Per Håkan Brøndbo


 • Reindal, Lise; Brøndbo, Per Håkan; Jozefiak, Thomas. Måleegenskaper ved den norske versjonen av The Children’s Communication Checklist - Second Edition (CCC-2). PsykTestBarn 2022; Volum 12 (1). ISSN 1893-9910.s 1 - 16.s doi: 10.21337/0075.
 • Halvorsen, Marianne Berg; Helverschou, Sissel Berge; Axeldottr, Brynhildur; Brøndbo, Per Håkan; Martinussen, Monica. General Measurement Tools for Assessing Mental Health Problems Among Children and Adolescents with an Intellectual Disability: A Systematic Review. Journal of Autism and Developmental Disorders 2022. ISSN 0162-3257.s doi: 10.1007/s10803-021-05419-5.
 • Ma, Jasmine; Pashupati, Mahat; Brøndbo, Per Håkan; Handegård, Bjørn Helge; Kvernmo, Siv; Javo, Anne Cecilie. Family correlates of emotional and behavioral problems in Nepali school children. PLOS ONE 2022. ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0262690.
 • Ma, Jasmine; Mahat, Pashupati; Brøndbo, Per Håkan; Handegård, Bjørn H.; Kvernmo, Siv; Javo, Anne Cecilie. Parent reports of children's emotional and behavioral problems in a low- and middleincome country (LMIC): An epidemiological study of Nepali schoolchildren. PLOS ONE 2021; Volum 16 (8). ISSN 1932-6203.s 1 - 15.s doi: 10.1371/journal.pone.0255596.
 • Kjærandsen, Katarina; Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Determinants of caregiver satisfaction with child neurodevelopmental assessment in neuropaediatric clinics. BMC Health Services Research 2021; Volum 21:139. ISSN 1472-6963.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12913-021-06153-5.
 • Kjærandsen, Katarina; Handegård, Bjørn Helge; Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Parental mental health screening in a neuropaediatric sample: Psychometric properties of the Everyday Feeling Questionnaire and variables associated with parental mental health. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2020. ISSN 1360-2322.s doi: 10.1111/jar.12834.
 • Brøndbo, Per Håkan; Egeland, Jens. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V). PsykTestBarn 2019; Volum 9 (utg. 1). ISSN 1893-9910.s 1 - 7.s doi: 10.21337/0064.
 • Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Aid to Capacity Evaluation (ACE). PsykTestBarn 2019; Volum 1 (3). ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0062.
 • Halvorsen, Marianne; Aman, Michael G.; Mathiassen, Børge; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric Properties of the Norwegian Aberrant Behavior Checklist and Diagnostic Relationships in a Neuro-pediatric Sample. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities 2019. ISSN 1931-5864.s doi: 10.1080/19315864.2019.1630872.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sætrum, Ane; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Neurodevelopmental correlates of behavioural and emotional problems in a neuropaediatric sample. Research in Developmental Disabilities 2018; Volum 85. ISSN 0891-4222.s 217 - 228.s doi: 10.1016/j.ridd.2018.11.005.
 • Brøndbo, Per Håkan; Høyland, Anne Lise. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2). (fulltekst) PsykTestBarn 2018; Volum 8 (1). ISSN 1893-9910.s 1 - 9.s doi: 10.21337/0059.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Amundsen, Tarjei; Ellingsen, Jonas; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Confirmatory factor analysis of the behavior rating inventory of executive function in a neuro-pediatric sample and its application to mental disorders. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence 2018. ISSN 0929-7049.s 1 - 18.s doi: 10.1080/09297049.2018.1508564.
 • Fernández de la Cruz, Lorena; Vidal-Ribas, Pablo; Zahreddine, Nada; Mathiassen, Børge; Brøndbo, Per Håkan; Simonoff, Emily; Goodman, Robert; Stringaris, Argyris. Should Clinicians Split or Lump Psychiatric Symptoms? The Structure of Psychopathology in Two Large Pediatric Clinical Samples from England and Norway. Child Psychiatry and Human Development 2017. ISSN 0009-398X.s 1 - 14.s doi: 10.1007/s10578-017-0777-1.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Sundby, Jørgen; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014; Volum 51 (3). ISSN 0332-6470.s 210 - 215.
