Broderstad, Ann Ragnhild

Faglig leder og overlege
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Dagsvold, Inger

Prosjektleder fase 1, Saminor 3
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Eriksen, Astrid M.A

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Finn, Iselin Caroline

Rådgiver / Prosjektkoordinator SAMINOR 3
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Hassan, Ammar Eltayeb Ali

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Kvaløy, Kirsti

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Melhus, Marita

Senioringeniør, statistikk/programmering
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Sara, Siv Merethe Selnes

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Silviken, Anne

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet
KARASJOK
+4777625132

Siri, Anders Andersen

Rådgiver
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 16 | Siste 6