Turid Moldenæs
Foto: Torje Jenssen
Turid Moldenæs
Institutt for samfunnsvitenskap turid.moldenes@uit.no +4777644679 97774165 Tromsø SVHUM D 2014

Moldenæs, Turid


Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)


 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  The professional project of graphic designers and universities' visual identities
  Journal of Professions and Organization 19. juli 2021 Ekstern lenke
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Design av organisasjoners visuelle uttrykk
  Universitetsforlaget 2021
 • Trine Lise Andersen, Turid Moldenæs, Lars Tore Ronglan:
  When different logics meet: the crisis communication of a national head coach in elite football
  Soccer and Society 2021 Ekstern lenke
 • Kia Krarup Hansen, Turid Moldenæs, Svein Disch Mathiesen:
  The knowledge that went up in smoke: Reindeer herders' traditional knowledge of smoked reindeer meat in literature
  Polar Record 2020 Ekstern lenke
 • Stine Meier Didriksen, Turid Moldenæs:
  Lederes referanserammer for skjønn som kulturelle konstruksjoner. En analyse av to norske lederes selvbiografier.
  Fagbokforlaget 2017
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen:
  Lederes skjønnsutøvelse og situasjon - en sammenheng?
  Fagbokforlaget 2017
 • Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen:
  Re-politicisation as post-NPM response? Municipal companies in a Norwegian context
  Local Government Studies 2017 Ekstern lenke
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen:
  Ledelse som utøvelse av skjønn
  Fagbokforlaget 2017
 • Turid Moldenæs:
  Story found or story lost? Storytelling in audiovisual municipality branding.
  Scandinavian Journal of Public Administration 2016 Ekstern lenke
 • Turid Moldenæs:
  Kjønnet som forsvant: En refleksjon over kjønnsdimensjonen i norske organisasjonsfaglige lærebøker
  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2016
 • Christian Ekeland, Turid Moldenæs:
  TIL-skueren: supporter, tilhenger eller fans?
  Oplandske Bokforlag 2016
 • Arild Wæraas, Hilde Bjørnå, Turid Moldenæs:
  Place, Organization, Democracy: Three Strategies For Municipal Branding
  Public Management Review 2015 Ekstern lenke
 • Turid Moldenæs:
  Metaforerer til glede, nytte og besvær
  Fagbokforlaget 2015
 • Turid Moldenæs:
  Endring, selvstyrte grupper og demokratisk dialog
  Fagbokforlaget 2015
 • Turid Moldenæs, Stine Meier Didriksen:
  Regional omdømmebygging som autokommunikasjon. En analyse av to digitale fortellinger.
  Fagbokforlaget 2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Institusjonelle entreprenører på et etablert felt: idèfangere og grensekryssere. Om fremveksten av et lokalt opplæringssenter
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Turid Moldenæs, Stine Meier Didriksen:
  Nordlendingen - blott til lyst og underholdning?
  Orkana Forlag 2012
 • Turid Moldenæs, Per Mathias Høgmo:
  Nordnorsk fotball som identitetsskaper og identitetsmarkør
  Orkana Forlag 2012
 • Turid Moldenæs, Else-Bitten Trælvik:
  Betydningen av lokalt eierskap - En illusjon?
  Orkana Forlag 2011
 • Turid Moldenæs:
  Visjonsarbeid i domstolene - mellom flere identiteter
  Universitetsforlaget 2011
 • Turid Moldenæs:
  Ledelse som kunst: en fortelling om topplederens betydning i omstillingen av Store Norske
  Gyldendal Akademisk 2009
 • Turid Moldenæs:
  Reinventing a Place through the Origin Myth
  Ashgate 2009
 • Turid Moldenæs, Lene Foss:
  The Engaged Researcher - From Translator to Literary Change Agent
  Systemic Practice and Action Research 2007 Ekstern lenke
 • Geir Bye, Lene Foss, Turid Moldenæs:
  Tre strategier for organisasjonsendring
  2005
 • Lene Foss, Turid Moldenæs:
  Refleksjoner over forskerrollen: Hva lærte vi?
  2005
 • Turid Moldenæs, Geir Bye:
  Selvstyrte grupper: Design eller naturlig utvikling?
  2005
 • Turid Moldenæs, Hanne C Gabrielsen:
  Kvalitetsikring og etisk regnskap
  2005
 • Geir Bye, Turid Moldenæs:
  Finnmark Hotellforening og Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe. En analyse av to nettverk innenfor rammen av VS2010 og HF-satsingen
  2004
 • Geir Bye, Turid Moldenæs, Jarle Løvland :
  The Tromsø module
  John Benjamins Publishing Company 2001
 • Lene Foss, Turid Moldenæs:
  Bedre forskere og bedre brukere av forskning? En integrert modell for samarbeidet mellom forskere og brukere
  2000
 • Lene Foss, Turid Moldenæs:
  Lederskapets oppslutning: Hva betyr formell struktur?
  1999
 • Turid Moldenæs:
  Økonomisk demokrati i en flerkulturell kontekst
  Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1997 Ekstern lenke
 • Lene Foss, Turid Moldenæs:
  Researchers contribution to collaboration among firms
  Bedre bedrift 1996
 • Lene Foss, Turid Moldenæs:
  Participation in business- tradeoff between democracy and efficency
  Bedre bedrift 1996
 • Lene Foss, Turid Moldenæs:
  Research contribution in ED-2000
  Bedre bedrift 1995
 • Lene Foss, Turid Moldenæs:
  "Researchers" contribution to development processes and networks among firms
  Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 1995
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen:
  Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger
  Fagbokforlaget 2017
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  UiT - et næringsfiendtlig universitet? Myter og realiteter om universitetsansattes forhold til 'verden der ute'.
  Nordlys 23. februar 2021
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?
  Khrono.no 13. mai 2020
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?
  Nordlys 08. mai 2020
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Den norske universitetsmodellen. Fra kulturinstitusjon til formell organisasjon og noen paradoksale konsekvenser.
  2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Tid for å verne om en siste rest av universitetets DNA
  Khrono.no 19. februar 2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Universitetet: Fra autonom kulturinstitusjon til formell organisasjon - og dets paradoksale konsekvenser
  2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Det norske universitetet: en entreprenøriell organisasjon eller en kulturinstitusjon?
  Nordlys 24. februar 2019
 • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs, Frode Kristian Danielsen:
  Den komplekse styrerollen og den gode styrelederen
  2018
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Styrekultur
  2018
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  En beste praksis for styrearbeid
  2018
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Styrearbeid - særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner.
  2017
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen:
  Forord
  Fagbokforlaget 2017
 • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs:
  Universitetets visuelle identiteter
  2017
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  En organisasjonsfaglig tilnærming til idrettslaget og trenerrollen
  2016
 • Turid Moldenæs:
  Finnmarksbilder
  2016
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  En organisasjonsfaglig tilnærming til trenerrollen
  2016
 • Turid Moldenæs:
  Omdømme og yrkesstolthet i fagopplæringen
  2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Identitets- og omdømmekartlegging
  2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Forankring
  2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen:
  Mangfold i styrerommet - også i fotballklubben?
  Nordlys 05. september 2015
 • Hilde Bjørnå, Turid Moldenæs, Arild Wæraas:
  Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens
  Nordlys 10. januar 2014
 • Turid Moldenæs:
  Yrkesfagene - en omdømmevinner?
  2013
 • Hilde Bjørnå, Arild Wæraas, Turid Moldenæs, Haldor Byrkjeflot, Heidi Houlberg Salomonsen, Svein Ivar Angell, Martin Sollund Krane:
  Omdømmebygging i kommunene
  2013
 • Turid Moldenæs:
  Omdømmebygging av kommuner: hva, hvorfor, hvordan, dilemmaer
  2012
 • Turid Moldenæs:
  Uklart tenkt eller overfladisk lest?
