Bilde av Broderstad, Ann Ragnhild
Bilde av Broderstad, Ann Ragnhild
Senter for samisk helseforskning SSHF ann.ragnhild.broderstad@uit.no +4777646221 95970559 +47 95970559 Samisk helseforskn. Evenes MH L10.210

Ann Ragnhild Broderstad


Faglig leder og overlege


  • Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Barbara Wider, Jorunn Valle Nilsen, Mona Bjelland, Dana Catalina Mora, Johanna H. Nordberg m.fl.:
    Prevalence of late and long-term effects of cancer (treatment) and use of complementary and alternative medicine in Norway
    BMC Complementary Medicine and Therapies 05. desember 2022 DOI
  • Vilde Lehne Michalsen, Sarah H. Wild, Kirsti Kvaløy, Johan Svartberg, Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
    Obesity measures, metabolic health and their association with 15-year all-cause and cardiovascular mortality in the SAMINOR 1 Survey: a population-based cohort study
    BMC Cardiovascular Disorders 2021 ARKIV / DOI
  • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
    Mental distress in subjects who did, or did not, move from rural Sami core areas to cities in Norway: The impact of Sami ethnicity
    Socialmedicinsk Tidskrift (SMT) 2021 ARKIV / FULLTEKST
  • Astrid Eriksen, Marita Melhus, Bjarne K. Jacobsen, Berit Schei, Ann Ragnhild Broderstad :
    Intimate partner violence and its association with mental health problems: The importance of childhood violence – The SAMINOR 2 Questionnaire Survey
    Scandinavian Journal of Public Health 2021 ARKIV / DOI
  • Ann Ragnhild Broderstad, Ali Naseribafrouei, Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus :
    Diabetes mellitus i SAMINOR-kommunene
    2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
  • Kirsti Kvaløy, Marita Melhus, Anne Silviken, Ann Ragnhild Broderstad :
    Symptomer på spiseforstyrrelser og fornøydhet med egen kropp
    2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
  • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
    Senter for samisk helseforskning – en moden 20-åring
    2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
  • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
    Fra bygd til by
    2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
  • Marita Melhus, Ann Ragnhild Broderstad :
    SAMINOR
    2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Vi feirer 20 år med samisk helseforskning med fokus fremover
    Nordnorsk debatt - Nordlys 17. mars 2022 FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Dál lea SAMINOR 3 iskkadeapmi jodus
    23. mars 2022 FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Sami dearvasvuohtadutkama guovddas birra
    17. mars 2022 FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad, Kjersti Kleivbakk :
    Samarbeid mellom Palliativ enhet og Harstad kommune. Effektiv dialog
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
    Ny digital læringsressurs om samenes rettigheter i helse- og sosialfagutdanningene
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Skal få samiske rettar inn i helse- og sosialutdanningane.
    04. februar 2022 FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Skal få samiske rettar inn i helse- og sosialutdanningane
    04. februar 2022 FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
    LUB 5, læringsressurs om samenes rettigheter i helse- og sosialfagutdanningene
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
    Saminor – stemmen til forsker og bruker
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Vi feirer 20 år med samisk helseforskning
    UiT Forskerhjørnet 17. mars 2022 FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Egil Thomassen :
    SAMINOR 3. Ikke noe om oss, uten oss
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
    Et nytt prosjekt i SSHF. Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Eiliv Lund :
    Tilbakeblikk på SSHFs arbeid gjennom 20 år
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
    SAMINOR 3. En innovativ forskningsdesign
    2022
  • Eiliv Lund, Ann Ragnhild Broderstad :
    SAMINOR blir enda viktigere, også i et globalt perspektiv
    18. mars 2022 FULLTEKST
  • Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
    Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Norge
    2022
  • Bjarne K. Jacobsen, Marita Melhus, Kirsti Kvaløy, Ann Ragnhild Broderstad :
    Vekt og overvekt i SAMINOR
    2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
  • Gunnhild Skjold, Ann Ragnhild Broderstad :
    Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway / Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg / UiTs logo med navnetrekk Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne
    2022
  • Gunnhild Skjold, Ann Ragnhild Broderstad, Bjarne K. Jacobsen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold :
    Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Iselin Caroline Finn :
    Kommunikasjon
    2022
  • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
    SAMINOR – The Population-based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations
    2022
  • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
    SAMINOR – Dearvvašvuođa- ja eallindilleiskkadeapmi guovlluin gos sápmelaččat ja dážat orrot
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    SAMINOR 3 Helseforskning i et samisk landskap om urfolkshelse Helseforskning i det fleretniske nord om distriktshelse Helseforskning i arktisk om global helse
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    SAMINOR 3 En innovativ forskningsdesign
    2022
  • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne Koster Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
    Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
    2022
  • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
    Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
    Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway. Nunamed
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
    Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Health and well-being of the Sami population The SAMINOR Study
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Stor undersøkelse om levekår blant samer
    20. mai 2022 DATA / FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Ordførere ber om penger til SAMINOR 3
    02. september 2022 FULLTEKST
  • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
    Brugerinddragelse i "Sundheds- og levevilkårsundersøgelsen i områder med samisk og norsk bosættelse - SAMINOR 3" - Befolkningen ved, hvad vi har brug for mere viden om
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
    Ny nasjonal læringsressurs om samers rettigheter i helse- og sosialvesenet
    2022
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Pandemier gjennom historien
    2021
  • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen m.fl.:
    LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
    2021 DATA
  • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri :
    SAMISK HELSEFORSKNING
    2021 DATA / FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    SAMENES RETTIGHETER I MØTE MED HELSEVESENET
    2021 DATA / FULLTEKST
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    Tør ikke gå med kofte orker ikke høre «jævla same
    27. desember 2021 DATA
  • Astrid Eriksen, Ann Ragnhild Broderstad :
    Søker svar på hvorfor kvinner blir mishandlet
    02. august 2021
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    A Human Rights-Based Approach to Indigenous Statistics: The Role of Data in Building Effective, Accountable and Transparent Institutions UN Permanent Forum on Indigenous Issues
    2021
  • Ann Ragnhild Broderstad :
    SAMINOR et verktøy. Helseforskning i et samisk landskap om urfolkshelse. Helseforskning i det fleretniske nord om distriktshelse. Helseforskning i arktisk om global helse.
    2021

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


    Forskningsinteresser

    Folkehelse i nord med fokus på den samsike og norske befolkning.

    Diabetes, metabolsk syndrom og overvekt

    Jern og hemoglobin fordeling i nord.

    Helse og levekår i samisk og inuitisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

    Klinisk forskning med temaene palliativ medisin og IBD

    Kulturkompetanse i helsetjenesten

    Undervisning

    Ansatt som universitetslektor med ansvar for 5. års medisinerstudetner i perioden 2008 - 2013. Har gjennom flere år vært veileder for medisinerstudenter og mastergradsstudenter.

    Sensor på Masterprogram., urfolksmaster (MIS).