TKG-4608-synnove-jenssen-tett.jpg
Foto: Torbein Kvil Gamst

Synnøve Jenssen


Professor, statsvitenskap


 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Jenssen, Synnøve. Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 91 - 121.
 • Jenssen, Synnøve; Robertsen, Øyvind Kind. Det kommunale handlingsrommet - bare for små kommuner?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015; Volum 31 (4). ISSN 0801-1745.s 333 - 356.s doi: 10.18261/ISSN1504-2936-2015-04-05.
 • Jenssen, Synnøve. Fangene på fortet eller Mesternes mester? Bompengefinansiering og lokaldemokratiske dilemmaer i Harstad, Tromsø og Alta. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 197 - 211.
 • Jenssen, Synnøve. Dør kua mens gresset gror? Politikernes rolle i helsesamhandling. Nytt Norsk Tidsskrift 2013. ISSN 0800-336X.s 207 - 212.
 • Jenssen, Synnøve. Hierarkisk styring eller partnerskap? : konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene (KS) i Norge - en ny arena for top-down-styring eller bottom-up-påvirkning?. Nordiske organisasjonsstudier 2011; Volum 13 (4). ISSN 1501-8237.s 29 - 52.
 • Jenssen, Synnøve. Lokaldemokrati på tomgang?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010; Volum 26 (3). ISSN 0801-1745.s 204 - 234.
 • Aarsæther, Nils; Jenssen, Synnøve; Røiseland, Asbjørn. The future of northern local governance. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 1604568038.s 191 - 198.
 • Røiseland, Asbjørn; Aarsæther, Nils; Jenssen, Synnøve. Local governance and the challenges of global change. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 1604568038.s 1 - 10.
 • Jenssen, Synnøve. Deliberative Democracy in Practice. Acta Politica 2008; Volum 43 (1). ISSN 0001-6810.s 71 - 92.s doi: 10.1057/palgrave.ap.5500208.
 • Jenssen, Synnøve. The Rationality of Local Budgetary Decision-making in the Municipality of Sortland. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.s 75 - 91.
 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. Local Governance and the Challenges of Global Change. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.
 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. The future of Northern local governance. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.
 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. Scandinavian Political Studies 2006; Volum 29 (4). ISSN 0080-6757.s 308 - 332.
 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Fylkesmannens rolle i arealplankonflikter. - Dommer, forhandlingsleder eller konsensussøker?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001; Volum 17. ISSN 0801-1745.s 291 - 321.
 • Jenssen, Synnøve; Kleivan, Brita. Deliberasjon - En alternativ samhandlingsform i stat - kommunerelasjonen?. ? 1999; Volum 16 (3).s 247 - 272.
 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. Practicing Local Governance: Northern Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.s 75 - 91.
 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Kommunereformen 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.
 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.
 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.
 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.
 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordafør. 2011.
 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.
 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nyhetsmorgen, NRK. 2011.
 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.
 • Jenssen, Synnøve. Intervju NRK Nordnytt. 2011.
 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Offentlig politikk med særlig vekt på samhandlingen mellom det sentrale og lokale styringsnivået, helsesamhandling, beslutningsprosesser og vilkårene for lokaldemokrati i kommunene.

  Deltar i instituttets forskningsgruppe Local Democracy Research Group (LDR)

  Prosjektdeltakelse
  - Kommunale vekstvedtak, NAVF-prosjekt
  - Beslutningsstruktur og fordelingsutfall ved innføring av Nytt Inntektssystem, NAVF-prosjekt (Kommunelovprogrammet)
  - Mot nye former for samhandling mellom staten og kommunene?, (prosjektleder) NFR-prosjekt med en stipendiat
  - Globalisering nedenfra (NFR-prosjekt)

  Formidling og popularisering
  Fast gjesteskribent i Nordlys høst 97/vår 98.  Forelest bla på Høgskolene i Bodø og Alta, kurs for kommunale ledere i Bodø, norske og russiske tjenestemenn i Alta og på tjenestemannsakademiet i Murmansk(invitert av det norske konsulatet).  Forelest på flere av Etter/videreutdanningstilbudene ved IST.  Foredrag på Lokaldemokratikonferansen 1999, arr. KS. Foredrag Valglovsutvalget.  Div. avis- ( bla Aftenposten og Dagens næringsliv) og radiointervjuer om kommunalpolitikk og offentlig politikk generelt. 
  Kronikk Aftenposten 30.08.00 og 22.08.01
  To innlegg i ”Tromsøflaket” om universitetets personalpolitiske filosofi.
  Kronikk i KS-nytt, nr3, 2000
  Foredrag NSFs etterutdanningskonferanse 2001, Stavanger 26.04.01
  Foredrag Statens topplederkonferanse 25.09.01., arr. AAD
  Diverse foredrag for kommuner, fylkeskommuner og statlige etater.

  Undervisning
  Veileder hovedfags-/masterstudenter og dr.polit-studenter.  Faglig medansvarlig for utarbeidelse av viderutdanningstilbud for rådmenn i Norden (Unikom/IST).  Forelest på grunn-, mellom- og hovedfagsnivå, BA- og MA- nivå, IST.   Sensor UiO, UiB, HiB, HiL
  Deltatt i en rekke interne og eksterne bedømmelseskomiteer (stipendiat- og førsteamanuensisvurderinger, doktorgradskomiter).

  Undervisningstema
  Offentlig politikk, ledelse og styring, kommunalpolitikk og politisk teori


  Medlem i forskergruppe  SVHUM D 2015

  Klikk for større kart