Personkort bilde

Helene Eng

Universtetslektor Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Barn og unges psykiske helse

Virksomme tiltak for forebygging og behandling

Evaluering av tiltak

Overføring av kunnskap mellom forskning og praksis.

Kunnskapsbasert praksis.

Beslutningsprosesser for forebyggende innsatser

Redaksjonssjef for det elektroniske tidsskriftet Ungsinn.

 • Rye, Marte; Eng, Helene. Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021; Volum 1 (1). ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Rye, Marte; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020. ISSN 2464-2142.

 • Rye, Marte; Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020; Volum 2 (2). ISSN 2464-2142.

 • Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). (Fulltekst: https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/pals-positiv-atferd-stottende-laeringsmiljo-2-utg/ Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018; Volum 2 (1). ISSN 2464-2142.s 1 - 25.

 • Holen, Solveig; Martinussen, Monica; Eng, Helene. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Zero (2.utg.). (Fulltekst: https://ungsinn.no/post_tiltak_arkiv/zero-2-utg/ Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017 (2). ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Grønne tanker - glade barn (2. utg.).. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2016; Volum 1. ISSN 2464-2142.s 1 - 9.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hva er evidens?. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.s 27 - 47.

 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John. Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.

 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Innleiing. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 11 - 17.

 • Natvig, Henrik; Eng, Helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (revidert av H. Eng). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014; Volum 9 (1). ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Johnsen, Anne-Kari; Eng, helene. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 101 - 107.

 • Eng, Helene; Mercer, James. The relationship between mortality caused by cardiovascular diseases and two climatic factors in densely populated areas in Norway and Ireland. Journal of Cardiovascular Risk 2000; Volum 7. ISSN 1350-6277.s 369 - 375.

 • Eng, Helene; Mercer, James. Mortality from Cacardiovascular diseases and its relationship to air temperature during the winter months in Dublin and Oslo/Akershus. International Journal of Circumpolar Health 2000; Volum 59 (3-4). ISSN 1239-9736.s 176 - 181.

 • Eng, Helene; Mercer, James. Seasonal variations in mortality caused by cardiovascular diseases in Norway and Ireland. Journal of Cardiovascular Risk 1998; Volum 5. ISSN 1350-6277.s 89 - 95.

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 110 - 127.

 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar. Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 114 - 134.

 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John. Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49022-2.s 110 - 126.

 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 102 - 122.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak. 2016 ISBN 978-82-93031-43-7.

 • Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica; Eng, Helene. Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen. Forskning.no 2021.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine. Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. (Fulltekst: https://psykologisk.no/2020/03/hvilke-psykisk-helsefremmende-tiltak-virker-for-barn-og-unge/ Psykologisk.no 2020.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2019 ISBN 9788293031635.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). 2019.

 • Eng, Helene. Virksomme tiltak. Ungsinn som kilde til informasjon i arbeid med forebygging av psykiske vansker hos barn og unge. Fagdag for barnevernstenesten i Søndre Norstrand, Oslo 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.

 • Eng, Helene. Foreldrestøtte. 2019 ISBN 9788293031635.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. 2018 ISBN 978-82-93031-57-4.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Eng, Helene. Utvikling av virksom praksis for barn og unges psykiske helse. Nye kriterier for evidens i tidsskriftet Ungsinn.. Psykisk helse - 2017 2017-01-23 - 2017-01-25 2017.

 • Eng, Helene. Engstelse uten grunn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Alle på lag mot mobbing. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Bryter den onde sirkelen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Å mestre livet når mamma eller pappa er syk. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Lærer å reagere annerledes. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Kjøbli, John; Eng, Helene. Andre individrettede intervensjoner. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 205 - 218.

 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar. Introduksjon. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 11 - 19.

 • Eng, Helene. Andre familiestøttende tiltak. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 207 - 229.

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Introduksjon. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 11 - 20.

 • Eng, Helene; Kjøbli, John. Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 21 - 46.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Presentasjon av Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unge si psykiske helse. Frukostseminar om kvalitet i tenester knytt til oppvekst og folkehelse 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Making evidence-based informed interventions available in local communities. Ungsinn – the Norwegian database for evidencebased parental support.. Nordic Welfare States and Public Health - A Need for Transformative Change? 2016-11-16 - 2016-11-17 2016.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Ungsinn – et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Nasjonal fagkonferanse 2016. Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår 2016-11-15 - 2016-11-16 2016.

 • Eng, Helene. Nyutdannede Ungsinnforfattere. 2016.

 • Eng, Helene. Nye kriterier. 2016.

 • Eng, Helene. Ungsinn har blitt vitenskapelig tidsskrift. 2016.

 • Eng, Helene. Trygghet og glede i barnehagen - revidert. 2016.

 • Eng, Helene. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis.. 2016.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Eng, Helene. Trygghet og glede i barnehagen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 1. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 1. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket TIBIR – Rådgiverintervensjonen.. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 2. ISSN 2464-2142.

 • Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene. Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Sustainable and long lasting support for Family centers – examples from the work at the Norwegian database Ungsinn. The Nordic congress on child welfare 2015 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Eng, Helene. Bedre søvn for hele familien. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene; Martinussen, Monica. Ungsinn.no og Psyktest.no. Informasjonskilder om tiltak og tester. Internundervisning BUPA/RKBU 2014-02-28 - 2014-02-28 2014.

 • Drugli, May Britt; Eng, Helene. Olweus-programmet. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Når babyen ikke slutter å gråte. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Den viktige snuoperasjonen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Drugli, May Britt; Eng, Helene. Olweus - programmet - mot mobbing og antisosial atferd. Ungsinn.no. 2014.

 • Eng, Helene; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Establishing evidence based practices within services for children: knowledge transfer challenges. Health Services Research: Evidence-based practice 2014-07-01 - 2014-07-03 2014.

 • Skotheim, Siv; Eng, Helene; Undheim, Anne Mari. Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. 2014.

 • Eng, Helene. Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Ut av mørket. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Tar makten over minnene og frykten. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Ungsinn.no. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Møte med Vidensportalen i Danmark 2014-01-14 - 2014-01-14 2014.

 • Eng, helene. Ungsinn.no. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Miniseminar for mellom RKBU Nord og helsesøstre fra Stavanger kommune 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Mørch, Willy-Tore. Easy access to information on evidence based mental health interventions for children in Norway: The website "Ungsinn" (http://ungsinn.no). 21st Cochrane Colloquium 2013-09-19 - 2013-09-23 2013.

 • Eng, helene; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Access to information on mental health interventions in Norway: the website “Ungsinn”. The 3rd Nordic Family Conference 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.

 • Eng, helene. Ungsinn. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Møte mellom RKBU Nord og NRK PULS 2013-09-04 - 2013-09-04 2013.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Circle of Security (COS) Virginia - Familiemodell. 2013.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Circle of Security (COS) Gruppenmodell, Virginia. 2013.

 • Eng, helene. Ungsinn - Årsrapport 2012. RKBU Rapport 1 - 2013. 2013 ISBN 978-82-93031-26-0.

 • Eng, helene. Trygg tilknytning fremmer god psykisk helse. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Pinnedyr reduserer mobbing i klassen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. SMART å få orden på tankene. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Lærer å kjefte mindre. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. SMART hjelp til foreldre. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Får hjelp når mamma og pappa skiller seg. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Hjelp til å tenke grønne tanker. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Neumer, Simon-Peter; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Psykologisk førstehjelp (oppdatering). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PIS (Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMART. Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Circle of Security (COS) Virginia - Gruppemodell. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Bjørknes, Ragnhild; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Venn 1. 2012.

 • Eng, Helene. Ungsinn. Fagtorg i Arendal 2012-11-27 - 2012-11-28 2012.

 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Internt fagseminar hos fylkesmannen i Troms 2012-01-23 - 2012-01-23 2012.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Circle of Security COS) Virginia - Familiemodell. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2012. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Foreldrerådgiving forebygger atferdsproblemer. 2012.

 • Eng, helene. Når mor ikke er lykkelig. 2012.

 • Eng, helene. Skal styrke lærernes kunnskap om psykisk helse. 2012.

 • Eng, helene. Venn1 gir ungdom kunnskap om psykisk helse. 2012.

 • Eng, helene. Circle of Security er beskrevet i Ungsinn. 2012.

 • Eng, helene. Miljø for god læring. 2012.

 • Eng, helene; Martinussen, Monica. Valg av tiltak. Ungsinn som informasjonskilde. Seminar om implementering 2012-04-24 - 2012-04-24 2012.

 • Eng, helene. Årsrapport Ungsinn 2011. 2012 ISBN 978-82-93031-17-8.

 • Natvig, Henrik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2012. ISSN 2464-2142.

 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.

 • Eng, Helene. Ungsinn. Virskomme tiltak for barn og unges psykiske helse. En kunnskapsdatabase på nett. Møte med Gambit Hill & Knowlton 2011-11-21 - 2011-11-21 2011.

 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Møte med Formidlingsavdelingen ved det Helsevitenskapelige fakultet 2011-11-12 - 2011-11-12 2011.

 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Møte med undervsnings- og formidlingsavdelingen ved RKBU Nord 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.

 • Eng, Helene; Johnsen, Anne-Kari. Ungsinn. Årsrapport 2010.RKBU Nord Rapport 3 2011. 2011.

 • Martinussen, Monica; Lauritzen, Camilla; Eng, helene; Høiseth, Bente. Evaluering av Tromsø kommunes innsats i forhold til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. 2011 ISBN 978-82-93031-11-6.

 • Eng, Helene. Effective interventions in mental health prevention, promotion and treatment in children and adolescents. Samarbeidsmøte mellom Ungsinn og The Database of Effective Youth Interventions 2010-09-08 - 2010-09-08 2010.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn – et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak. Lanseringskonferanse for Ungsinn 2009-01-29 - 2009.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene. Helsebibliotekets oversiktover kartleggingsverktøy og Ungsinn. Samhandlingskonferanse i Tromsø. 2009-11-24 - 2009-11-26 2009.

 • Eng, Helene. Ungsinn. Virkosmme tiltak for barn og unges psykiske helse. Ungdom og psykisk helse 2009-02-26 - 2009-02-26 2009.

 • Eng, Helene; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. Møte i samordningsgruppa for barn og unge 2009-04-30 - 2009-04-30 2009.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn. Nasjonal fagkonferanse 2008-11-04 - 2008.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Youngmind - A Norwegian database for evidence-based interventions in prevention and health promotion. Prevention and Health promotion in child and adolescent mental health 2008-09-09 - 2008-09-12 2008.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. (Fulltekst: http://ungsinn.uit.no/Content/84721/Ungsinn_brosjyre_norsk%20221008.pdf 2008.

 • Eng, Helene; Mercer, James. Epidemiological and climatic aspects of excess winter mortality caused by cardiovascular diseases in Ireland and Norway. The Tromsø seminar in medicine 1999, Old & Cold 1999-09-16 - 1999-09-19 1999.

 • Eng, Helene; Mercer, James. The relationship between cardiovascular mortality and air temperature in Norway & Ireland. 1998 International symposium on human biometeorology 1998-08-31 - 1998-09-02 1998.

 • Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Martinussen, Monica; Eng, Helene. Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen. Forskning.no 2021.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine. Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. (Fulltekst: https://psykologisk.no/2020/03/hvilke-psykisk-helsefremmende-tiltak-virker-for-barn-og-unge/ Psykologisk.no 2020.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2019 ISBN 9788293031635.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene; Neumer, Simon-Peter; Patras, Joshua; Mørch, Willy-Tore. Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1). 2019.

 • Eng, Helene. Virksomme tiltak. Ungsinn som kilde til informasjon i arbeid med forebygging av psykiske vansker hos barn og unge. Fagdag for barnevernstenesten i Søndre Norstrand, Oslo 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.

 • Eng, Helene. Foreldrestøtte. 2019 ISBN 9788293031635.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. 2018 ISBN 978-82-93031-57-4.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica. Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn. Ninth EUSPR Conference and Members’ Meeting, October 24th – 26th 2018, Lisbon, Portugal 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Eng, Helene. Utvikling av virksom praksis for barn og unges psykiske helse. Nye kriterier for evidens i tidsskriftet Ungsinn.. Psykisk helse - 2017 2017-01-23 - 2017-01-25 2017.

 • Eng, Helene. Engstelse uten grunn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Alle på lag mot mobbing. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Bryter den onde sirkelen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Å mestre livet når mamma eller pappa er syk. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Lærer å reagere annerledes. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017. ISSN 2464-2142.

 • Kjøbli, John; Eng, Helene. Andre individrettede intervensjoner. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 205 - 218.

 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar. Introduksjon. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.s 11 - 19.

 • Eng, Helene. Andre familiestøttende tiltak. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 207 - 229.

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John. Introduksjon. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 11 - 20.

