#
#
Institutt for språk og kultur bror-magnus.s.strand@uit.no +4777644243 924 39 717 Tromsø BRELIA N 229

Bror-Magnus S. Strand


Universitetslektor i nordisk språkvitskap


 • Lundquist, Bjørn; Westendorp, Maud; Strand, Bror-Magnus S.. Code-switching alone cannot explain intraspeaker syntactic variability: Evidence from a spoken elicitation experiment. (fulltekst) Nordic Journal of Linguistics 2020; Volum 43. ISSN 0332-5865.s 249 - 287.s doi: 10.1017/S0332586520000190.
 • Strand, Bror-Magnus S.. Morphological variation and development in a Northern Norwegian role play register. Nordic Journal of Linguistics 2020 (43). ISSN 0332-5865.s 289 - 321.s doi: 10.1017/S0332586520000219.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus S.; Kristoffersen, Kristian Emil. N-LARSP: A Developmental Language Profile for Norwegian. Multilingual Matters 2019 ISBN 9781788924382.s 1 - 28.s doi: 10.21832/9781788924399-003.
 • Strand, Bror-Magnus S.. Root Infinitives in Norwegian Child Language. Cambridge Scholars Publishing 2019 ISBN 978-1-5275-2190-2.s 169 - 186.
 • Andersen, Merete; Vangsnes, Øystein Alexander; Strand, Bror-Magnus S.. The roles role play plays: The form and function of bilectal codeswitching in North Norwegian pre-school children's role play. UiT Norges arktiske universitet 2022.
 • Strand, Bror-Magnus S.. Morfologi og pronomen i ein nordnorsk rolleleik-varietet. Møte om norsk språk 18 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.
 • Strand, Bror-Magnus S.. The Root Infinitive in Norwegian Child Language Is an Overgeneralisation of a Non-Finite Structure Already Present in the Available In- and Output. NoSLiP 2018 – 3rd Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology 2018-02-15 - 2018-02-16 2018.
 • Strand, Bror-M. S.. The Norwegian roleplaying register. Structural and Developmental Aspects of Bidialectalism 2017-10-25 - 2017-10-26 2017.
 • Strand, Bror-M. S.. Root Infinitives in Norwegian Child Language. Generative Approaches to Language Acquisition 2017-09-07 - 2017-09-09 2017.
 • Strand, Bror-M. S.. The roleplaying variety of Northern Norwegian preschool children. Methods in Dialectology XVI 2017-08-07 - 2017-08-11 2017.
 • Strand, Bror-M. S.. «Jeg lese denne» – om barnespråk og verbbøying. Masterbloggen.no. (fulltekst) 2017.
 • Strand, Bror-M. S.. The Northern Norwegian Roleplay Variety – with emphasis on nominal morphology and syntax. iCLaVE 2017-06-06 - 2017-06-09 2017.
 • Strand, Bror-Magnus Sviland. The roleplaying register of Norwegian pre-school and early school children. NoSlip (Norwegian Graduate Student conference in Linguistics and Philology) 2016-10-05 - 2016-10-07 2016.
 • Strand, Bror-Magnus Sviland. «Jeg lese denne» – om barnespråk og verbbøying. Mål og makt 2016; Volum 46 (2). ISSN 0332-7744.s 48 - 53.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Simonsen, Hanne Gram; Løver, Morten Aase; Strand, Bror-Magnus Sviland; Kristoffersen, Kristian Emil. N-LARSP: Adaptation of the LARSP profile chart to Norwegian. ICPLA 16 (International Clinical Phonetics and Linguistics Association) 2016-06-15 - 2016-06-18 2016.
 • Strand, Bror-Magnus Sviland. Variasjon i infinitivsmerket på Sørvestlandet. Møte om norsk språk 16 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.
 • Strand, Bror-Magnus Sviland. Finittheit i norsk barnespråk - ei empirisk undersøking. Møte om norsk språk 16 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.
 • Strand, Bror-Magnus Sviland. «Jeg lese denne» – Root infinitives in Norwegian child language and the functions of finiteness. Universitetet i Oslo 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  [Loading...]

  [Loading...]  Forskningsinteresser

  Språkleg variasjon, språktileigning, barnespråk, literacy, leseferdighet, leseopplæring, morfologi, prosodi, fonetikk, infinitivskonstruksjonar

  Undervisning

  Tidlegare:

  • HIF-0100 – Akademisk skriving og formidling
  • NOR-1011/1021 – Moderne språkstrukturar
  • NOR-1012/1022 – Talemål og språkleg mangfald
  • NOR-1014/1024 – Språkhistorie og talemål
  • Nynorsk rettskriving og språkføring for lektorstudentar (ekstraresurs i NOR-1012 og NOR-1015)

  Noverande:

  • NOR-2013 – Nordiske språk
  • NOR-3016 – Språkvitenskapelig teori og metode
  • NOR-6004 – Norsk som andrespråk (EVU)  BRELIA N 229

  Klikk for større kart