Bilde av Moldenæs, Turid
Foto: Torje Jenssen

Turid Moldenæs


Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)


 • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs :
  Design Thinking as a Master idea
  Nordlit 2022 ARKIV / DOI
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Design av organisasjoners visuelle uttrykk
  Universitetsforlaget 2021
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  The professional project of graphic designers and universities' visual identities
  Journal of Professions and Organization 19. juli 2021 ARKIV / DOI
 • Trine Lise Andersen, Turid Moldenæs, Lars Tore Ronglan :
  When different logics meet: the crisis communication of a national head coach in elite football
  Soccer and Society 2021 ARKIV / DOI
 • Kia Krarup Hansen, Turid Moldenæs, Svein Disch Mathiesen :
  The knowledge that went up in smoke: Reindeer herders' traditional knowledge of smoked reindeer meat in literature
  Polar Record 2020 ARKIV / DOI
 • Stine Meier Didriksen, Turid Moldenæs :
  Lederes referanserammer for skjønn som kulturelle konstruksjoner. En analyse av to norske lederes selvbiografier.
  Fagbokforlaget 2017
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen :
  Ledelse som utøvelse av skjønn
  Fagbokforlaget 2017
 • Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen :
  Re-politicisation as post-NPM response? Municipal companies in a Norwegian context
  Local Government Studies 2017 ARKIV / DOI
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen :
  Lederes skjønnsutøvelse og situasjon - en sammenheng?
  Fagbokforlaget 2017
 • Christian Ekeland, Turid Moldenæs :
  TIL-skueren: supporter, tilhenger eller fans?
  Oplandske Bokforlag 2016
 • Turid Moldenæs :
  Story found or story lost? Storytelling in audiovisual municipality branding.
  Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA) 2016 ARKIV
 • Turid Moldenæs :
  Kjønnet som forsvant: En refleksjon over kjønnsdimensjonen i norske organisasjonsfaglige lærebøker
  Magma forskning og viten 2016
 • Turid Moldenæs :
  Endring, selvstyrte grupper og demokratisk dialog
  Fagbokforlaget 2015
 • Turid Moldenæs :
  Metaforerer til glede, nytte og besvær
  Fagbokforlaget 2015
 • Arild Wæraas, Hilde Bjørnå, Turid Moldenæs :
  Place, Organization, Democracy: Three Strategies For Municipal Branding
  Public Management Review 2015 ARKIV / DOI
 • Turid Moldenæs, Stine Meier Didriksen :
  Regional omdømmebygging som autokommunikasjon. En analyse av to digitale fortellinger.
  Fagbokforlaget 2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Institusjonelle entreprenører på et etablert felt: idèfangere og grensekryssere. Om fremveksten av et lokalt opplæringssenter
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Turid Moldenæs, Stine Meier Didriksen :
  Nordlendingen - blott til lyst og underholdning?
  Orkana Forlag 2012
 • Turid Moldenæs, Per Mathias Høgmo :
  Nordnorsk fotball som identitetsskaper og identitetsmarkør
  Orkana Forlag 2012
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen :
  Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger
  Fagbokforlaget 2017
 • Tine Eidsvaag, Terese Smith Ulseth, Bjørn Tore Grydeland, Haakon Stephen Bruun-Hanssen, Bjørn-Inge Larsen, Helga Pedersen m.fl.:
  NOU 2023: 21 Embetsordningen – i takt med tiden.
  2023
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Sparebank 1 Nord-Norges Glød-konsert og Samfunnsløftet: Tap av omdømme eller tillit?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Universitetene går fra figurative til abstrakte logoer. Hvorfor?
  Khrono.no 2022
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  UiT - et næringsfiendtlig universitet? Myter og realiteter om universitetsansattes forhold til 'verden der ute'.
  Nordlys 23. februar 2021
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?
  Khrono.no 13. mai 2020
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  UiTs rektorer - lite profesjonelle og uten strategisk fokus?
  Nordlys 08. mai 2020
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Det norske universitetet: en entreprenøriell organisasjon eller en kulturinstitusjon?
  Nordlys 24. februar 2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Universitetet: Fra autonom kulturinstitusjon til formell organisasjon - og dets paradoksale konsekvenser
  2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Tid for å verne om en siste rest av universitetets DNA
  Khrono.no 19. februar 2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Den norske universitetsmodellen. Fra kulturinstitusjon til formell organisasjon og noen paradoksale konsekvenser.
  2019
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  En beste praksis for styrearbeid
  2018
 • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs, Frode Kristian Danielsen :
  Den komplekse styrerollen og den gode styrelederen
  2018
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Styrekultur
  2018
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Styrearbeid - særtrekk og fellesnevnere i ulike typer organisasjoner.
  2017
 • Ole Johan Andersen, Turid Moldenæs, Harald Torsteinsen :
  Forord
  Fagbokforlaget 2017
 • Hilde Marie Pettersen, Turid Moldenæs :
  Universitetets visuelle identiteter
  2017
 • Turid Moldenæs :
  Finnmarksbilder
  2016
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  En organisasjonsfaglig tilnærming til idrettslaget og trenerrollen
  2016
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  En organisasjonsfaglig tilnærming til trenerrollen
  2016
 • Turid Moldenæs :
  Omdømme og yrkesstolthet i fagopplæringen
  2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Mangfold i styrerommet - også i fotballklubben?
  Nordlys 05. september 2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Identitets- og omdømmekartlegging
  2015
 • Turid Moldenæs, Hilde Marie Pettersen :
  Forankring
  2015
 • Hilde Bjørnå, Turid Moldenæs, Arild Wæraas :
  Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens
  Nordlys 10. januar 2014
 • Turid Moldenæs :
  Yrkesfagene - en omdømmevinner?
  2013
 • Hilde Bjørnå, Arild Wæraas, Turid Moldenæs, Haldor Byrkjeflot, Heidi Houlberg Salomonsen, Svein Ivar Angell m.fl.:
  Omdømmebygging i kommunene
  2013
 • Turid Moldenæs :
  Omdømmebygging av kommuner: hva, hvorfor, hvordan, dilemmaer
  2012
 • Turid Moldenæs, Ulf Stridbeck, Inger Marie Sunde, Roar Østby :
  Etterkontroll av kommisjonen for straffesaker. Rapport fra arbeidsgruppe for etterkontroll av Gjenopptakelseskommisjonen
  2012
 • Turid Moldenæs :
  Helt den ene dagen, skurk den neste
  09. desember 2012
 • Arild Wæraas, Hilde Bjørnå, Turid Moldenæs :
  Three strategies for municipal branding
  2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →