Dummy personkort bilde

Kirsti Ludvigsen

Seniorkonsulent Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jobber som bestiller og er en del av faggruppa Innkjøp og regnskap i Seksjon for økonomi Helsefak, med spesielt ansvar for Institutt for samfunnsvitenskap og Idrettshøgskolen.

[Loading...]