 • Brøndbo, Per Håkan; Martinussen, Monica. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Development and Well-being Assessment (DAWBA). (fulltekst) PsykTestBarn 2013 (2). ISSN 1893-9910.s doi: 10.21337/0028.
 • Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Handegård, Bjørn Helge; Kvernmo, Siv. Agreement on diagnoses of mental health problems between an online clinical assignment and a routine clinical assignment. Journal of Telemedicine and Telecare 2013; Volum 19 (2). ISSN 1357-633X.s 113 - 119.s doi: 10.1258/jtt.2012.120209.
 • Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv. IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2012; Volum 6 (22). ISSN 1753-2000.s doi: 10.1186/1753-2000-6-22.
 • Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Kvernmo, Siv. Agreement on web-based diagnoses and severity of mental health problems in Norwegian child and adolescent mental health services. (fulltekst) Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2012; Volum 8. ISSN 1745-0179.s 16 - 21.s doi: 10.2174/1745017901208010016.
 • Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv. IQ as a predictor of clinician-rated mental health problems in children and adolescents. British Journal of Clinical Psychology 2012; Volum 51. ISSN 0144-6657.s 185 - 196.s doi: 10.1111/j.2044-8260.2011.02023.x.
 • Brøndbo, Per Håkan; Mathiassen, Børge Idar; Martinussen, Monica; Heiervang, Einar; Eriksen, Mads; Moe, Therese Fjeldmo; Sæther, Guri; Kvernmo, Siv. The Strengths and Difficulties Questionnaire as a screening instrument for Norwegian Child and Adolescent Mental Health Services, application of UK scoring algorithms. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2011; Volum 5:32. ISSN 1753-2000.s 1 - 10.s doi: 10.1186/1753-2000-5-32.
 • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Fuller-Gee, Ulrikke Benestad; Mackenroth, Anika; Brøndbo, Per Håkan. Fra skam til glede: Sånn kan alle få magiske teateropplevelser. (fulltekst) Forskersonen.no 2021.
 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Simonsen, Britt Margareth; Brøndbo, Per Håkan. Det begynte med én student. 18 år senere har vi fått et "trollgarn" av tilbud om psykisk helsehjelp i Tromsø. Nordnorsk debatt - Nordlys 2021.
 • Kjærandsen, Katarina; Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Foreldreopplevd utbytte av utredning i HABU. Jubileumskonferanse Habilitering 30 år i Norge 2021-09-13 - 2021-09-15 2021.
 • Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Psykiske helsevansker i HABU: Hvilke kartleggingsmål fungerer? Ferske funn fra systematisk litteraturgjennomgang. Jubileumskonferanse Habilitering 30 år i Norge 2021-09-13 - 2021-09-15 2021.
 • Haugdal, Marte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan; Torrissen, Wenche. Gjør teater tilgjengelig for flere. (fulltekst) 2021.
 • Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan; Hotvedt, Marte. Kultur-Tromsø sammen om storsatsing: Vi er først i Norden med dette. (data) 2021.
 • Skog, Helge; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan. Tromsø først i Norden med lansering av nytt, inkluderende kulturkonsept. (data) 2021.
 • Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan. Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere. (data) 2021.
 • Halvorsen, Marianne; Kjærandsen, Katarina; Brøndbo, Per Håkan. Foreldreopplevd utbytte av utredning i Habilitering for barn og unge. (data) (omtale) 2021.
 • Halvorsen, Marianne; Kjærandsen, Katarina Maria Smejda; Brøndbo, Per Håkan. Kartlegging av stressnivå hos familier. (fulltekst) 2020.
 • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan. RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​. Samarbeidsmøte UIT og Hålogland Teater 2020-10-21 - 2020.
 • Brøndbo, Per Håkan. Differensialdiagnostisering; autisme, tilknytningsforstyrrelse eller kanskje noe annet? Har det noe å si og i så fall for hvem?. Fagdag Barneverntjenesten Ytre Helgeland og Bup Sandnessjøen 2020-09-24 - 2020-09-24 2020.
 • Brøndbo, Per Håkan. Hvordan prioriterer uit forskning av samiske barn og ungdoms helse. Helseseminaret om samiske barn og ungdoms helse og levevilkår 2019-03-27 - 2019-03-28 2019.
 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte barneverntjenester. Nettverkssamling Astafjord barneverntjeneste 2019-02-13 - 2019-02-13 2019.
 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte tjenester innenfor autismefeltet. Innspillskonferanse autisme- og touretteutvalget 2019-02-07 - 2019-02-07 2019.
 • Brøndbo, Per Håkan. En kunnskapsoppsummering av tiltak for sped- og småbarn. Helse Nord fagråd 2019-02-19 - 2019-02-19 2019.
 • Brøndbo, Per Håkan. Å leve med tro og livssyn - samhandling med barneverntjenesten. Workshop med arabiske muslimer i Tromsø 2018-12-08 - 2018-12-09 2018.
 • Kjærandsen, Katarina Maria Smejda; Sætrum, Ane; Brøndbo, Per Håkan; Halvorsen, Marianne. Stress og velvære hos foreldre til barn med habiliteringsbehov. Barn og Unge kongressen 2018 2018-04-24 - 2018.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Lund, Hilde; Steinsvik, Oddmar; Martinussen, Monica. Multisenterstudie i barnehabiliteringer i nord: Psykiske tilleggsvansker og egnethet av måleinstrumenter. 9. årlige nasjonale konferanse 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Brøndbo, Per Håkan. Forskning i barnehabiliteringen. BUK 15-års jubileum 2018-10-11 - 2018-10-11 2018.
 • Brøndbo, Per Håkan. Kommunale læringsnettverk - RKBU sin rolle. Kommunalt læringsnettverk 2018-09-07 - 2018-09-07 2018.
 • Brøndbo, Per Håkan. Utsatte barn og unge som faller mellom stolene ved samhandling mellom velferdssektorene ​. 2017.
 • Brøndbo, Per Håkan. Faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge - en kunnskapsoversikt. Nasjonal fagkonferanse 2017-11-14 - 2017-11-15 2017.
 • Brøndbo, Per Håkan. WISC-V, ny versjon nye muligheter?. Regional internundervisning 2017-10-05 - 2017.
 • Krane, Line; Makarova, Anastasia; Brøndbo, Per Håkan. Kunnskapssammenstilling om faktorer som påvirker samhandling mellom velferdssektorene om utsatte barn og unge. 2017 ISBN 978-82-93031-49-9.
 • Brøndbo, Per Håkan. Ja til å utvikle de norske pakkeforløpene. Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.
 • Mathiassen, Børge; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica; Kvernmo, Siv; Halvorsen, Marianne. Psykisk helse og mestring i barnehabilitering – hva vet vi?. Nasjonal forskningskonferanse i habilitering 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities 2014; Volum 27 (4). ISSN 1360-2322.s 314 - 314.
 • Halvorsen, Marianne; Mathiassen, Børge Idar; Myrbakk, Even; Brøndbo, Per Håkan; Sundby, Jørgen; Steinsvik, Oddmar Ole; Martinussen, Monica. Psychometric properties of The Strengths and Difficulties Questionnaire among school-aged children with developmental disorders and intellectual disabilities. 4th IASSIDD Europe Congress 2014-07-14 - 2014-07-18 2014.
 • Brøndbo, Per Håkan. Evidensbaserte diagnoser: en forutsetning for evidensbsert behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2013; Volum 50 (6). ISSN 0332-6470.s 559 - 562.
 • Mathiassen, Børge Idar; Brøndbo, Per Håkan; Waterloo, Knut; Martinussen, Monica; Eriksen, Mads; Hanssen-Bauer, Ketil; Kvernmo, Siv. IQ as a moderator of outcome in severity of children's mental health status after treatment in outpatient clinics. The International Neuropsychological Society mid-year meeting 2012-06-27 - 2012-06-30 2012.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Barn- og unge psykisk helse

  Barn- og familievern

  Brukermedvirkning

  Organisering av offentlige tjenester

   


  Medlem i prosjekt  TEO-H5 5.501

  Klikk for større kart