Dummy personkort bilde

Mikalsen, Knut H

Professor, statsvitenskap Institutt for samfunnsvitenskap
Flag icon Flag icon

 • Mikalsen, Knut H. Community, State and Market on the North Atlantic Rim: Challenges to Modernity in the Fisheries. 1998 ISBN 0-8020-0745-7.
 • Mikalsen, Knut H; Apostle, Richard. Lessons from the Abyss: Reflections on Recent Fisheries Crises in Atlantic Canada and Norway. Dalhousie Law Journal 1995; Volum 18 (1). ISSN 0317-1663.s 96 - 115.
 • Mikalsen, Knut H. Dedicated scholar and research entrepreneur: Svein Jentoft's contributions to social science research. Maritime Studies 2018; Volum 17 (3). ISSN 1872-7859.s 315 - 321.s doi: 10.1007/s40152-018-0116-6.

 • Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H. Working for development in the High North: Mayoral strategies and leadership styles. (fulltekst) Barents Studies 2016; Volum 3 (1). ISSN 2324-0652.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Den norske ordføreren: Begrenset myndighet, mye makt?. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205489394.s 169 - 195.

 • Mikalsen, Knut h; Aarsæther, Nils. Samfunnsbygging, makt og samspill: Lokalpolitisk lederskap i Norden. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205489394.s 13 - 27.

 • Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H. Facilitative Leadership Revisited - The Case of Norway. Lex Localis 2015; Volum 13 (4). ISSN 1581-5374.s 953 - 972.s doi: 10.4335/13.3.953-972(2015).

 • Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut h. Do national resources have to be centrally managed? Vested interests and institutional reform in Norwegian fisheries governance. Maritime Studies 2014; Volum 13 (5). ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/2212-9790-13-5.

 • Mikalsen, Knut h. Geografi og politisk rekruttering. Skråblikk på et klassisk tema i norsk politikk. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 169 - 183.

 • Fossbakk, Ingfrid; Mikalsen, Knut h. Nordnorske kommuner på forsorg? Robek sett fra nord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 295 - 302.

 • Kirkhaug, Rudi; Mikalsen, Knut h. Coping with autonomy. Antecedents of interaction between bureaucrats and politicians. Public Management Review 2009; Volum 11 (2). ISSN 1471-9037.s 137 - 154.s doi: 10.1080/14719030802685735.

 • Mikalsen, Knut h. Det ingen skulle tru at nokon kunne snu: forskerblikk på Store Norske og kulldrifta. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 15 - 35.

 • Mikalsen, Knut h. Kampen om kulldrifta: omstillingen av Store Norske som politisk prosjekt. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 37 - 81.

 • Mikalsen, Knut h. Konjunkturer, politikk og kultur: litt om bakgrunnen for prosjektet og innholdet i rapporten. 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 3 - 21.

 • Mikalsen, Knut h. Med staten som medspiller? omstillingen av Store Norske som politisk prosjekt. 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 23 - 91.

 • Mikalsen, Knut h; Jentoft, Svein. Participatory practices in fisheries across Europe: Making stakeholders more responsible. Marine Policy 2008; Volum 32. ISSN 0308-597X.s 169 - 177.s doi: 10.1016/j.marpol.2007.09.003.

 • Mikalsen, Knut H; Apostle, Richard. Community, State and Market in Comparative Perspective. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 144 - 155.

 • Mikalsen, Knut H; Hernes, Hans-Kristian; Jentoft, Svein. Leaning on user-groups: The role of civil society in fisheries governance. Marine Policy 2007; Volum 31. ISSN 0308-597X.s 201 - 209.s doi: 10.1016/j.marpol.2006.07.001.

 • Hernes, Hans-Kristian; Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut h. Fisheries Governance, Social Justice and Participatory Decision-Making. Springer 2005 ISBN 1-4020-3777-5.s 103 - 118.

 • Mikalsen, Knut h; Hernes, Hans-Kristian; Jentoft, Svein. Fisheries Governance, Social Justice and Participatory Decision-Making. Springer 2005 ISBN 1-4020-3777-5.

 • Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut H. A vicious circle? The dynamics of rule-making in Norwegian fisheries. Marine Policy 2004; Volum 28. ISSN 0308-597X.s 127 - 135.

 • Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut H; Hernes, Hans-Kristian. Representation in fisheries co-management. Kluwer Academic Publishers 2003 ISBN 1-4020-1427-9.s 281 - 292.

 • Mikalsen, Knut H; Jentoft, Svein. Limits to participation? On the history, structure and reform of Norwegian fisheries management. Marine Policy 2003; Volum 27. ISSN 0308-597X.s 397 - 407.

 • Mikalsen, Knut H; Jentoft, Svein. Devolving Fisheries Management: A Research Note. Maritime Anthropological Studies 2003; Volum 2 (1). ISSN 0922-1476.s 53 - 71.

