltekst) 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Afrikansk heksejakt. (fulltekst) 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Heksene brennes fremdeles. (fulltekst) 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Afrikanske hekser. 2006.
 • Hagen, Rune Blix. St. Patrick's Day - den historiske bakgrunnen. 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Onde ånder. 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseleksikon - nytt bokverk. 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Oppslagsverk om heksekunst. 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Bidrar i internasjonalt trolldomsleksikon. 2006.
 • Hagen, Rune Blix. Trollheksenes djevelarbeid. Kvinneskjebner fra hekseforfølgelsens tidsalder i nord. (fulltekst) www.skepsis.no 2006.s doi: 02.06.2006.
 • Hagen, Rune Blix. Sankthans - heksenes helaften. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.
 • Hagen, Rune Blix. I demonenes mangslungne verden (omtale av Asbjørn Dyrendals bok "Demoner - Besettende djevler og andre ondskapsfulle vesen"). Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt 2006 (2). ISSN 0801-6283.s 70 - 71.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween - trolleri eller godteri. (fulltekst) Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Tegner nytt bilde av Petter Dass. (fulltekst) Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.
 • Hagen, Rune Blix. De nordnorske trollkvinnene - hvem var de?. (fulltekst) Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Da Vinci-koden - Fakta og Fiksjon. (fulltekst) Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Håndsamlinger og privatarkiver ved UB. (fulltekst) Tromsøboka 2006 (2). ISSN 1501-7516.s 11 - 11.
 • Hagen, Rune Blix. Anne Pedersdotter. Kunnskapsforlaget 2005 ISBN 8257316520.s 82 - 83.
 • Hagen, Rune Blix. Veiteberg, Britte. Kunnskapsforlaget 2005 (9).s 339 - 340.
 • Hagen, Rune Blix. Synnøve Johansdatter. Kunnskapsforlaget 2005 (9).s 61 - .
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Troms. Medlemsmøte IOGT 2005-02-15 - 2005-02-15 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Heksebrenning i Nord-Norge. Medlemsmøte 2005-03-07 - 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Kongens reise til det ytterste nord i 1599. Forskerlunsj 2005-04-15 - 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Nordkapp på Nordlysveien. Medlemsmøte/Åpent møte 2005-07-02 - 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Kongens møte med samisk trolldomskunst i 1599. Heksekonferansen i Vardø 2005 2005-08-18 - 2005-08-21 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Nord-Norge og Nordland. Slektsforskerdagen DIS-Salten 2005-10-29 - 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Magimarkedet. Fortrylling i en avfortryllet verden. Hekser og trolldom i vestlig kulturindustri. Årsmøte i Sosiologforeningen i Tromsø 2005-11-17 - 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Nordområdepolitikk og havrettsspørsmål rundt Christian IVs marinetokt i 1599. Forskerlunsj 2005-11-22 - 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Kjønn og etnisitet i trolldomssakene fra Finnmark 1593-1692. Kjønn, stat og religion i det tidlig moderne samfunn, 1536-1800 2005-06-03 - 2005-06-03 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Sjamanisme og trolldomstro i hekseprosessene mot samer på Nordkalotten. Heksekonferansen i Vardø 2005 2005-08-18 - 2005-08-21 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Kampen om Nordområdene ca 1570-1625. Forelesning på Høgskolen i Bodø 2005-10-27 - 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Kongens reise til Vardø og Kola i 1599. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Kongens reise til det ytterste nord. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Intervju med P4 om tradisjonene rundt Halloween. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Intervju i NRK/Hedmark og Oppland om trolldomsprosessene. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Myten om heksebrenningene - intervju på forskning.no. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Setter søkelys på samisk trolldom - intervju i Bladet Tromsø. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Sámis eai leat noaiddit - intervju i Sami Radio. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Sámit leat noaiddit norgga historjjás - intervju i Min Áigi. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Brent av staten, hedret av folket - Intervju i Nationen. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser og påske. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes helaften. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Intervju i NRK P2 om de underjordiske. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Vardø satser på hekser. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Intervju med P4 om hekseri i juletid. 2005.
 • Hagen, Rune Blix. Norwegian Witches: Lisbet Nypan. (fulltekst) 2005.
 • Hagen, Rune Blix. John Cunningham - Admiral, lensherre og heksjeger. Gjallarhorn (Slektshistorielaget Vestfold/Buskerud) 2005; Volum 18. ISSN 0802-1686.s 318 - 323.
 • Hagen, Rune Blix. Forfølgelse av trollfolk i nordre Nordland. Årbok for Andøy 2005. ISSN 0800-1103.s 18-20 - .
 • Hagen, Rune Blix. Trlldomsprosessene ved Hasvåg Tingsted. Haaløygminne : Håløygminne 2005; Volum 22 (3). ISSN 0333-0931.s 33 - 36.
 • Hagen, Rune Blix. Heksefiguren og Harry Potter. Vidunderlig fortrylling i en avfortryllet verden. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt 2005 (4). ISSN 0801-6283.s 4 - 16.
 • Hagen, Rune Blix. Heksenes julekveld. Julemotiv i norske trolldomsprosesser. Historie 2005; Volum 15 (4). ISSN 0803-401X.s 24 - 31.
 • Hagen, Rune Blix. "Du er med djevelen barn". Ekteparet Rhodius - kongens fanger på Vardøhus slott. Varanger årbok 2005; Volum 25. ISSN 0800-0867.s 162 - 171.
 • Hagen, Rune Blix. Christian Kvart og kampen om nordområdene. Ottar 2005 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 10.
 • Hagen, Rune Blix. Knask eller knep? Halloween - Den historiske bakgrunnen. Historie 2005; Volum 15 (3). ISSN 0803-401X.s 8 - 14.
 • Hagen, Rune Blix. "Da Vinci-koden" og de fem millioner hekser. Historie 2005; Volum 15 (1). ISSN 0803-401X.s 79 - 80.
 • Hagen, Rune Blix. Booknote on Ankarloo & Clark (ed): Witchcraft and magic in Europe, volume 5. Relegious studies review 2005; Volum 31 (1-2).
 • Hagen, Rune Blix. Motbok til Da Vinci-koden. Forskning.no 2005. ISSN 1891-635X.
 • Hagen, Rune Blix. Norsk motbok til Da Vinci-koden. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt 2005 (3). ISSN 0801-6283.s 66 - 67.
 • Hagen, Rune Blix. Innsiktsfullt om samenes eldste historie. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt 2005 (1). ISSN 0801-6283.s 69 - 72.
 • Hagen, Rune Blix. Julefortellinger på liv og død. (fulltekst) Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Trollkvinnenes Jul. (fulltekst) Bergens Tidende 2005. ISSN 0804-8983.
 • Hagen, Rune Blix. Den store Harry Potter helga. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Harry Potter og halvblodsprinsen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Svovelpredikanten Petter Dass. Dagbladet 2005. ISSN 0805-3766.
 • Hagen, Rune Blix. Heksene i "Da Vinci-koden". Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Hagen, Rune Blix. Ragnhild Tregagås - Norges første heks. Os & Fusa posten 2005.s 7 - .
 • Hagen, Rune Blix. Bør vi frikjenne og hedre norske hekser?. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Hagen, Rune Blix. Bør vi hedre Lisbet Nypan og de andre heksene?. Adresseavisen 2005. ISSN 0805-3804.
 • Hagen, Rune Blix. Neavri historjjás = satan i historien. Programhefte til "Faust". Faust - teaterforestilling 2004-09-15 - 2004-10-15 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Skogheim, Dag. 2004 ISBN 82-573-1010-7.