 • Eng, Helene; Kjøbli, John. Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4.s 21 - 46.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.. 2017 ANNUAL MEETING. Prevention and Public Systems of Care: Research, Policy and Practice 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Presentasjon av Ungsinn - virksomme tiltak for barn og unge si psykiske helse. Frukostseminar om kvalitet i tenester knytt til oppvekst og folkehelse 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Making evidence-based informed interventions available in local communities. Ungsinn – the Norwegian database for evidencebased parental support.. Nordic Welfare States and Public Health - A Need for Transformative Change? 2016-11-16 - 2016-11-17 2016.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Ungsinn – et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Nasjonal fagkonferanse 2016. Hjelp som hjelper – evidensbaserte metoder for barn og unge gjennom to tiår 2016-11-15 - 2016-11-16 2016.

 • Eng, Helene. Nyutdannede Ungsinnforfattere. 2016.

 • Eng, Helene. Nye kriterier. 2016.

 • Eng, Helene. Ungsinn har blitt vitenskapelig tidsskrift. 2016.

 • Eng, Helene. Trygghet og glede i barnehagen - revidert. 2016.

 • Eng, Helene. Ungsinn - Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre kunnskapsbasert praksis.. 2016.

 • Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Martinussen, Monica; Patras, Joshua; Neumer, Simon-Peter. Implementing sustainable evidence based interventions within services for children in Norway: www.ungsinn.no. EUSPR 2016-10-31 - 2016-11-02 2016.

 • Eng, Helene. Trygghet og glede i barnehagen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Sov bedre!. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 1. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Ulvund, Stein Erik. Beskrivelse og vurdering av tiltaket Grønne tanker – glade barn. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 1. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene; Patras, Joshua; Handegård, Bjørn Helge. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket TIBIR – Rådgiverintervensjonen.. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015; Volum 2. ISSN 2464-2142.

 • Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte; Eng, Helene. Mobbing i Tromsøskolen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Eng, Helene; Martinussen, Monica. Sustainable and long lasting support for Family centers – examples from the work at the Norwegian database Ungsinn. The Nordic congress on child welfare 2015 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Eng, Helene. Bedre søvn for hele familien. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2015. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene; Martinussen, Monica. Ungsinn.no og Psyktest.no. Informasjonskilder om tiltak og tester. Internundervisning BUPA/RKBU 2014-02-28 - 2014-02-28 2014.

 • Drugli, May Britt; Eng, Helene. Olweus-programmet. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Når babyen ikke slutter å gråte. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Den viktige snuoperasjonen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Drugli, May Britt; Eng, Helene. Olweus - programmet - mot mobbing og antisosial atferd. Ungsinn.no. 2014.

 • Eng, Helene; Lauritzen, Camilla; Reedtz, Charlotte; Mørch, Willy-Tore; Martinussen, Monica. Establishing evidence based practices within services for children: knowledge transfer challenges. Health Services Research: Evidence-based practice 2014-07-01 - 2014-07-03 2014.

 • Skotheim, Siv; Eng, Helene; Undheim, Anne Mari. Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. 2014.

 • Eng, Helene. Skjerper innsatsen mot mobbing og trakassering. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Ut av mørket. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, Helene. Tar makten over minnene og frykten. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2014. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Ungsinn.no. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Møte med Vidensportalen i Danmark 2014-01-14 - 2014-01-14 2014.

 • Eng, helene. Ungsinn.no. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Miniseminar for mellom RKBU Nord og helsesøstre fra Stavanger kommune 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Mørch, Willy-Tore. Easy access to information on evidence based mental health interventions for children in Norway: The website "Ungsinn" (http://ungsinn.no). 21st Cochrane Colloquium 2013-09-19 - 2013-09-23 2013.

 • Eng, helene; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Access to information on mental health interventions in Norway: the website “Ungsinn”. The 3rd Nordic Family Conference 2013-06-10 - 2013-06-12 2013.

 • Eng, helene. Ungsinn. En informasjonskilde om tiltak for barn og unge. Møte mellom RKBU Nord og NRK PULS 2013-09-04 - 2013-09-04 2013.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Circle of Security (COS) Virginia - Familiemodell. 2013.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Circle of Security (COS) Gruppenmodell, Virginia. 2013.

 • Eng, helene. Ungsinn - Årsrapport 2012. RKBU Rapport 1 - 2013. 2013 ISBN 978-82-93031-26-0.

 • Eng, helene. Trygg tilknytning fremmer god psykisk helse. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Pinnedyr reduserer mobbing i klassen. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. SMART å få orden på tankene. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Lærer å kjefte mindre. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. SMART hjelp til foreldre. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Får hjelp når mamma og pappa skiller seg. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Hjelp til å tenke grønne tanker. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Neumer, Simon-Peter; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Psykologisk førstehjelp (oppdatering). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PIS (Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMARTE FORELDRE. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: SMART. Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Circle of Security (COS) Virginia - Gruppemodell. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2013. ISSN 2464-2142.