 • Mikalsen, Knut H; Hernes, Hans-Kristian. From Protest to Participation? Environmental Groups and the Management of Marine Fisheries. Mobilization 2002; Volum 7 (1). ISSN 1086-671X.s 15 - 28.

 • Mikalsen, Knut H; Jentoft, Svein. From user-groups to stakeholders? The public interest in fisheries management. Marine Policy 2001; Volum 25. ISSN 0308-597X.

 • Mikalsen, Knut H; Larsen, Helge O.. Byråkrati og demokrati. Fagbokforlaget 1998 ISBN 82-7674-340-4.s 159 - 184.

 • Mikalsen, Knut H. Regulation and Representation: Institutional Challenges in Fisheries Management. Macmillan Publishers Ltd. 1998.s 100 - 115.

 • Mikalsen, Knut H; Jentoft, Svein. Regulering av fjordfiske: Folkelig forvaltning eller interessegruppepolitikk?. Kommuneforlaget AS 1998.s 196 - 214.

 • Mikalsen, Knut h; Jentoft, Svein; Hoel, Alf Håkon. User-Group Participation in Norwegian Fisheries Management. 1996 ISBN 81-204-1080-7.s 287 - 303.

 • Mikalsen, Knut H. Individual Transferable Quotas (ITQs) in two Fisheries: An Appraisal of Process and Consequences. Ocean and Coastal Management 1995. ISSN 0964-5691.

 • Mikalsen, Knut H; Apostle, Richard. Lessons from the Abyss: Reflections on Recent Fisheries Crises in Atlantic Canada and Norway. Dalhousie Law Journal 1995; Volum 18 (1). ISSN 0317-1663.s 96 - 115.

 • Mikalsen, Knut H; Jentoft, Svein. Regulating Fjord Fisheries: Folk Management or Interest Group Politics?. 1994.s 287 - 316.

 • Mikalsen, Knut H; Apostle, Richard. The Politics of Fisheries Management: Preliminary Comparisons of Regulatory Regimes in North Norway and Nova Scotia. Études Scandinaves au Canada 1993; Volum 6. ISSN 0823-1796.s 47 - 74.

 • Mikalsen, Knut H. Politisk styring og institusjonell autonomi: Britisk forvaltningspolitikk i 1990-årene. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1992 (1). ISSN 0801-1745.

 • Mikalsen, Knut h; Jentoft, Svein; Hoel, Alf Håkon. Bør bukken passe havresekken? representasjon og innflytelse i norsk fiskeriforvaltning. 1991.

 • Mikalsen, Knut H. "Shaking up the service": Om forvaltningsreformer i Storbritannia. Nordisk Administrativt Tidsskrift 1989. ISSN 0029-1285.

 • Mikalsen, Knut H; Jentoft, Svein. Government subsidies in Norwegian Fisheries: Regional development or political favouritism?. Marine Policy 1987. ISSN 0308-597X.

 • Mikalsen, Knut h. Fiskeripolitikk som ressursforvaltning: Om offentlig styring og politisk organisering i fiskerinæringen. Universitetsforlaget 1982.s 287 - 307.

 • Mikalsen, Knut h. Konsesjonsfordeling, interessehevding og vedtaksstruktur. Universitetsforlaget 1982.s 243 - 265.

 • Mikalsen, Knut h. Lovgivning, eiendomsrett og næringspolitikk. Universitetsforlaget 1982.s 174 - 201.

 • Mikalsen, Knut h; Aarsæther, Nils. Lokalpolitisk lederskap i Norden. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205489394.s 28 - 68.

 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Det store kullrushet - Industriell omstilling i Arktis. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 9788205391758.s 201 - 232.

 • Mikalsen, Knut H; Apostle, Richard; McCay, Bonnie. Enclosing the Commons: Individual Transferable Quotas in the Nova Scotia Fishery. 2002 ISBN 0-919666-87-6.

 • Mikalsen, Knut H; Jentoft, Svein. Lastet til ripa: Fiskernes stilling i ressursforvaltningen. Tapir Akademisk Forlag 2001 ISBN 82-519-1654-2.

 • Holm, Petter; Jentoft, Svein; Mikalsen, Knut h. Community, state, and market on the North Atlantic rim: Challenges to modernity in the fisheries. 1998 ISBN 0-8020-0745-7.

 • Mikalsen, Knut H. Community, State and Market on the North Atlantic Rim: Challenges to Modernity in the Fisheries. 1998 ISBN 0-8020-0745-7.

 • Mikalsen, Knut H; Sagdahl, Bjørn. Fiskeripolitikk og forvaltningsorganisasjon. Universitetsforlaget 1982.s 287 - 307.