 • Hagen, Rune Blix. Cunningham, John (c.1575-1651). Oxford University Press 2004 ISBN 0-19-861411-X.s 688 - 689.
 • Hagen, Rune Blix. Heksefigurens ville ferd gjennom historien, fra bålbrenning til Harry Potter, Ringenes herre og Wicca. foredrag under Vinteruka i Narvik 2004 / Rune Hagen sammen med Ellen Alm. Vinteruka i Narvik 2004-03-11 - 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Malleus Maleficarum (Heksehameren) : verdens verste bokutgivelse. Verdens bokdag, Kreativ uke 2004-04-23 - 2004-04-23 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Den store, svarte katten fra det ytterste nord. Christian Ivs møte med samisk trolldomskunst i 1599. Lørdagsuniversietet 2004-11-20 - 2004-11-20 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Hvor voldsom var egentlig trolldsomsprosessene i Finnmark og Vardø. Heksekonferansen 2004-08-27 - 2004-08-28 2004.
 • Hagen, Rune Blix; Alm, Ellen. Hekseri og trolldom til Wicca og Harry Potter. Heksekonferansen 2004-08-27 - 2004-08-28 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Spesialsamlinger og historisk litteratur. Fredagsseminaret, RMH 2004-11-12 - 2004-11-12 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Den nordnorske heksen - lokalsamfunnets syndebukk? Om utstøtningsmekansimer i lokalsamfunn. HTV-konferansen 2004-12-01 - 2004-12-01 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Trolldomsprosessene i Finnmark : bare magi og diabolisme?. Internt seminar, Historisk institutt, Universitetet i Oslo 2004-05-19 - 2004-05-19 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Presentasjon av arkivene ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Håndskriftbibliotekarenes møte 2004-09-03 - 2004-09-03 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Formidling og utstillingsvirksomhet. Håndskriftbibliotekarenes møte 2004-09-03 - 2004-09-03 2004.
 • Hagen, Rune Blix. The witch-hunts on African sorcerers. (fulltekst) 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Nordnorske hekseprosesser 1593-1695. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. En satans julekveld. (data) 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Miniportrettet: Forsker i Trolldom. (data) (fulltekst) 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Takk Christian Kvart. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Satans kvinnfolk. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Heksemøte i Vardø. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Sort interesse for trolldomskonferanse. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Svarta Bjørn og hekseekspert. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Om trolldomsprosesser i Norge og finnmark. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Om John Cunningham og hekseprosessene mot samene. Deltakelse i programmet "the Shaman and the Scot". 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Medvirkning i Schrødingers katt. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Petter Dass - en mørksynt svovelpredikant. 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Arkivene ved Universitetsbibliotekene. Tromsøboka 2004 (2). ISSN 1501-7516.
 • Hagen, Rune Blix. Den magiske sankthanskvelden. Varanger årbok 2004; Volum 24. ISSN 0800-0867.s 9 - 14.
 • Hagen, Rune Blix. Den svarte kattens forbannelse. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Den danske kongen, den norsk styrmannen og den russiske katten. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt 2004 (4). ISSN 0801-6283.s 42 - 54.
 • Hagen, Rune Blix. Natt til 1. mai i Troms kirke. Bladet Tromsø 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Samiske trollmenn på heksebålet. Nordnorsk Magasin 2004; Volum 27 (1-2). ISSN 0332-6004.s 34 - 35.
 • Hagen, Rune Blix. Siste heksebrenning i Finnmark. Harstad Tidende 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Siste heksebrenning i Finnmark. Finnmarken 2004. ISSN 0805-4681.
 • Hagen, Rune Blix. Sankthansaften - en kveld fylt av magi og trolldom. Bladet Tromsø 2004.
 • Hagen, Rune Blix. Omtale av Jon Hellesnes' bok: Illusjon ?. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Lara Apps and Andrew Gow, male witches in early modern Europe. Continuity and Change 2004; Volum 19 (2). ISSN 0268-4160.s 322 - 324.
 • Hagen, Rune Blix. Omtale av Narve Fulsås: Havet, døden og veret. Heimen - Lokal og regional historie 2004 (4). ISSN 0017-9841.s 329 - 331.
 • Hagen, Rune Blix. Den nye trolldomsforfølgelsen. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Trolleri eller godteri. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Harry Potter og magiens fantasiverden. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.
 • Hagen, Rune Blix. Den nye heksejakten på afrikanske trollfolk. Nationen 2004. ISSN 0805-3782.
 • Hagen, Rune Blix. I Afrika blir hekser forsatt tatt av dage. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.
 • Hagen, Rune Blix. I Magiens Drømmefabrikk. (fulltekst) Bergens Tidende 2003. ISSN 0804-8983.
 • Hagen, Rune Blix. Løset, Anne Mogensdatter. Kunnskapsforlaget 2003 ISBN 82-573-1008-5.s 190 - 191.
 • Hagen, Rune Blix. Munk, Jens. Kunnskapsforlaget 2003 ISBN 82-573-1008-5.s 396 - 397.
 • Hagen, Rune Blix. Lilienskiold, Hans Hansen. Kunnskapsforlaget 2003 ISBN 82-573-1008-5.s 77 - 78.
 • Hagen, Rune Blix. Lisbet Nypan, Quiwe Baarsen og Ragnhild Tregagås. 2003.
 • Hagen, Rune Blix. Hekseprosesser mot samer i Finnmark på 1600-tallet. Åpent møte 2003-11-11 - 2003.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser som kloke koner. Åpen dag 2003-11-08 - 2003.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser. Fra alvorlig forbrytelse via tåpelig overtro til populærkultur. Åpent møte på Alta Museum 2003-11-02 - 2003.
 • Hagen, Rune Blix. Hekser og trollfolk - fra bålbrenning til Harry Potter og W.I.T.C.H. Foredrag for ungdomsskoleelever i Alta Kulturhus 2003-10-31 - 2003.
 • Hagen, Rune Blix. Anne Pedersdotter og heksenes ettermæle. Historie 2003; Volum 13 (3). ISSN 0803-401X.s 16 - 21.
 • Hagen, Rune Blix. Måtte den onde mannen ta deg. Utskjelling, anklager og dom i heksesaker fra Finnmark. Historie 2003; Volum 13 (3). ISSN 0803-401X.s 6 - 15.
 • Hagen, Rune Blix. Hun fløt som en dupp. Levende Historie 2003 (5). ISSN 1503-4208.s 22 - 25.
 • Hagen, Rune Blix. Den gang ventet bålet. Levende Historie 2003 (5). ISSN 1503-4208.s 16 - 21.
 • Hagen, Rune Blix. Omtale av Steve Murdoch: Britain, Denmark-Norway and the House of Stuart, 1603-1660. A diplomatic and military analysis. Historisk Tidsskrift (Norge) 2003; Volum 82 (3). ISSN 0018-263X.s 303 - 306.
 • Hagen, Rune Blix. Halloween - Alvenes festaften. (fulltekst) Dagbladet 2003. ISSN 0805-3766.
 • Hagen, Rune Blix. Fenomenet Harry Potter. (fulltekst) Dagbladet 2003. ISSN 0805-3766.
 • Hagen, Rune Blix. Vannprøven i Store norske leksikon (nettversjon). (fulltekst) Kunnskapsforlaget 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Forskningspodcast.  Trolldomskriminalitet i nord.  Witchcraft and Open Science

   

   Relevante bokutgivelser: Ved porten til helvete. Trolldomsprosessene i Finnmark, Cappelen Damm, Oslo 2015.

  Dei europeiske trolldomsprosessane, Det Norske Samlaget, Oslo 2007 (182 sider) (2. opplag fra November 2007) (3. opplag i 2014) http://ansatte.uit.no/rha003/trolldomsprosessene.htm

  Anbefalt nettartikkel: James I, konge i Tåkeland. En rystende fortelling om
  utsøkt djevelskap rundt et fyrstebryllup i Oslo 1589.

  Nord og Ned til Syndens Svovelpøl

  Bidrag til Store Norske leksikon (norsk nettleksikon)

  Se også oppføringer i ORIA og i Academia


  Forskningsinteresser

  - De historiske trolldomsprosessene
  - Kildekritikk og informasjonskompetanse
  - Historiografi
  - Representasjoner av nordområdene i tidlig moderne tid
  - Luthersk ortodoksi i Danmark-Norge. 1600-tallet

  - Jean Bodin (1529/30-1596) liv, virke, tenkning

  Undervisning

   

   


  Medlem i forskningsgruppe  BRELIA N 311

  Klikk for større kart