Hilde Bjørnå ISV
Foto: Torje Jenssen
Hilde Bjørnå ISV
Institutt for samfunnsvitenskap hilde.bjorna@uit.no +4777644338 Tromsø SVHUM D 2012

Hilde Bjørnå


Professor, Statsvitenskap

Stillingsbeskrivelse

STATSVITENSKAP. Forsker og underviser i offentlig politikk. Lokalpolitikk, demokratiske innovasjoner og sosiale medier, reformer i kommunene, lokalt lederskap, forholdet mellom politikk og administrasjon, tillit og omdømmeprosesser i kommunene, EU


 • Stein, Jonas; Saghaug Broderstad, Troy; Bjørnå, Hilde. Territorial reforms, mobilisation, and political trust: a case study from Norway. Local Government Studies 2022. ISSN 0300-3930.s doi: 10.1080/03003930.2021.2025360.
 • Bjørnå, Hilde. Reputational assets for local political leadership. Heliyon 2021; Volum 7 (8). ISSN 2405-8440.s 1 - 7.s doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07800.
 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politikk og administrasjon – Hva kan vi lære fra en norsk småkommune?. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2021; Volum 98 (1). ISSN 0029-1285.s doi: 10.7577/nat.4132.
 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From Public to Private Accountability in Norwegian Local Government. Sage Open 2020; Volum 10 (3). ISSN 2158-2440.s doi: 10.1177/2158244020957042.
 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund. Policy transfer of branding and reputation management: Motivations, challenges, and opportunities for a small rural municipality. Public Performance and Management Review 2019; Volum 23 (2). ISSN 1530-9576.s 461 - 482.s doi: 10.1080/15309576.2019.1694545.
 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde. The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. (data) Territory, Politics, Governance 2019; Volum 9 (1). ISSN 2162-2671.s 37 - 55.s doi: 10.1080/21622671.2019.1624191.
 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Haugen, Kristian H.; Heidi Houlberg, Salomonsen. Reputation reform strategies in local government: investigating Denmark and Norway. Local Government Studies 2019; Volum 45 (4). ISSN 0300-3930.s 504 - 525.s doi: 10.1080/03003930.2018.1560270.
 • Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Ti tusen tommeltotter? Kommunestyrerepresentantenes opplevelse av sin innflytelse. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2018; Volum 95 (1). ISSN 0029-1285.s 37 - 50.
 • Bjørnå, Hilde; Morskogen, Tor Arne; Uvsbakk, Nora. Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018; Volum 2018 (2). ISSN 0040-716X.s 180 - 200.s doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-03.
 • Bjørnå, Hilde. Organising services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 167 - 187.
 • Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan. Introduction: Understanding Joined-up Government in the European local government sector. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 21 - 48.
 • Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan. Conclusion: Joined-up Government in the European local government sector. Variations on a theme.. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 213 - 230.
 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Skjønnskomponenten i utøvelse av kommunal ledelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 156 - 176.
 • Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H. Working for development in the High North: Mayoral strategies and leadership styles. (fulltekst) Barents Studies 2016; Volum 3 (1). ISSN 2324-0652.
 • Mussari, Riccardo; Tranfaglia, Alfredo Ettore; Reichard, Christoph; Bjørnå, Hilde; Nakrosis, Vitalis; Bankauskaité-Grigaliuniene, Sabina. Design, Trajectories of Reform, and Implementation of performance Budgeting in Local Governments: A comparative study of Germany, Italy, Lithuania, and Norway. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137525475.s 101 - 121.s doi: 10.1057/978-1-137-52548-2.
 • Bjørnå, Hilde. Norwegian Municipalities and Reputation Building. Scandinavian Journal of Public Administration 2016; Volum 20 (2). ISSN 2001-7405.s 39 - 58.
 • Bjørnå, Hilde; Salomonsen, Heidi Houlberg. Reputation and Brand Management in Scandinavian Municipalities. (fulltekst) Scandinavian Journal of Public Administration 2016; Volum 20 (2). ISSN 2001-7405.s 2 - 5.
 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. "Enstemmig vedtatt" - et kritisk blikk på hva som ligger bak kommunenes enighet.. Fagbladet samfunn og økonomi 2016 (1). ISSN 1893-3009.s 30 - 43.
 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid. Place, Organization, Democracy: Three Strategies For Municipal Branding. Public Management Review 2015; Volum 17 (9). ISSN 1471-9037.s 1282 - 1304.s doi: 10.1080/14719037.2014.906965.
 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Den norske ordføreren: Begrenset myndighet, mye makt?. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205489394.s 169 - 195.
 • Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H. Facilitative Leadership Revisited - The Case of Norway. Lex Localis 2015; Volum 13 (4). ISSN 1581-5374.s 953 - 972.s doi: 10.4335/13.3.953-972(2015).
 • Bjørnå, Hilde. Dealing with Stakeholders in Local Government: Three Norwegian Cases of Municipal Reputation management. Routledge 2015 ISBN 9780415729772.s 185 - 202.
 • Bjørnå, Hilde. Omdømmebygging i kommunene. Hva gjør de og hva vil de?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2014 (4). ISSN 0801-1745.s 256 - 276.
 • Bjørnå, Hilde. Når kommunestørrelsen blir en utfordring. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 185 - 196.
 • Torsteinsen, Harald; Bjørnå, Hilde. Agencies and transparency in Norwegian local government. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration 2012; Volum 16 (1). ISSN 2000-8058.s 5 - 25.
 • Bjørnå, Hilde. Women in Charge: Politics in a Women Majority Local Council in Australia. Commonwealth Journal of Local Governance 2012; Volum 10. ISSN 1836-0394.s 51 - 69.s doi: 10.5130/cjlg.v0i10.2689.
 • Bjørnå, Hilde. Gender Balance and Institutions in Local Government - Examples from Rural Norway. Lex Localis 2012; Volum 10 (2). ISSN 1581-5374.s 129 - 152.s doi: 10.4335/10.2.129-152(2012).
 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Lokaldemokratiet: Lederskap i småkommuners utviklingspolitikk. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 318 - 321.
 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde. Kommunegrå eller unik? Omdømmehåndtering i kommunesektoren. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3.s 230 - 244.
 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Two networks, one city: Democracy and governance networks in urban transformation. European Urban and Regional Studies 2011; Volum 18 (3). ISSN 0969-7764.s 306 - 320.s doi: 10.1177/0969776411403988.
 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Local government strategies and entrepreneurship. International Journal of Innovation and Regional Development 2010; Volum 2 (1/2). ISSN 1753-0660.s 50 - 65.
 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Networking for development in the North: power, trust, and local democracy. Environment and Planning. C, Government and Policy 2010; Volum 28 (2). ISSN 0263-774X.s 304 - 317.s doi: 10.1068/c0942.
 • Bjørnå, Hilde. On the Practice of “Fiscal Decentralization” in a Welfare State: Policies and Strategies in North-Norwegian Local Governments. Current Politics and Economics of Europe 2009; Volum 20 (1). ISSN 1057-2309.s 115 - 132.
 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Fra budsjettkamp til valgutfall: Lokalvalget i Kåfjord og Lyngen kommuner. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-276-1.s 47 - 67.
 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde; Fotel, Trine; Sørensen, Eva. Evaluating the Democratic Accountability of Governance Networks: Analysing Two Nordic Megaprojects. Local Government Studies 2009; Volum 35 (5). ISSN 0300-3930.s 577 - 594.s doi: 10.1080/03003930903227394.
 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Combating Depopulation in the Northern Periphery: Local Leadership Strategies in two Norwegian Municipalities. Local Government Studies 2009; Volum 35 (2). ISSN 0300-3930.s 213 - 233.s doi: 10.1080/03003930902742997.
 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Powerful leaders - reluctant followers. Budgets and elections in the rural north. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.
 • Bjørnå, Hilde. Vilkår for samarbeid på tvers i samfunnsvitenskapen. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 35 - 45.
 • Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Kampen om byrommet - Kulturminner som politikkfelt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2007; Volum 23 (4). ISSN 0801-1745.s 396 - 415.
 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. Scandinavian Political Studies 2006; Volum 29 (4). ISSN 0080-6757.s 308 - 332.
 • Bjørnå, Hilde. Demokrativerdien i det lokale selvstyret. Kommunal ekonomi och politik 2005; Volum 9 (4). ISSN 1402-8700.
 • Bjørnå, Hilde. Styring eller samspill? - Et innblikk i dansk arealforvaltning. Kommunal ekonomi och politik 2004; Volum 8 (2). ISSN 1402-8700.
 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Fylkesmannens rolle i arealplankonflikter. - Dommer, forhandlingsleder eller konsensussøker?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001; Volum 17. ISSN 0801-1745.s 291 - 321.
 • Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan; Polzer, Tobias. Joined up local governments? Restructuring and reorganising internal management. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 213 - 230.
 • Stein, Jonas; Broderstad, Troy Saghaug; Bjørnå, Hilde. Skapte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene en tillitskrise?. (data) Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Bjørnå, Hilde. Administrasjonens nøytralitet. Miniseminar med bidrag fra offentlig politikk og sosiologi 2021-11-26 - 2021-11-26 2021.
 • Bjørnå, Hilde. Governance of public health care- changes, challenges and opportunities. Seminar Norsk senter for e-helseforskning 2021-09-10 - 2021-09-10 2021.
 • Bjørnå, Hilde. Mener høyt utdanningsnivå kan gi en egen «politikerkaste». 2021.
 • Bjørnå, Hilde. Territorielle reformer, mobilisering og tillit til politikere. Melbu dagene, Stein Rokkan foredragsserie 2021-07-07 - 2021-07-07 2021.
 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommuner. Samhandling mellom politikk og administrasjon i kommuner 2021-05-19 - 2021-05-19 2021.
 • Bjørnå, Hilde. Digital Democracy - Dangerous E-voting vs. Powerful Innovation to collaborate. Insomnia festival 2020-10-26 - 2020-10-26 2020.
 • Bjørnå, Hilde. Competitive advantages in the political game. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2020-01-06 - 2020-01-08 2020.
 • Bjørnå, Hilde. Territorial Identities and Local Government Developmental Policies. Norkom 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.
 • Bjørnå, Hilde. Brexit. Quiz, faglig foredrag 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.
 • Bjørnå, Hilde. Politisk innovasjon som løsning på demokratiske utfordringer. Fagdag statsvitenskap 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.
 • Bjørnå, Hilde. Trademarks in LG. Kommunikasjon i offentlig sektor /arrangør 2019-08-13 - 2019-08-14 2019.
 • Bjørnå, Hilde. parlamentarisme i Tromsø- en snarvisitt. Foredrag på Litteraturhuset i Trondheim 2019-06-03 - 2019-06-03 2019.
 • Hansen, Sigrid Agnethe; Bjørnå, Hilde. Litt klokere. Valglister. 2019.
 • Bjørnå, Hilde. Formannskapsmodellen i Tromsø. Fagdag for kommunestyret i Tromsø 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Bjørnå, Hilde. The role of extraordinary deeds, performance, symbolic and moral behaviour in great mayor's reputations. NORKOM 2018 2018-11-30 - 2018-12-02 2018.
 • Bjørnå, Hilde. Kommentarer til valgbarometer. 2018.
 • Bjørnå, Hilde. Nordnytt. Intervjuet om/kommentarer til at lokalpolitikere i Tromsø mener debattklimaet til tider blir for tøft. 2018.
 • Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde. Presentation of selected outcomes of the COST action. i. Joined-Up Local Governments. Concluding conference: European Local Government: Challenges, reforms, and Futures 2017-03-09 - 2017-03-10 2017.
 • Bjørnå, Hilde; Polzer, Tobias. Presentation of book project. COST WG II 2017-03-09 - 2017-03-10 2017.
 • Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Ti tusen tommeltotter? Representatntenes opplevelse av sin innflytelse. NOPSA 2017-08-08 - 2017-08-11 2017.
 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund. The transfer of branding and reputation management policies. Network for reseach in Public sector communication 2017-08-17 - 2017-08-18 2017.
 • Bjørnå, Hilde. Joined-up local government?. Fagdag statsvitenskap 2017-08-01 - 2017-08-01 2017.
 • Bjørnå, Hilde. Kan avfolkning bekjempes?. PLanlegging til Tusen! Fagdag samfunnsplanlegging og kulturforståelse 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.
 • Bjørnå, Hilde. Organizing services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality. Norkom- nordisk kommuneforkserkonferanse 2016-11-24 - 2016-11-26 2016.
 • Bjørnå, Hilde; Røiseland, Asbjørn. Demokrati og politisk deltakelse. Funn fra forskningen 2011-2015. Norges forskningsråd 2016.
 • Lockert, Åshild Skjegstad; Krane, Martin Sollund; Bjørnå, Hilde. The Transfer of Branding and Reputation Management Policies to Local Government. Nordic Ruralities 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.
 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politick og administrasjon - idealer og virkelighet. Fagdag om overgang fra parlamentarisme til formannskap 2016-02-23 - 2016-02-23 2016.
 • Bjørnå, Hilde. Presentasjon av egne bidrag i Demosreg-prosjektet om omdømmebygging i kommunene. avslutningskonferanse 2015-11-20 - 2015.
 • Bjørnå, Hilde. Rådmannsmodellen- roller, ansvar og samarbeid i kommunen. Plankonferansen 2015-12-09 - 2015-12-10 2015.
 • Bjørnå, Hilde. Working for development in the North - Mayors strategies in Northern Norway. Foreningen for kommunalvetenskap (Finsk kommunekonferanse jubileum) 2015-10-01 - 2015-10-02 2015.
 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Oppslutning til besvær?. Finnmark Dagblad 2015.
 • Bjørnå, Hilde. Økonomi og kontroll - noen av kommunelovutvalgets forslag og diskusjoner. Økonomifourm Troms 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.
 • Bjørnå, Hilde; Robbins, Geraldine. Restructuring and reorganizing internal management. 2015 EGPA Annual conference 2015-08-24 - 2015-08-29 2015.
 • Bjørnå, Hilde. Tjenesteyting, styring og demokrati - Mulige løsninger for Finnmark?. Kommuneproposisjonen og kommunereformen i Finnmark 2015-05-19 - 2015.
 • Bjørnå, Hilde; Hajnal, Gyrgy; Casale, Donatella; Polzer, Tobias; Meyer, renate; Robbins, Geraldine; Leixnering, Stephan; Schwab, Christian. Joined up local governments - Restructuring and reorganizing internal management. COST Locref 2015-05-05 - 2015-05-07 2015.
 • Willumsen, Tord; Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde; Buck, Marcus. Rådmannsundersøkelsen 2013. 2014 ISBN 978-82-8244-124-7.
 • Bjørnå, Hilde. Local Government reforms the past 25 years– The case of Norway. 2014.
 • Bjørnå, Hilde. Changes in Norwegian local governments: from input to output legitimacy?. NOPSA 2014-08-12 - 2014-08-15 2014.
 • Bjørnå, Hilde; Mussari, Riccardo; Tranfaglia, Alfredo E.; Reichard, Christoph; Nakrosis, Vitalis; Bankauskaite, Sabina. Performance Budgeting and Measurement in Local Governments. EGPA 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.
 • Bjørnå, Hilde. Kommunenes omdømmebygging - hva gjør de og hva vil de?. Statsviterkonferansen 2014-01-06 - 2014-01-08 2014.
 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. 'Tenured' mayors in Norway - facilitative leadership revisited. Konferanse 2014-04-09 - 2014-04-11 2014.
 • Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid; Wæraas, Arild. Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Mayoral leadership as a 'life-long' career. Nordiska Kommunalforskarkonferensen 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.
 • Bjørnå, Hilde. Women in Charge - does it make a difference. Examples from local Australia. Stemmerettsjubileet 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.
 • Bjørnå, Hilde. Omdømmebygging i kommunene. Spor endringer, Nasjonal erfaringskonferanse 2013 2013-06-18 - 2013-06-18 2013.
 • Bjørnå, Hilde; Wæraas, Arild; Moldenæs, Turid; Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg; Angell, Svein Ivar; Krane, Martin Sollund. Omdømmebygging i kommunene. Demosreg årsmøte 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.
 • Bjørnå, Hilde. Branding in response to pressure. EGPA 2013-04-10 - 2013-04-12 2013.
 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid. Three strategies for municipal branding. Nordisk kommuneforskerkonferanse (Norkom) 2012-11-22 - 2012-11-24 2012.
 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From public to private accountability in Norwegian Local Government. Demokratiprogrammet #rd International Conference on Democracy as Idea and Practice 2012-01-12 - 2012-01-13 2012.
 • Bjørnå, Hilde. Report Redlands: When women decide in local Australia. Formidling av empiriske funn 2009-11-12 - 2009-11-12 2009.
 • Bjørnå, Hilde. Local Parties and Women Representation. Kjønnsforskning NÅ 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.
 • Bjørnå, Hilde. Local Government Strategies and Entrepreneurship. School of Social Science Seminar Series 2008-09-19 - 2008.
 • Bjørnå, Hilde. The Scandinavian local governance system“Big” Local governments in “small” countries. TASC Public Forum (data) 2008-01-14 - 2008-01-14 2008.
 • Bjørnå, Hilde. Det å stemme - er det egentlig så viktig?. Bladet Tromsø 2007.s 36 - .
 • Bjørnå, Hilde. Kampen mot avfolkning - utfordringer og strategier i to nordnorske komuner. Onsdagsakademiet, http://www.nordland-akademi.no/modules.php?op=modload&name=News&file=index 2007-05-23 - 2007-05-24 2007.
 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.
 • Bjørnå, Hilde. Klondyke i Hammerfest!. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 33 - 35.
 • Bjørnå, Hilde. The role of local democracy in creating solutions for social development in the high North. Barentsdagene, Crossing borders - creating new knowledge in the Barents Region 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.
 • Bjørnå, Hilde. Nord-Norge på kartet. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 26 - 26.
 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. De rødgrønne ekstrabevilgningene - Hva skjedde i nordnorske småkommuner?. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 36 - 39.
 • Bjørnå, Hilde. Mellom nasjonal styring og kommunalt selvstyre. Fylkesmannens rolle i arealplanmekinger. 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Sosiale medier og demokrati, reformer i kommunene, demokratiteori, politisk representasjon, forholdet mellom politikk og administrasjon, omdømmebygging


  Medlem i forskningsgruppe  SVHUM D 2012

  Klikk for større kart