 • Mikalsen, Knut H. Espen D.H. Olsen, Guri Rosén, Jarle Trondal: Hvordan virker EU? Institusjoner og politikk, Universitetsforlaget 2017. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2018. ISSN 0801-1745.

 • Mikalsen, Knut H. Brexit - hvor går Storbritannia, og hva skjer med EU?. Foredrag, Senioruniversitetet 2017-04-19 - 2017-04-19 2017.

 • Aarsæther, Nils; Willumsen, Tord; Bjørnå, Hilde; Buck, Marcus; Mikalsen, Knut H. Representantundersøkelsen 2015: Stø kurs i opprørt farvann, delrapport fra NFR-prosjektet "De-collivitazion of decision-making and the decline of a local mandate".. 2016 ISBN 978-82-8244-154-4.

 • Mikalsen, Knut H. Politisk lederskap, ordførerrollen. Fagdag, Tromsø kommune 2016-02-23 - 2016-02-23 2016.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Oppslutning til besvær?. Finnmark Dagblad 2015.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. 'Tenured' mayors in Norway - facilitative leadership revisited. Konferanse 2014-04-09 - 2014-04-11 2014.

 • Mikalsen, Knut h; Jentoft, Svein. Vested interests and institutional reform: The 'second principle'in Norwegian fisheries governance. The Mare Conference "People and the Sea" 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Mayoral leadership as a 'life-long' career. Nordiska Kommunalforskarkonferensen 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.

 • Mikalsen, Knut h. Sluttrapport, prosjektet "Konjunktur og kultur - en analyse av omstillingsprosessene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani". 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 23 - 91.

 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Sluttrapport fra prosjektet "Konjunktur og kultur - en analyse av omstillingsprosessene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani". 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 297 - 321.

 • Mikalsen, Knut h; Hatchard, Jenny; Gray, Tim. Incorporating Stakeholders into the Development of Fisheries Ecosystem Plans: A North Sea Case Study. American Fisheries Society Symposium 2007-06-02 - 2007.

 • Mikalsen, Knut h; Paramor, O.A.L.; Hatchard, J.L.; Gray, T.S.. Involving fishers in the development of a fisheries ecosystem plan. Annual Science Conference 2005-09-20 - 2005-09-24 2005.

 • Mikalsen, Knut h. Uriaspost ved Kongens bord: Norske fiskeriministre 1946-2004. HIFO-nytt 2004 (4). ISSN 0802-3204.s 18 - 20.

 • Mikalsen, Knut h; Paramor, O.A.L.; Hatchard, J.L.; Gray, T.S.. The integration of stakeholder opinion into the management of marine habitats. Annual Conference 2003-09-24 - 2003-09-27 2003.

 • Mikalsen, Knut h. Managing Arctic Fisheries - a Comparison of Canadian and Norwegian Approaches. Canadian-Norwegian Arctic Co-operation Seminar 2001-04-02 - 2001-04-03 2001.

 • Mikalsen, Knut h. Ideas and Institutional Change: the Green Challenge to (Co-)management in the Fisheries. Workshop on the Performance of the Exclusive Economic Zones: Management, Trade and Knowledge 2001-03-30 - 2001-04-01 2001.

 • Mikalsen, Knut h; Hernes, Hans-Kristian. From Protest to Participation? Environmental Groups and the Management of Marine Fisheries. ECPR Joint Sessions of Workshops 1999-03-26 - 1999-03-31 1999.

 • Mikalsen, Knut h. Co-management in Norwegian Fisheries: problem or panacea?. Seminar on Co-Management 1997-01-09 - 1997-01-10 1997.

 • Mikalsen, Knut h. Regulation and Representation: Towards Broader Participation in Fisheries Management. Colloquium on the Politics of Fishing 1996-09-17 - 1996-09-18 1996.

 • Mikalsen, Knut h; Apostle, Richard; McCay, Bonnie. The Political Construction of an IQ Management System: The Mobile Gear ITQ Experiment in the Scotia-Fundy Region of Canada. Workshop on the Social Consequences of Quota Management in the Fisheries 1996-05-25 - 1996-05-26 1996.

 • Mikalsen, Knut h. Etterkrigshistorisk register. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1994; Volum 10 (3). ISSN 0801-1745.

 • Mikalsen, Knut h. Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Scandinavian Political Studies 1993; Volum 16 (4). ISSN 0080-6757.

 • Mikalsen, Knut H. Mellom tradisjon og fornyelse: Linjer i britisk forvaltningspolitikk. 1992.

 • Mikalsen, Knut h. British Politics and the Policy Process. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1989; Volum 5 (2). ISSN 0801-1745.

 • Mikalsen, Knut H. Lovgivning og offentlig styring. Novus Forlag 1983 ISBN 82-7099-088-4.s 153 - 185.