 • Bjørknes, Ragnhild; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Venn 1. 2012.

 • Eng, Helene. Ungsinn. Fagtorg i Arendal 2012-11-27 - 2012-11-28 2012.

 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Internt fagseminar hos fylkesmannen i Troms 2012-01-23 - 2012-01-23 2012.

 • Ulvund, Stein Erik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Circle of Security COS) Virginia - Familiemodell. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2012. ISSN 2464-2142.

 • Eng, helene. Foreldrerådgiving forebygger atferdsproblemer. 2012.

 • Eng, helene. Når mor ikke er lykkelig. 2012.

 • Eng, helene. Skal styrke lærernes kunnskap om psykisk helse. 2012.

 • Eng, helene. Venn1 gir ungdom kunnskap om psykisk helse. 2012.

 • Eng, helene. Circle of Security er beskrevet i Ungsinn. 2012.

 • Eng, helene. Miljø for god læring. 2012.

 • Eng, helene; Martinussen, Monica. Valg av tiltak. Ungsinn som informasjonskilde. Seminar om implementering 2012-04-24 - 2012-04-24 2012.

 • Eng, helene. Årsrapport Ungsinn 2011. 2012 ISBN 978-82-93031-17-8.

 • Natvig, Henrik; Eng, helene. Beskrivelse og vurdering av tiltaket: PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2012. ISSN 2464-2142.

 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.

 • Eng, Helene. Ungsinn. Virskomme tiltak for barn og unges psykiske helse. En kunnskapsdatabase på nett. Møte med Gambit Hill & Knowlton 2011-11-21 - 2011-11-21 2011.

 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Møte med Formidlingsavdelingen ved det Helsevitenskapelige fakultet 2011-11-12 - 2011-11-12 2011.

 • Eng, Helene. Presentasjon av Ungsinn. Møte med undervsnings- og formidlingsavdelingen ved RKBU Nord 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.

 • Eng, Helene; Johnsen, Anne-Kari. Ungsinn. Årsrapport 2010.RKBU Nord Rapport 3 2011. 2011.

 • Martinussen, Monica; Lauritzen, Camilla; Eng, helene; Høiseth, Bente. Evaluering av Tromsø kommunes innsats i forhold til barn av psykisk syke og rusavhengige foreldre. 2011 ISBN 978-82-93031-11-6.

 • Eng, Helene. Effective interventions in mental health prevention, promotion and treatment in children and adolescents. Samarbeidsmøte mellom Ungsinn og The Database of Effective Youth Interventions 2010-09-08 - 2010-09-08 2010.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn – et verktøy for bedret kjennskap til helsefremmende og forebyggende tiltak. Lanseringskonferanse for Ungsinn 2009-01-29 - 2009.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene. Helsebibliotekets oversiktover kartleggingsverktøy og Ungsinn. Samhandlingskonferanse i Tromsø. 2009-11-24 - 2009-11-26 2009.

 • Eng, Helene. Ungsinn. Virkosmme tiltak for barn og unges psykiske helse. Ungdom og psykisk helse 2009-02-26 - 2009-02-26 2009.

 • Eng, Helene; Mørch, Willy-Tore. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. Møte i samordningsgruppa for barn og unge 2009-04-30 - 2009-04-30 2009.

 • Reedtz, charlotte; Eng, helene. Ungsinn. Nasjonal fagkonferanse 2008-11-04 - 2008.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Youngmind - A Norwegian database for evidence-based interventions in prevention and health promotion. Prevention and Health promotion in child and adolescent mental health 2008-09-09 - 2008-09-12 2008.

 • Mørch, Willy-Tore; Neumer, Simon-Peter; Holth, Per; Eng, helene. Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. (Fulltekst: http://ungsinn.uit.no/Content/84721/Ungsinn_brosjyre_norsk%20221008.pdf 2008.

 • Eng, Helene; Mercer, James. Epidemiological and climatic aspects of excess winter mortality caused by cardiovascular diseases in Ireland and Norway. The Tromsø seminar in medicine 1999, Old & Cold 1999-09-16 - 1999-09-19 1999.

 • Eng, Helene; Mercer, James. The relationship between cardiovascular mortality and air temperature in Norway & Ireland. 1998 International symposium on human biometeorology 1998-08-31 - 1998-09-02 1998.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe
  Relaterte lenker