  Nordlys 22. november 2012
 • Turid Moldenæs:
  Helt den ene dagen, skurk den neste
  09. desember 2012
 • Turid Moldenæs, Ulf Stridbeck, Inger Marie Sunde, Roar Østby:
  Etterkontroll av kommisjonen for straffesaker. Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen
  2012
 • Arild Wæraas, Hilde Bjørnå, Turid Moldenæs:
  Three strategies for municipal branding
  2012
 • Turid Moldenæs:
  Fasade og fasadepussere, Nordlys, 8. juli 2010
  Nordlys 08. juli 2010
 • Nils Aarsæther, Torill Nyseth, Turid Moldenæs:
  Stedsforskning kan gi mer levende lokaldemokrati
  Kommunal rapport 2010
 • Turid Moldenæs:
  Omdømmebygging som organisasjonskommunikasjon
  2010
 • Turid Moldenæs:
  Omdømmebygging av steder
  2010
 • Turid Moldenæs:
  Omdømmebygging av steder - substans eller fasade?
  2010
 • Turid Moldenæs:
  Skamros til Røde Robert
  04. desember 2010
 • Turid Moldenæs, Stine Didriksen:
  Når det blir kult å ikkje bry seg!
  Nordlys 15. desember 2010
 • Stine Didriksen, Turid Moldenæs:
  Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge v/SpareBank1 Nord-Norge
  2010
 • Turid Moldenæs, Stine Didriksen:
  Den nye nordlendingen
  Konjunkturbarometer for Nord-Norge, Arenabilaget 15. november 2010
 • Stine Didriksen, Turid Moldenæs:
  Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge, v/Sparebank1 Nord-Norge
  2010
 • Turid Moldenæs:
  Fartsblinde på autopilot
  27. oktober 2010
 • Turid Moldenæs:
  Topplederen som kultusrkaper
  2009
 • Turid Moldenæs:
  Enkeltindividet som kulturskaper - med fokus på topplederen. Eksemplet Store Norske
  2009
 • Turid Moldenæs:
  Omdømmebygging av steder - Nordkapp kommune
  2009
 • Turid Moldenæs:
  Ledelse som kunst: En fortelling om topplederens betydning i omstillingen av Store Norske Kulkompani
  2009
 • Turid Moldenæs:
  Omdømmebygging av steder
  2007
 • Turid Moldenæs:
  Omdømmet til Kirkenes. fare eller utviklingsmulighet?
  2007
 • Turid Moldenæs, Ellen Kjos Kendall:
  Alle valg har konsekvenser
  2007
 • Turid Moldenæs:
  Stemmer fra Troms - Fylkeskommunal områdesatsning, i Stat & Styring, nr. 2, 2006
  Stat og styring 2006
 • Turid Moldenæs:
  I sitt bilde? : identitet og identitetsproduksjon i lokalsamfunn
  Tapir Akademisk Forlag 2006
 • Geir Bye, Turid Moldenæs:
  Troms og Finnmark
  2003
 • Geir Bye, Turid Moldenæs:
  Noen innledende utfordringer og samarbeidsområder. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 12. – 13. mars 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  2002
 • Geir Bye, Turid Moldenæs:
  Tilbakemelding etter besøk på Aarsæther Kjøllefjord 23. – 24. oktober 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, Arbeidsnotat.
  2001
 • Geir Bye, Turid Moldenæs, Jarle Løvland:
  A preliminary internal assesment of the research activity of the Tromsø module of the ”ED 2000” programme.
  1999
 • Geir Bye, Turid Moldenæs, Lene Foss:
  Tre modeller for organisasjonsutvikling. Innledning til Lederforum i Båtsfjord.
  1999
 • Geir Bye, Turid Moldenæs:
  Gruppeorganisering i fiskeindustribedrifter. Hva, hvorfor og hvordan? Arbeidsnotat, BU-2000.
  1998
 • Geir Bye, Turid Moldenæs, Terje Velvin:
  Nils H. Nilsen – Forbedringer og utfordringer. Arbeidsnotat, Bedriftsutvikling 2000, Norges forskningsråd.
  1998
 • Geir Bye, Turid Moldenæs, Hallgeir Strand:
  Tilbakemelding etter besøk på Aarsæther Vardø AS – april 1997. BU–2000
  1997
 • Mai-Liss Larsen, Elin Johnsen, Turid Moldenæs:
  Samarbeid og profesjonalitet i kommunehelsetjenesten. NORUT-rapport 01/94
  1994
 • Se alle arbeider i Cristin →  SVHUM D 2014

  Klikk for større kart