Bilde av Eng, Helene
Bilde av Eng, Helene
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) helene.eng@uit.no +4777645879 Her finner du meg

Helene Eng


Førstelektor/Redaksjonssjef Ungsinn

Stillingsbeskrivelse

Redaksjonssjef for det elektroniske tidsskriftet Ungsinn.

Nestleder i forskergruppa for kunnskapsbaser praksis


 • Helene Eng, Bjørn Helge Handegård, Joshua Steven Patras :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: TFCO - Treatement Foster Care Oregon (1. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 13. oktober 2023 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka m.fl.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Bjørknes, Roman A Koposov, Helene Eng :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Kjærlighet og Grenser (3. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Marte Rye, Helene Eng :
  Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 12. mars 2021 ARKIV
 • Marte Rye, Helene Eng, Stein Erik Ulvund :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ARKIV
 • Helene Eng, Marte Rye, Stein Erik Ulvund :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ARKIV
 • Merete Aasheim, Joshua Patras, Helene Eng, Henrik Natvig :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 12. oktober 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Helene Eng :
  Angstbehandling med sterk dokumentasjon
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2024
 • Helene Eng :
  Økning i mobbetall uroer mange
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023
 • Helene Eng :
  Støtte til søsken av barn med kroniske tilstander
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023
 • Helene Eng :
  Ruster ungdom til å ta vare på egen psykisk helse
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023
 • Helene Eng :
  Vil forebygge utenforskap fra første skoledag
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023
 • Helene Eng :
  Behandlingsmodell for ungdommer med alvorlige atferdsvansker
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023
 • Helene Eng :
  Hvordan oppnå bedre kvalitet i tilbudene til barn og unge?
  2023
 • Charlotte Reedtz, Helene Eng, Marte Rye, Kyrre Breivik, Monica Martinussen :
  Mål: Mobbekutt innen 2025. Vi har fire anbefalinger
  Dagbladet 2023
 • Helene Eng :
  Foreldreveiledning med dokumentert effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 26. september 2022
 • Helene Eng :
  Støtte til barn som opplever foreldres samlivsbrudd
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 20. juni 2022
 • Helene Eng :
  Virksomme tiltak for sped- og småbarn
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 31. mars 2022
 • Helene Eng :
  Gode nettresurser om barn og unge
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 07. juni 2022
 • Helene Eng :
  Virksomt behandlingstilbud for barn med angst
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 11. februar 2022
 • Helene Eng :
  Virksomme innsatser for barn og unge
  2022
 • Helene Eng :
  Rusforebyggende program vurdert som uvirksomt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 11. januar 2022
 • Helene Eng :
  Skoleprogrammet MOT har lite dokumentasjon på effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 26. oktober 2021
 • Helene Eng :
  Nedlagt skoleprogram med god dokumentasjon på effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 30. september 2021
 • Helene Eng :
  Blir kvitt tvangslidelse på fire dager
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 07. juni 2021
 • Helene Eng :
  Hvordan kan vi få det bedre på skolen?
  Forskersonen.no 23. november 2021
 • Charlotte Reedtz, Kyrre Breivik, Monica Martinussen, Helene Eng :
  Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen
  Forskning.no 15. mars 2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen m.fl.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Helene Eng :
  Kurs for å styrke tilknytning
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 10. september 2020
 • Helene Eng :
  Veileder foreldre for å gjøre barna trygge
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 14. april 2020
 • Helene Eng :
  Traumebehandling med sterk dokumentasjon
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 21. august 2020
 • Helene Eng :
  Ro og mestring i foreldrerollen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 24. januar 2020
 • Helene Eng :
  Virksomt tiltak mot mobbing
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 10. juni 2020
 • Helene Eng :
  Teknikk for vanskelige følelser.
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 13. februar 2020
 • Helene Eng :
  Foreldreveiledning med sterk dokumentasjon på effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 14. desember 2020
 • Helene Eng :
  Virksom behandlingsmetode mot selvskading
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 08. oktober 2020
 • Monica Martinussen, Helene Eng, Charlotte Reedtz, Kyrre Breivik, Karine Jakobsen :
  Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?
  Psykologisk.no 30. mars 2020 FULLTEKST
 • Monica Martinussen, Charlotte Reedtz, Helene Eng, Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Willy-Tore Mørch :
  Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1)
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Helene Eng :
  Et godt læringsmiljø for barn i grunnskolen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 05. februar 2019
 • Helene Eng :
  Gir lærere nye, smarte virkemidler
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 22. oktober 2019
 • Helene Eng :
  Virksomme tiltak. Ungsinn som kilde til informasjon i arbeid med forebygging av psykiske vansker hos barn og unge
  2019
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen :
  Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn
  2019
 • Helene Eng :
  Foreldrestøtte
  2019
 • Helene Eng :
  Løser hverdagsproblemer i skolen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 09. mai 2018
 • Helene Eng :
  Vil snu negativ utvikling i tide
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 16. februar 2018
 • Helene Eng :
  Støtte i foreldrerollen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 14. mai 2018
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen :
  Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn
  2018
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen :
  Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Helene Eng, John Kjøbli :
  Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Helene Eng :
  Bryter den onde sirkelen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Barn og unges psykiske helse
  • Virksomme tiltak for forebygging og behandling
  • Evaluering av tiltak
  • Overføring av kunnskap mellom forskning og praksis.
  • Kunnskapsbasert praksis.
  • Beslutningsprosesser for forebyggende innsatser

   

  Deltagelse i prosjekter og samarbeidsfora: