Stoor, Jon Petter

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF

Hassan, Ammar Eltayeb Ali

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
Forskningsinteresser:
  • Epidemiologi
  •  Miljø- og folkehelse
  • Mattrygghet

For more information, please visit English site.


Eriksen, Astrid M.A

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF

Siri, Susanna Ragnhild

Stipendiat
Senter for samisk helseforskning SSHF
Forskningsinteresser:

Hjerte- og karsykdommer blant samer og ikke-samer i Norge. 


Silviken, Anne

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
KARASJOK
+4777625132

Dagsvold, Inger

Prosjektleder fase 1, Saminor 3
Senter for samisk helseforskning SSHF

Broderstad, Ann Ragnhild

Faglig leder og overlege
Senter for samisk helseforskning SSHF
Forskningsinteresser:

Folkehelse i nord med fokus på den samsike og norske befolkning.

Diabetes, metabolsk syndrom og overvekt

Jern og hemoglobin fordeling i nord.

Helse og levekår i samisk og inuitisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

Klinisk forskning med temaene palliativ medisin og IBD

Kulturkompetanse i helsetjenesten


Spein, Anna Rita

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF
KARASJOK
+4777625133
Forskningsinteresser:

Rus, ungdom, kultur og religion


Melhus, Marita

Senioringeniør, statistikk/programmering
Senter for samisk helseforskning SSHF

Kvaløy, Kirsti

Forsker
Senter for samisk helseforskning SSHF

1-10 av 11 | Siste 1