Personkort bilde

Olav Skare

Seksjonsleder Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 

 • leder av seksjonen
 • personalansvar og ansvar for kompetanseutvikling av seksjonens ansatte
 • initiere og følge opp tiltak for utvikling av kvaliteten på det studie- og forskningsadministrative området
 • koordinering av seksjonens tjenesteområder
 • sikre at det for saksområdene til enhver tid finnes regelverk, systemer og rutiner som sikrer effektiv drift og betryggende saksbehandling
 • rådgivning for institutt/fakultet

 • Jahr, Ernst Håkon; Skare, Olav. Nordnorske dialektar. Novus Forlag 1996 ISBN 8270992526.

 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.

 • Jakobsen, Wenche; Leming, Tove; Skare, olav. Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn. Norsklæreren 2010 (1). ISSN 0332-7264.

 • Jakobsen, Wenche; Skare, Olav. Integrert Master of Education. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Myklebost, Gunnar; Skare, Olav. Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. 2007 (2) ISBN 978-82-91308-45-6. ISSN 1504-2081.s 127 - 146.

 • Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Skare, olav. Fra erfaring til kunnskap : noen lærdommer fra utviklingsprosjekter 2005. 2006 ISBN 82-91308-43-8.

 • Arneberg, Per; Skare, olav. Fleksible vurderingsformer - kontinuerlige prøvelser?. 2005 (1) ISBN 82-91308-40-3. ISSN 1504-2081.

 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.

 • Jakobsen, Wenche; Leming, Tove; Skare, olav. Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn. Norsklæreren 2010 (1). ISSN 0332-7264.

 • Jakobsen, Wenche; Skare, Olav. Integrert Master of Education. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Myklebost, Gunnar; Skare, Olav. Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. 2007 (2) ISBN 978-82-91308-45-6. ISSN 1504-2081.s 127 - 146.

 • Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Skare, olav. Fra erfaring til kunnskap : noen lærdommer fra utviklingsprosjekter 2005. 2006 ISBN 82-91308-43-8.

 • Arneberg, Per; Skare, olav. Fleksible vurderingsformer - kontinuerlige prøvelser?. 2005 (1) ISBN 82-91308-40-3. ISSN 1504-2081.

 • [Loading...]