Broderstad, Ann Ragnhild

Faglig leder og overlege
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Dagsvold, Inger

Prosjektleder fase 1, SAMINOR 3
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Finn, Iselin Caroline

Prosjektkoordinator SAMINOR 3
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Kvaløy, Kirsti

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Meier, Benedikt

Overingeniør
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Melhus, Marita

Senioringeniør, statistikk/programmering
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Silviken, Anne

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet
KARASJOK
+4777625132

Siri, Susanna Ragnhild Andersdatter

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Siri, Ánte

Kommunikasjonsrådgiver
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

Skjold, Gunnhild

Rådgjevar
Senter for samisk helseforskning SSHF
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 12 | Siste 2