 • Mikalsen, Knut H. Espen D.H. Olsen, Guri Rosén, Jarle Trondal: Hvordan virker EU? Institusjoner og politikk, Universitetsforlaget 2017. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2018. ISSN 0801-1745.

 • Mikalsen, Knut H. Brexit - hvor går Storbritannia, og hva skjer med EU?. Foredrag, Senioruniversitetet 2017-04-19 - 2017-04-19 2017.

 • Aarsæther, Nils; Willumsen, Tord; Bjørnå, Hilde; Buck, Marcus; Mikalsen, Knut H. Representantundersøkelsen 2015: Stø kurs i opprørt farvann, delrapport fra NFR-prosjektet "De-collivitazion of decision-making and the decline of a local mandate".. 2016 ISBN 978-82-8244-154-4.

 • Mikalsen, Knut H. Politisk lederskap, ordførerrollen. Fagdag, Tromsø kommune 2016-02-23 - 2016-02-23 2016.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Oppslutning til besvær?. Finnmark Dagblad 2015.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. 'Tenured' mayors in Norway - facilitative leadership revisited. Konferanse 2014-04-09 - 2014-04-11 2014.

 • Mikalsen, Knut h; Jentoft, Svein. Vested interests and institutional reform: The 'second principle'in Norwegian fisheries governance. The Mare Conference "People and the Sea" 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Mayoral leadership as a 'life-long' career. Nordiska Kommunalforskarkonferensen 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.

 • Mikalsen, Knut h. Sluttrapport, prosjektet "Konjunktur og kultur - en analyse av omstillingsprosessene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani". 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 23 - 91.

 • Mikalsen, Knut h; Solberg, Mariann. Sluttrapport fra prosjektet "Konjunktur og kultur - en analyse av omstillingsprosessene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani". 2009 ISBN 82-92352-06-6.s 297 - 321.

 • Mikalsen, Knut h; Hatchard, Jenny; Gray, Tim. Incorporating Stakeholders into the Development of Fisheries Ecosystem Plans: A North Sea Case Study. American Fisheries Society Symposium 2007-06-02 - 2007.

 • Mikalsen, Knut h; Paramor, O.A.L.; Hatchard, J.L.; Gray, T.S.. Involving fishers in the development of a fisheries ecosystem plan. Annual Science Conference 2005-09-20 - 2005-09-24 2005.

 • Mikalsen, Knut h. Uriaspost ved Kongens bord: Norske fiskeriministre 1946-2004. HIFO-nytt 2004 (4). ISSN 0802-3204.s 18 - 20.

 • Mikalsen, Knut h; Paramor, O.A.L.; Hatchard, J.L.; Gray, T.S.. The integration of stakeholder opinion into the management of marine habitats. Annual Conference 2003-09-24 - 2003-09-27 2003.

 • Mikalsen, Knut h. Managing Arctic Fisheries - a Comparison of Canadian and Norwegian Approaches. Canadian-Norwegian Arctic Co-operation Seminar 2001-04-02 - 2001-04-03 2001.

 • Mikalsen, Knut h. Ideas and Institutional Change: the Green Challenge to (Co-)management in the Fisheries. Workshop on the Performance of the Exclusive Economic Zones: Management, Trade and Knowledge 2001-03-30 - 2001-04-01 2001.

 • Mikalsen, Knut h; Hernes, Hans-Kristian. From Protest to Participation? Environmental Groups and the Management of Marine Fisheries. ECPR Joint Sessions of Workshops 1999-03-26 - 1999-03-31 1999.

 • Mikalsen, Knut h. Co-management in Norwegian Fisheries: problem or panacea?. Seminar on Co-Management 1997-01-09 - 1997-01-10 1997.

 • Mikalsen, Knut h. Regulation and Representation: Towards Broader Participation in Fisheries Management. Colloquium on the Politics of Fishing 1996-09-17 - 1996-09-18 1996.

 • Mikalsen, Knut h; Apostle, Richard; McCay, Bonnie. The Political Construction of an IQ Management System: The Mobile Gear ITQ Experiment in the Scotia-Fundy Region of Canada. Workshop on the Social Consequences of Quota Management in the Fisheries 1996-05-25 - 1996-05-26 1996.

 • Mikalsen, Knut h. Etterkrigshistorisk register. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1994; Volum 10 (3). ISSN 0801-1745.

 • Mikalsen, Knut h. Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis. Scandinavian Political Studies 1993; Volum 16 (4). ISSN 0080-6757.

 • Mikalsen, Knut H. Mellom tradisjon og fornyelse: Linjer i britisk forvaltningspolitikk. 1992.

 • Mikalsen, Knut h. British Politics and the Policy Process. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1989; Volum 5 (2). ISSN 0801-1745.

 • Mikalsen, Knut H. Lovgivning og offentlig styring. Novus Forlag 1983 ISBN 82-7099-088-4.s 153 - 185.

 • [Loading...]