No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) simon-peter.neumer@uit.no

Simon-Peter Neumer


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Hovedstilling ved RBUP, mer informasjon her.


 • Kristin Martinsen, Carina Lisøy, Tore Wentzel-Larsen, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  School children’s mental health during the COVID-19 pandemic
  Frontiers in Psychology 2024 DOI
 • Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen m.fl.:
  Optimizing indicated cognitive behavioral therapy to prevent child anxiety and depression: A cluster-randomized factorial trial
  Behaviour Research and Therapy 2024 DOI
 • Simon-Peter Neumer, Marte Rye, Solveig Holen :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: VIP Snakk om det (2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023 ARKIV / DOI
 • Martin Køster Rimvall, Ditte Vassard, Sabrina Mai Nielsen, Rasmus Trap Wolf, Kerstin J. Plessen, Niels Bilenberg m.fl.:
  Effect modification of an effective transdiagnostic cognitive behavioral psychotherapy in youths with common mental health problems: Secondary analyses of the randomized mind-my-mind trial
  European Neuropsychopharmacology 2023 ARKIV / DOI
 • Veronica Lorentzen, Kenneth Fagermo, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Ingunn Berta Gjerdåker Skre :
  Long-term effectiveness and trajectories of change after treatment with SMART, a transdiagnostic CBT for adolescents with emotional problems
  BMC Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Rasmus Wolf, Pia Jeppesen, Mette Maria Agner Pedersen, Louise Puggaard, Mikael Thastum, Niels Bielenberg m.fl.:
  Cost-effectiveness of a transdiagnostic psychotherapy program for youth with common mental health problems
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Trine Waaktaar, Jo Magne Ingul, Solveig Holen, Kristin Dagmar Martinsen :
  Making high-quality measures available in diverse contexts — The psychometric properties of the Revised Child Anxiety and Depression Scale in a Norwegian sample
  International Journal of Methods in Psychiatric Research 2022 ARKIV / DOI
 • Siri Saugestad Helland, Silje Kvam Bårdstu, John Kjøbli, Marianne Aalberg, Simon-Peter Neumer :
  Exploring the Mechanisms in Cognitive Behavioural Therapy for Anxious Children: Does Change in Emotion Regulation Explain Treatment Effect?
  Prevention Science 2022 DOI
 • Kristian Rognstad, Tore Wentzel-Larsen, Simon-Peter Neumer, John Kjøbli :
  A Systematic Review and Meta-Analysis of Measurement Feedback Systems in Treatment for Common Mental Health Disorders
  Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Kristian Rognstad, Siri Saugestad Helland, Simon-Peter Neumer, Silje Kvam Bårdstu, John Kjøbli :
  Short measures of youth psychopathology: psychometric properties of the brief problem monitor (BPM) and the behavior and feelings survey (BFS) in a Norwegian clinical sample
  BMC Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Simon-Peter Neumer :
  Optimization and implementation of an indicative preventive intervention for emotional disorders. A Norwegian example
  2023
 • Carina Lisøy, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS: EVALUATION OF THE MAIN CHILD OUTCOMES FROM THE FACTORIAL STUDY
  2023
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Joshua Steven Patras m.fl.:
  THE ECHO STUDY: OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS. INTRODUCTION
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Solveig Holen, Jo Magne Ingul m.fl.:
  ECHO-studien: Optimalisering av et skolebasert KAT-tiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Foreldre med flyktningbakgrunn i Norge - Hvem er de og hvordan har de det?
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background (PIRM): Effectiveness of The Incredible Years and The International Child Development Program
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Elisabeth Valmyr Bania, Carina Lisøy m.fl.:
  Differential effects of the MFS condition: Is there a dose response?
  2023
 • Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Optimalisering av et skolebasert CBT gruppetiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen m.fl.:
  How to support EBIs in municipal services?
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Pål Wessel, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  A feedback system for tracking progress in parenting programs - Can the “ MittEcho ” app improve outcomes?
  2023
 • Simon-Peter Neumer :
  Implementation and optimization of interventions for children with emotional problems
  2023
 • Simon-Peter Neumer, Anne Kjendalen, Ingebjorg Hestetun :
  Does the participation in effectiveness study facilitate the implementation of evidence-based treatment (EBT)?
  2023
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Stian Lydersen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen m.fl.:
  Parental assessment of the child´s development, the flip side of the coin?
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Steven Patras, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Gruppeledersamling - Presentasjon av foreløpige funn
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Steven Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Barn i familier med flyktningbakgrunn
  2023
 • Simon-Peter Neumer :
  Implementation of Evidence Based Interventions for emotional disorders in municipal services in Norway
  2023
 • Simon-Peter Neumer :
  How to make evidence-based knowledge available? Four examples from Norway
  2022
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Siri Saugestad Helland, Monica Martinussen, Brynhildur Axelsdottir, Jannike Kaasbøll, Kjell Morten Stormark, Simon-Peter Neumer :
  PROVIDING SYSTEMATIC REVIEWS OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF TESTS FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN A NORWEGIAN CONTEXT
  2022
 • Toril Sørheim Nilsen, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Bente Storm Mowatt Haugland, Frode Adolfsen, Trude Havik m.fl.:
  Back 2 School - Våger vi å la være?
  Dagsavisen 2022 ARKIV
 • Simon-Peter Neumer :
  Dansk metode kan hindre skolefravær Konsekvensene av langvarig fravær er store. Hvordan kan vi få barna tilbake til skolen?
  28. februar 2022
 • Simon-Peter Neumer :
  From treatment research to the optimization of a indicative preventive intervention? A Norwegian Example
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen m.fl.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Simon-Peter Neumer :
  Paneldebatt om effektevaluering: Hva er kriteriene for når man kan si at et tiltak har effekt/anbefale brukerne?
  2022 DATA
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar m.fl.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras m.fl.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Trude Havik, Toril Sørheim Nilsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Gärtner Askeland, Henriette Kyrrestad m.fl.:
  Bekymringsfullt skolefravær - hva gjør vi?
  Forskersonen.no 2022
 • Simon-Peter Neumer :
  Presentasjon av ECHO`s 3 digitale løsninger. Introduksjon
  2022 DATA
 • Simon-Peter Neumer :
  RCT og faktorielt forskningsdesign
  2022 DATA
 • Frode Adolfsen, Marte Rye, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy m.fl.:
  Pandemien gjorde triste og enstelige barn mer bekymret
  https://forskning.no/ 2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem
  2022 DATA
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund m.fl.:
  Delvis digital versjon av Mestrende barn
  2022 DATA
 • Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  Optimizing an intervention using VR technology
  2022
 • Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Solveig Holen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Factorial Design in the ECHO Study, Initial Data & the Use of Technology in CBT for children.
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund m.fl.:
  Virtual Reality (VR)
  2022 DATA
 • Kristin Martinsen, Simon-Peter Neumer, Jo Magne Ingul, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  A transfer from traditional CBT group intervention to DIGGI, a partially web-based intervention
  2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen m.fl.:
  USE OF A NEW MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM (MFS) FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS – HOW CAN THE “myEcho” APP IMPROVE OUTCOMES IN A PREVENTIVE INTERVENTION?
  2022
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention.
  2022
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  NEW STRATEGIES FOR IMPROVING YOUTH MENTAL HEALTH AND FACILITATING DELIVERY OF A CBT PREVENTIVE INTERVENTION - DO PARENTS MATTER? - HIGH AND LOW PARENTAL INVOLVEMENT IN A PREVENTIVE INTERVENTION FOR ANXIOUS AND SAD CHILDREN
  2022
 • Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Martinsen Kristin, Kristin Ytreland, Neumer Simon-Peter :
  Implementation factors in a transdiagnostic program for sad and anxious children.
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →